ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*丑*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -丑-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[纽, niǔ, ㄋㄧㄡˇ] knot; button, handle; tie
Radical: , Decomposition:   纟 [, ]  丑 [chǒu, ㄔㄡˇ]
Etymology: [pictophonetic] thread, Rank: 1767
[扭, niǔ, ㄋㄧㄡˇ] to turn, to twist, to wrench; to grasp, to seize
Radical: , Decomposition:   扌 [shǒu, ㄕㄡˇ]  丑 [chǒu, ㄔㄡˇ]
Etymology: [pictophonetic] hand, Rank: 1805
[丑, chǒu, ㄔㄡˇ] ugly; shameful; comedian, clown
Radical: , Decomposition:   刀 [dāo, ㄉㄠ]  二 [èr, ㄦˋ]
Etymology: -, Rank: 1901
[羞, xiū, ㄒㄧㄡ] shame, disgrace; shy, ashamed
Radical: , Decomposition:   羊 [yáng, ㄧㄤˊ]  丑 [chǒu, ㄔㄡˇ]
Etymology: [ideographic] An ugly 丑 sheep 羊, Rank: 2048
[钮, niǔ, ㄋㄧㄡˇ] button, knob; surname
Radical: , Decomposition:   钅 [jīn, ㄐㄧㄣ]  丑 [chǒu, ㄔㄡˇ]
Etymology: [pictophonetic] metal, Rank: 2685
[妞, niū, ㄋㄧㄡ] girl
Radical: , Decomposition:   女 [, ㄋㄩˇ]  丑 [chǒu, ㄔㄡˇ]
Etymology: [pictophonetic] woman, Rank: 3200
[忸, niǔ, ㄋㄧㄡˇ] blushing, bashful, ashamed
Radical: , Decomposition:   忄 [xīn, ㄒㄧㄣ]  丑 [chǒu, ㄔㄡˇ]
Etymology: [pictophonetic] heart, Rank: 4813
[衄, nǜ, ㄋㄩˋ] a bloody nose; to be defeated
Radical: , Decomposition:   血 [xuè, ㄒㄩㄝˋ]  丑 [chǒu, ㄔㄡˇ]
Etymology: [ideographic] To be shamed 丑 by a bloody 血 nose, Rank: 5839
[狃, niǔ, ㄋㄧㄡˇ] greedy, covetous; accustomed to
Radical: , Decomposition:   犭 [quǎn, ㄑㄩㄢˇ]  丑 [chǒu, ㄔㄡˇ]
Etymology: [pictophonetic] dog, Rank: 6861
[紐, niǔ, ㄋㄧㄡˇ] knot; button, handle; tie
Radical: , Decomposition:   糹 [, ]  丑 [chǒu, ㄔㄡˇ]
Etymology: [pictophonetic] thread, Rank: 9359
[鈕, niǔ, ㄋㄧㄡˇ] button, knob; surname
Radical: , Decomposition:   釒 [jīn, ㄐㄧㄣ]  丑 [chǒu, ㄔㄡˇ]
Etymology: [pictophonetic] metal, Rank: 9377

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chǒu, ㄔㄡˇ, ] clown; surname Chou; 2nd earthly branch: 1-3 a.m., 12th solar month (6th January to 3rd February), year of the Ox, #5,012 [Add to Longdo]
[chǒu, ㄔㄡˇ, / ] shameful; ugly; disgraceful, #5,012 [Add to Longdo]
[chǒu wén, ㄔㄡˇ ㄨㄣˊ, / ] scandal, #10,230 [Add to Longdo]
[chǒu lòu, ㄔㄡˇ ㄌㄡˋ, / ] ugly, #15,679 [Add to Longdo]
[chǒu è, ㄔㄡˇ ㄜˋ, / ] ugly; repulsive, #18,859 [Add to Longdo]
[xiǎo chǒu, ㄒㄧㄠˇ ㄔㄡˇ, ] clown, #19,472 [Add to Longdo]
[chǒu huà, ㄔㄡˇ ㄏㄨㄚˋ, / ] defame; libel; to defile; to smear; to vilify, #37,519 [Add to Longdo]
[chū chǒu, ㄔㄨ ㄔㄡˇ, / ] shameful; scandalous; to be humiliated; to make a fool of sb or oneself; to lose face, #40,941 [Add to Longdo]
[chǒu shì, ㄔㄡˇ ㄕˋ, / ] scandal, #49,168 [Add to Longdo]
[xīn chǒu, ㄒㄧㄣ ㄔㄡˇ, ] thirty eighth year H2 of the 60 year cycle, e.g. 1961 or 2021; cf 辛條約|辛条约, Protocol of Beijing of 1901 ending the 8-nation intervention after the Boxer uprising, #54,016 [Add to Longdo]
[jǐ chǒu, ㄐㄧˇ ㄔㄡˇ, ] twenty sixth year F2 of the 60 year cycle, e.g. 2009 or 2069, #60,785 [Add to Longdo]
[yǐ chǒu, ㄧˇ ㄔㄡˇ, ] second year B2 of the 60 year cycle, e.g. 1985 or 2045, #62,588 [Add to Longdo]
[dīng chǒu, ㄉㄧㄥ ㄔㄡˇ, ] fourteenth year D2 of the 60 year cycle, e.g. 1997 or 2057, #66,013 [Add to Longdo]
[guǐ chǒu, ㄍㄨㄟˇ ㄔㄡˇ, ] fiftieth year J2 of the 60 year cycle, e.g. 1973 or 2033, #66,260 [Add to Longdo]
[diū chǒu, ㄉㄧㄡ ㄔㄡˇ, / ] lose face, #106,526 [Add to Longdo]
[lòu chǒu, ㄌㄡˋ ㄔㄡˇ, / ] to make a fool of oneself, #191,190 [Add to Longdo]
[chǒu niú, ㄔㄡˇ ㄋㄧㄡˊ, ] Year 2, year of the Bull or Ox (e.g. 2009) [Add to Longdo]
[qí chǒu, ㄑㄧˊ ㄔㄡˇ, / ] grotesque; extremely ugly; hideous [Add to Longdo]
无比[qí chǒu wú bǐ, ㄑㄧˊ ㄔㄡˇ ㄨˊ ㄅㄧˇ, / ] extremely ugly; incomparably hideous [Add to Longdo]
[zǐ chǒu, ㄗˇ ㄔㄡˇ, ] first two of the twelve earthly branches 十二地支; by ext., the earthly branches [Add to Longdo]
不可外传[jiā chǒu bù kě wài chuán, ㄐㄧㄚ ㄔㄡˇ ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄨㄞˋ ㄔㄨㄢˊ, / ] The shame of the family must not be spread abroad (俗语 common expression); Don't wash your dirty linen in public. [Add to Longdo]
不可外传,流言切莫轻信[jiā chǒu bù kě wài chuán, liu2 yan2 qie1 mo4 qing1 xin4, ㄐㄧㄚ ㄔㄡˇ ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄨㄞˋ ㄔㄨㄢˊ, liú yán qiē mò qīng xìn, ㄌㄧㄡˊ ㄧㄢˊ ㄑㄧㄝ ㄇㄛˋ ㄑㄧㄥ ㄒㄧㄣˋ, / ] Don't spread abroad the shame of the family, don't believe rumors lightly (俗语 common expression); Don't wash your dirty linen in public, don't listen to others' gossip. [Add to Longdo]
[dài chǒu wén, ㄉㄞˋ ㄔㄡˇ ㄨㄣˊ, / ] scandalous [Add to Longdo]
[biàn chǒu, ㄅㄧㄢˋ ㄔㄡˇ, / ] disfigure [Add to Longdo]
条约[xīn chǒu tiáo yuē, ㄒㄧㄣ ㄔㄡˇ ㄊㄧㄠˊ ㄩㄝ, / ] protocol of Beijing of 1901 ending the 8-nation intervention after the Boxer uprising [Add to Longdo]
[chǒu dǐ, ㄔㄡˇ ㄉㄧˇ, / ] to slander [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[うし, ushi] (n) second sign of Chinese zodiac (The Ox, 1am-3am, north-northeast, December) [Add to Longdo]
の刻[うしのこく, ushinokoku] (n) two o'clock in the morning [Add to Longdo]
の日[うしのひ, ushinohi] (n) (See 土用のの日) day of the ox (esp. in midsummer or midwinter) [Add to Longdo]
の年[うしのとし, ushinotoshi] (n) Year of the Ox [Add to Longdo]
三つ時[うしみつどき, ushimitsudoki] (n) midnight [Add to Longdo]
寅;艮[うしとら, ushitora] (n) (arch) northeast [Add to Longdo]
[うしどし, ushidoshi] (n) year of the ox [Add to Longdo]
[きのとうし;いっちゅう;おっちゅう, kinotoushi ; icchuu ; occhuu] (n) (See 干支) second of the sexagenary cycle [Add to Longdo]
[つちのとうし;きちゅう, tsuchinotoushi ; kichuu] (n) (See 干支) twenty-sixth of the sexagenary cycle [Add to Longdo]
[かのとうし;しんちゅう, kanotoushi ; shinchuu] (n) (See 干支) thirty-eighth of the sexagenary cycle [Add to Longdo]
草木も眠る三つ時[くさきもねむるうしみつとき, kusakimonemuruushimitsutoki] (exp) (See 三つ時) the dead of night [Add to Longdo]
[ひのとのうし;ていちゅう, hinotonoushi ; teichuu] (n) (See 干支) fourteenth of the sexagenary cycle [Add to Longdo]
土用のの日[どようのうしのひ, doyounoushinohi] (n) (See の日) day of the ox in midsummer (during the hottest season); dog days of summer [Add to Longdo]
[みずのとうし;きちゅう, mizunotoushi ; kichuu] (n) (See 干支) 50th of the sexagenary cycle [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top