ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*オレンジジュース*

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: オレンジジュース, -オレンジジュース-
Japanese-English: EDICT Dictionary
オレンジジュース[orenjiju-su] (n) orange juice [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Yes, orange juice, please.ええ、オレンジジュースをお願いします。
I want an orange juice or something.オレンジジュースか何か欲しいな。
Orange juice, and two eggs over easy.オレンジジュースと卵2個をオーバー・イージーでお願いする。
Orange juice or champagne?オレンジジュースにするか、シャンペンにするか。
Two glasses of orange juice, please.オレンジジュースを2杯ください。
I'd like orange juice.オレンジジュースをください。
A glass of orange juice refreshed me.オレンジジュースを飲んだら気分がさわやかになった。
What about you? Will you have orange juice, too?お客様もオレンジジュースになさいますか。
I squeezed the juice out of the oranges.私はオレンジジュースを絞った。
People came to drink orange juice more and more.人々はますますオレンジジュースを飲むようになった。
After swimming a glass of orange juice really fills the bill.水泳のあとオレンジジュース1杯とくればいうことはない。
He drank orange juice out of a bottle.彼はびんからオレンジジュースを飲んだ。
They gave him a glass of orange juice laced with vodka.彼らはウォッカをまぜたオレンジジュースのグラスを彼に与えた。
Mother bought two bottles of orange juice.母親はオレンジジュースを2本かった。
"Your order?" "Orange juice." "With ice?" "Yes." "Thanks for your business."「ご注文は?」「オレンジジュース」「アイス付きで?」「そう」「まいど」

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top