ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*タイマ*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: タイマ, -タイマ-
Japanese-English: EDICT Dictionary
インターバルタイマ[inta-barutaima] (n) {comp} interval timer [Add to Longdo]
ウォッチドッグタイマ[uocchidoggutaima] (n) {comp} watchdog timer [Add to Longdo]
ウォッチドッグタイマ[uocchidoggutaima-] (n) {comp} watchdog timer [Add to Longdo]
オールドタイマ[o-rudotaima-] (n) old-timer [Add to Longdo]
セルフタイマ[serufutaima-] (n) self-timer; delayed-action (shutter release) [Add to Longdo]
タイマー(P);タイマ[taima-(P); taima] (n) {comp} timer; clock register; (P) [Add to Longdo]
タイマ[taiman] (n) (sl) (poss.from 対マン) one to one (battle, competition, etc.) [Add to Longdo]
パートタイマ[pa-totaima-] (n) part-timer; (P) [Add to Longdo]
フルタイマ[furutaima-] (n) full-timer [Add to Longdo]
信号リンクタイマ[しんごうリンクタイマー, shingou rinkutaima-] (n) {comp} signalling link timer [Add to Longdo]
タイマー;切りタイマ[きりタイマー, kiri taima-] (n) (See 入タイマー) off timer (i.e. to automatically turn an electrical device off at a certain time) [Add to Longdo]
タイマー;入りタイマー;入れタイマ[いりタイマー(入タイマー;入りタイマー);いれタイマー(入タイマー;入れタイマー), iri taima-( nyuu taima-; iri taima-); ire taima-( nyuu taima-; ire taima-)] (n) (See 切タイマー) on timer (i.e. to automatically turn an electrical device on at a certain time) [Add to Longdo]
入切タイマ[いりきりタイマー;いれきりタイマー, irikiri taima-; irekiri taima-] (n) on-off timer (i.e. to automatically turn an electrical device on and off at specified times) [Add to Longdo]
玳瑁[たいまい;タイマイ, taimai ; taimai] (n) (uk) hawksbill turtle (Eretmochelys imbricata) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The supermarket hired many part timers.スーパーマーケットでは多くのパートタイマーを雇った。
As the baby was born, the Tanaka had to hire a part-timer.赤ちゃんが生まれたので、田中さん一家はパートタイマーを雇わなければならなくなった。
The toaster-oven's timer rings. The fragrant smell of well toasted bread.オーブントースターのタイマーが鳴る。食パンがコンガリ焼けた、香ばしい匂い。
Essentially it's a one-to-one match, but the content of that match is a level so high as to be unthinkable to an ordinary person.要するにタイマン勝負なんだけど、その試合内容は常人では考えられないほどの高レベル。
The PC's internal timer's button battery has gone flat.PC内部のタイマー用ボタン電池があがった。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
インターバルタイマ[いんたーばるたいま, inta-barutaima] interval timer [Add to Longdo]
タイマ[たいま, taima] timer, clock register [Add to Longdo]
信号リンクタイマ[しんごうリンクタイマー, shingou rinkutaima-] signalling link timer [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top