ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*业*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -业-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[业, yè, ㄧㄝˋ] business, profession; to study, to work
Radical: , Decomposition:   ?  一 [, ]
Etymology: -, Rank: 130
[亚, yà, ㄧㄚˋ] Asia; second
Radical: , Decomposition:   一 [, ]  业 [, ㄧㄝˋ]
Etymology: [pictographic] Picture of a cross-shaped house or temple, Rank: 420
[显, xiǎn, ㄒㄧㄢˇ] clear, evident; prominent; to show
Radical: , Decomposition:   日 [, ㄖˋ]  业 [, ㄧㄝˋ]
Etymology: [pictophonetic] sun, Rank: 469
[虚, xū, ㄒㄩ] false; worthless, hollow, empty; vain
Radical: , Decomposition:   虍 [, ㄏㄨ]  业 [, ㄧㄝˋ]
Etymology: [ideographic] A tiger 虍 stalking in the bushes 业, Rank: 1071
[壶, hú, ㄏㄨˊ] jar, pot, jug, vase; surname
Radical: , Decomposition:   士 [shì, ㄕˋ]    冖 [, ㄇㄧˋ]  业 [, ㄧㄝˋ]
Etymology: [pictographic] A jar of wine, Rank: 2518
[邺, yè, ㄧㄝˋ] a place in Henan province
Radical: , Decomposition:   业 [, ㄧㄝˋ]  阝 [, ㄧˋ]
Etymology: [pictophonetic] place, Rank: 4431
[黹, zhǐ, ㄓˇ] embroidery, needlework
Radical: , Decomposition:   业 [, ㄧㄝˋ]  ?
Etymology: -, Rank: 6783
[菐, pú, ㄆㄨˊ] thicket
Radical: , Decomposition:   业 [, ㄧㄝˋ]  艹 [cǎo, ㄘㄠˇ]  ?
Etymology: -, Rank: 9488
[丵, zhuó, ㄓㄨㄛˊ] thick (grass)
Radical: , Decomposition:   业 [, ㄧㄝˋ]    丷 [ha, ㄏㄚ˙]  干 [gàn, ㄍㄢˋ]
Etymology: -
[對, duì, ㄉㄨㄟˋ] correct, right; facing, opposed
Radical: , Decomposition:     业 [, ㄧㄝˋ]  羊 [yáng, ㄧㄤˊ]  寸 [cùn, ㄘㄨㄣˋ]
Etymology: [ideographic] A hand 寸 holding a lit 业 candelabrum 羊
[業, yè, ㄧㄝˋ] business, profession; to study, to work
Radical: , Decomposition:   业 [, ㄧㄝˋ]    ?  未 [wèi, ㄨㄟˋ]
Etymology: [ideographic] A musical instrument 业 made of wood 木

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qǐ yè, ㄑㄧˇ ㄧㄝˋ, / ] company; firm; enterprise, #91 [Add to Longdo]
[háng yè, ㄏㄤˊ ㄧㄝˋ, / ] industry; business, #492 [Add to Longdo]
[yè wù, ㄧㄝˋ ㄨˋ, / ] business; profession, #504 [Add to Longdo]
[chǎn yè, ㄔㄢˇ ㄧㄝˋ, / ] industry; estate; property; industrial, #573 [Add to Longdo]
[zhuān yè, ㄓㄨㄢ ㄧㄝˋ, / ] specialized field; main field of study (at university); major, #629 [Add to Longdo]
[gōng yè, ㄍㄨㄥ ㄧㄝˋ, / ] industry, #869 [Add to Longdo]
[nóng yè, ㄋㄨㄥˊ ㄧㄝˋ, / ] agriculture; farming, #939 [Add to Longdo]
[shì yè, ㄕˋ ㄧㄝˋ, / ] undertaking; project; activity; (charitable, political or revolutionary) cause; publicly funded institution, enterprise or foundation; career; occupation, #998 [Add to Longdo]
[shāng yè, ㄕㄤ ㄧㄝˋ, / ] business; trade; commerce, #1,060 [Add to Longdo]
[zhí yè, ㄓˊ ㄧㄝˋ, / ] job occupation; profession, #1,216 [Add to Longdo]
[yè, ㄧㄝˋ, / ] business; occupation; study, #1,366 [Add to Longdo]
[jiù yè, ㄐㄧㄡˋ ㄧㄝˋ, / ] looking for employment; getting a job; to start a career, #1,522 [Add to Longdo]
[bì yè, ㄅㄧˋ ㄧㄝˋ, / ] graduation; to graduate; to finish school, #1,859 [Add to Longdo]
[yè jì, ㄧㄝˋ ㄐㄧˋ, / ] performance; track record; outstanding achievement; yield (of investment), #2,141 [Add to Longdo]
[chuàng yè, ㄔㄨㄤˋ ㄧㄝˋ, / ] to begin an undertaking; to start a major task; to initiate, #2,429 [Add to Longdo]
[zuò yè, ㄗㄨㄛˋ ㄧㄝˋ, / ] school assignment; homework; work; task; operation; to operate, #2,579 [Add to Longdo]
[yè zhǔ, ㄧㄝˋ ㄓㄨˇ, / ] owner; proprietor, #2,766 [Add to Longdo]
[bì yè shēng, ㄅㄧˋ ㄧㄝˋ ㄕㄥ, / ] graduate (of a school), #3,364 [Add to Longdo]
银行[shāng yè yín háng, ㄕㄤ ㄧㄝˋ ㄧㄣˊ ㄏㄤˊ, / ] commercial bank, #3,864 [Add to Longdo]
国有企[guó yǒu qǐ yè, ㄍㄨㄛˊ ㄧㄡˇ ㄑㄧˇ ㄧㄝˋ, / ] nationalized business; state-owned business, #3,866 [Add to Longdo]
[qǐ yè jiā, ㄑㄧˇ ㄧㄝˋ ㄐㄧㄚ, / ] entrepreneur; industrialist, #4,037 [Add to Longdo]
[wù yè, ㄨˋ ㄧㄝˋ, / ] Property, #4,386 [Add to Longdo]
[yíng yè, ㄧㄥˊ ㄧㄝˋ, / ] to do business; to trade, #4,478 [Add to Longdo]
制造[zhì zào yè, ㄓˋ ㄗㄠˋ ㄧㄝˋ, / ] manufacturing industry, #4,873 [Add to Longdo]
[shī yè, ㄕ ㄧㄝˋ, / ] unemployment, #5,103 [Add to Longdo]
服务[fú wù yè, ㄈㄨˊ ㄨˋ ㄧㄝˋ, / ] service industry, #5,991 [Add to Longdo]
[kāi yè, ㄎㄞ ㄧㄝˋ, / ] open (for business), #6,030 [Add to Longdo]
[yè yú, ㄧㄝˋ ㄩˊ, / ] spare time; amateur; extra-curricular, #6,093 [Add to Longdo]
[gōng yè huà, ㄍㄨㄥ ㄧㄝˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] to industrialize; industrialization, #6,474 [Add to Longdo]
[lín yè, ㄌㄧㄣˊ ㄧㄝˋ, / ] forest industry; forestry, #6,557 [Add to Longdo]
管理[wù yè guǎn lǐ, ㄨˋ ㄧㄝˋ ㄍㄨㄢˇ ㄌㄧˇ, / ] property management, #7,533 [Add to Longdo]
[shí yè, ㄕˊ ㄧㄝˋ, / ] industry; commercial enterprise, #7,549 [Add to Longdo]
旅游[lǚ yóu yè, ㄌㄩˇ ㄧㄡˊ ㄧㄝˋ, / ] tourism industry, #7,846 [Add to Longdo]
[zhuān yè huà, ㄓㄨㄢ ㄧㄝˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] specialization, #8,421 [Add to Longdo]
[nóng yè bù, ㄋㄨㄥˊ ㄧㄝˋ ㄅㄨˋ, / ] department of agriculture, #8,508 [Add to Longdo]
[yú yè, ㄩˊ ㄧㄝˋ, / ] fishing industry; fishery, #8,577 [Add to Longdo]
人员[cóng yè rén yuán, ㄘㄨㄥˊ ㄧㄝˋ ㄖㄣˊ ㄩㄢˊ, / ] employee; person employed in a trade or profession, #8,739 [Add to Longdo]
银行[yín háng yè, ㄧㄣˊ ㄏㄤˊ ㄧㄝˋ, / ] banking, #8,781 [Add to Longdo]
[xué yè, ㄒㄩㄝˊ ㄧㄝˋ, / ] schoolwork; study material, #9,263 [Add to Longdo]
第三产[dì sān chǎn yè, ㄉㄧˋ ㄙㄢ ㄔㄢˇ ㄧㄝˋ, / ] tertiary sector of industry, #11,494 [Add to Longdo]
[yíng yè é, ㄧㄥˊ ㄧㄝˋ ㄜˊ, / ] sum or volume of business; turnover, #12,044 [Add to Longdo]
集团[qǐ yè jí tuán, ㄑㄧˇ ㄧㄝˋ ㄐㄧˊ ㄊㄨㄢˊ, / ] industry association, #12,284 [Add to Longdo]
大型企[dà xíng qǐ yè, ㄉㄚˋ ㄒㄧㄥˊ ㄑㄧˇ ㄧㄝˋ, / ] large scale industry; major industry, #12,356 [Add to Longdo]
畜牧[xù mù yè, ㄒㄩˋ ㄇㄨˋ ㄧㄝˋ, / ] animal husbandry, #12,617 [Add to Longdo]
[yíng yè yuán, ㄧㄥˊ ㄧㄝˋ ㄩㄢˊ, / ] clerk; shop assistant, #12,725 [Add to Longdo]
[yíng yè shuì, ㄧㄥˊ ㄧㄝˋ ㄕㄨㄟˋ, / ] tax on turnover; sales tax, #12,917 [Add to Longdo]
[kuàng yè, ㄎㄨㄤˋ ㄧㄝˋ, / ] mining industry, #13,079 [Add to Longdo]
[yè yǐ, ㄧㄝˋ ㄧˇ, / ] already, #13,251 [Add to Longdo]
[cóng yè, ㄘㄨㄥˊ ㄧㄝˋ, / ] to practice (a trade), #13,836 [Add to Longdo]
[shī yè lǜ, ㄕ ㄧㄝˋ ㄌㄩˋ, / ] unemployment rate, #14,402 [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top