ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*万事*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 万事, -万事-
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
万事[wàn shì, ㄨㄢˋ ㄕˋ, / ] all things, #14,829 [Add to Longdo]
万事[wàn shì dá, ㄨㄢˋ ㄕˋ ㄉㄚˊ, / ] Master(Card), #63,059 [Add to Longdo]
万事俱备,只欠东风[wàn shì jù bèi, zhi3 qian4 dong1 feng1, ㄨㄢˋ ㄕˋ ㄐㄩˋ ㄅㄟˋ, zhǐ qiàn dōng fēng, ㄓˇ ㄑㄧㄢˋ ㄉㄨㄥ ㄈㄥ, / ] everything is ready, all we need is an east wind (成语 saw); lacking only one tiny crucial item [Add to Longdo]
万事达卡[wàn shì dá kǎ, ㄨㄢˋ ㄕˋ ㄉㄚˊ ㄎㄚˇ, / ] MasterCard [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
一事が万事[いちじがばんじ, ichijigabanji] (exp) a single instance indicates what happens all the time; one case gives you an idea of what always happens [Add to Longdo]
人間万事金の世の中[にんげんばんじかねのよのなか, ningenbanjikanenoyononaka] (exp) (id) Money talks [Add to Longdo]
人間万事塞翁が馬[じんかんばんじさいおうがうま, jinkanbanjisaiougauma] (exp) inscrutable are the ways of heaven; fortune is unpredictable and changeable [Add to Longdo]
万事[ばんじ, banji] (n) all; everything; (P) [Add to Longdo]
万事休す;万事窮す(iK)[ばんじきゅうす, banjikyuusu] (exp) There is nothing more that can be done [Add to Longdo]
万事万端[ばんじばんたん, banjibantan] (n) everything; all things; all affairs; all matters [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Everything is all right at home.うちでは万事旨く行っています。
I bet all will turn out well.きっと万事うまくいく。
But all in all, things have gone well.しかし、全体としては万事うまくいった。
Other than that, I've been doing well.そのほかは、万事順調です。
Let's hope for the best anyway.とにかく万事うまくいくように期待しよう。
He who steals a pin will steal an ox.一事が万事
Nothing succeeds like success.一事成れば万事成る。
I am sure everything will turn out all right in the end.結局は万事うまくいくものと確信しています。
Everything turned out all right in the end.結局万事うまくいった。
Everything will turn out for the best.結局万事旨く行くだろう。
So far everything has been successful.今までのところ万事うまくいっている。
It is all up with him by this time.今頃彼は万事休すだ。
Everything is well with us.私達は万事うまくいっている。
Everything will work out in due course.時が来れば万事解決するだろう。
Everything went well with him.彼にとっては万事うまくいった。
He said that everything would turn out well.彼は万事がうまくゆくことになるといった。
He is careless in everything.彼は万事に不注意だ。
They telegraphed that everything was all right.彼らは万事異状なしということを電報で伝えた。
She winked at me as much as to say she knew everything.彼女は万事承知と言わんばかりに私に目くばせした。
I've no complaints. As far as I'm concerned, everything is just perfect.不満はありません。私に関する限り、万事理想的です。
All is well.万事よろしい。
Who knows but everything will go well?万事うまくいくだろう。
I will see that all goes well.万事うまくいくように私が気をつけます。
Everything goes well.万事がうまくいく。
Money is everything.万事が金の世の中。
Everything fell into my lap.万事トントン拍子にいった。
Much depends upon the result.万事はその結果いかんにかかっている。
Circumstances are entirely favorable to us.万事は我々に有利だ。
It is all over with me. It can't be helped.万事休すだ。もうどうしようもない。
Everything is fine.万事具合がいい。
Everything went smoothly.万事好都合にいった。
Everything went right for me.万事旨く行った。
Everything is ready.万事準備ができました。
Everything is all right.万事順調だ。
Everything is in good order.万事順調にいっている。
Everything is all right.万事上手くいってます。
Have everything ready.万事用意しておけ。

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top