ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*一新*

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 一新, -一新-
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
焕然一新[huàn rán yī xīn, ㄏㄨㄢˋ ㄖㄢˊ ㄧ ㄒㄧㄣ, / ] to look completely new (成语 saw); brand new; changed beyond recognition, #23,350 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
一新[いっしん, isshin] TH: ปฏิสังขรณ์
一新[いっしん, isshin] TH: ปฏิรูป
一新[いっしん, isshin] TH: เปลี่ยนใหม่หมด  EN: complete change

Japanese-English: EDICT Dictionary
一新;御一新[ごいっしん, goisshin] (n) the (Meiji) restoration [Add to Longdo]
一新[いっしん, isshin] (n,vs) complete change; reform; restoration; remodeling; remodelling; renewal; (P) [Add to Longdo]
一新紀元[いっしんきげん;いちしんきげん, isshinkigen ; ichishinkigen] (n) new era; new age [Add to Longdo]
気分一新[きぶんいっしん, kibun'isshin] (n) complete change of mood; thoroughly refreshing one's spirits [Add to Longdo]
更始一新[こうしいっしん, koushiisshin] (n,vs) undergo a complete change; turn over a new leaf [Add to Longdo]
人心一新[じんしんいっしん, jinshin'isshin] (n,vs) complete change in public sentiment; leading the thought of the people to an entirely different channel [Add to Longdo]
面目一新[めんもくいっしん;めんぼくいっしん, menmokuisshin ; menbokuisshin] (n,vs) undergoing a complete change in appearance; changing something out of all recognition; a rise in one's reputation [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The criminal became a Christian and turned over a new leaf.その罪人はキリスト教徒になり、生活を一新した。
My son doesn't talk back these days; he must have turned over a new leaf.私の息子は最近口答えをしなくなった。気持ちを新たにして生活を一新したに違いない。
My daughter does not talk back these days; she must have turned over a new leaf.私の娘は最近口答えをしなくなった。気持ちを新たにして生活を一新したに違いない。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
一新[いっしん, isshin] Erneuerung, Reform [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top