ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*โถง*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: โถง, -โถง-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โถง(n) hall, Example: แม่เหลียวมองไปทางโถงแล้วลดเสียงลง เพราะกลัวพวกนั้นได้ยิน, Thai Definition: ที่เปิดโล่ง
โถง(adj) spacious, See also: large, capacious, roomy, commodious, Syn. โล่ง, กว้าง, Example: ศาลาการเปรียญปลูกเป็นศาลาโถง สำหรับเป็นที่ชาวบ้านมาชุมนุม ฟังเทศน์ และทำบุญกัน, Thai Definition: ที่เปิดโล่ง
โถงเถง(v) lamely tall, See also: high and isolated, Syn. สูงง่อนแง่น, ระโหง, สูงโดด
โอ่โถง(v) be grand, See also: be magnificent, be majestic, be august, be splendid, Syn. ภูมิฐาน, Example: โรงแรมแห่งนี้เป็นสถาปัตย์กรรมแบบแขก ห้องล็อบบี้ก็โอ่โถง โดยมีน้ำพุและรูปปั้นอยู่ตรงกลาง, Thai Definition: ภาคภูมิมีสง่า
โอ่โถง(adj) grand, See also: magnificent, imposing, stately, majestic, august, splendid, Syn. ภูมิฐาน, Example: เขาพาผมลงไปยังห้องใต้ดินอันโอ่โถงและกว้างใหญ่, Thai Definition: ภาคภูมิมีสง่า
ห้องโถง(n) lobby, See also: hall, foyer, Example: เขาลงจากรถแล้วเดินเข้าไปในห้องโถงของโรงแรม, Thai Definition: ห้องที่ปล่อยไว้โล่งๆ ไม่มีอะไรกีดกั้น
โล่งโถง(v) be roomy, See also: be broad, be wide, be spacious, Syn. โปร่งกว้าง, Example: บ้านของเขาโล่งโถงใหญ่โตดี แต่คนในบ้านไม่ค่อยจะมีความสุขเท่าไหร่, Thai Definition: เปิดว่างตลอด

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ตาโถงน. ตาโก้ง.
ถ้วยโถงก. จัดกระบวนกลางแปลง, ทวยโถง หรือ ท่วยโถง ก็ใช้.
โถงน. อาคารที่เปิดโล่ง ๓ หรือ ๔ ด้าน, พื้นที่ใช้สอยบางส่วนของอาคาร มีลักษณะโล่ง เช่น โถงทางเข้า ห้องโถง.
โถงว. ที่เปิดโล่ง มีฝาเพียงด้านเดียวหรือไม่มีฝา เช่น ศาลาโถง วิหารโถง ปราสาทโถง.
โถงเถงว. สูงง่อนแง่น.
ทวยโถงก. จัดกระบวนกลางแปลง, ถ้วยโถง หรือ ท่วยโถง ก็ใช้.
มุขโถงน. มุขที่ยื่นออกมาจากตัวอาคาร ไม่มีฝากั้น.
เรือโถงน. เรือที่ปรกติมีประทุน แต่เปิดประทุนออก.
โล่งโถงว. เปิดว่างตลอด ขาดสิ่งที่ควรมี เช่น ห้องโล่งโถง คือ ห้องที่ควรจะมีฝากั้น แต่ไม่มี.
ห้องโถงน. ห้องขนาดใหญ่ที่ปล่อยไว้โล่ง ๆ.
โอ่โถง, โอ้โถงว. ภาคภูมิมีสง่า, ภูมิฐาน.
กระแทะน. ยานชนิดลากขนาดเล็ก มี ๒ ล้อ ใช้วัวเทียม ตัวเรือนราบไม่ยกสูง มีทั้งชนิดโถงและประกอบหลังคา, ระแทะ หรือ รันแทะ ก็เรียก.
กาสิโนน. สถานการพนันขนาดใหญ่และโอ่โถง มีการพนันหลายชนิด เช่น รูเล็ตต์ ไพ่.
คำโอง ๑ก. โอ่โถง
ตาโก้งน. ชื่อผ้าชนิดหนึ่งที่ทอเป็นตาโต ๆ ใช้เป็นโสร่ง, ตาโถง ก็เรียก.
ท้องพระโรงน. ห้องโถงขนาดใหญ่ในพระที่นั่ง สำหรับพระมหากษัตริย์เสด็จออกว่าราชการ ออกมหาสมาคม รับแขกเมือง, ห้องโถงซึ่งต่อออกมาจากตำหนักเจ้านายที่เป็นพระราชโอรสที่ทรงกรม และทรงเป็นผู้ปฏิบัติพระกรณียกิจอันสำคัญยิ่ง ใช้สำหรับเสด็จออกให้เฝ้าหรือว่าราชการ.
พะไลน. เรือนหรือเพิงโถง ต่อจากเรือนเดิมหรืออยู่ในบริเวณของเรือนเดิม ใช้เป็นที่นั่งเล่นหรือประโยชน์อื่น ๆ ซึ่งไม่ใช่ห้องนอน, พาไล ก็ว่า.
ภูมิ ๓(พูม) ว. สง่า, โอ่โถง, องอาจ, ผึ่งผาย, เช่น วางภูมิ.
มุขเด็จน. อาคารโถงขนาดเล็กที่ต่อออกมาจากหน้าพระที่นั่ง เป็นที่เสด็จออกของพระมหากษัตริย์.
เมรุ, เมรุ-ที่เผาศพ เดิมผูกหุ่นทำเป็นภูเขาเลียนแบบเขาพระสุเมรุ ซึ่งตั้งที่เผาขึ้นบนนั้น ของหลวงทำเป็นเรือนโถง เครื่องยอดหรือมณฑปครอบที่เผา เรียกว่า พระเมรุ, ต่อมาเรียกที่เผาศพทั่วไปทั้งมียอดและไม่มียอด ว่า เมรุ.
ระแทะน. ยานชนิดลากขนาดเล็ก มี ๒ ล้อ ใช้วัวเทียม ตัวเรือนราบไม่ยกสูง มีทั้งชนิดโถงและประกอบหลังคา, กระแทะ หรือ รันแทะ ก็ว่า.
ศาลาน. อาคารทรงไทย ปล่อยโถง ไม่กั้นฝา ใช้เป็นที่พักหรือเพื่อประโยชน์การงานอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ศาลาวัด ศาลาที่พัก ศาลาท่านํ้า, โดยปริยายหมายถึงอาคารหรือสถานที่บางแห่ง ใช้เพื่อประโยชน์การงานอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ศาลาพักร้อน ศาลาสวดศพ.
อุฬาร(-ลาน) ว. ใหญ่โต, โอ่โถง, กว้างขวาง
เอาฬาร(-ลาน) ว. ใหญ่โต, โอ่โถง, กว้างขวาง
โอฬาร(-ลาน) ว. ใหญ่โต, โอ่โถง, กว้างขวาง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
megaronโถงแบบท้องพระโรง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
vestibule๑. โถงทางเข้า๒. ห้องพักรอ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
พระที่นั่งทรงธรรมอาคารโถง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของพระเมรุ ใช้เป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ ที่่จะเสด็จพระราชดำเนินมาทรงบำเพ็ญพระราชกุศล และเป็นที่สำหรับพระสงฆ์สดับปกรณ์ในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ [ศัพท์พระราชพิธี]
ทับเกษตรอาคารที่ปลูกริมรั้วราชวัติ โดยสร้างเป็นอาคารโถงทรงไทยทับเกษตรนี้ใช้เป็นที่สำหรับข้าราชการที่มาในพระราชพิธีพักและฟังสวดพระอภิธรรม [ศัพท์พระราชพิธี]
Atrium buildingsอาคารแบบโถง [TU Subject Heading]
Atriumsห้องโถง [TU Subject Heading]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ห้องโถง[hǿng thøng] (n, exp) EN: hall ; reception hall
โถง[thōng] (adj) EN: spacious ; large  FR: vaste ; spacieux ; large

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
common room(n) ห้องโถงพักผ่อนของนักศึกษา
foyer(n) ห้องโถงในโรงแรมหรือโรงละคร, Syn. anteroom, lobby
grandeur(n) ความสง่างาม, See also: ความผึ่งผาย, ความโอ่โถง, Syn. magnificence, Ant. insignificance
hall(n) หอประชุม, See also: ห้องโถง
imposing(adj) สง่า, See also: โอ่โถง, โอ่อ่า, Syn. grand, majestic
lobby(n) ห้องโถง, See also: ห้องพักแขก ห้องขนาดใหญ่ใช้สำหรับรับรองแขกหรือให้นั่งรอก่อนที่จะไปยังส่วนอื่น, Syn. foyer
loft(n) ห้องชั้นบนของโบสถ์หรือห้องโถง
palais(n) อาคารใหญ่หรือห้องโถงใหญ่สำหรับเต้นรำ, Syn. palais de danse
refectory(n) ห้องโถงสำหรับรับประทานอาหาร
salon(n) ห้องโถง (เช่น ห้องรับแขกในบ้านขนาดใหญ่), Syn. hall
saloon(n) ห้องโถงใหญ่เช่น ห้องแสดงนิทรรศการศิลปะ
vestibular(adj) เกี่ยวกับห้องโถงบริเวณทางเข้าของอาคาร
vestibule(n) ห้องโถงบริเวณทางเข้าของอาคาร, See also: ห้องเชื่อมระหว่างประตูด้านนอกและส่วนหลักของอาคาร, Syn. doorway, hall, lobby

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
atrium(เอ'เรียม) n., (pl. atria) หัวใจห้องบน, ห้องโถงใหญ่, ห้องใหญ่หรือห้องกลางของบ้านโรมันโบราณ (cavaedium)
hall(ฮอล) n. ห้องโถง,ห้องประชุม,ห้องรับประทานอาหาร,ศาล,หอ,ห้องนันทนาการ,คฤหาสน์,ทางเดินจากประตูหน้าไปยังห้องโถง,
house(n.,adj. เฮาซฺ,vt.,vi. เฮาซ) n. บ้าน,เรือน,โรง,โรงเรือน,ครอบครัว,สถาบัน,รัฐสภา,วงศ์ตระกูล,ห้องโถง,ช่อง vt. ให้ที่อยู่อาศัย,มี,ซ่อนไว้. vi. พำนัก,หลบซ่อน,อยู่. adj. เกี่ยวกับบ้าน, Syn. dwelling
salon(ซะโลน') n. ห้องรับแขกในบ้านขนาดใหญ่,ห้องแสดงนิทรรศการศิลปะ,การชุมนุมสังสรรค์ในห้องดังกล่าว (โดยเฉพาะระหว่างผู้มีชื่อเสียง) ,ห้องโถง,ร้านแฟชั่น,การแสดงศิลปกรรมประจำปี,ระเบียงภาพวาด, Syn. living room
saloon(ซะลูน') n. ร้านขายเหล้า,โรงขายเหล้า,ห้องโถง,ห้องโถงใหญ่ของโรงแรม,ห้องรับแขก,โรงนันทนาการที่มีการเต้นรำ แทงบิลเลียด ยิงปืนหรืออื่น ๆ =saloon car (ดู), Syn. pub, bar
saloon carn. ตู้รถในขบวนรถไฟที่เป็นห้องโถงสำหรับผู้โดยสารนั่งเล่น,รถเก๋งขนาดใหญ่ที่จุคนได้4-7คน
splendid(สเพลน'ดิด) adj. ยอดเยี่ยม,วิเศษ,อัจฉริยะ,งดงาม,โอ่อ่า,โอ่โถง,น่าชมเชยยิ่ง,แจ่มจรัส,แวววาว,รุ่งโรจน์., See also: splendidness n., Syn. brilliant
sumptuous(ซัมพฺ'ชูอัส) adj. ฟุ่มเฟือย,หรูหรา,โอ่อ่า,โอ่โถง, See also: sumptuousness n., Syn. extravagant

English-Thai: Nontri Dictionary
chamber(n) ห้องนอน,ห้องพัก,ห้องโถง,สภา,สำนักงานทนายความ
foyer(n) ห้องโถง
hall(n) หอประชุม,ห้องประชุม,ศาล,ห้องโถง,คฤหาสน์
hallway(n) ห้องโถง,ระเบียง,ทางเดินในบ้าน
lobby(n) ห้องโถง,ทางเข้า,ซุ้มประตู,เฉลียง,ห้องรับรอง,ลอบบี้โรงแรม
loftiness(n) ความสูง,ความเลิศลอย,ความสง่า,ความทะนงตัว,ความโอ่โถง
lofty(adj) ทะนงตัว,โอ่โถง,เลิศลอย,หรู,สง่า,สูงส่ง
princely(adj) อย่างเจ้า,ของเจ้า,โอ่โถง,งดงาม,หรูหรา
rotunda(n) ห้องโถงกลม,ตึกหลังคาทรงกลม
salon(n) ห้องโถง,ห้องรับแขก,ร้านแฟชั่น
saloon(n) ห้องโถง,ห้องนั่งเล่น,รถเก๋ง,ห้องรับแขก,ห้องขายเครื่องดื่ม
splendid(adj) โอ่โถง,งามสง่า,วิเศษ,ยอดเยี่ยม,อัจฉริยะ
splendour(n) ความโอ่โถง,ความงามสง่า,ความอัจฉริยะ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
landing(n) โถง พื้นซึ่งเชื่อมระหว่างห้องหนึ่งกับห้องหนึ่ง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
見事[みごと, migoto] ยอดเยี่ยม,วิเศษ,อัจฉริยะ,งดงาม,โอ่อ่า,โอ่โถง,น่าชมเชยยิ่ง,แจ่มจรัส,แวววาว,รุ่งโรจน์.,
結構[けっこう, kekkou] (adj) ยอดเยี่ยม,วิเศษ,อัจฉริยะ,งดงาม,โอ่อ่า,โอ่โถง,น่าชมเชยยิ่ง,แจ่มจรัส,แวววาว,รุ่งโรจน์

German-Thai: Longdo Dictionary
Kasino(n) |das, pl. Kasinos| ห้องโถงที่ใช้พบปะสังสรรค์หลังเลิกงาน
Geräumigkeit(n) |die, nur Sg.| ความกว้างใหญ่, ความโอ่โถง เช่น Riesige Fenster vermitteln ein Gefühl der Geräumigkeit und erlauben aus den oberen Stockwerken fantastische Blicke über die Dächer von Knightsbridge.

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top