ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*びくびく*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: びくびく, -びくびく-
Japanese-English: EDICT Dictionary
びくびく[bikubiku] (adv,n,vs,adj-no) (on-mim) being afraid of; being fearful; being timid; being nervous; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Every actor has cold feet just before the beginning of a show.どんな俳優も劇が始まる前にはびくびくするものだ。
A bare word of criticism makes her nervous.一言批判されただけで彼女はびくびくする。
I was a little afraid.少しびくびくしていました。
He always shows cowardice.彼はしょっちゅうびくびくしている。
He is afraid of his own shadow.彼はびくびくしている。
He was scared you would shoot him.彼は君に撃たれるのではないかとびくびくしていた。 [M]
Be timid with reptiles.#A: 爬虫類にびくびくしている。
#B: 爬虫類 に びくびく 為る(する){している}

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top