ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*まあまあ*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: まあまあ, -まあまあ-
Japanese-English: EDICT Dictionary
まあまあ[maamaa] (adj-na,adv,int) (1) (on-mim) so-so; (int) (2) now, now (used in calming people down); (3) (fem) my, my (expression of wonder, surprise, etc.); (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"How do you find your washing-machine?" "Not so bad."「その洗濯機の使い心地はどうですか」「まあまあです」 [F]
"How's your research coming along?" "Not so bad."「研究はどうですか」「まあまあです」
All things considered, she is a fairly good wife.すべてを考慮に入れると、彼女は妻としてまあまあだ。
There was a modest rise in prices last year.昨年の物価上昇はまあまあだった。
He hasn't done badly, all in all.全般的にみてまあまあの出来だった。
His English is quite good.彼の英語はまあまあだ。
He got a fair mark in the examination.彼はその試験でまあまあの点をとった。
He gets a reasonable salary as a bank clerk.彼は銀行員として、まあまあの給料をもらっている。
Her musical talent was indifferent.彼女は音楽の才能はまあまあだった。
The curry was nothing special.カレーはまあまあでした。
Now, please don't get so angry.まあまあ、そう怒らないでくださいな。
My what a narrow waist! Her face is small, she really looks just like a doll!まあまあなんて細い腰なの!お顔も小さくて、本当にお人形さんみたい! [F]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top