ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*ไม่สนใจ*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ไม่สนใจ, -ไม่สนใจ-
Longdo Dictionary ไทย (TH) - ไทย (TH)
มนุษย์ป้าคำที่ใช้เรียกผู้ที่มีพฤติกรรมที่มีลักษณะที่เห็นแก่ตัว ทำสิ่งต่างๆ โดยไม่สนใจว่าจะทำให้ผู้อื่นหรือสังคมเดือดร้อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวัน เช่น การแย่งที่นั่งว่างในรถโดยสาธารณะ, การแซงคิวไม่ยอมต่อแถวคอยเวลาขึ้นรถไฟฟ้า, โดยส่วนมากจะเป็นสุภาพสตรีในวัยกลางคนจนถึงสูงอายุ จึงเป็นที่มาถึงคำว่า "ป้า​" เริ่มเป็นที่ใช้กันแพร่หลายในเครือข่ายสังคมออนไลน์ ในช่วงปี 2557 โดยล่าสุดมีลือกันถึงกรณีมีผู้เปิดประตูรถแท็กซี่มีผู้โดยสารอยู่ขณะที่กำลังจอดติดไฟแดง ขอขึ้นไปนั่งด้วยหน้าตาเฉยโดยอ้างว่าขอติดรถไปด้วยตามเส้นทางที่ผ่าน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ขึ้นเขาลงห้วยไป (ใช้ในความประชด) เช่น จะขึ้นเขาลงห้วยที่ไหนก็ไป ฉันไม่สนใจแล้ว.
งอมืองอตีนก. เกียจคร้าน, ไม่สนใจขวนขวายทำการงาน, ไม่คิดสู้.
เฉยก. แสดงอาการเป็นปรกติไม่สนใจไยดีต่อสิ่งหรือเหตุการณ์ที่ประสบ เช่น ถูกด่าว่าก็เฉย.
ชาเย็นว. แสดงอาการเฉยเมยไม่สนใจใยดี เช่น เขาแสดงอาการชาเย็นกับฉันโดยไม่รู้สาเหตุ, เย็นชา ก็ว่า.
ผินหลังให้ก. ไม่สนใจ, ไม่แยแส, ไม่ไยดี, เลิกคบกัน.
เมินเฉยก. ไม่สนใจใยดี.
เย็นชาว. แสดงอาการเฉยเมยไม่สนใจใยดี เช่น เดี๋ยวนี้เขาแสดงอาการเย็นชา, ชาเย็น ก็ว่า.
วิมนไม่พอใจ, ไม่สนใจ.
ส่วนได้ส่วนเสียน. ประโยชน์ที่ควรได้ควรเสียซึ่งมีอยู่ในส่วนรวม, การได้การเสียร่วมกับคนอื่น, เช่น เขาไม่สนใจงานนี้เพราะไม่มีส่วนได้ส่วนเสียด้วย.
หน้าเฉยว. มีสีหน้าแสดงความไม่รู้สึกยินดียินร้าย หรือไม่สนใจใยดีต่อสิ่งหรือเหตุการณ์ใด ๆ.
หูป่าตาเถื่อนว. รู้ไม่ทันเหตุการณ์เพราะอยู่ห่างไกลหรือไม่สนใจเป็นต้น, โดยปริยายหมายความว่า ไม่รู้ขนบธรรมเนียมว่าควรปฏิบัติอย่างไรเพราะไม่ได้รับการอบรม เช่นคนสามัญเดินบนลาดพระบาท.
เอาหูไปนา เอาตาไปไร่ก. แสร้งทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นไม่สนใจ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ignoreเมิน, ไม่สนใจ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
voluntary ignoranceการไม่รู้เพราะไม่สนใจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
ไม่แคร์สื่อไม่สนใจชาวบ้าน [ศัพท์วัยรุ่น]
Ignoreไม่สนใจ, ไม่รับรู้ [การแพทย์]
Inattentionไม่สนใจ [การแพทย์]
Indifferenceไม่สนใจ, ไม่เปลี่ยนแปลง, ไร้อารมณ์ [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความไม่สนใจ[khwām mai sonjai] (n) EN: apathy ; indifference  FR: apathie [f] ; indifférence [f]
ไม่สนใจ[mai sonjai] (v, exp) EN: ignore  FR: ne pas s'intéresser à ; se désintéresser de ; se détacher de ; ne plus porter intérêt à ; ne pas se préoccuper de ; ignorer
ไม่สนใจ[mai sonjai] (adj) EN: indifferent  FR: indifférent
ไม่สนใจ[mai sonjai] (adj) FR: inintéressant ; insignifiant

English-Thai: Longdo Dictionary
nerd(n, jargon) nerd เป็นคำเรียกบุคคลที่มีระดับสติปัญญาสูงซึ่งมีความสนใจในการเรียนหรือ การศึกษาเรื่องบางเรื่องที่เขาสนใจ คนภายนอกจะมองว่าพวกนี้เป็นพวกที่ไม่เข้าสังคม แต่จริงๆแล้วเป็นเพราะว่าพวกนี้ไม่สนใจและไม่เห็นความจำเป็นที่จะต้องเข้าต่างหาก (ความหมายโดยชาว Nerd)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
anesthesia(n) การไร้อารมณ์, See also: การไม่สนใจ
bluff(adj) เป็นมิตรแต่พูดตรงโดยไม่สนใจความรู้สึกของคนอื่น, See also: เป็นมิตรแต่โผงผาง, Syn. outspoken
brush-off(n) การทำท่าทีไม่สนใจ (อย่างไม่เป็นมิตรและไม่สุภาพ)
be beyond caring(idm) เลิกสนใจ, See also: ไม่สนใจ, Syn. be past caring
be hard up for(idm) มีไม่เพียงพอ, See also: มีน้อยมาก, ไม่สนใจ
be off(phrv) ไม่สนใจ, See also: ไม่แยแส, Syn. go off
be past caring(idm) เลิกสนใจ, See also: ไม่สนใจ, Syn. be beyond caring, go past
brown off(phrv) ทำให้เหนื่อย ท้อถอยและไม่สนใจสิ่งต่างๆ, See also: เหนื่อยหน่าย, Syn. cheese off, feed up, tire of
brush aside(phrv) ไม่สนใจ, See also: ไม่แยแส
brush away(phrv) ไม่สนใจ, See also: ไม่แยแส, Syn. sweep aside
casual(adj) ที่ไม่ค่อยสนใจ, See also: ที่ไม่สนใจ, ที่ทำไปเรื่อยๆ, Syn. apathetic, indifferent
casually(adv) อย่างเรื่อยๆ, See also: อย่างไม่สนใจ, Syn. apathetically, indifferently
casualness(n) ความเรื่อยๆ, See also: ความไม่สนใจ, ความเฉยๆ
devil-may-care attitude(idm) ความไม่ใส่ใจ, See also: การไม่สนใจ
devil-may-care manner(idm) ความไม่ใส่ใจ, See also: การไม่สนใจ, การไม่ทุกข์ร้อน ในเรื่องงาน
dismiss as(phrv) ไม่สนใจ, See also: ไม่พิจารณา
fling aside(phrv) ไม่สนใจ, See also: ไม่ใส่ใจ
fob off(phrv) ไม่สนใจ
foist off on(phrv) ไม่สนใจ, Syn. fob off on, palm off on
for all I care(idm) ฉันไม่สนใจว่า
detachment(n) การวางเฉย, See also: ความไม่สนใจ, การไม่แยแส, Syn. aloofness, Ant. union
disinterest(n) ความไม่สนใจ
disinterest(vt) ไม่สนใจ, See also: ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง, ไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย, Syn. disregard, Ant. interest
disinterested(adj) ไม่เกี่ยวข้อง, See also: ไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย, ไม่สนใจ, Syn. dispassionate, fair, indifferent, Ant. interested, prejudiced, biased
dismiss(vt) ไม่สนใจ, See also: เมินเฉย, มองข้าม, Syn. ignore, overlook, Ant. heed, regard
disregard(vt) ไม่เอาใจใส่, See also: ไม่สนใจ, ความเฉยเมย, ความเพิกเฉย, Syn. ignore, neglect
gabble off(phrv) พูดเจื้อยแจ้วอย่างไม่รู้ความหมาย, See also: พูดรัวและไม่ใส่ใจหรือไม่สนใจ
get away from(phrv) เพิกเฉยต่อ, See also: ไม่สนใจ, เลี่ยง
go in(phrv) เข้าหูซ้ายทะลุหูขวา, See also: ไม่รู้เรื่อง, ไม่สนใจ
have nothing on(idm) หลีกเลี่ยงบางสิ่งหรือบางคน, See also: ไม่สนใจ, ไม่อยากเจอ
have one's head in the clouds(idm) ไม่ตระหนักถึงสิ่งที่กำลังเกิดขึ้น, See also: ไม่สนใจสิ่งรอบข้าง
hold no brief for(idm) ไม่สนใจ, See also: ไม่สนับสนุน, ไม่ชอบ
not care two hoots about(idm) ไม่สนใจ
not give a hang about(idm) ไม่สนใจ
not give a hang about(idm) ไม่สนใจ
not give a hoot(idm) ไม่สนใจ
not give a hoot about(idm) ไม่สนใจ
not give someone the time of day(idm) ไม่สนใจ, See also: ไม่เอาใจใส่
not give two hoots about(idm) ไม่สนใจ
not see further than the end of one's nose(idm) ไม่สนใจสิ่งที่จะเกิดขึ้นหรือสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนอื่น, See also: ไม่สนใจสิ่งที่เกิดขึ้นที่ใดก็ตาม
out of it(idm) ไม่สนใจสิ่งรอบข้าง (มักมาจากดื่มเหล้าหรือกินยา), Syn. out to lunch, Ant. out to lunch
swing the lead(idm) เลี่ยงงาน, See also: ไม่สนใจงาน, ละเลยหน้าที่
turn a blind eye to(idm) เพิกเฉย, See also: ไม่สนใจ, ทำเป็นมองไม่เห็น
turn out a new leaf(idm) เริ่มชีวิตใหม่, See also: เริ่มใหม่ด้วยความตั้งใจจะทำให้ดีกว่าเดิม, เริ่มอีกครั้งโดยไม่สนใจอดีตที่ผ่านมา
turn the other cheek(idm) เมินเฉยต่อคำดูถูก, See also: ไม่สนใจคำสบประมาท
ignore(vi) ทำเพิกเฉย, See also: ทำไม่รู้ไม่ชี้, ทำละเลย, มองข้าม, ไม่สนใจ, Syn. disregard, overlook
inadvertence(n) การขาดความเอาใจใส่, See also: ความไม่สนใจ, ความประมาท, Syn. carelessness, inattention, Ant. attention, care
inadvertency(n) การขาดความเอาใจใส่, See also: ความไม่สนใจ, ความประมาท, Syn. carelessness, inattention, Ant. attention, care
inadvertent(adj) ขาดความสนใจ, See also: ซึ่งไม่ตั้งใจ, ซึ่งไม่สนใจ, ประมาท, Syn. careless, inattentive, Ant. attentive
inattentiveness(n) ความเพิกเฉย, See also: ความไม่เอาใจใส่, ความไม่สนใจ, ความละเลย, Syn. carelessness, heedlessness, Ant. attentiveness, care, heed

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
absent(adj. แอบ'เซินทฺ vt. แอบเซนทฺ') ไม่อยู่, ขาด, ลาหยุด, ไม่ได้มาร่วมด้วย, ไม่สนใจ, ใจลอย, ขาดแคลน -vt. ทำให้ขาด -absentation, absentness n., Syn. missing, Ant. present
aloof(อะลูฟ') adj.,adv. ห่าง, ห่างเหิน, ต่างหาก, ออกห่าง, โดดเดี่ยว, เย็นชา,ไม่สนใจ. -aloofness n., Syn. forbidding, distant, cool
apathy(แอพ'พะธี) n. การไร้อารมณ์,ความไม่สนใจ,ความไม่ เป็นห่วง, Syn. unconcern
apolitical(เอพะลิท'ทิคัล) adj. ไม่ใช่การเมือง, ไม่มีความสำคัญทางการเมือง, ไม่สนใจการเมือง
boot(บูท) {booted,booting,boots} n. รองเท้าหุ้มข้อเท้า,รองเท้าบู๊ท,เครื่องหุ้มคล้ายปลอก,ฝาครอบป้องกัน,ปลอกหุ้มเบาะ,โครงรถ,เครื่องรัดทรมานข้อเท้า,การเตะ,การถีบ,การปลดออก vt. สวมรองเท้าบู๊ท,เตะ,ถีบ เริ่มต้นใหม่เริ่มเครื่องใหม่หมายถึง การเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เริ่มต้นทำงาน (ว่ากันว่า คำ "boot" นี้ มาจากคำว่า "bootstrap" เบื้องหลังการใช้คำ ๆ นี้ อยู่ที่การขู่ว่า ถ้าไม่ทำงานแล้วละก็ โดนรองเท้าบู๊ตแน่ ๆ เลย) การเริ่มเครื่องใหม่นั้น โดยปกติ เมื่อกดสวิตช์เปิดแล้ว คอมพิวเตอร์จะเริ่มต้นทำงานด้วยการอ่านจานบันทึกในหน่วยบันทึก A: ถ้าในหน่วยบันทึก A: ไม่มีจานบันทึก ก็จะไปอ่านจานบันทึก C: (จะไม่สนใจหน่วยบันทึก B: เลย) ถ้ามีจานบันทึกใน A: จานบันทึกนั้นจะต้องมีคำสั่งระบบ (แฟ้มข้อมูล command.com) อยู่ คอมพิวเตอร์จึงจะเริ่มต้นทำงานต่อไปได้ ถ้าจานบันทึกใน A: ไม่มีคำสั่งระบบ จะมีรายงานบนจอภาพว่าเป็น "non-system disk" ในกรณีเช่นนี้ต้องเปลี่ยน แผ่น A: หรือดึงแผ่น A: ออก แล้วเริ่มต้นใหม่จาก หน่วยบันทึก C: (ถ้ามี) อนึ่ง การเริ่มเครื่องใหม่นั้น ทำได้ 2 วิธี วิธีแรกเริ่มด้วยการเปิดสวิตช์ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ตามที่ได้อธิบายแล้ว เรียกว่า "cold boot" อีกวิธีหนึ่งที่ใช้เมื่อมีการเปิดเครื่องอยู่ก่อนแล้ว แต่ต้องการเริ่มเครื่องใหม่ หรือเครื่องเกิดขัดข้องหรือค้าง (hang) ให้ กดแป้น CTRL +ALT +DEL เรียกว่า "warm boot"
brush(บรัช) {brushed,brushing,brushes} n. แปรง,พู่กัน,หนวดเครารุงรัง,หางหยาบใหญ่ ของสัตว์ (เช่นสุนัขจิ้งจอก) ,การเผชิญหน้ากับ,พุ่มไม้หนา,ส่วนที่เป็นพู่ -v. ปัด,ทา,กวาดด้วยแปรง,สัมผัสเบา -Phr. (brush aside ไม่สนใจ,กวาดล้าง) -Phr. (brush away ปัดออก,แปรงออก) -S.broo
by-passn. ทางอ้อม,ทางแยกวน,ท่อรอง vt. อ้อม,ไปทางอ้อม,ไม่สนใจข้อคิดเห็นหรือคำตัดสิน
by-passesn. ทางอ้อม,ทางแยกวน,ท่อรอง vt. อ้อม,ไปทางอ้อม,ไม่สนใจข้อคิดเห็นหรือคำตัดสิน
by-passingn. ทางอ้อม,ทางแยกวน,ท่อรอง vt. อ้อม,ไปทางอ้อม,ไม่สนใจข้อคิดเห็นหรือคำตัดสิน
bypass {by-passedn. ทางอ้อม,ทางแยกวน,ท่อรอง vt. อ้อม,ไปทางอ้อม,ไม่สนใจข้อคิดเห็นหรือคำตัดสิน
bypassedn. ทางอ้อม,ทางแยกวน,ท่อรอง vt. อ้อม,ไปทางอ้อม,ไม่สนใจข้อคิดเห็นหรือคำตัดสิน
bypasses}n. ทางอ้อม,ทางแยกวน,ท่อรอง vt. อ้อม,ไปทางอ้อม,ไม่สนใจข้อคิดเห็นหรือคำตัดสิน
bypassingn. ทางอ้อม,ทางแยกวน,ท่อรอง vt. อ้อม,ไปทางอ้อม,ไม่สนใจข้อคิดเห็นหรือคำตัดสิน
callous(แคล'ลัส) adj. แข็ง,ด้าน,ไม่รู้สึก,ไม่สนใจ,เมินเฉย,ตายด้าน,ไม่เห็นอกเห็นใจ
disinterestedadj. ไม่มีผลประโยชน์ส่วนตัว,ไม่สนใจ,เมินเฉย, Syn. impartial, indifferent
disregardvt.,n. (การ) ไม่สนใจ,มองข้าม,ไม่เอาใจใส่,ไม่นำพา, Syn. neglect, ignore
easiness(อี'ซิเนส) n. ความง่ายดาย,ความไร้กังวล,ความเมินเฉย,ความไม่สนใจ, Syn. comfort
forget(ฟอร์เกท') {forgot,forgotten,forgetting,forgets} vt. ลืม,จำไม่ได้,ลืมเลือน,ลืมเอ่ยถึง,ไม่สนใจ. vi. ลืม. -Phr. (forget oneself ลืมตัว,กระทำสิ่งที่ไม่เหมาะสม) ., See also: forgettable adj. forgetter n., Syn. lose
forgetful(ฟอร์เกท'ฟูล) adj. ชอบลืม,สะเพร่า,ไม่สนใจ,ไม่ระมัดระวัง,ซึ่งทำให้ลืม, See also: forgetfully adv. forgetfulness n.
ignore(อิกนอรฺ') vi. ไม่สนใจ,ละเลย,ไม่ยอมรับรู้., See also: ignorable adj. ignorer n., Syn. disregard, Ant. heed
inattention(อินอะเทน' เชิน) n. การไม่สนใจ, การขาดความสนใจ, Syn. negligence
inconsiderate(อินคันซิด' เดอเรท) adj. ไม่เกรงใจ, ไม่คำนึงถึงคนอื่น, เลินเล่อ, ไม่สนใจ, หุนหันพลันแล่น., See also: inconsiderately adv. inconsiderateness, inconsideration n., Syn. thoughtless, negligent
indifferent(อินดิฟ' เฟอเรินทฺ) adj. ไม่สนใจ, เมินเฉย, ไม่แยแส, ไม่ใยดี, ไม่ลำเอียง, ความเป็นกลางไม่ดีเท่าไร, ไม่สำคัญ, เป็นกลาง. -n. บุคคลผู้เมินเฉย., See also: indifferently adv., Syn. apathetic, ordinary, Ant. concerned, avid
leave(ลีฟว) {left,left,leaving,leaves} vt. จากไป,ออกจาก,จาก,ทิ้งไว้,เหลือไว้,หยุด,ยกเลิก,ไม่สนใจ,ปล่อย. vi. จากไป,ออกจาก. n. การอนุญาต,การอนุญาตให้ลา,ระยะเวลาที่อนุญาตให้ลา,การจากไป. -Phr. (leave off หยุด ทอดทิ้ง)
lightly(ไลทฺ'ลี) adv. เบา,เบาบาง,เล็กน้อย,นิดหน่อย,อย่างง่าย ๆ ,ไม่ลำบาก,ร่าเริง,เบิกบานใจ,อย่างสะเพร่า,อย่างเลินเล่อ,ว่องไว,คล่องแคล่ว,ไม่สนใจ,ล่องลอย, Syn. slightly
listless(ลิส'ลิสฺ) adj. ไม่มีความโน้มเอียง,ไม่สนใจในสิ่งใด,เมินเฉย,เฉยเมย., See also: listlessness n. ดูistless, Syn. forgetful
neglect(นิเกลคทฺ') vt.,n. (การ) ไม่สนใจ,ไม่เอาใจใส่,ทอดทิ้ง., See also: neglectedness n. neglectter, neglector n.
neglectful(นิเกลคทฺ'ฟูล) adj. ละเลย,ไม่สนใจ,ทอดทิ้ง., See also: neglectly adv. neglectness n., Syn. disregardful
negligence(เนก'ลิเจินซฺ) n. ความละเลย,ความไม่สนใจ,
negligent(เนก'ลิเจินทฺ) adj. ละเลย,ไม่สนใจ,ละเลย,ทอดทิ้ง.
reckless(เรค'ลิส) adj. ไม่สนใจ,ไม่ไตร่ตรอง,ใจร้อน,สะเพร่า,ไม่ยั้งคิด,ไม่ระวัง,บุ่มบ่าม., See also: recklessly adv. recklessness n.
regardless(รีการ์ด'ลิส) adj.,adv. ไม่ระมัดระวัง,ไม่คำนึงถึง,ไม่เอาใจใส่,ไม่สนใจ, See also: regardlessness n., Syn. heedless, thoughtless
shrug(ชรัก) vt. ยักไหล่ (เพื่อแสดงความไม่สนใจหรือดูถูกหรืออื่น ๆ) vi. ยักไหล่ -Phr. (shrug off ไม่สนใจ เฉยเมย สะบัด สลัด บิดตัวและถอดเสื้อออก) n. เสื้อขนสัตว์เอวสั้นแบบหนึ่ง
slight(สไลทฺ) adj. เล็กน้อย,เบา,เบาบาง,บอบบาง,อรชร,สะโอดสะอง,ไม่แข็งแรง,อ่อนแอ. vt.,n. (การ) มองข้าม,ดูถูก,ดูแคลน,ดูเบา,ไม่สนใจ., See also: slightly adv. slightness n.
slighting(สไล'ทิง) adj. ดูถูก,เหยียดหยาม,ดูแคลน,ดูเบา,มองข้าม,ไม่สนใจ., See also: slightingly adv., Syn. derogatory, disparaging
slip(สลิพ) vi.,n. (การ) ลื่น,ไหล,เลื่อน,ถลา,ไถล,ลอด,หลุด,หลบ,ก้าวพลาด,พลาด, (เวลา) ผ่านไปอย่างรวดเร็ว,พัวพันได้ง่าย,ตกต่ำ,เสื่อม,เสื่อมโทรม. vt. ทำให้ไปอย่างราบรื่น,ทำให้ลื่นไหล,ถอดเสื้อผ้า,หลบหนี,แวบออกไป,หลบฉาก,สลัดออก,ปล่อย,แก้ปม,มองข้าม,ปล่อยให้ผ่านไปอย่างไม่สนใจ,เคลื่อน,ลอกคราบ,คลอดก่อนกำหนด n. ข้อผิดพลาด,ปลอกหมอน,เศษผ้า,กางเกงในผู้หญิง,กางเกงในอาบน้ำผู้ชาย,เครื่องปล่อย,ใบบรู๊พแก้คำ
square(สแควร์) n. สี่เหลี่ยมจัตุรัส,พื้นที่รูปสี่เหลี่ยม,ลานกว้าง,สนามกว้าง,สี่แยก,ไม้ฉาก,ตารางหมากรุก,จำนวนยกกำลังสอง,ผู้ที่ไม่สนใจไยดี vt. ทำให้เป็นรูปสี่เหลี่ยม,ทำให้เป็นมุมฉาก,ยกกำลังสอง,คูณด้วยตัวเอง,ทำให้เสมอกัน,ปรับระดับ,ทำให้ตรง,ควบคุม,ให้สินบน,งบดุล,บัญชี,ทำตาราง
thick-skinned(ธิค'สคินดฺ) adj. หนังหนา,ผิวหนา,หน้าด้าน,ไม่สนใจไยดี., Syn. callous, dull
unheeding(อัน'ฮีดิง) adj. ไม่สนใจ,ไม่ระมัดระวัง,มองข้าม
uninterested(อันอิน'เทอเรสทิด) adj. ไม่สนใจ,เมินเฉย,เบื่อหน่าย,ไม่มีความสนใจ
unlearned(อันเลิร์น'ทิด) adj. ไม่รู้,ไม่มีการศึกษา,ไม่ได้เรียนมา,ไม่สนใจ,ไม่คงแก่เรียน., See also: unlearnedly adv., Syn. uneducated
unlettered(อันเลท'เทิร์ด) adj. ไม่ได้รับการศึกษา,ไม่ได้เรียนหนังสือ,ไม่สนใจ,ไม่มีตัวหนังสือ,ไม่มีความรู้., Syn. uneducated, illiterate
unminded(อันไม'ดิด) adj. ไม่สนใจ,ถูกมองข้าม
unmindful(อันไมด'ฟูล) adj. ไม่สนใจ,ไม่เอาใจใส่,เมินเฉย,ไม่ตระหนักใจ,ไม่ระมัดระวัง.
unseeing(อันซี'อิง) adj. มองข้าม,มองไม่เห็น,ไม่สนใจ

English-Thai: Nontri Dictionary
disinterested(adj) ไม่สนใจ,ไม่นำพา,เมินเฉย,ไม่เกี่ยวข้อง,ไม่แยแส,ไม่มีส่วนได้ส่วนเสี
disregard(vt) ไม่สนใจ,ไม่คำนึงถึง,มองข้าม
forget(vi, vt) ลืม,หลงลืม,เผลอ,เผอเรอ,ไม่สนใจ
forgetful(adj) หลงลืม,ขี้ลืม,เผอเรอ,ไม่สนใจ,สะเพร่า
inadvertence(n) ความไม่ตั้งใจ,ความไม่สนใจ,ความเลินเล่อ
inadvertent(adj) ไม่ตั้งใจ,ไม่สนใจ,เลินเล่อ
inattention(n) ความไม่ตั้งใจ,ความไม่สนใจ
inattentive(adj) ไม่ตั้งใจ,ไม่สนใจ
inconsiderate(adj) ไม่นึกถึงผู้อื่น,ไม่เกรงใจ,ไม่สนใจ
indifference(n) ความเฉยเมย,ความไม่สนใจ,ความไม่แยแส
indifferent(adj) เฉยเมย,ไม่แยแส,ไม่สนใจ
mindless(adj) ไม่เอาใจใส่,ไม่สนใจ,ไม่ตั้งใจ,ไม่ระวัง,เลินเล่อ
neglect(vt) ละเลย,ทอดทิ้ง,ไม่สนใจ
unconcern(n) ความไม่สนใจ,ความไม่แยแส,ความเฉยเมย

French-Thai: Longdo Dictionary
indifférent(adj) เฉยเมิย ไม่สนใจ ไม่แยแส

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top