ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*โดยสุจริต*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: โดยสุจริต, -โดยสุจริต-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โดยสุจริต(adv) honestly, See also: legally, faithfully, bona fide, in good faith, Syn. อย่างสุจริต, ซื่อสัตย์, Example: พวกเราทำงานโดยสุจริต

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
โดยสุจริตว. โดยบริสุทธิ์ใจ ประพฤติชอบ โดยไม่รู้ถึงข้อมูลที่เป็นเหตุไม่ชอบ.
สิทธิ, สิทธิ์อำนาจที่กฎหมายรับรองให้กระทำการใด ๆ โดยสุจริตได้อย่างอิสระ แต่ต้องไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิของคนอื่น.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
possessor bona fide; bona fide possessorผู้ครอบครองโดยสุจริต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
possessor bona fideผู้ครอบครองโดยสุจริต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bona fide (L.)โดยสุจริต [ดู in good faith] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bona fide possessor; possessor bona fideผู้ครอบครองโดยสุจริต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bona fide purchaserผู้ซื้อโดยสุจริต [ดู innocent purchaser] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
clean handกระทำโดยสุจริต, มือสะอาด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
good faith, inโดยสุจริต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
in good faithโดยสุจริต [ดู bona fide] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
innocent passageการผ่านน่านน้ำของรัฐอื่นโดยสุจริต [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
innocent purchaserผู้ซื้อโดยสุจริต [ดู bona fide purchaser] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โดยสุจริต[dōi sutjarit] (adv) EN: honestly ; in good faith  FR: honnêtement ; de bonne foi
กระทำโดยสุจริต[kratham dōi sutjarit] (v, exp) EN: act in good face  FR: agir de bonne foi

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top