ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*โถ*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: โถ, -โถ-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โถ(int) alas, Example: ดูลูกหมาตัวนั้นสิผอมเหลือแต่กระดูก โถ! น่าสงสารจัง, Thai Definition: คำที่เปล่งออกมาด้วยความสงสารหรือเห็นอกเห็นใจ
โถ(n) earthen jar, See also: glass jar, Example: แม่ตักข้าวจากโถใส่จานเตรียมไว้ให้ทุกคนแล้ว, Count Unit: ใบ, ลูก, Thai Definition: ภาชนะทำด้วยดินเผาหรือกระเบื้องเคลือบ ปากกว้าง มีฝาปิด
โถ(n) hall, Example: แม่เหลียวมองไปทางโถงแล้วลดเสียงลง เพราะกลัวพวกนั้นได้ยิน, Thai Definition: ที่เปิดโล่ง
โถ(adj) spacious, See also: large, capacious, roomy, commodious, Syn. โล่ง, กว้าง, Example: ศาลาการเปรียญปลูกเป็นศาลาโถง สำหรับเป็นที่ชาวบ้านมาชุมนุม ฟังเทศน์ และทำบุญกัน, Thai Definition: ที่เปิดโล่ง
โถ(v) swoop down, See also: pounce down upon, jump on, Syn. โถบถา, ถาโถบ, โถม, Thai Definition: พุ่งลงด้วยแรงกำลัง
โถ(v) rush, See also: hurtle, pounce on, swoop down, Syn. พุ่ง, Example: คลื่นลูกใหญ่ยังคงโถมเข้าใส่เป็นระยะๆ, Thai Definition: โผเข้าไปอย่างรวดเร็ว, รวมกำลังพุ่งเข้าใส่
ถาโถ(v) swoop (down), See also: dash, rush in, sweep, pounce down, Syn. ถั่งโถม, Example: คลื่นค่อยๆ สงบลง แต่แล้วก็พลันถาโถมขึ้นอีกครั้งแล้วครั้งเล่า
กระโถ(n) spittoon, See also: cuspidor, chamber pot, Example: ในสมัยก่อนบางบ้านที่เปิบอาหารด้วยมือจะมีขัน หรือจอกตักน้ำ และกระโถนเตรียมไว้เพื่อรองน้ำล้างมือ, Count Unit: ใบ, ลูก, Thai Definition: ภาชนะสำหรับบ้วนน้ำและทิ้งของต่างๆ ที่ไม่ต้องการ
โถงเถง(v) lamely tall, See also: high and isolated, Syn. สูงง่อนแง่น, ระโหง, สูงโดด
โถปริก(n) jar with gold-top, Thai Definition: โถเครื่องแป้งเป็นต้น ที่ฝามียอดทำด้วยทอง
โถส้วม(n) lavatory, See also: toilet, water closet, Example: กระดานวงกลมของโถส้วมเอียงหักกระเท่เร่ คงจะมีคนปีนขึ้นไปนั่งยองๆ จนกระดานหัก, Thai Definition: สุขภัณฑ์ชนิดหนึ่งสำหรับนั่งถ่ายอุจจาระ
โอ่โถ(v) be grand, See also: be magnificent, be majestic, be august, be splendid, Syn. ภูมิฐาน, Example: โรงแรมแห่งนี้เป็นสถาปัตย์กรรมแบบแขก ห้องล็อบบี้ก็โอ่โถง โดยมีน้ำพุและรูปปั้นอยู่ตรงกลาง, Thai Definition: ภาคภูมิมีสง่า
โอ่โถ(adj) grand, See also: magnificent, imposing, stately, majestic, august, splendid, Syn. ภูมิฐาน, Example: เขาพาผมลงไปยังห้องใต้ดินอันโอ่โถงและกว้างใหญ่, Thai Definition: ภาคภูมิมีสง่า
ถั่งโถ(v) strike, See also: hit, Syn. ถาโถม, Example: คลื่นใหญ่ยังคงถั่งโถมเข้ากราบเรือเป็นระยะ, Thai Definition: ถลาเข้าใส่, พุ่งเข้าใส่
ห้องโถ(n) lobby, See also: hall, foyer, Example: เขาลงจากรถแล้วเดินเข้าไปในห้องโถงของโรงแรม, Thai Definition: ห้องที่ปล่อยไว้โล่งๆ ไม่มีอะไรกีดกั้น
โล่งโถ(v) be roomy, See also: be broad, be wide, be spacious, Syn. โปร่งกว้าง, Example: บ้านของเขาโล่งโถงใหญ่โตดี แต่คนในบ้านไม่ค่อยจะมีความสุขเท่าไหร่, Thai Definition: เปิดว่างตลอด
กระโถนปากแตร(n) spittoon with trumpet-shape mouth, See also: spherical spittoon with trumpet-shaped opening, Example: กระโถนปากแตรในสมัยปัจจุบันหายากมาก, Count Unit: ใบ, ลูก, Thai Definition: กระโถนทรงกลมมีปากผายออกคล้ายแตร
โถเครื่องแป้ง(n) powder jar, Thai Definition: โถที่ทำด้วยแก้วเจียระไนเป็นต้น มีรูปและสีต่างๆ ใช้ใส่แป้งนวล

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กระโถน. ภาชนะสำหรับบ้วนหรือทิ้งของต่าง ๆ ที่ไม่ต้องการ.
กระโถนท้องพระโรงน. ผู้ที่ต้องรองรับภาระงานหรืออารมณ์ของผู้อื่นอยู่คนเดียว.
กระโถนปากแตรน. กระโถนทรงกลมมีปากผายออกคล้ายแตร.
กระโถนฤๅษีน. ชื่อพืชเบียนชนิด Sapria himalayana Griff. ในวงศ์ Rafflesiaceae เกิดตามป่าดิบ เกาะเบียนที่รากเครือเขานํ้า ( Tetrastigma lanceolarium Planch.) ดอกรูปกระโถนปากแตร กลิ่นเหม็น กลีบดอกสีนํ้าตาลแดงประเหลือง ใช้ทำยาได้.
ตาโถน. ตาโก้ง.
ถ้วยโถก. จัดกระบวนกลางแปลง, ทวยโถง หรือ ท่วยโถง ก็ใช้.
ถาโถก. ถลาเข้าไปด้วยกำลังแรง, โจมเข้าไป.
โถน. ภาชนะโดยมากทำด้วยดินเผา กระเบื้องเคลือบ หรือแก้ว ปากกว้าง มีฝาปิด, เรียกสิ่งที่มีลักษณะคล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น โกศโถ.
โถเครื่องแป้งน. โถแก้วเจียระไนเป็นต้น มีรูปและสีต่าง ๆ มีขนาดลดหลั่นกันเป็นเถา ใช้ใส่เครื่องสำอางเช่นแป้ง น้ำมันใส่ผม ขมิ้น.
โถปริก(-ปฺริก) น. โถเครื่องแป้งเป็นต้นที่ฝามียอดทำด้วยทองอย่างหัวแหวนนพเก้า.
โถส้วมน. สุขภัณฑ์ชนิดหนึ่งสำหรับนั่งถ่ายอุจจาระปัสสาวะ.
โถอ. คำที่เปล่งออกมาด้วยความสงสารหรือเห็นอกเห็นใจเป็นต้น.
โถน. อาคารที่เปิดโล่ง ๓ หรือ ๔ ด้าน, พื้นที่ใช้สอยบางส่วนของอาคาร มีลักษณะโล่ง เช่น โถงทางเข้า ห้องโถง.
โถว. ที่เปิดโล่ง มีฝาเพียงด้านเดียวหรือไม่มีฝา เช่น ศาลาโถง วิหารโถง ปราสาทโถง.
โถงเถงว. สูงง่อนแง่น.
โถก. พุ่งลงด้วยแรงกำลัง เช่น นกโถบลงจากอากาศ, ใช้ว่า โถบถา หรือ ถาโถบ ก็มี.
โถก. เคลื่อนตัวเข้าหาด้วยกำลังแรง เช่น โถมตัวลงบนที่นอน
โถรวมกำลังพุ่งเข้าใส่ เช่น โถมกำลังเข้าตีข้าศึก.
โถมนาการ(โถมะนา-) น. การชมเชย.
ทวยโถก. จัดกระบวนกลางแปลง, ถ้วยโถง หรือ ท่วยโถง ก็ใช้.
มุขโถน. มุขที่ยื่นออกมาจากตัวอาคาร ไม่มีฝากั้น.
ยี่โถน. ชื่อไม้พุ่มชนิด Nerium oleander L. ในวงศ์ Apocynaceae ดอกสีชมพู ขาว แดง หรือเหลือง มีทั้งกลิ่นหอมและไม่มีกลิ่นหอม ยางเป็นพิษ.
ยี่โถฝรั่งดู รำเพย .
เรือโถน. เรือที่ปรกติมีประทุน แต่เปิดประทุนออก.
โล่งโถว. เปิดว่างตลอด ขาดสิ่งที่ควรมี เช่น ห้องโล่งโถง คือ ห้องที่ควรจะมีฝากั้น แต่ไม่มี.
ห้องโถน. ห้องขนาดใหญ่ที่ปล่อยไว้โล่ง ๆ.
โอ่โถง, โอ้โถว. ภาคภูมิมีสง่า, ภูมิฐาน.
กระโจม ๔ก. โถมเข้าไป เช่น ไม่ได้ทีอย่ากระโจมเข้าโรมรัน (รามเกียรติ์ ร. ๒)
กระแทะน. ยานชนิดลากขนาดเล็ก มี ๒ ล้อ ใช้วัวเทียม ตัวเรือนราบไม่ยกสูง มีทั้งชนิดโถงและประกอบหลังคา, ระแทะ หรือ รันแทะ ก็เรียก.
กาสิโนน. สถานการพนันขนาดใหญ่และโอ่โถง มีการพนันหลายชนิด เช่น รูเล็ตต์ ไพ่.
แก้ว ๓น. ชื่อหนอนผีเสื้อหลายชนิด ส่วนใหญ่อยู่ในวงศ์ Papilionidae และ Sphingidae ลำตัวอ่อนนุ่ม ยาว ๕-๖ เซนติเมตร ผิวลำตัวเรียบเป็นมัน มีสีต่าง ๆ กัน บางชนิดสีเขียว เขียวอมเหลือง และบางชนิดมีลายเป็นดวง ๆ บางชนิดปล่อยสารใสคล้ายแก้วเมื่อแห้งจะเห็นเป็นทาง เช่น หนอนแก้วส้ม ชนิด Papilio demoleus malayanusWallace, P. polytes romulus Cramer ในวงศ์ Papilionidae หนอนยี่โถ ชนิด Dephnis nerii (Linn.) ในวงศ์ Sphingidae.
ไข่จระเข้ว. เรียกของที่มีลักษณะคล้ายไข่จระเข้ เช่น โถไข่จระเข้.
คอห่านน. ส่วนของโถส้วมตรงที่มีลักษณะคล้ายคอห่านสำหรับกักนํ้าเพื่อกันกลิ่นเป็นต้น.
คำโอง ๑ก. โอ่โถ
เงี่ยง ๒น. กระโถน.
โจม ๒ก. โถมเข้าไป, กระโดดเข้าไป, เช่น โจมจับ โจมฟัน.
ตรียมก(ตฺรียะมก) น. ชื่อกลอนกลบทชนิดหนึ่ง กำหนดบังคับวรรคละ ๙ คำ วรรคหนึ่งแบ่งออกเป็น ๓ ช่วง ให้ใช้พยัญชนะที่มีเสียงพ้องกัน ๒ เสียงในแต่ละช่วง เช่น สิ้นอาสัญในอาศรมที่อาศรัย อนาถใจอนาโถโอ้อางขนาง พระองค์เดียวพระอับเปลี่ยวพระองค์นาง ม้วยชีพวางสิ้นชีวาตม์ขาดชีวัง (ศิริวิบุลกิตติ).
ตาโก้งน. ชื่อผ้าชนิดหนึ่งที่ทอเป็นตาโต ๆ ใช้เป็นโสร่ง, ตาโถง ก็เรียก.
ท้องพระโรงน. ห้องโถงขนาดใหญ่ในพระที่นั่ง สำหรับพระมหากษัตริย์เสด็จออกว่าราชการ ออกมหาสมาคม รับแขกเมือง, ห้องโถงซึ่งต่อออกมาจากตำหนักเจ้านายที่เป็นพระราชโอรสที่ทรงกรม และทรงเป็นผู้ปฏิบัติพระกรณียกิจอันสำคัญยิ่ง ใช้สำหรับเสด็จออกให้เฝ้าหรือว่าราชการ.
ไท ๑น. ไทย เช่น ปีโถะหนไทกัดเหมา (จารึกสยาม).
บ้วนพระโอษฐ์น. กระโถน.
ปริก ๑(ปฺริก) น. ส่วนยอดของฝาโถหรือผอบที่ทำด้วยทองอย่างหัวแหวนนพเก้า สำหรับสวมบนฝาโถหรือผอบ.
ปากแตร ๑น. ชื่อกระโถนชนิดหนึ่ง ปากบานอย่างปากแตรหรือดอกลำโพง.
ผรุพก(ผะรุ-) น. กระโถน.
ผวา(ผะหฺวา) ก. แสดงอาการเช่นเอามือไขว่คว้าหรืออ้าแขนโถมตัวเข้ากอดเมื่อสะดุ้งตกใจหรือตื่นเต้นเป็นต้น.
โผ ๑ก. อ้าแขนโถมตัวเข้าหา, โดยปริยายหมายถึงกิริยาอาการคล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น นกโผลงจับกิ่งไม้.
พ่อเจ้าประคุณคำเรียกแสดงความรักใคร่หรือประชดประชัน แล้วแต่น้ำเสียง (ใช้แก่ผู้ชาย) เช่น โถ ! พ่อเจ้าประคุณของย่า เจ็บไหม ทำไมไม่นอนที่โรงละครเลยล่ะพ่อเจ้าประคุณ.
พะไลน. เรือนหรือเพิงโถง ต่อจากเรือนเดิมหรืออยู่ในบริเวณของเรือนเดิม ใช้เป็นที่นั่งเล่นหรือประโยชน์อื่น ๆ ซึ่งไม่ใช่ห้องนอน, พาไล ก็ว่า.
ภาชนะ(พาชะนะ, พาดชะนะ) น. เครื่องใช้จำพวกถ้วยโถโอชามหม้อไหเป็นต้น สำหรับใส่สิ่งของ.
ภูมิ ๓(พูม) ว. สง่า, โอ่โถง, องอาจ, ผึ่งผาย, เช่น วางภูมิ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
megaronโถงแบบท้องพระโรง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
vestibule๑. โถงทางเข้า๒. ห้องพักรอ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
urceolate; urn-shaped-รูปคนโท, -รูปโถ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
urinal; urodochiumภาชนะรับปัสสาวะ, โถปัสสาวะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
urn-shaped; urceolate-รูปคนโท, -รูปโถ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
urodochium; urinalภาชนะรับปัสสาวะ, โถปัสสาวะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
พระที่นั่งทรงธรรมอาคารโถง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของพระเมรุ ใช้เป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ ที่่จะเสด็จพระราชดำเนินมาทรงบำเพ็ญพระราชกุศล และเป็นที่สำหรับพระสงฆ์สดับปกรณ์ในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ [ศัพท์พระราชพิธี]
ทับเกษตรอาคารที่ปลูกริมรั้วราชวัติ โดยสร้างเป็นอาคารโถงทรงไทยทับเกษตรนี้ใช้เป็นที่สำหรับข้าราชการที่มาในพระราชพิธีพักและฟังสวดพระอภิธรรม [ศัพท์พระราชพิธี]
Atrium buildingsอาคารแบบโถ[TU Subject Heading]
Atriumsห้องโถ[TU Subject Heading]
Bidetsโถชำระล้าง [TU Subject Heading]
Urinals (Plumbing fixtures)โถปัสสาวะชาย [TU Subject Heading]
Ball millภาชนะทรงกระบอกปิดหัวท้ายสำหรับใส่สารเคมีเพื่อบดผสมหรือลดขนาดอนุภาค ส่วนประกอบของหม้อบด ประกอบด้วยโถบดที่ผลิตจากพอร์ซเลน และลูกบดทรงกลมที่ผลิตจากเซรามิก เมื่อหมุนหม้อบดที่มีสารอยู่ภายใน ลูกบดจะกลิ้งกระทบกันเป็นการช่วยลดขนาดของอนุภาค การบดทำได้ทั้งการบดเปียกและการบดแห้ง [เทคโนโลยียาง]
Common Oleanderยี่โถ [การแพทย์]
Desiccatorsโถทำแห้ง [การแพทย์]
Developing Tanksโถแก้ว [การแพทย์]
Dish, Stainingโถแก้วสี่เหลี่ยม [การแพทย์]
Jars, Coplinโถแก้วสำหรับย้อมสี [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ห้องโถ[hǿng thøng] (n, exp) EN: hall ; reception hall
กระโถ[krathōn] (n) EN: spittoon ; cuspidor ; chamber pot  FR: crachoir [m] ; pot de chambre [m]
กระโถนบ้วนน้ำลาย[krathōn būan namlāi] (n, exp) EN: spittoon  FR: crachoir [m]
กระโถนปัสสาวะ[krathōn patsāwa] (n, exp) EN: chamber pot  FR: pot de chambre [m]
ผีเสื้อจรกาหนอนยี่โถ[phīseūa jøn kā nøn yīthō] (n, exp) EN: Common Indian Crow
โถ[thō] (n) EN: jar with a lid ; bowl with a lid ; glass with a lid ; earthen jar ; glass jar  FR: pot [m] ; jarre avec couvercle [f] ; bocal avec couvercle [m] ; bol [m]
โถ[thō] (x) EN: what a pity ! ; alas ! ; oh dear !  FR: hélas !
โถเครื่องแป้ง[thō khreūang paēng] (x) EN: toilet set
โถ[thōm] (v) EN: rush ; pounce on
โถน้ำตาล[thō nāmtān] (n) EN: sugar bowl  FR: sucrier [m]
โถ[thōng] (adj) EN: spacious ; large  FR: vaste ; spacieux ; large
โถนม[thō nom] (n, exp) FR: pot à lait [m]
โถปัสสาวะ[thō patsāwa] (n, exp) EN: urinal  FR: urinal [m]
โถส้วม[thōsūam] (n) EN: toilet ; lavatory ; water closet ; toilet bowl  FR: toilettes [fpl] ; toilette (Belg., Québ.) [f] ; cuvette de cabinet [f]
โถซุป[thō sup] (n, exp) FR: soupière [f]
ยี่โถ[yīthō] (n) EN: Sweet Oleander ; Rose bay ; Oleander

English-Thai: Longdo Dictionary
bedpan(n) กระโถนสำหรับถ่ายของเสียของผู้ป่วย
chamber pot(n) กระโถนฉี่ เช่น The history of the chamber pot predates that of indoor plumbing and flush toilets.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
alas(int) คำอุทานแสดงความเศร้าหรือเสียใจ, See also: อนิจจา, พุทโธ่, โถ
ballcock(n) อุปกรณ์ควบคุมระดับน้ำในถังหลังโถชักโครก (มีลูกบอลติดไว้)
bowl(n) ชาม, See also: โถ, เหยือก, ถ้วย, บาตร, ขัน, Syn. basin
common room(n) ห้องโถงพักผ่อนของนักศึกษา
cuspidor(n) กระโถน, Syn. spittoon
dash(n) การโผเข้าไปอย่างรวดเร็ว, See also: การเคลื่อนที่ไปอย่างรวดเร็ว, การพุ่งไปข้างหน้า, การถลาเข้าใส่, การโถมเข้าใส่, Syn. bolt, dart, run, rush, speed, sprint
dash(vt) โผเข้าไปอย่างรวดเร็ว, See also: เคลื่อนที่ไปอย่างรวดเร็ว, โถม, ถลา, ปราด, ปรี่, พุ่งชน, พุ่งไปอย่างเร็ว, Syn. bolt, bound, dart, race, run, rush, scoot, scud, speed, Ant. linger
fixture(n) ของในบ้านที่ติดตั้งอยู่กับที่ เช่น อ่างน้ำ โถส้วม
fling(vt) โถม, See also: โผ, ถลา
flirt(vt) โผ, See also: โถม, โผน, Syn. dart, fly, flit
flit(vi) โผ, See also: โถม, โผบิน, Syn. fly, dart
flitter(n) ู้คนที่แสดงอาการโผหรือโถมตัว
foyer(n) ห้องโถงในโรงแรมหรือโรงละคร, Syn. anteroom, lobby
grandeur(n) ความสง่างาม, See also: ความผึ่งผาย, ความโอ่โถง, Syn. magnificence, Ant. insignificance
hall(n) หอประชุม, See also: ห้องโถง
imposing(adj) สง่า, See also: โอ่โถง, โอ่อ่า, Syn. grand, majestic
lobby(n) ห้องโถง, See also: ห้องพักแขก ห้องขนาดใหญ่ใช้สำหรับรับรองแขกหรือให้นั่งรอก่อนที่จะไปยังส่วนอื่น, Syn. foyer
loft(n) ห้องชั้นบนของโบสถ์หรือห้องโถ
onrush(n) การเคลื่อนที่ไปข้างหน้าอย่างรุนแรง, See also: การพุ่งโถมไปข้างหน้า, Syn. charge
palais(n) อาคารใหญ่หรือห้องโถงใหญ่สำหรับเต้นรำ, Syn. palais de danse
potty(n) ที่นั่งบนโถส้วมสำหรับเด็ก
refectory(n) ห้องโถงสำหรับรับประทานอาหาร
salon(n) ห้องโถง (เช่น ห้องรับแขกในบ้านขนาดใหญ่), Syn. hall
saloon(n) ห้องโถงใหญ่เช่น ห้องแสดงนิทรรศการศิลปะ
spittoon(n) กระโถนบ้วนน้ำลาย, Syn. cuspidor
shower on(phrv) ตกใส่ (อย่างมากและเร็ว), See also: โถมใส่, Syn. rain on
shower upon(phrv) ตกใส่ (อย่างมากและเร็ว), See also: โถมใส่, Syn. rain on
toilet(n) โถส้วม
toilet bowl(n) โถชักโครก
urinal(n) ที่ใส่ปัสสาวะซึ่งเคลื่อนที่ไปไหนมาไหนได้, See also: กระโถนใส่ปัสสาวะ
vestibular(adj) เกี่ยวกับห้องโถงบริเวณทางเข้าของอาคาร
vestibule(n) ห้องโถงบริเวณทางเข้าของอาคาร, See also: ห้องเชื่อมระหว่างประตูด้านนอกและส่วนหลักของอาคาร, Syn. doorway, hall, lobby

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alas(อะลาส', อะแลส') interj. อนิจจา, โถ, (คำอุทานแสดงความเสียใจ,ความสงสาร,ความเป็นห่วง) (too bad lamentation)
amphora(แอม' เฟอระ) n. (pl. phorae, -phoras) โถขนาดใหญ่ที่มีที่จับสองที. -amphoral adj.
atrium(เอ'เรียม) n., (pl. atria) หัวใจห้องบน, ห้องโถงใหญ่, ห้องใหญ่หรือห้องกลางของบ้านโรมันโบราณ (cavaedium)
carnation(คาร์เน'เ'ชิน) n. ดอกคาร์เนชั่นซึ่งคล้ายดอกยี่โถ (มักใช้ปักเสื้อผู้ชาย) ,สีชมพู
cuspidorn. กระโถ
dart(ดาร์ท) {darted,darting,darts} n. หลาว,ลูกดอก,การพุ่งเข้าไปอย่างฉับพลัน,เกมขว้างลูกดอกเข้าเป้า,เหล็กต่อยของแมลง v. พุ่งเข้าอย่างฉับพลัน,โผ,โถม,ขว้าง, See also: dartingly adv. ดูdart dartingness n. ดูdart, Syn. spurt
dartle(ดาร์ท'เทิล) {dartled,dartling,dartles} vt.,vi. โถมเข้าไปอย่างไม่หยุดยั้ง,ยิงเข้าไปอย่างไม่หยุดยั้ง,ฉายแสงเข้าไปอย่างไม่หยุดยั้ง
dash(แดช) {dashed,dashing,dashes} vt. กระแทก,ทุบแตก,ชน,สาดอย่างแรง,ผสมหรือเจือปน,ทำลาย,ทำให้หดหู่ใจ,ทำให้ยุ่งเหยิง,ทำให้เสร็จโดยเร็ว vi. กระแทก,ชน,โถมเข้าไป,พุ่งเข้าชน,พุ่งไปอย่างรวดเร็ว n. การสาดน้ำ,เสียงสาดน้ำ,ปริมาณน้อย ๆ ที่ผสมเข้าสิ่งอื่น,เครื่องหมาย (๛) ,ข
fling(ฟลิง) vt.,n. (การ) เหวี่ยง,ขว้าง,โยน,ทุ่ม,สลัดทิ้ง,โผ,โผน,โถม,กราดสายตา,ผลัก.
flirt(เฟลิร์ท) vi. จีบ,พูดจาเกี้ยว,เล่นรัก,ทำเล่น ๆ ,เคลื่อนอย่างกระตุกหรือสั่น สะบัด,โบก vt. โยนทิ้ง,สะบัด,ทิ้ง,ดีดทิ้ง,แกว่ง,โบก,กระดิก n. การขว้างทิ้ง,การกระตุก,การโถม,การพุ่ง., See also: flirtingly adv., Syn. toy, trifle
flit(ฟลิท) {flitted,flitting,flits} vi. โผ,โถม,โฉบ,บินวับไป,ผ่านไปแวบเดียว,ผ่านไปอย่างรวดเร็ว,จากไป,ตาย,ย้ายถิ่น,โยกย้าย vt. ขจัด,เอาออก. n. การเคลื่อนผ่านไปอย่างรวดเร็ว,การวับไป,รักร่วมเพศชาย, Syn. dart, whisk, flitter, flutter
flitter(ฟลิท'เทอะ) vt.,vi. โฉบ,กระพือปีก,บินไปมาอย่างรวดเร็ว,ทำ ๆ หยุด ๆ ,เต้น ๆ หยุด ๆ ,สั่นเทา n. ผู้โผ,ผู้โถม,ผู้โฉบ,สิ่งที่บินวับไป,สิ่งที่ผ่านไปอย่างรวดเร็ว, Syn. flutter
goblet(กอบ'ลิท) n. ถ้วยแก้ว เหล้าที่มีขาสูง,โถ
hall(ฮอล) n. ห้องโถง,ห้องประชุม,ห้องรับประทานอาหาร,ศาล,หอ,ห้องนันทนาการ,คฤหาสน์,ทางเดินจากประตูหน้าไปยังห้องโถง,
hawk(ฮอค) n. เหยี่ยว,นักต้ม,คนที่กระหายสงคราม v. บินเหมือนเหยี่ยว,ไล่นกด้วยเหยี่ยว,โถมเข้าใส่,เร่ขาย,เรียกหาบ,นำไปเร่, Syn. peddle
house(n.,adj. เฮาซฺ,vt.,vi. เฮาซ) n. บ้าน,เรือน,โรง,โรงเรือน,ครอบครัว,สถาบัน,รัฐสภา,วงศ์ตระกูล,ห้องโถง,ช่อง vt. ให้ที่อยู่อาศัย,มี,ซ่อนไว้. vi. พำนัก,หลบซ่อน,อยู่. adj. เกี่ยวกับบ้าน, Syn. dwelling
jar(จาร์) {jarred,jarring,jars} n. กระปุก,ขวดปากกว้าง,เหยือก,โอ่ง,ไห,โถ,เสียงสั่นสะเทือนระคายหู,การสั่นสะเทือน,อาการช็อค,ความไม่เห็นด้วย v. สั่นสะเทือน,ขัดแย้ง,ชนโครม,ไม่เห็นด้วย, See also: jaringly adv. ดูjar, Syn. vibrate
jug(จัก) {jugged,jugging,jugs} n. คนโท,เหยือก,กระโถน,สิ่งที่บรรจุในภาชนะดังกล่าว,คุก,เรือนจำ,เสียงนกร้อง vt. ใส่ลงในเหยือก,ต้มเปื่อย,ตุ๋น,เอาเข้าคุก
oleander(โอ'ลิแอนเดอะ) n. พืชจำพวก Nerium เช่น ต้นยี่โถ,ยี่โถจีน
potted(พอท'ทิด) adj. ใส่หม้อ,ใส่กระถาง,ย้ายลงกระถาง,ดองในหม้อหรือโถหรือโหล,เมาเหล้า
salon(ซะโลน') n. ห้องรับแขกในบ้านขนาดใหญ่,ห้องแสดงนิทรรศการศิลปะ,การชุมนุมสังสรรค์ในห้องดังกล่าว (โดยเฉพาะระหว่างผู้มีชื่อเสียง) ,ห้องโถง,ร้านแฟชั่น,การแสดงศิลปกรรมประจำปี,ระเบียงภาพวาด, Syn. living room
saloon(ซะลูน') n. ร้านขายเหล้า,โรงขายเหล้า,ห้องโถง,ห้องโถงใหญ่ของโรงแรม,ห้องรับแขก,โรงนันทนาการที่มีการเต้นรำ แทงบิลเลียด ยิงปืนหรืออื่น ๆ =saloon car (ดู), Syn. pub, bar
saloon carn. ตู้รถในขบวนรถไฟที่เป็นห้องโถงสำหรับผู้โดยสารนั่งเล่น,รถเก๋งขนาดใหญ่ที่จุคนได้4-7คน
spittoon(สพิทูน') n. กระโถนบ้วนน้ำลาย,กระโถน., Syn. cuspidor
splendid(สเพลน'ดิด) adj. ยอดเยี่ยม,วิเศษ,อัจฉริยะ,งดงาม,โอ่อ่า,โอ่โถง,น่าชมเชยยิ่ง,แจ่มจรัส,แวววาว,รุ่งโรจน์., See also: splendidness n., Syn. brilliant
sumptuous(ซัมพฺ'ชูอัส) adj. ฟุ่มเฟือย,หรูหรา,โอ่อ่า,โอ่โถง, See also: sumptuousness n., Syn. extravagant
thrust(ธรัสทฺ) vt.,vi. ผลัก,ดัน,ยัน,ยัด,แทง,เสียบ,สอด,เสือก,ซุก,โถม,พุ่งเข้าใส่,ตี,ทิ่ม,ผลักอย่างแรง,เหน็บแนม,กล่าวหา n. การกระทำดังกล่าว,การโจมตี,การรุก,แรงผลักดัน,กำลังดัน,การร้าวแตกของผิวพื้นดิน,แรงอัดขาดของชั้นพื้นดิน., See also: thruster n.
tilt(ทิลทฺ) vt. ทำให้เอียง,ทำให้กระดก,ทำให้ตะ-แคง,โจมตี,โถมเข้าใส่,ถือหอกเตรียมแทง. vi. เอียง,กระดก,ตะแคง,โถมเข้าใส่ด้วยหอก,โจมตี n. การเอียง,การกระดก,ตำแหน่งเอียง,ที่ลาด,การต่อสู้,การโต้เถียง,ความขัดแย้ง,การโจมตีด้วยหอก, -Phr. (full tilt เต็มแรง เต็มที่
vase(ฺBritish:วาซ,Ameri.:เวส,เวซ) n. แจกัน,ขวด,ภาชนะกลวง,โถ,กระถาง., Syn. pot, urn

English-Thai: Nontri Dictionary
CHAMBER chamber pot(n) กระโถนปัสสาวะ,โถปัสสาวะ
chamber(n) ห้องนอน,ห้องพัก,ห้องโถง,สภา,สำนักงานทนายความ
dart(n) หอกซัด,ลูกดอก,หลาว,การถา,การโถม,การโผ
dart(vi, vt) ถลา,โผ,พุ่ง,ซัด,เผ่น,หัน,โถ
dash(vi) รีบไป,เผ่น,โผ,โฉบ,พุ่ง,โถม,ชน,กระแทก
fling(vt) ขว้าง,ทุ่ม,ปา,โยน,เหวี่ยง,ถลา,โถม,กระโดด
foyer(n) ห้องโถ
goblet(n) ถ้วยแก้ว,จอกเหล้า,โถ
hall(n) หอประชุม,ห้องประชุม,ศาล,ห้องโถง,คฤหาสน์
hallway(n) ห้องโถง,ระเบียง,ทางเดินในบ้าน
jar(n) โอ่ง,ตุ่ม,ไห,โหล,โถ,กระปุก,เหยือก
jug(n) เหยือกน้ำ,คนโท,หม้อ,ไห,กระโถน,คุก,เรือนจำ
lobby(n) ห้องโถง,ทางเข้า,ซุ้มประตู,เฉลียง,ห้องรับรอง,ลอบบี้โรงแรม
loftiness(n) ความสูง,ความเลิศลอย,ความสง่า,ความทะนงตัว,ความโอ่โถ
lofty(adj) ทะนงตัว,โอ่โถง,เลิศลอย,หรู,สง่า,สูงส่ง
onrush(n) การไหลบ่า,การทะลัก,การโถม,การกรู
princely(adj) อย่างเจ้า,ของเจ้า,โอ่โถง,งดงาม,หรูหรา
rotunda(n) ห้องโถงกลม,ตึกหลังคาทรงกลม
salon(n) ห้องโถง,ห้องรับแขก,ร้านแฟชั่น
saloon(n) ห้องโถง,ห้องนั่งเล่น,รถเก๋ง,ห้องรับแขก,ห้องขายเครื่องดื่ม
spittoon(n) กระโถ
splendid(adj) โอ่โถง,งามสง่า,วิเศษ,ยอดเยี่ยม,อัจฉริยะ
splendour(n) ความโอ่โถง,ความงามสง่า,ความอัจฉริยะ
urinal(n) กระโถนปัสสาวะ,ที่ปัสสาวะ
vase(n) แจกัน,โถ,ขวด,กระถาง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
landing(n) โถง พื้นซึ่งเชื่อมระหว่างห้องหนึ่งกับห้องหนึ่ง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
見事[みごと, migoto] ยอดเยี่ยม,วิเศษ,อัจฉริยะ,งดงาม,โอ่อ่า,โอ่โถง,น่าชมเชยยิ่ง,แจ่มจรัส,แวววาว,รุ่งโรจน์.,
結構[けっこう, kekkou] (adj) ยอดเยี่ยม,วิเศษ,อัจฉริยะ,งดงาม,โอ่อ่า,โอ่โถง,น่าชมเชยยิ่ง,แจ่มจรัส,แวววาว,รุ่งโรจน์

German-Thai: Longdo Dictionary
Kasino(n) |das, pl. Kasinos| ห้องโถงที่ใช้พบปะสังสรรค์หลังเลิกงาน
Armer Kerl!(n) โถ น่าสงสาร (ใช้พูดถึงผู้ชายหรือเด็กหนุ่ม ซึ่งแปลตรงๆ คือ ชายหนุ่มที่น่าสงสาร)
Geräumigkeit(n) |die, nur Sg.| ความกว้างใหญ่, ความโอ่โถง เช่น Riesige Fenster vermitteln ein Gefühl der Geräumigkeit und erlauben aus den oberen Stockwerken fantastische Blicke über die Dächer von Knightsbridge.

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top