ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*⿹*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -⿹-
Possible hiragana form: *
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[那, nà, ㄋㄚˋ] that, that one, those
Radical: , Decomposition:     ?  阝 [, ㄧˋ]
Etymology: -, Rank: 38
[与, yǔ, ㄩˇ] and; with; to; for; to give, to grant
Radical: , Decomposition:   ?  一 [, ]
Etymology: -, Rank: 108
[或, huò, ㄏㄨㄛˋ] or, either, else; maybe, perhaps, possibly
Radical: , Decomposition:   戈 [, ㄍㄜ]    口 [kǒu, ㄎㄡˇ]  一 [, ]
Etymology: [ideographic] To defend yourself 口 with a spear 戈; "or else", Rank: 160
[命, mìng, ㄇㄧㄥˋ] life; destiny, fate, luck; an order, instruction
Radical: , Decomposition:   令 [lìng, ㄌㄧㄥˋ]  口 [kǒu, ㄎㄡˇ]
Etymology: [ideographic] An order 令 given by mouth 口, Rank: 258
[马, mǎ, ㄇㄚˇ] horse; surname
Radical: , Decomposition:   ?  一 [, ]
Etymology: [pictographic] Simplified form of 馬, a horse galloping to the left, Rank: 276
[司, sī, ] to take charge of, to control, to manage; officer
Radical: , Decomposition:   ?  口 [kǒu, ㄎㄡˇ]
Etymology: [ideographic] A person speaking orders 口 and raising their arm, Rank: 278
[式, shì, ㄕˋ] formula, pattern, rule, style, system
Radical: , Decomposition:   弋 [, ㄧˋ]  工 [gōng, ㄍㄨㄥ]
Etymology: [ideographic] A craftsman using an awl 弋 and a measuring square 工, Rank: 303
[包, bāo, ㄅㄠ] wrap, pack, bundle; package
Radical: , Decomposition:   勹 [bāo, ㄅㄠ]  巳 [, ㄙˋ]
Etymology: [ideographic] To swaddle 勹 a baby 巳; 勹 also provides the pronunciation, Rank: 454
[武, wǔ, ㄨˇ] military; martial, warlike
Radical: , Decomposition:   一 [, ]    弋 [, ㄧˋ]  止 [zhǐ, ㄓˇ]
Etymology: [ideographic] To stop someone 止 with an arrow 弋, Rank: 501
[习, xí, ㄒㄧˊ] to study, to practice; habit
Radical: , Decomposition:   ?  冫 [bīng, ㄅㄧㄥ]
Etymology: -, Rank: 676
[句, jù,gōu, ㄐˋ] sentence, clause, phrase, paragraph; stanza
Radical: , Decomposition:   勹 [bāo, ㄅㄠ]  口 [kǒu, ㄎㄡˇ]
Etymology: [ideographic] A phrase 勹 from the mouth 口, Rank: 707
[岛, dǎo, ㄉㄠˇ] island
Radical: , Decomposition:   鸟 [niǎo, ㄋㄧㄠˇ]  山 [shān, ㄕㄢ]
Etymology: [ideographic] A bird 鸟 perched atop a mountain 山, Rank: 798
[载, zài, ㄗㄞˋ] load; to carry, to convey, to transport
Radical: , Decomposition:   哉 [zāi, ㄗㄞ]  车 [chē, ㄔㄜ]
Etymology: [pictophonetic] cart, Rank: 977
[弱, ruò, ㄖㄨㄛˋ] weak, fragile, delicate
Radical: , Decomposition:     弓 [gōng, ㄍㄨㄥ]  冫 [bīng, ㄅㄧㄥ]    弓 [gōng, ㄍㄨㄥ]  冫 [bīng, ㄅㄧㄥ]
Etymology: [ideographic] Two shoots 弓 dying to frost 冫, Rank: 1038
[刀, dāo, ㄉㄠ] knife; old coin; measure
Radical: , Decomposition:   ?  丿 [piě, ㄆㄧㄝˇ]
Etymology: -, Rank: 1067
[乃, nǎi, ㄋㄞˇ] then; really, indeed, after all
Radical: 丿, Decomposition:   ?  丿 [piě, ㄆㄧㄝˇ]
Etymology: [ideographic] A pregnant woman; compare 孕, Rank: 1165
[裁, cái, ㄘㄞˊ] to trim, to reduce, to cut; judgment
Radical: , Decomposition:     十 [shí, ㄕˊ]  戈 [, ㄍㄜ]  衣 [, ]
Etymology: [ideographic] To cut 戈 cloth 衣, Rank: 1203
[戒, jiè, ㄐㄧㄝˋ] to warn, to admonish; to swear off, to avoid
Radical: , Decomposition:   戈 [, ㄍㄜ]  廾 [gǒng, ㄍㄨㄥˇ]
Etymology: [ideographic] Two hands 廾 brandishing a spear 戈, Rank: 1566
[氧, yǎng, ㄧㄤˇ] oxygen
Radical: , Decomposition:   气 [, ㄑㄧˋ]  羊 [yáng, ㄧㄤˊ]
Etymology: [pictophonetic] gas, Rank: 1863
[氛, fēn, ㄈㄣ] air; atmosphere
Radical: , Decomposition:   气 [, ㄑㄧˋ]  分 [fēn, ㄈㄣ]
Etymology: [pictophonetic] air, Rank: 2009
[勾, gōu, ㄍㄡ] to hook, to join, to connect; to entice
Radical: , Decomposition:   勹 [bāo, ㄅㄠ]  厶 [, ]
Etymology: -, Rank: 2034
[疆, jiāng, ㄐㄧㄤ] boundary, border, frontier
Radical: , Decomposition:     弓 [gōng, ㄍㄨㄥ]  土 [, ㄊㄨˇ]  畺 [jiāng, ㄐㄧㄤ]
Etymology: [ideographic] A bow 弓 and arrow 土 used to defend a border 畺; 畺 also provides the pronunciation, Rank: 2036
[旬, xún, ㄒㄩㄣˊ] ten-day period; period of time
Radical: , Decomposition:   勹 [bāo, ㄅㄠ]  日 [, ㄖˋ]
Etymology: [ideographic] A cycle 勹 of ten days 日; a traditional week, Rank: 2332
[栽, zāi, ㄗㄞ] to cultivate, to plant, to tend
Radical: , Decomposition:   戈 [, ㄍㄜ]  木 [, ㄇㄨˋ]
Etymology: [pictophonetic] tree, Rank: 2401
[匈, xiōng, ㄒㄩㄥ] breast, chest, thorax; to clamor; Hungary
Radical: , Decomposition:   勹 [bāo, ㄅㄠ]  凶 [xiōng, ㄒㄩㄥ]
Etymology: [pictophonetic] wrap, Rank: 2503
[勿, wù, ㄨˋ] must not, do not; without, never
Radical: , Decomposition:   勹 [bāo, ㄅㄠ]    丿 [piě, ㄆㄧㄝˇ]  丿 [piě, ㄆㄧㄝˇ]
Etymology: [ideographic] A knife 勹 cutting fragments 丿 off, Rank: 2563
[甸, diān, ㄉㄧㄢ] suburbs of the capital; to govern; crops
Radical: , Decomposition:   勹 [bāo, ㄅㄠ]  田 [tián, ㄊㄧㄢˊ]
Etymology: [pictophonetic] wrap, Rank: 2588
[蜀, shǔ, ㄕㄨˇ] the name of an ancient state
Radical: , Decomposition:   罒 [wǎng, ㄨㄤˇ]    勹 [bāo, ㄅㄠ]  虫 [chóng, ㄔㄨㄥˊ]
Etymology: -, Rank: 2602
[氢, qīng, ㄑㄧㄥ] ammonia
Radical: , Decomposition:   气 [, ㄑㄧˋ]    又 [yòu, ㄧㄡˋ]  工 [gōng, ㄍㄨㄥ]
Etymology: [pictophonetic] gas, Rank: 2637
[刃, rèn, ㄖㄣˋ] edged tool, cutlery, knife edge
Radical: , Decomposition:   刀 [dāo, ㄉㄠ]  丶 [diǎn, ㄉㄧㄢˇ]
Etymology: [ideographic] A knife 刀 sharp enough to draw blood 丶, Rank: 2700
[哉, zāi, ㄗㄞ] final exclamatory particle
Radical: , Decomposition:   ?  口 [kǒu, ㄎㄡˇ]
Etymology: [pictophonetic] mouth, Rank: 2758
[氯, lǜ, ㄌㄩˋ] chlorine
Radical: , Decomposition:   气 [, ㄑㄧˋ]  录 [, ㄌㄨˋ]
Etymology: [pictophonetic] gas, Rank: 3013
[氨, ān, ] ammonia
Radical: , Decomposition:   气 [, ㄑㄧˋ]  安 [ān, ]
Etymology: [pictophonetic] gas, Rank: 3028
[忒, tè, ㄊㄜˋ] excessive (in a bad way); to err, to make a mistake
Radical: , Decomposition:   弋 [, ㄧˋ]  心 [xīn, ㄒㄧㄣ]
Etymology: [pictophonetic] heart, Rank: 3144
[戎, róng, ㄖㄨㄥˊ] arms, armaments; military affairs
Radical: , Decomposition:   戈 [, ㄍㄜ]  ?
Etymology: [ideographic] A hand holding a lance 戈, Rank: 3205
[勺, sháo, ㄕㄠˊ] spoon, ladle; unit of volume
Radical: , Decomposition:   勹 [bāo, ㄅㄠ]  丶 [diǎn, ㄉㄧㄢˇ]
Etymology: [ideographic] A spoon 勹 with something in it 丶, Rank: 3275
[氮, dàn, ㄉㄢˋ] nitrogen
Radical: , Decomposition:   气 [, ㄑㄧˋ]  炎 [yán, ㄧㄢˊ]
Etymology: [pictophonetic] gas, Rank: 3482
[氖, nǎi, ㄋㄞˇ] neon
Radical: , Decomposition:   气 [, ㄑㄧˋ]  乃 [nǎi, ㄋㄞˇ]
Etymology: [pictophonetic] gas, Rank: 3602
[氟, fú, ㄈㄨˊ] fluorine
Radical: , Decomposition:   气 [, ㄑㄧˋ]  弗 [, ㄈㄨˊ]
Etymology: [pictophonetic] gas, Rank: 3701
[贰, èr, ㄦˋ] two (bankers' anti-fraud numeral)
Radical: , Decomposition:   弋 [, ㄧˋ]    二 [èr, ㄦˋ]  贝 [bèi, ㄅㄟˋ]
Etymology: [ideographic] A banker's 贝 two 二 with accents to prevent forgery, Rank: 3894
[氦, hài, ㄏㄞˋ] helium
Radical: , Decomposition:   气 [, ㄑㄧˋ]  亥 [hài, ㄏㄞˋ]
Etymology: [pictophonetic] gas, Rank: 3972
[虱, shī, ] bug, louse, parasite
Radical: , Decomposition:   乙 [, ㄧˇ]    ?  虫 [chóng, ㄔㄨㄥˊ]
Etymology: [pictophonetic] insect, Rank: 4013
[匍, pú, ㄆㄨˊ] to crawl; to lie prostrate
Radical: , Decomposition:   勹 [bāo, ㄅㄠ]  甫 [, ㄈㄨˇ]
Etymology: [pictophonetic] wrap, Rank: 4202
[匐, fú, ㄈㄨˊ] to crawl; to lie prostrate
Radical: , Decomposition:   勹 [bāo, ㄅㄠ]  畐 [, ㄈㄨˊ]
Etymology: [pictophonetic] wrap, Rank: 4278
[氲, yūn, ㄩㄣ] prosperity; the breath of life; the spirit of harmony
Radical: , Decomposition:   气 [, ㄑㄧˋ]  昷 [wēn, ㄨㄣ]
Etymology: [pictophonetic] air, Rank: 4298
[畿, jī, ㄐㄧ] imperial domain; area near the capital
Radical: , Decomposition:     ?  戈 [, ㄍㄜ]  田 [tián, ㄊㄧㄢˊ]
Etymology: [pictophonetic] land, Rank: 4401
[氰, qíng, ㄑㄧㄥˊ] cyanogen; ethane dinitrile
Radical: , Decomposition:   气 [, ㄑㄧˋ]  青 [qīng, ㄑㄧㄥ]
Etymology: [pictophonetic] gas, Rank: 4463
[氤, yīn, ㄧㄣ] fog, mist
Radical: , Decomposition:   气 [, ㄑㄧˋ]  因 [yīn, ㄧㄣ]
Etymology: [pictophonetic] gas, Rank: 4841
[氩, yà, ㄧㄚˋ] argon
Radical: , Decomposition:   气 [, ㄑㄧˋ]  亚 [, ㄧㄚˋ]
Etymology: [pictophonetic] gas, Rank: 4914
[氚, chuān, ㄔㄨㄢ] tritium
Radical: , Decomposition:   气 [, ㄑㄧˋ]  川 [chuān, ㄔㄨㄢ]
Etymology: [pictophonetic] gas, Rank: 5050

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top