ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*ให้สัญญา*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ให้สัญญา, -ให้สัญญา-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ให้สัญญา(v) promise, See also: give one's word to do, vow, pledge, Syn. สัญญา, ให้คำปฏิญาณ, ให้คำมั่น, Example: รัฐบาลให้สัญญากับสหรัฐว่าจะแก้ไขกฎหมายลิขสิทธิ์อย่างจริงจัง
ให้สัญญา(v) promise, See also: give one's word to do, vow, pledge, Syn. สัญญา, ให้คำปฏิญาณ, ให้คำมั่น, Example: รัฐบาลให้สัญญากับสหรัฐว่าจะแก้ไขกฎหมายลิขสิทธิ์อย่างจริงจัง
ให้สัญญา(v) signal, See also: give a signal, Syn. ส่งสัญญาณ, บอกสัญญาณ, Example: ทันทีที่ผมให้สัญญาณ คุณก็เริ่มแสดงได้เลย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กลางช้างน. ตำแหน่งเจ้าพนักงานประจำปืนใหญ่บนสัปคับที่ตั้งกลางหลังช้าง, ขุนนางซึ่งนั่งประจำที่บนสัปคับที่ตั้งกลางหลังช้างพระที่นั่ง คอยรับพระราชดำรัสสั่งให้สัญญาณแก่ไพร่พลเพื่อให้รุก รับ หรือถอย และส่งศาสตราวุธถวายพระเจ้าอยู่หัวเมื่อประทับตรงคอช้าง.
ชักเย่อ(ชักกะ-) น. ชื่อการเล่นอย่างหนึ่ง โดยแบ่งผู้เล่นออกเป็น ๒ ฝ่าย แต่ละฝ่ายจะมีจำนวนเท่า ๆ กันหรือกำลังพอ ๆ กัน มักใช้เชือกขนาดพอกำรอบ ยาวพอที่จะให้ผู้เล่นทั้ง ๒ ฝ่ายเรียงแถวจับได้ โดยมีที่ว่างระหว่างกลางเหลือไว้ประมาณ ๒ เมตร กลางเชือกคาดด้วยผ้าหรือใช้สีป้ายเป็นเครื่องหมายไว้ วางกึ่งกลางเชือกไว้บนพื้นที่ที่มีเส้นขีดกลางเป็นเส้นแบ่งเขตแดน เมื่อกรรมการให้สัญญาณ ผู้เล่นทั้ง ๒ ฝ่ายต่างก็จะพยายามดึงเชือกให้กึ่งกลางของเชือกเข้ามาในแดนของตน ถ้าฝ่ายใดสามารถดึงกึ่งกลางเชือกเข้ามาในแดนของตนได้ ถือว่าชนะ ตามปรกติจะแข่งกัน ๓ ครั้ง ฝ่ายที่ชนะ ๒ ใน ๓ ครั้งถือว่าชนะเด็ดขาด.
ต่อว่าก. ตำหนิว่าทำไม่ถูกต้อง, ตำหนิว่าไม่เป็นไปตามที่พูดหรือที่ให้สัญญาไว้.
ตั้งสัตย์ปฏิญาณก. กล่าวหรือคิดคำปฏิญาณ, ให้สัญญาด้วยความสัตย์.
บน ๒ก. ขอร้องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ช่วยโดยให้คำมั่นว่าจะให้สิ่งของตอบแทนหรือทำตามที่ให้สัญญาไว้เมื่อเป็นผลสำเร็จ, บนบาน ก็ว่า.
บนบานก. ขอร้องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ช่วยโดยให้คำมั่นว่าจะให้สิ่งของตอบแทนหรือทำตามที่ให้สัญญาไว้เมื่อเป็นผลสำเร็จ, บน ก็ว่า.
ผู้อำนวยเพลงน. ผู้กำกับและควบคุมการบรรเลงหรือการขับร้องของวงดุริยางค์ วงดนตรี วงนักร้องประสานเสียง ให้มีเอกภาพ รวมทั้งตีความบทเพลงให้สมบูรณ์ โดยปรกติใช้มือ สายตา และสีหน้าท่าทางเป็นสื่อในการให้สัญญาณ, วาทยกร ก็เรียก.
รักษาคำพูดก. ทำตามถ้อยคำที่พูดให้สัญญาไว้.
รับคำก. ให้สัญญา, ไม่ปฏิเสธ, ตอบตกลง, เช่น ลูกจ้างรับคำนายจ้าง, บางทีก็ใช้เข้าคู่กับคำ รับปาก เป็น รับปากรับคำ.
วาทยกร(วาทะยะกอน, วาดทะยะกอน) น. ผู้กำกับและควบคุมการบรรเลงหรือการขับร้องของวงดุริยางค์ วงดนตรี วงนักร้องประสานเสียง ให้มีเอกภาพ รวมทั้งตีความบทเพลงให้สมบูรณ์ โดยปรกติใช้มือ สายตา และสีหน้าท่าทางเป็นสื่อในการให้สัญญาณ, ผู้อำนวยเพลง ก็เรียก.
สัญญาข้อตกลงกัน, คำมั่น, เช่น เขาให้สัญญาว่าจะมาหาพรุ่งนี้
หลิ่วตาก. หรี่ตาลงข้างหนึ่ง เพื่อเล็งดูด้วยตาอีกข้างหนึ่ง, โดยปริยายหมายถึงให้สัญญาณด้วยอาการเช่นนั้นเพื่อให้ลงมือทำการหรือไม่ทำการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือเพื่อแสดงอาการล้อเลียนหยอกล้อ.
หวอให้สัญญาณเสียงดังเช่นนั้น.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
signalingการให้สัญญา[เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
out-of-band signalingการให้สัญญาณนอกแถบ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
accelerated endowmentการใช้เงินปันผลเร่งให้สัญญาครบกำหนด [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
common channel signalingการให้สัญญาณร่วมช่อง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
EE (end to end signaling)อีอี (การให้สัญญาณระหว่างปลายทาง) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
event signalingการให้สัญญาณเหตุการณ์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
end to end signaling (EE)การให้สัญญาณระหว่างปลายทาง (อีอี) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Event signalingการให้สัญญาณเหตุการณ์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Signals and signaling, Automobileสัญญาณและการให้สัญญาณรถยนต์ [TU Subject Heading]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ให้สัญญา[hai sanyā] (v, exp) EN: promise  FR: donner sa parole
ให้สัญญา[hai sanyān] (v, exp) EN: signal ; give a signal  FR: donner le signal

English-Thai: Longdo Dictionary
promise(vi, vt, n) ให้สัญญา, คำสัญญา
curfew(n) ในยุโรปสมัยกลางบ้านเรือนทำมาจากท่อนซุง ตรงพื้นกลางบ้านมักจะขุดเป็นหลุมเพื่อเอาไว้ใช้เป็นเตา เพราะกลัวไฟไหม้ ตอนดึกๆ จึงต้องมียามเดินไปให้สัญญาว่าได้เวลานอนแล้ว ขอให้กลบไฟซะให้เรียบร้อยด้วย ซึ่งภาษาฝรั่งเศสว่า cuevre-feu แปลเป็นอังกฤษว่า to cover the fire เมื่อพระเจ้าวิลเลี่ยมแห่งฝรั่งเศสตีอังกฤษได้ ก็เอามาใช้ในอังกฤษ ให้ทุกบ้านดับไฟและห้ามออกจากบ้าน Curfew ก็จึงพัฒนามาเป็นคำที่หมายถึง มาตรการห้ามออกนอกเคหสถานในเวลากำหนด

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bind over(phrv) ให้สัญญาว่าจะปฏิบัติตาม (ทางกฎหมาย), See also: สัญญาที่จะปฏิบัติตาม
committal(n) การให้สัญญา
cue in(phrv) ให้สัญญา
flag(vt) โบกธง, See also: ให้สัญญาณด้วยธง, Syn. signal, wave
foretoken(vt) ให้สัญญาณเตือนล่วงหน้า (ทางวรรณคดี)
give under(phrv) ให้สัญญาเพราะ, See also: ให้เพราะ
gesticulate(vt) แสดงท่าทาง, See also: ให้สัญญาณ, ทำโบกไม้โบกมือ, Syn. gesture, motion, signalize
gesticulate(vi) แสดงท่าทาง, See also: ให้สัญญาณ, ทำโบกไม้โบกมือ, Syn. gesture, motion, signalize
gesticulation(n) การแสดงท่าทาง, See also: การออกท่าออกทาง, การชี้มือชี้ไม้, การให้สัญญาณ, Syn. gesture, motion
gesture(vi) แสดงท่าทาง, See also: ให้สัญญาณ, แสดงอิริยาบถ
get the green light(idm) ให้สัญญาณบอกให้เริ่มต้น, See also: ให้เริ่มต้น
hitch a lift(idm) ยกนิ้วโป้งให้สัญญาณกับรถที่ผ่านมาเพื่อขอโดยสารรถไปด้วย
promise someone the moon(idm) ให้สัญญาในสิ่งที่มากเกินไป, See also: ให้สัญญาในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้
thumb a lift(idm) ยกนิ้วโป้งให้สัญญาณกับรถที่ผ่านมาเพื่อขอโดยสารรถไปด้วย
indicate(vt) แสดง, See also: ให้สัญญาณของ, บ่งบอกถึง, ระบุ, Syn. show
knock on(phrv) เคาะให้สัญญาณนักแสดง (การละคร)
lightship(n) เรือทอดสมอที่ให้สัญญาณไฟเตือนเพื่อช่วยการเดินเรือของเรืออื่น ๆ
motion to(idm) โบกมือให้สัญญาณกับ, Syn. signal to
motion(vt) โบกไม้โบกมือ, See also: ให้สัญญาณเคลื่อนที่
motion(vi) โบกไม้โบกมือ, See also: ให้สัญญาณเคลื่อนที่
pledge(vt) ให้สัญญา, See also: ให้คำปฏิญาณ, Syn. agree, swear
promisor(n) ผู้ทำสัญญา, See also: ผู้ให้สัญญา
ring in(phrv) ให้สัญญาณการมาถึงที่ทำงาน, See also: ตอกเวลาเข้า, Syn. clock in
semaphor(n) การให้สัญญาณโดยวิธีโบกธงแทนตัวอักษร, See also: การให้สัญญาณธง, Syn. signaling
semaphor(vi) ให้สัญญาณธง, See also: ส่งสัญญาณ, Syn. communicate, signal
semaphor(vt) ให้สัญญาณธง
semaphoric(adj) เกี่ยวกับการให้สัญญาณธง
semaphorist(n) ผู้ให้สัญญาณธง
signal(vi) ส่งสัญญาณ, See also: ให้สัญญาณ, Syn. beckon, indicate
signal(vt) ให้สัญญาณ, See also: ทำเครื่องหมาย, Syn. beckon, indicate
signalize(vt) ให้สัญญาณ, Syn. applaud, acclaim, lionize
signal to(phrv) โบกมือให้สัญญาณ, Syn. motion to
sound off(phrv) ส่งเสียงให้สัญญา
wigwag(vi) โบกธงให้สัญญาณ, See also: โบกมือให้สัญญาณ
wigwag(vt) โบกธงให้สัญญาณ, See also: โบกมือให้สัญญาณ
wigwagger(n) ผู้โบกธงให้สัญญา
wave aside(phrv) โบกให้สัญญาณ, Syn. wave away
wave on(phrv) ให้สัญญาณเพื่อเคลื่อนที่ต่อไป, See also: โบกให้สัญญาณเคลื่อนที่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
beckon(เบค'เคิน) {beckoned,beckoning,beckons} vt.,n. (การ) ให้สัญญาณด้วยศีรษะหรือมือ., See also: beckoner n., Syn. gesture
blink(บลิงคฺ) vi.,vt. กะพริบตา,หยีตา,เมินเฉย,ส่องแสงเป็นระยะ,ให้สัญญาณไฟกะพริบ -n. การกะพริบตา,การมองแวบเดียว,แสงริบหรี่ -Phr. (on the blinkใช้การไม่ได้ ต้องการซ่อมแซม)
blinker(บลิง'เคอะ) n. ผู้กะพริบตา,เครื่องปิดตาม้า,ผู้ปิดตาม้า,แว่นตา,ไฟกะพริบให้สัญญาณว่าจะเลี้ยวรถ,ตะเกียงสัญญาณ,ตา vt. สวมที่ปิดตาม้า,กลบเกลื่อน
buzzer(บัซ'เซอะ) n. สิ่งที่ทำเสียงหึ่ง,คนที่พึมพำ,เครื่องไฟฟ้าที่ให้สัญญาณเรียก
flag(แฟลก) {flagged,flagging,flags} n. ธง,ธงเรือ,ธงบัญชาการ,ทางกว้าง,ป้ายชื่อหนังสือแผ่นหินสำหรับปูพื้น. vt. ประดับด้วยธง,ให้สัญญาณด้วยธง,ตีธง,โบกธง., See also: flagger n., Syn. banner ตัวบ่งชี้เป็นคำที่นักเขียนโปรแกรมใช้ เพื่อให้เป็นตัวชี้ถึงสถานะใด สถานะหนึ่ง ในโปรแกรมที่เขียนขึ้น เช่น จริง true, ไม่จริง false
flare(แฟลร์) {flared,flaring,flares} vi.,vt. (การ) ลุกไหม้เป็นเพลิงโชติช่วงอย่างกระทันหัน,ส่องแสงสว่างแวววับ,เดือดดาล,เกิดอารมณ์ขึ้นอย่างกะทันหัน,กางออก,บานออก,แผ่ออก,ผายออก,แสดงออกอย่างโอ้อวด,ให้สัญญาณด้วยแสงสว่างที่วอบแวบ., Syn. burn
fugle(ฟิว'เกิล) vi. ให้สัญญาณ,นำ,สาธิต
gesticulationn. การแสดงลักษณะท่าทาง,การชี้มือชี้ไม้,การให้สัญญาณ., See also: gesticulative, gesticulatory adj.
gesture(เจส'เชอะ) vi.,vt.,n. (การ) แสดงอากัปกิริยาแสดงลักษณะท่าทางชี้มือชี้ไม้,ให้สัญญาณ, See also: gestural adj. gesturer n., Syn. action, sign, indication, signal, motion
lightship(ไลทฺ'ชิพ) n. เรือทอดสมอที่ให้สัญญาณไฟเพื่อช่วยการเรือของเรืออื่น ๆ
motion(โม'เชิน) n. การเคลื่อนที่,อำนาจการเคลื่อนที่หรือเคลื่อนไหว,วิธีการหรือท่าทางในการเดิน,กิริยาท่าทาง,ข้อเสนอเป็นทางการ,การขอร้องต่อศาล,แรงดลใจ,ความโน้มน้าว -Phr. (in motion กำลังเคลื่อนที่) vt. โบกไม้โบกมือหรือให้สัญญาณเคลื่อนที่, See also: motioner n.
nand(แนนด์) ไม่และตัวดำเนินการตรรกะ (logical operator) ตัวหนึ่งซึ่งจะให้สัญญาณเป็น "จริง" ถ้าสัญญาณเข้าทางใดทางหนึ่งหรือทั้งสองทางเป็น "เท็จ" และถ้าสัญญาณเข้าทั้งคู่เป็น "จริง" สัญญาณผลออกจะเป็น "เท็จ"
reveille(เรฟ'วะลี) n. สัญญาณเรียกชุมนุม,แตรปลุก,กลองปลุก,สัญญาณปลุก,การชุมนุมหลังการให้สัญญาณดังกล่าว
semaphore(เซม'มะฟอร์) n. อุปกรณ์สัญญาณ,เสาสัญญาณ,ไฟสัญญาณ,โคมสัญญาณ,ระบบการให้สัญญาณด้วยการถือธงในท่าต่าง ๆ vt.,vi. ให้สัญญาณโดยวิธีการดังกล่าว, See also: semaphoric, semaphorical adj.
signal(ซิก'เนิล) n.,v. (เป็น) สัญญาณ,เครื่องแสดง,สัญญา,ลาง,นิมิต,สิ่งบอกใบ้,เครื่องบอกใบ้,อาการ,อากัปกิริยา,สัญญาณวิทยุ,สัญญาณคลื่น. adj. เป็นสัญญาณ,เป็นเครื่องแสดง,น่าสังเกต,ยอดเยี่ยม,เลิศ,เด่น. -v. ให้สัญญาณ,ทำเครื่องหมาย,ส่งสัญญาณ., See also: signale
signaler(ซิก'เนิลเลอะ) n. ผู้ให้สัญญาณ,ทหารสื่อสาร,อุปกรณ์ ติดตั้งสัญญาณ
signalise(ซิก'นะไลซ) vt. ให้สัญญาณ,ส่งสัญญาณ,ชี้บ่ง,แสดง,เป็นเครื่องแสดง,บอกใบ้,บุ้ย,ติดสัญญาณ,ติดสัญญาณจราจร, Syn. indicate
signalize(ซิก'นะไลซ) vt. ให้สัญญาณ,ส่งสัญญาณ,ชี้บ่ง,แสดง,เป็นเครื่องแสดง,บอกใบ้,บุ้ย,ติดสัญญาณ,ติดสัญญาณจราจร, Syn. indicate
signaller(ซิก'เนิลเลอะ) n. ผู้ให้สัญญาณ,ทหารสื่อสาร,อุปกรณ์ ติดตั้งสัญญาณ
signalman(ซิก'เนิลเมิน) n. เจ้าหน้าที่ให้สัญญาณ,เจ้าหน้าที่ส่งสัญญาณ pl. signalmen
start(สทาร์ท) vi.เริ่ม,เริ่มต้น,ตั้งต้น,ลงมือ,ทำการ,ตั้งตัว,ยืน,โผล่,กระตุก,กระโดด,สะดุ้งตกใจ,ปรากฎออกมาอย่างฉับพลัน,คลาย,หลวม,ร่วมแข่ง. vt. เริ่มต้น,ตั้งต้น,ก่อให้เกิด,ทำให้ตกอกตกใจ,ทำให้คลาย,ทำให้หลวม,เสนอ,ให้สัญญาณการเริ่มแข่ง. n. การเริ่ม,การเริ่มต้น
wigwag(วิก'แวก) vt.,n. (การ) เคลื่อนที่ไป ๆ มา ๆ ,โบกธงให้สัญญาณ,โบก,กระดิก

English-Thai: Nontri Dictionary
beacon(vt) ให้สัญญาณ,เตือน,นำทาง,เป็นสัญญาณให้
beck(n) การให้สัญญาณ,การเรียก,การกวักมือ,การผงกศีรษะ
covenant(vi) ให้คำมั่น,ให้สัญญา,ทำสัญญา,ทำข้อตกลง
gesticulate(vi) โบกไม้โบกมือ,ออกท่าทาง,แสดงท่าทาง,ให้สัญญา
gesture(n) กิริยาท่าทาง,อากัปกิริยา,ท่าทาง,การให้สัญญา
gesture(vi) ส่งสัญญาณ,ให้สัญญาณ,โบกไม้โบกมือ,ชี้ไม้ชี้มือ,ออกท่าทาง
motion(vt) โบกไม้โบกมือ,กวักมือ,ให้สัญญาณเคลื่อนที่
pledge(vt) ให้สัญญา,ให้คำมั่น,ดื่มอวยพร,วางมัดจำ
promissory(adj) ซึ่งให้สัญญาไว้,ซึ่งแสดงท่าที่ว่า,ซึ่งให้คำมั่น
semaphore(n) ไฟสัญญาณ,สัญญาณ,โคมสัญญาณ,การให้สัญญา
signal(vt) เป็นตัวอย่าง,ให้สัญญาณ,ส่งสัญญาณ,ทำเครื่องหมาย
starter(n) ผู้ให้สัญญาณ,ผู้ตั้งต้น,ผู้เริ่มต้น

German-Thai: Longdo Dictionary
melden(vt) |meldete, hat gemeldet| ติดต่อ, ให้สัญญาณ, รายงาน, แจ้ง

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top