ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*万*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -万-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[万, wàn, ㄨㄢˋ] ten thousand; innumerable
Radical: , Decomposition:   一 [, ]  ?
Etymology: -, Rank: 322
[厉, lì, ㄌㄧˋ] whetstone; to grind, to sharpen, to whet
Radical: , Decomposition:   厂 [chǎng, ㄔㄤˇ]  万 [wàn, ㄨㄢˋ]
Etymology: -, Rank: 1339
[迈, mài, ㄇㄞˋ] old; to pass by, to take a stride
Radical: , Decomposition:   辶 [chuò, ㄔㄨㄛˋ]  万 [wàn, ㄨㄢˋ]
Etymology: [ideographic] To take ten thousand 万 steps 辶, Rank: 1698
[趸, dǔn, ㄉㄨㄣˇ] to buy or sell wholesale
Radical: , Decomposition:   万 [wàn, ㄨㄢˋ]  足 [, ㄗㄨˊ]
Etymology: [ideographic] A ten-thousand 万 square-foot 足 warehouse, Rank: 5347
[虿, chài, ㄔㄞˋ] scorpion
Radical: , Decomposition:   万 [wàn, ㄨㄢˋ]  虫 [chóng, ㄔㄨㄥˊ]
Etymology: [pictophonetic] insect, Rank: 5554
[劢, mài, ㄇㄞˋ] to put forth effort, to strive for
Radical: , Decomposition:   万 [wàn, ㄨㄢˋ]  力 [, ㄌㄧˋ]
Etymology: [pictophonetic] strength, Rank: 5570
[疠, lì, ㄌㄧˋ] sore, ulcer; plague, pestilence
Radical: , Decomposition:   疒 [, ㄋㄜˋ]  万 [wàn, ㄨㄢˋ]
Etymology: [ideographic] Ten thousand 万 sick people 疒, Rank: 5812

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[wàn suì, ㄨㄢˋ ㄙㄨㄟˋ, / ] live long; wish a long life, #7,726 [Add to Longdo]
[wàn fēn, ㄨㄢˋ ㄈㄣ, / ] very much; extremely; one ten thousandth part, #8,383 [Add to Longdo]
[wàn wù, ㄨㄢˋ ㄨˋ, / ] all living things, #10,128 [Add to Longdo]
[wàn néng, ㄨㄢˋ ㄋㄥˊ, / ] omnipotent, #10,142 [Add to Longdo]
[shàng wàn, ㄕㄤˋ ㄨㄢˋ, ] over ten thousand, #10,479 [Add to Longdo]
成千上[chéng qiān shàng wàn, ㄔㄥˊ ㄑㄧㄢ ㄕㄤˋ ㄨㄢˋ, / ] by the thousands and tens of thousands, #14,535 [Add to Longdo]
[wàn shì, ㄨㄢˋ ㄕˋ, / ] all things, #14,829 [Add to Longdo]
数百[shù bǎi wàn, ㄕㄨˋ ㄅㄞˇ ㄨㄢˋ, / ] several million, #17,681 [Add to Longdo]
[wàn nián, ㄨㄢˋ ㄋㄧㄢˊ, / ] ten thousand years, #18,983 [Add to Longdo]
[Wàn nián, ㄨㄢˋ ㄋㄧㄢˊ, / ] Wannian county in Shangrao 上饒|上饶, Jiangxi, #18,983 [Add to Longdo]
千家[qiān jiā wàn hù, ㄑㄧㄢ ㄐㄧㄚ ㄨㄢˋ ㄏㄨˋ, / ] (saying) every family, #21,136 [Add to Longdo]
[Wàn Lǐ, ㄨㄢˋ ㄌㄧˇ, / ] Wan Li (1916-), PRC politician, #21,746 [Add to Longdo]
[Wàn xiàng, ㄨㄢˋ ㄒㄧㄤˋ, / ] Vientiane, capital of Laos, #26,102 [Add to Longdo]
[Wàn lì, ㄨㄢˋ ㄌㄧˋ, / ] reign name of Ming emperor (1573-1619), #26,524 [Add to Longdo]
富翁[bǎi wàn fù wēng, ㄅㄞˇ ㄨㄢˋ ㄈㄨˋ ㄨㄥ, / ] millionaire, #26,575 [Add to Longdo]
无一失[wàn wú yī shī, ㄨㄢˋ ㄨˊ ㄧ ㄕ, / ] surefire; absolutely safe, #26,640 [Add to Longdo]
千辛[qiān xīn wàn kǔ, ㄑㄧㄢ ㄒㄧㄣ ㄨㄢˋ ㄎㄨˇ, / ] untold hardships (set phrase), #26,870 [Add to Longdo]
千军[qiān jūn wàn mǎ, ㄑㄧㄢ ㄐㄩㄣ ㄨㄢˋ ㄇㄚˇ, / ] magnificent army with thousands of men and horses (成语 saw); impressive display of manpower; all the King's horses and all the King's men, #27,795 [Add to Longdo]
圣节[Wàn shèng jié, ㄨㄢˋ ㄕㄥˋ ㄐㄧㄝˊ, / ] All Saints (Christian festival); Halloween, #28,197 [Add to Longdo]
数以[shù yǐ wàn jì, ㄕㄨˋ ㄧˇ ㄨㄢˋ ㄐㄧˋ, / ] tens of thousands; numerous, #29,947 [Add to Longdo]
千丝[qiān sī wàn lǚ, ㄑㄧㄢ ㄙ ㄨㄢˋ ㄌㄩˇ, / ] linked in countless ways, #31,568 [Add to Longdo]
千差[qiān chā wàn bié, ㄑㄧㄢ ㄔㄚ ㄨㄢˋ ㄅㄧㄝˊ, / ] manifold diversity, #35,975 [Add to Longdo]
众一心[wàn zhòng yī xīn, ㄨㄢˋ ㄓㄨㄥˋ ㄧ ㄒㄧㄣ, / ] millions of people all of one mind (成语 saw); the people united, #38,723 [Add to Longdo]
水千山[wàn shuǐ qiān shān, ㄨㄢˋ ㄕㄨㄟˇ ㄑㄧㄢ ㄕㄢ, / ] ten thousand crags and torrents (成语 saw); the trials and tribulations of a long journey; a long and difficult road, #38,824 [Add to Longdo]
[Wàn lóng, ㄨㄢˋ ㄌㄨㄥˊ, / ] Bandung (city in Indonesia), #38,919 [Add to Longdo]
里长城[Wàn lǐ Cháng chéng, ㄨㄢˋ ㄌㄧˇ ㄔㄤˊ ㄔㄥˊ, / ] the Great Wall, #40,547 [Add to Longdo]
不得已[wàn bù dé yǐ, ㄨㄢˋ ㄅㄨˋ ㄉㄜˊ ㄧˇ, / ] (set phrase) only out of absolute necessity; as a last resort, #40,578 [Add to Longdo]
[Wàn níng, ㄨㄢˋ ㄋㄧㄥˊ, / ] (N) Wanning (place in Hainan), #42,517 [Add to Longdo]
以防[yǐ fáng wàn yī, ㄧˇ ㄈㄤˊ ㄨㄢˋ ㄧ, / ] (phr) just in case, #44,466 [Add to Longdo]
千真[qiān zhēn wàn què, ㄑㄧㄢ ㄓㄣ ㄨㄢˋ ㄑㄩㄝˋ, / ] absolutely true (成语 saw); manifold; true from many points of view, #45,555 [Add to Longdo]
[wàn shì, ㄨㄢˋ ㄕˋ, / ] all ages, #45,781 [Add to Longdo]
包罗[bāo luó wàn xiàng, ㄅㄠ ㄌㄨㄛˊ ㄨㄢˋ ㄒㄧㄤˋ, / ] all-embracing; all-inclusive, #47,039 [Add to Longdo]
千头[qiān tóu wàn xù, ㄑㄧㄢ ㄊㄡˊ ㄨㄢˋ ㄒㄩˋ, / ] plethora of things to tackle; multitude of loose ends; very complicated; chaotic, #50,401 [Add to Longdo]
宝路[Wàn bǎo lù, ㄨㄢˋ ㄅㄠˇ ㄌㄨˋ, / ] Marlboro (cigarette), #50,532 [Add to Longdo]
晴空[qíng kōng wàn lǐ, ㄑㄧㄥˊ ㄎㄨㄥ ㄨㄢˋ ㄌㄧˇ, / ] a clear and boundless sky, #50,703 [Add to Longdo]
有引力[wàn yǒu yǐn lì, ㄨㄢˋ ㄧㄡˇ ㄧㄣˇ ㄌㄧˋ, / ] gravity, #51,374 [Add to Longdo]
[Wàn quán, ㄨㄢˋ ㄑㄩㄢˊ, / ] (N) Wanquan (place in Hebei), #51,489 [Add to Longdo]
[Wàn dài, ㄨㄢˋ ㄉㄞˋ, / ] Bandai toy company, #52,238 [Add to Longdo]
[wàn guó, ㄨㄢˋ ㄍㄨㄛˊ, / ] all nations, #53,460 [Add to Longdo]
腰缠[yāo chán wàn guàn, ㄧㄠ ㄔㄢˊ ㄨㄢˋ ㄍㄨㄢˋ, / ] lit. ten thousand strings of cash in money belt (成语 saw); carrying lots of money; extremely wealthy; loaded, #54,312 [Add to Longdo]
[wàn nán, ㄨㄢˋ ㄋㄢˊ, / ] countless difficulties; extremely difficult; against all odds, #55,363 [Add to Longdo]
花筒[wàn huā tǒng, ㄨㄢˋ ㄏㄨㄚ ㄊㄨㄥˇ, / ] kaleidoscope, #58,672 [Add to Longdo]
火急[shí wàn huǒ jí, ㄕˊ ㄨㄢˋ ㄏㄨㄛˇ ㄐㄧˊ, / ] most urgent; post-haste; express, #60,705 [Add to Longdo]
事达[wàn shì dá, ㄨㄢˋ ㄕˋ ㄉㄚˊ, / ] Master(Card), #63,059 [Add to Longdo]
元户[wàn yuán hù, ㄨㄢˋ ㄩㄢˊ ㄏㄨˋ, / ] household with savings or annual income of 10,000 yuan or more (considered a large amount in the 1970s, when the term became established), #63,131 [Add to Longdo]
千秋[qiān qiū wàn dài, ㄑㄧㄢ ㄑㄧㄡ ㄨㄢˋ ㄉㄞˋ, / ] throughout the ages, #65,212 [Add to Longdo]
一本[yī běn wàn lì, ㄧ ㄅㄣˇ ㄨㄢˋ ㄌㄧˋ, / ] small capital, huge profit (成语 saw); to put in a little and get a lot out, #65,718 [Add to Longdo]
[Wàn zài, ㄨㄢˋ ㄗㄞˋ, / ] Wanzai county in Yichun 宜春, Jiangxi, #65,955 [Add to Longdo]
[Wàn háo, ㄨㄢˋ ㄏㄠˊ, / ] Marriot International (Hotel chain), #66,075 [Add to Longdo]
年历[wàn nián lì, ㄨㄢˋ ㄋㄧㄢˊ ㄌㄧˋ, / ] ten thousand year calendar; Islamic calendar introduced to Yuan China by Jamal al-Din 紮馬剌丁|扎马剌丁, #67,910 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[ばんこく] (n) ทุกๆ ประเทศ, ทั้งโลก

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
千差[せんさばんべつ, sensabanbetsu] (vi, vt) แตกต่างกันนานา
年筆[まんねんひつ, mannenhitsu] (n) ปากกาหมึกซึม
歩計[まんぽけい, manpokei] เครื่องวัดจำนวนก้าว
[まん, man, man , man] (n) หมื่น

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[ばんにん, bannin] TH: หมื่นคน  EN: 10000 people

Japanese-English: EDICT Dictionary
スポーツ[スポーツばんのう, supo-tsu bannou] (n,adj-na,adj-no) athletic; good at sports [Add to Longdo]
遺憾千[いかんせんばん, ikansenban] (adj-na) highly regrettable; utterly deplorable [Add to Longdo]
一事が[いちじがばんじ, ichijigabanji] (exp) a single instance indicates what happens all the time; one case gives you an idea of what always happens [Add to Longdo]
一天[いってんばんじょう, ittenbanjou] (n) the whole realm [Add to Longdo]
[いちまん, ichiman] (n) 10,000; ten thousand [Add to Longdo]
円;壱円;1[いちまんえん, ichiman'en] (n) (壱 used in legal documents) 10,000 Yen [Add to Longdo]
一粒[いちりゅうまんばい, ichiryuumanbai] (exp) A single seed can eventually produce a great harvest; Even the smallest beginning can generate a greatest profit; Watch the pennies, and the pounds will look after themselves [Add to Longdo]
迂闊千[うかつせんばん, ukatsusenban] (adj-na) very careless; quite thoughtless [Add to Longdo]
雲煙[うんえんばんり, un'enbanri] (n) limitless expanse of clouds and smoke [Add to Longdo]
雲泥[うんでいばんり, undeibanri] (n) being poles apart; (there being) all the difference in the world [Add to Longdo]
[えいまん, eiman] (n) Eiman era (1165.6.5-1166.8.27) [Add to Longdo]
黄金[おうごんばんのう, ougonbannou] (n) the almighty dollar [Add to Longdo]
黄塵[こうじんばんじょう, koujinbanjou] (n) rising cloud of (yellowish) dust [Add to Longdo]
[おくまん, okuman] (n) millions and millions [Add to Longdo]
長者[おくまんちょうじゃ, okumanchouja] (n) billionaire [Add to Longdo]
[なんまんねん, nanmannen] (n-t) (See 年) tens of thousands of years [Add to Longdo]
科学[かがくばんのう, kagakubannou] (n) scientific purpose [Add to Longdo]
奇怪千[きかいせんばん;きっかいせんばん, kikaisenban ; kikkaisenban] (n,adj-na) very strange (mysterious, weird); bizarre; monstrous; outrageous [Add to Longdo]
旗本八[はたもとはちまんき, hatamotohachimanki] (n) (arch) (See 旗本・はたもと) the shogun's eighty thousand guards, comprising hatamoto and lower-ranking vassals [Add to Longdo]
気炎丈;気焔[きえんばんじょう, kienbanjou] (n) in high spirits; talking big [Add to Longdo]
[きょまん, kyoman] (n) huge fortune; millions [Add to Longdo]
金壱[きんいちまんえん, kin'ichiman'en] (n) 10,000 Yen [Add to Longdo]
金拾[きんじゅうまんえん, kinjuuman'en] (n) 100,000 Yen [Add to Longdo]
[げんまん, genman] (n) (See 指切り) linking little fingers to confirm a promise [Add to Longdo]
五百[ごひゃくまん;いおよろず, gohyakuman ; ioyorozu] (n) (1) 5000000; (2) (arch) many [Add to Longdo]
高野の年草[こうやのまんねんぐさ;コウヤノマンネングサ, kouyanomannengusa ; kouyanomannengusa] (n) (uk) Climacium japonicum (species of moss) [Add to Longdo]
高野の年蘚[こうやのまんねんごけ;コウヤノマンネンゴケ, kouyanomannengoke ; kouyanomannengoke] (n) (uk) Climacium japonicum (species of moss) [Add to Longdo]
三河歳;三河萬歳[みかわまんざい, mikawamanzai] (n) (See 歳・まんざい) style of manzai originating in the Mikawa region in Aichi prefecture [Add to Longdo]
山川[さんせんばんり, sansenbanri] (n) being far away across mountains and rivers [Add to Longdo]
子持年草[こもちまんねんぐさ;コモチマンネングサ, komochimannengusa ; komochimannengusa] (n) (uk) Sedum bulbiferum (species of stonecrop) [Add to Longdo]
雌の年草[めのまんねんぐさ;メノマンネングサ, menomannengusa ; menomannengusa] (n) (uk) Sedum rupifragum (species of stonecrop) [Add to Longdo]
七珍[しっちんまんぽう, shicchinmanpou] (n) the seven treasures and many other precious things; all the treasures in the world [Add to Longdo]
失敬千[しっけいせんばん, shikkeisenban] (adj-na) extremely rude (impertinent, impolite) [Add to Longdo]
失礼千[しつれいせんばん, shitsureisenban] (adj-na) extremely rude (impertinent, impolite) [Add to Longdo]
[じゅうまんえん, juuman'en] (n) 100,000 Yen [Add to Longdo]
[じゅうまん, juuman] (n) 100,000; hundred thousand; (P) [Add to Longdo]
億土[じゅうまんおくど, juuman'okudo] (n) eternity; paradise [Add to Longdo]
準備[じゅんびばんたん, junbibantan] (n,adj-no) every preparation (arrangement); all sorts of preparations [Add to Longdo]
諸事[しょじばんたん, shojibantan] (n) everything; all things [Add to Longdo]
笑止千[しょうしせんばん, shoushisenban] (adj-na,n) highly ridiculous; quite absurd [Add to Longdo]
心外千[しんがいせんばん, shingaisenban] (n,adj-na) being totally upset (by); being completely nonplused (by); being mortified (at); feeling aggrieved (at); finding (it) highly regrettable [Add to Longdo]
森羅[しんらばんしょう, shinrabanshou] (n) all things in nature; the whole creation [Add to Longdo]
人間は物の霊長[にんげんはばんぶつのれいちょう, ningenhabanbutsunoreichou] (exp) (id) Man is the lord of creation [Add to Longdo]
人間事金の世の中[にんげんばんじかねのよのなか, ningenbanjikanenoyononaka] (exp) (id) Money talks [Add to Longdo]
人間事塞翁が馬[じんかんばんじさいおうがうま, jinkanbanjisaiougauma] (exp) inscrutable are the ways of heaven; fortune is unpredictable and changeable [Add to Longdo]
数百に及ぶ[すうひゃくまんにおよぶ, suuhyakumannioyobu] (exp,v5b) to reach (range) into the millions [Add to Longdo]
[すうまん, suuman] (n,adj-no) tens of thousands; (P) [Add to Longdo]
世上[せじょうばんぱん, sejoubanpan] (n) all the worldly (mundane) matters; everything in this world [Add to Longdo]
千客[せんかくばんらい;せんきゃくばんらい, senkakubanrai ; senkyakubanrai] (n) flood of customers; (doing) a roaring business [Add to Longdo]
千軍[せんぐんばんば, sengunbanba] (n) (having experienced) many battles [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
If you won a million yen, what would you do?100円獲得したら、どうしますか。
Supposing you had one million yen, what would you do with it?100円持っているとしたらどうしますか。
One million people lost their lives in the war.100人の人々がその戦争で命を落とした。
Between 1820 and 1973, the United States admitted more than 46 million immigrants.1820年から1973年の間に合衆国は、4600以上の移民を受け入れた。
As of 1991, the population of this city is around one million.1991年現在で、この町の人口はおよそ100人です。
We cannot live on 150000 yen a month.1ヶ月15円では生活できない。
I made up my mind, then and there, that I would get the necessary million dollars within a week.1週間以内に必要な100ドルのお金を手に入れようと、私はその場ですぐに決めた。
Ten million yen will be ample for the project.1千円あればその計画には十分だろう。
You need great endurance to run ten thousand meters.メートルを走るには大いに耐久力を必要とする。
The thousand yen will do?円でたりる。
Ten thousand yen will not cover the expenses.円では足が出る。
It will cost more than ten thousand yen.円以上します。
Can you break a 10000 yen bill?円札くずれますか。
Can you exchange a 10000 yen note into 50 pence coins?円札を50ペンス硬貨に両替してくれませんか。
Twenty thousand yen, please.円お願いします。
400,000 gallons of oil have spilled out of the pipeline.40ガロンの石油がパイプラインから溢れ出た。
You have a personal tax exemption of 500,000 yen.50円の個人基礎控除がある。
No less than fifty thousand people visited there.人もの人々がそこを訪れた。
GE announced the acquisition of the company Laku for $30 million.GEはレイク(株)を3000ドルで買収したと発表した。
General Motors laid off 76,000 its workers.GMは76000人の従業員を解雇した。
If it should rain tomorrow, I won't play golf.あす一雨なら、私はゴルフはしない。
The dealer gave an old Nissan to me for 200,000 yen.あそこの販売店で、中古の日産を20円で売ってくれた。
What would you do if you had, say, ten thousand dollars?あなたがもし仮に一ドルを持っていたらどうしますか。
When the family won the million dollar sweepstakes, they were in the fat city.あの一家は100ドルの宝くじがあたった頃は、金回りがよかった。
The lady really flipped out when she learned she had won a million dollars.あの女性は100ドルの賞金を得たと知ってものすごく興奮した。
The tycoon endowed each son with a million dollars.あの大事業家は息子それぞれに100ドルを残した。
In the United States, 20 million new jobs have been created during the past two decades, most of them in the service sector.アメリカでは、過去20年間で2000の新規雇用が創出されたが、そのほとんどはサービス部門におけるものである。
Those mechanics are paid as much as ten thousand yen per hour.あれらの修理工たちは時給一円ももらっている。
Everything is all right at home.うちでは事旨く行っています。
I'll eat my hat if, by some chance, my team loses to yours.うちのチームが君のところのチームに負けるようなことが、が一にもあれば、僕は首をやる。 [M]
How does it happen that you were not eaten up with all those hundreds and trillions of cats?おまえはどうして、百匹のねこ、千匹のねこ、百匹、一億、一兆匹のねこといっしょに、食べられてしまわなかったのだね。?
The population of Canada is about 26 million.カナダの人口は約2600人です。
If you were to be given a million yen, what would you do with it?かりに100円もらったら、それをどうするかね。
I bet all will turn out well.きっと事うまくいく。
I think it will cost you more than 10,000 yen to have camera fixed.このカメラの修理には1円以上はかかると思いますよ。
I paid 40,000 yen for this tape recorder.このテープレコーダーは4円しました。
This dress cost me over 40,000 yen.このドレスは4円以上もしたのよ。 [F]
The probability of this chain of events all happening at once is one in 2 million flights - about once every two months at current levels of air traffic.この一連の出来事が同時に起こる可能性は2百回の飛行で1回であり、現在の航空機運航量からすると2ヶ月にほぼ1回になる。
This desk cost me 20,000 yen.この机は2円かかった。
This desk cost me 20000 yen.この机は2円の費用がかかる。
You can see millions of stars on this hill.この丘からは何百という星が見える。
This stadium will contain 50,000 people.この球場は5人入る。
This contract binds me to pay them 10 thousand dollars.この契約によって私は彼らに1ドル払わなければならないことになっている。
This old book is worth 50,000 yen.この古い本は5円の価値がある。
The population of the country is roughly estimated at 50,000,000.この国の人口は概算5千に達する。
This job pays 10,000 yen a day.この仕事は日給1円です。
This watch cost me ten thousand yen.この時計は一円だった。
This dictionary contains not less than fifty thousand words.この辞書には少なくとも5語載っている。
This dictionary contains not more than 20,000 words.この辞書はせいぜい2語くらいしかのっていない。
This dictionary contains about 40,000 headwords.この辞書は見出し語が約4はいっている。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[まん, man] viele, -alle [Add to Longdo]
[まん, man] zehntausend [Add to Longdo]
[まんいち, man'ichi] sollte_etwa [Add to Longdo]
[ばんぜん, banzen] absolut_sicher, perfekt [Add to Longdo]
[ばんぱく, banpaku] Weltausstellung, Abk.f.bankoku hakurankai [Add to Longdo]
[ばんこく, bankoku] alle_Laender, Welt [Add to Longdo]
年筆[まんねんひつ, mannenhitsu] Fuellfederhalter [Add to Longdo]
[ばんざい, banzai] Hurra! Er_lebe_hoch! [Add to Longdo]
物の霊長[ばんぶつのれいちょう, banbutsunoreichou] die_Krone_der_Schoepfung, Mensch [Add to Longdo]
葉集[まんようしゅう, manyoushuu] japanische_Gedichtsammlung a.d.8.Jh. [Add to Longdo]
長者[おくまんちょうじゃ, okumanchouja] Millionaer [Add to Longdo]
坪の[つぼにまんえん, tsuboniman'en] 20.000 Yen_pro_Tsubo [Add to Longdo]
[きょまん, kyoman] Unmenge, Millionen [Add to Longdo]
[じゅうまんえん, juuman'en] 100.000 Yen [Add to Longdo]
[ひゃくまん, hyakuman] eine_Million [Add to Longdo]
金壱[きんいちまんえん, kin'ichiman'en] 10.000 Yen [Add to Longdo]
金拾[きんじゅうまんえん, kinjuuman'en] 100.000 Yen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top