ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*⿷*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -⿷-
Possible hiragana form: *
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[区, qū, ㄑㄩ] area, district, region, ward; surname
Radical: , Decomposition:   匸 [, ㄒㄧˋ]  乂 [, ㄧˋ]
Etymology: [ideographic] A place 匸 under a lord's control 乂, Rank: 265
[医, yī, ] to cure, to heal, to treat; doctor; medicine
Radical: , Decomposition:   匸 [, ㄒㄧˋ]  矢 [shǐ, ㄕˇ]
Etymology: [pictophonetic] arrow, Rank: 482
[巨, jù, ㄐㄩˋ] large, huge, gigantic; chief
Radical: , Decomposition:   匚 [fāng, ㄈㄤ]  ?
Etymology: [ideographic] A hand holding a large carpenter's square 工, Rank: 913
[臣, chén, ㄔㄣˊ] minister, statesman, official, vassal
Radical: , Decomposition:   匚 [fāng, ㄈㄤ]      丨 [shù, ㄕㄨˋ]  丨 [shù, ㄕㄨˋ]  ?
Etymology: -, Rank: 1138
[匹, pǐ, ㄆㄧˇ] bolt of cloth; mate, one of a pair; measure word for horses
Radical: , Decomposition:   匸 [, ㄒㄧˋ]  儿 [ér, ㄦˊ]
Etymology: [pictographic] A roll of cloth, Rank: 1908
[匠, jiàng, ㄐㄧㄤˋ] artisan, craftsman, workman
Radical: , Decomposition:   匚 [fāng, ㄈㄤ]  斤 [jīn, ㄐㄧㄣ]
Etymology: -, Rank: 2110
[匪, fěi, ㄈㄟˇ] bandits, robbers, gangsters
Radical: , Decomposition:   匚 [fāng, ㄈㄤ]  非 [fēi, ㄈㄟ]
Etymology: [pictophonetic] basket, Rank: 2201
[匿, nì, ㄋㄧˋ] to hide; to go into hiding
Radical: , Decomposition:   匸 [, ㄒㄧˋ]  若 [ruò, ㄖㄨㄛˋ]
Etymology: [pictophonetic] box, Rank: 2804
[匣, xiá, ㄒㄧㄚˊ] case, coffer, small box
Radical: , Decomposition:   匚 [fāng, ㄈㄤ]  甲 [jiǎ, ㄐㄧㄚˇ]
Etymology: [pictophonetic] box, Rank: 3061
[匡, kuāng, ㄎㄨㄤ] to correct, to revise; to restore
Radical: , Decomposition:   匚 [fāng, ㄈㄤ]  王 [wáng, ㄨㄤˊ]
Etymology: [pictophonetic] box, Rank: 3260
[匾, biǎn, ㄅㄧㄢˇ] a board, sign, or tablet made from bamboo
Radical: , Decomposition:   匸 [, ㄒㄧˋ]  扁 [biǎn, ㄅㄧㄢˇ]
Etymology: [ideographic] A board 扁 made of bamboo 匸; 扁 also provides the pronunciation, Rank: 3501
[匮, kuì, ㄎㄨㄟˋ] to lack; lacking, deficient; exhausted; empty
Radical: , Decomposition:   匚 [fāng, ㄈㄤ]  贵 [guì, ㄍㄨㄟˋ]
Etymology: [pictophonetic] box, Rank: 3727
[惬, qiè, ㄑㄧㄝˋ] satisfied, comfortable, cheerful
Radical: , Decomposition:   忄 [xīn, ㄒㄧㄣ]    匚 [fāng, ㄈㄤ]  夹 [jiā, ㄐㄧㄚ]
Etymology: [pictophonetic] heart, Rank: 3976
[匝, zā, ㄗㄚ] full circle; to encircle
Radical: , Decomposition:   匚 [fāng, ㄈㄤ]  巾 [jīn, ㄐㄧㄣ]
Etymology: -, Rank: 4170
[叵, pǒ, ㄆㄛˇ] cannot; to be unable; improbable; thereupon
Radical: , Decomposition:   匚 [fāng, ㄈㄤ]  口 [kǒu, ㄎㄡˇ]
Etymology: -, Rank: 4318
[匦, guǐ, ㄍㄨㄟˇ] chest, casket, small box
Radical: , Decomposition:   匚 [fāng, ㄈㄤ]  轨 [guǐ, ㄍㄨㄟˇ]
Etymology: [pictophonetic] box, Rank: 4956
[箧, qiè, ㄑㄧㄝˋ] trunk, chest, box; portfolio
Radical: , Decomposition:   ⺮ [zhú, ㄓㄨˊ]    匚 [fāng, ㄈㄤ]  夹 [jiā, ㄐㄧㄚ]
Etymology: [ideographic] A bamboo ⺮ box 匚; 夹 provides the pronunciation, Rank: 5474
[匛, jiù, ㄐㄧㄡˋ]
Radical: , Decomposition:   匚 [fāng, ㄈㄤ]  久 [jiǔ, ㄐㄧㄡˇ]
Etymology: [pictophonetic]
[匧, qiè, ㄑㄧㄝˋ] trunk, suitcase; portfolio
Radical: , Decomposition:   匚 [fāng, ㄈㄤ]  夾 [jiā, ㄐㄧㄚ]
Etymology: [pictophonetic] box
[匭, guǐ, ㄍㄨㄟˇ] chest, casket, small box
Radical: , Decomposition:   匚 [fāng, ㄈㄤ]  軌 [guǐ, ㄍㄨㄟˇ]
Etymology: [pictophonetic] box
[匯, huì, ㄏㄨㄟˋ] to gather, to collect; confluence
Radical: , Decomposition:   匚 [fāng, ㄈㄤ]  淮 [huái, ㄏㄨㄞˊ]
Etymology: [pictophonetic] box
[匱, kuì, ㄎㄨㄟˋ] to lack; lacking, deficient; exhausted; empty
Radical: , Decomposition:   匚 [fāng, ㄈㄤ]  貴 [guì, ㄍㄨㄟˋ]
Etymology: [pictophonetic] box
[匽, yǎn, ㄧㄢˇ] to hide, to repress; to bend
Radical: , Decomposition:   匸 [, ㄒㄧˋ]  妟 [yàn, ㄧㄢˋ]
Etymology: [pictophonetic] box
[區, qū, ㄑㄩ] area, district, region, ward; surname
Radical: , Decomposition:   匸 [, ㄒㄧˋ]  品 [pǐn, ㄆㄧㄣˇ]
Etymology: [ideographic] A place 匸 where many mouths 品 live
[櫃, guì, ㄍㄨㄟˋ] cabinet, cupboard, wardrobe; shop counter
Radical: , Decomposition:   木 [, ㄇㄨˋ]    匚 [fāng, ㄈㄤ]  貴 [guì, ㄍㄨㄟˋ]
Etymology: [pictophonetic] wood

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top