ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*デマ*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: デマ, -デマ-
Japanese-English: EDICT Dictionary
アエクィデンスディアデマ[aekuidensudeiadema] (n) Aequidens diadema (species of South American freshwater cichlid) [Add to Longdo]
オンデマンド[ondemando] (n) {comp} on demand [Add to Longdo]
オンデマンドダイヤルアップ接続[オンデマンドダイヤルアップせつぞく, ondemandodaiyaruappu setsuzoku] (n) {comp} on demand dial-up [Add to Longdo]
デマ[dema] (n,adj-no) (false) rumor (rumour) (abbr. from demagogy); (P) [Add to Longdo]
デマ[demake] (n) (abbr) (See デマケーション) demarcation [Add to Longdo]
デマケーション[demake-shon] (n) demarcation [Add to Longdo]
デマゴーグ[demago-gu] (n) demagogue (ger [Add to Longdo]
デマゴギー[demagogi-] (n) demagogue (ger [Add to Longdo]
デマメール[demame-ru] (n) {comp} email spreading rumors and false stories (rumours) [Add to Longdo]
デマルチプレクサ[demaruchipurekusa] (n) {comp} demultiplexer [Add to Longdo]
デマルチプレクス[demaruchipurekusu] (n) {comp} demultiplexing [Add to Longdo]
デマンド(P);ディマンド[demando (P); deimando] (n) demand; (P) [Add to Longdo]
デマンドバス[demandobasu] (n) demand bus [Add to Longdo]
デマンドプルインフレ;ディマンドインフレ[demandopuruinfure ; deimandoinfure] (n) demand-pull inflation [Add to Longdo]
ニアービデオオンデマンド[nia-bideoondemando] (n) {comp} near video on demand [Add to Longdo]
ニュースオンデマンド[nyu-suondemando] (n) {comp} news on demand [Add to Longdo]
ビデオオンデマンド[bideoondemando] (n) video-on-demand [Add to Longdo]
大手毬[おおでまり;オオデマリ, oodemari ; oodemari] (n) (uk) Japanese snowball; Viburnum plicatum [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
He invented a false rumor.彼はデマをでっち上げた。
What Microsoft is launching is a beta version of its "NetShow streaming server'); it supplies video and audio on demand.Microsoftがβ版をランチするのは「NetShow streaming server」で動画や音声をオンデマンドで提供する。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
オンデマンド[おんでまんど, ondemando] on demand [Add to Longdo]
デマルチプレクサ[でまるちぷれくさ, demaruchipurekusa] demultiplexer [Add to Longdo]
デマルチプレクス[でまるちぷれくす, demaruchipurekusu] demultiplexing [Add to Longdo]
ビデオオンデマンド[びでおおんでまんど, bideoondemando] video on demand (VOD) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top