ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*丰*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -丰-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[害, hài, ㄏㄞˋ] to injure, to harm; to destroy, to kill
Radical: , Decomposition:   宀 [gài,mián, ㄍˋ]    丰 [fēng, ㄈㄥ]  口 [kǒu, ㄎㄡˇ]
Etymology: -, Rank: 579
[丰, fēng, ㄈㄥ] abundant, lush, bountiful, plenty
Radical: , Decomposition:   三 [sān, ㄙㄢ]  丨 [shù, ㄕㄨˋ]
Etymology: [pictographic] An ear of grass, Rank: 1189
[邦, bāng, ㄅㄤ] country, nation, state
Radical: , Decomposition:   丰 [fēng, ㄈㄥ]  阝 [, ㄧˋ]
Etymology: [ideographic] A bountiful 丰 place 阝, Rank: 1363
寿[寿, shòu, ㄕㄡˋ] old age, longevity; lifespan
Radical: , Decomposition:   丰 [fēng, ㄈㄥ]  寸 [cùn, ㄘㄨㄣˋ]
Etymology: [ideographic] Altered form of 老, Rank: 1615
[契, qì, ㄑㄧˋ] deed, bond, contract; to engrave
Radical: , Decomposition:     丰 [fēng, ㄈㄥ]  刀 [dāo, ㄉㄠ]  大 [, ㄉㄚˋ]
Etymology: [ideographic] A contract signed by cutting 刀 notches 丰 in wood 木 (now changed to 大), Rank: 1819
[艳, yàn, ㄧㄢˋ] beautiful, glamorous, sexy, voluptuous
Radical: , Decomposition:   丰 [fēng, ㄈㄥ]  色 [, ㄙㄜˋ]
Etymology: [ideographic] Lush 丰 and sexy 色, Rank: 2104
[彗, huì, ㄏㄨㄟˋ] comet; broomstick
Radical: , Decomposition:     丰 [fēng, ㄈㄥ]  丰 [fēng, ㄈㄥ]  彐 [, ㄐㄧˋ]
Etymology: [ideographic] A hand 彐 holding a bamboo broom 丰, Rank: 3591
[蚌, bàng, ㄅㄤˋ] oysters, mussels; mother-of-pearl
Radical: , Decomposition:   虫 [chóng, ㄔㄨㄥˊ]  丰 [fēng, ㄈㄥ]
Etymology: [pictophonetic] mollusk, Rank: 3947
[沣, fēng, ㄈㄥ] a river in Shanxi province
Radical: , Decomposition:   氵 [shuǐ, ㄕㄨㄟˇ]  丰 [fēng, ㄈㄥ]
Etymology: [pictophonetic] water, Rank: 4376
[砉, huò, ㄏㄨㄛˋ] the sound of a whip cracking
Radical: , Decomposition:   丰 [fēng, ㄈㄥ]  石 [shí, ㄕˊ]
Etymology: -, Rank: 5216
[耒, lěi, ㄌㄟˇ] plow
Radical: , Decomposition:   丰 [fēng, ㄈㄥ]  八 [, ㄅㄚ]
Etymology: [pictographic] The handle of a plow, Rank: 5701
[豐, fēng, ㄈㄥ] abundant, lush, bountiful, plenty
Radical: , Decomposition:     山 [shān, ㄕㄢ]    丰 [fēng, ㄈㄥ]  丰 [fēng, ㄈㄥ]  豆 [dòu, ㄉㄡˋ]
Etymology: [ideographic] A bean plant 豆 with much fruit 丰; 丰 also provides the pronunciation, Rank: 7011
[㓞, qià, ㄑㄧㄚˋ] to engrave; a written contract or agreement
Radical: , Decomposition:   丰 [fēng, ㄈㄥ]  刀 [dāo, ㄉㄠ]
Etymology: [pictophonetic] knife
[夆, féng, ㄈㄥˊ] to resist; to headbutt
Radical: , Decomposition:   夂 [zhǐ, ㄓˇ]  丰 [fēng, ㄈㄥ]
Etymology: [pictophonetic] go

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[fēng fù, ㄈㄥ ㄈㄨˋ, / ] rich; plentiful, #1,297 [Add to Longdo]
[fēng, ㄈㄥ, ] buxom; good-looking; appearance and carriage of a person, #4,831 [Add to Longdo]
[fēng, ㄈㄥ, / ] surname Feng; abundant; plentiful; great, #4,831 [Add to Longdo]
[fēng shōu, ㄈㄥ ㄕㄡ, / ] bumper harvest, #7,701 [Add to Longdo]
[fēng tián, ㄈㄥ ㄊㄧㄢˊ, / ] Toyota (car company), #7,810 [Add to Longdo]
[fēng hòu, ㄈㄥ ㄏㄡˋ, / ] generous; ample, #8,112 [Add to Longdo]
富多彩[fēng fù duō cǎi, ㄈㄥ ㄈㄨˋ ㄉㄨㄛ ㄘㄞˇ, / ] richly colorful, #10,844 [Add to Longdo]
[fēng mǎn, ㄈㄥ ㄇㄢˇ, / 滿] ample; well developed; fully rounded, #12,467 [Add to Longdo]
[Fēng mǎn, ㄈㄥ ㄇㄢˇ, / 滿] Fengman district of Jilin city 吉林市, Jilin province, #12,467 [Add to Longdo]
[fēng shèng, ㄈㄥ ㄕㄥˋ, / ] rich; sumptuous, #15,327 [Add to Longdo]
[fēng chǎn, ㄈㄥ ㄔㄢˇ, / ] high yield; bumper crop, #18,151 [Add to Longdo]
银行[Huì fēng yín háng, ㄏㄨㄟˋ ㄈㄥ ㄧㄣˊ ㄏㄤˊ, / ] Hong Kong and Shanghai Banking Corporation (HSBC), #24,899 [Add to Longdo]
台区[Fēng tái qū, ㄈㄥ ㄊㄞˊ ㄑㄩ, / ] Fengtai district in south Beijing, a county level district of Beijing municipality, #25,458 [Add to Longdo]
[Xián fēng, ㄒㄧㄢˊ ㄈㄥ, / ] reign name of Qing emperor (1850-1861); Xianfeng county in Hubei province, #34,375 [Add to Longdo]
[Cháng fēng, ㄔㄤˊ ㄈㄥ, / ] (N) Changfeng (place in Anhui), #35,672 [Add to Longdo]
[fēng bēi, ㄈㄥ ㄅㄟ, / ] large inscribed stele; fig. great achievement; imperishable masterpiece, #35,809 [Add to Longdo]
功伟绩[fēng gōng wěi jì, ㄈㄥ ㄍㄨㄥ ㄨㄟˇ ㄐㄧˋ, / ] glorious achievement (成语 saw), #37,265 [Add to Longdo]
[fēng yíng, ㄈㄥ ㄧㄥˊ, / ] well-rounded; plump, #37,910 [Add to Longdo]
[Fēng xiàn, ㄈㄥ ㄒㄧㄢˋ, / ] Feng county in Jiangsu, #41,378 [Add to Longdo]
[fēng yú, ㄈㄥ ㄩˊ, / ] full-bodied; well-rounded; fig. fertile land, #45,578 [Add to Longdo]
[Lù fēng, ㄌㄨˋ ㄈㄥ, / ] Lufeng county level city in Shanwei, Guangdong 汕尾, #47,014 [Add to Longdo]
[Fēng rùn, ㄈㄥ ㄖㄨㄣˋ, / ] (N) Fengrun (place in Hebei), #50,839 [Add to Longdo]
[Fēng chéng, ㄈㄥ ㄔㄥˊ, / ] Fengcheng county level city in Yichun 宜春, Jiangxi, #54,303 [Add to Longdo]
[Fēng dū, ㄈㄥ ㄉㄨ, / ] (N) Fengdu (place in Sichuan), #54,342 [Add to Longdo]
[fēng nián, ㄈㄥ ㄋㄧㄢˊ, / ] prosperous year; year with bumper harvest, #55,438 [Add to Longdo]
[Yǒng fēng, ㄩㄥˇ ㄈㄥ, / ] Yongfeng county in Ji'an 吉安, Jiangxi, #55,946 [Add to Longdo]
[Nán fēng, ㄋㄢˊ ㄈㄥ, / ] Nanfeng county in Fuzhou 撫州|抚州, Jiangxi, #59,853 [Add to Longdo]
[Mín fēng, ㄇㄧㄣˊ ㄈㄥ, / ] (N) Minfeng (place in Xinjiang), #61,110 [Add to Longdo]
[Dà fēng, ㄉㄚˋ ㄈㄥ, / ] (N) Dafeng (place in Jiangsu), #61,411 [Add to Longdo]
[Hǎi fēng, ㄏㄞˇ ㄈㄥ, / ] Haifeng county in Shanwei 汕尾, Guangdong, #61,933 [Add to Longdo]
[fēng měi, ㄈㄥ ㄇㄟˇ, / ] abundant and prosperous, #62,693 [Add to Longdo]
衣足食[fēng yī zú shí, ㄈㄥ ㄧ ㄗㄨˊ ㄕˊ, / ] having ample food and clothing (成语 saw); well fed and clothed, #63,480 [Add to Longdo]
[Xīn fēng, ㄒㄧㄣ ㄈㄥ, / ] Xinfeng county level city in Shaoguan 韶关, Guangdong, #65,544 [Add to Longdo]
[fēng yù, ㄈㄥ ㄩˋ, / ] abundance; plenty, #66,189 [Add to Longdo]
广[Guǎng fēng, ㄍㄨㄤˇ ㄈㄥ, 广 / ] Guangfeng county in Shangrao 上饒|上饶, Jiangxi, #67,025 [Add to Longdo]
[Bǎo fēng, ㄅㄠˇ ㄈㄥ, / ] (N) Baofeng (place in Henan), #70,580 [Add to Longdo]
[lín fēng zhèng, ㄌㄧㄣˊ ㄈㄥ ㄓㄥˋ, / ] Lin Feng-cheng (Taiwan Minister of the Interior), #71,254 [Add to Longdo]
[Fēng zhèn, ㄈㄥ ㄓㄣˋ, / ] (N) Fengzhen (city in Inner Mongolia), #72,574 [Add to Longdo]
[Xìn fēng, ㄒㄧㄣˋ ㄈㄥ, / ] Xinfeng county in Ganzhou 贛州|赣州, Jiangxi, #74,801 [Add to Longdo]
[Xìn fēng xiàn, ㄒㄧㄣˋ ㄈㄥ ㄒㄧㄢˋ, / ] Xinfeng county in Ganzhou 贛州|赣州, Jiangxi, #77,919 [Add to Longdo]
广[Guǎng fēng xiàn, ㄍㄨㄤˇ ㄈㄥ ㄒㄧㄢˋ, 广 / ] Guangfeng county in Shangrao 上饒|上饶, Jiangxi, #78,146 [Add to Longdo]
[Zhēn fēng, ㄓㄣ ㄈㄥ, / ] (N) Zhenfeng (place in Guizhou), #82,374 [Add to Longdo]
[fēng yùn, ㄈㄥ ㄩㄣˋ, / ] charm; fine-looking (woman), #82,477 [Add to Longdo]
[fēng zú, ㄈㄥ ㄗㄨˊ, / ] abundant; plenty, #85,000 [Add to Longdo]
城市[Fēng chéng shì, ㄈㄥ ㄔㄥˊ ㄕˋ, / ] Fengcheng county level city in Yichun 宜春, Jiangxi, #85,068 [Add to Longdo]
[Nán fēng xiàn, ㄋㄢˊ ㄈㄥ ㄒㄧㄢˋ, / ] Nanfeng county in Fuzhou 撫州|抚州, Jiangxi, #85,842 [Add to Longdo]
[fēng cǎi, ㄈㄥ ㄘㄞˇ, / ] same as 風采|风采, svelte; elegant manner; graceful bearing, #86,700 [Add to Longdo]
[Yí fēng, ㄧˊ ㄈㄥ, / ] Yifeng county in Yichun 宜春, Jiangxi, #87,267 [Add to Longdo]
姿[fēng zī, ㄈㄥ ㄗ, 姿 / 姿] charm, #87,920 [Add to Longdo]
[Fēng níng, ㄈㄥ ㄋㄧㄥˊ, / ] Fengning Manzu autonomous county in Hebei, #88,035 [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top