ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*โก้*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: โก้, -โก้-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โก้(v) be smart, See also: spruce, be beautiful, be elegant, be gaudily dressed, look chic, Syn. เก๋, โก้เก๋, โก้หร่าน, สง่า, ภูมิฐาน, หรูหรา, Ant. ซอมซ่อ, Example: สมัยนั้นใครมีจักรยานก็นับว่าโก้เต็มที่แล้ว
ตะโก้(n) form of pudding, See also: in layers, Thai sweetmeat, coconut jelly in a banana cup, gelatin topped with coconut-crea, Syn. ขนมตะโก้, Example: ฉันชอบกินตะโก้ไส้ข้าวโพดมาก, Count Unit: ชิ้น, Thai Definition: ขนมที่ทำด้วยแป้งข้าวเจ้าหรือแป้งเท้ายายม่อมกวนเข้ากับน้ำตาล ใส่แห้วหรือข้าวโพดเป็นต้นก็ได้ หยอดหน้าด้วยกะทิกวนกับแป้ง
ตะโก้(n) monsoon, See also: name of an oceanic wind blowing from the northwest to the southeast, wind blowing during t, Syn. ลมตะโก้, ลมพัดหลวง, Example: เรือสินค้าของพวกแขกอาศัยลมตะโก้ช่วยเดินเรือจากตะวันตกไปสู่ตะวันออก, Thai Definition: ชื่อลมทะเลพัดจากทิศตะวันตกเฉียงเหนือมาทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ มักมีในปลายฤดูฝน
โกโก้(n) cocoa, Example: ลูกกำลังนั่งกินขนมครกกับโกโก้เย็น, Thai Definition: ชื่อเครื่องดื่มที่ทำมาจากเมล็ดผลโกโก้
โกโก้(n) cocoa, Example: ประเทศอินโดนีเซียมีอุตสาหกรรมอะลูมิเนียมและอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าการเกษตร เช่น ยาง โกโก ้และน้ำมันปาล์ม เป็นสินค้าส่งออก, Count Unit: ต้น, Thai Definition: ชื่อไม้ต้นชนิด Theobroma cacao Linn. ในวงศ์ Sterculiaceae ดอกเล็ก สีม่วง ออกตามกิ่งและลำต้น ผลคล้ายมะละกอขนาดเล็ก ผิวแข็งขรุขระ สีน้ำตาล เมล็ดแก่คั่วแล้วบดเป็นผง ใช้ชงเป็นเครื่องดื่มและทำขนมได้
ตาโก้(n) kind of Thai cloth, See also: with big squares, cloth woven with large designs (/checks), bold check-pattern, Syn. ผ้าโกง, Example: หมู่บ้านนี้มีชื่อเสียงการทอตาโก้งมากหมู่บ้านหนึ่ง, Count Unit: ผืน, พับ, ชิ้น, Thai Definition: ชื่อผ้าชนิดหนึ่งที่ทอเป็นตาโตๆ เรียกว่า ผ้าตาโก้ง
ตาโก้(n) kind of Thai cloth, See also: with big squares, cloth woven with large designs (/checks), bold check-pattern, Syn. ผ้าโกง, Example: หมู่บ้านนี้มีชื่อเสียงการทอตาโก้งมากหมู่บ้านหนึ่ง, Count Unit: ผืน, พับ, ชิ้น, Thai Definition: ชื่อผ้าชนิดหนึ่งที่ทอเป็นตาโตๆ เรียกว่า ผ้าตาโก้ง
อวดโก้(v) boast, See also: brag, flaunt, Syn. โอ้อวด, ขี้คุย, ขี้โม้
โกงโก้(adv) bent, See also: curved, Syn. กงโก้
โก้หรู(adj) luxurious, See also: elegant, comfortable, Syn. หรูหรา, หรู, Example: รถยนต์ที่โก้หรูย่อมเป็นเครื่องแสดงความภาคภูมิและความมีฐานะดีในสายตาของผู้คน
โก้เก๋(v) be smart, See also: spruce, be beautiful, be elegant, be gaudily dressed, look chic, Syn. เก๋, โก้, สง่า, ภูมิฐาน, เริด, หรู, Ant. ซอมซ่อ, Example: หญิงไทยยุคปัจจุบันเห่อเอาค่านิยมของผู้หญิงแถบอเมริกาเพราะเห็นว่าโก้เก๋มีรสนิยม
ขนมตะโก้(n) Thai pudding with coconut topping, Example: ขนมไทยปรุงมาจากแป้งน้ำตาลกะทิเป็นส่วนใหญ่เช่นขนมเปียกปูนขนมตะโก้ ลอดช่องขนมปลากริมไข่เต่า เป็นต้น, Count Unit: ชิ้น, อัน, Thai Definition: ชื่อขนมชนิดหนึ่ง ทำด้วยแป้งข้าวเจ้าหรือแป้งเท้ายายม่อมกวนเข้ากับน้ำตาล ใส่แห้วหรือข้าวโพดเป็นต้นก็ได้ หยอดหน้าด้วยกะทิกวนกับแป้ง
โก้งโค้ง(v) stoop, See also: bend down, Syn. ก้งโค้ง, โน้มตัว, ค้อมตัว, Example: ฉันกำลังโก้งโค้งตัวงออยู่กลางแดด
ความโก้หรู(n) luxury, See also: profuseness, lavishness, extravagance, Syn. ความภูมิฐาน, ความหรูหรา, Example: ยี่ห้อของรถยนต์แสดงสถานภาพของความโก้หรูของคนในสังคม

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กงโก้ว. โก่ง ๆ โค้ง ๆ เช่น ยืนกงโก้, หลังโกงไม่น่าดู เช่น ผอมกงโก้
กงโก้เกะกะไม่เรียบร้อย เช่น กงโก้กงกก
กงโก้โกงโก้ ก็ว่า.
โก่, โก้ก. กู่ตะโกน, เรียกดัง ๆ.
โก้ ๒, โก้หร่านว. หรูหราภูมิฐาน (มักใช้แก่กิริยาแต่งตัวหรือการแสดงกิริยาอื่น ๆ ).
โก้เก๋ว. หรูหรางามเข้าที (มักใช้แก่กิริยาแต่งตัวหรือการแสดงกิริยาอื่น ๆ ).
โก๋น. ชื่อขนมชนิดหนึ่ง ทำด้วยแป้งข้าวเหนียวผสมนํ้าตาลทราย อัดใส่พิมพ์เป็นรูปต่าง ๆ.
โกโก้น. ชื่อเครื่องดื่มที่ทำมาจากเมล็ดผลโกโก้.
โกโก้น. ชื่อไม้ต้นชนิด Theobroma cacao L. ในวงศ์ Sterculiaceae ดอกเล็ก สีขาวอมเหลืองหรือขาวอมชมพู ออกตามกิ่งและลำต้น ผลคล้ายมะละกอขนาดเล็ก ผิวแข็งขรุขระ สีนํ้าตาล เมล็ดแก่คั่วแล้วบดเป็นผง ใช้ชงเป็นเครื่องดื่มและทำขนมได้.
โก่งก. ทำให้งอเป็นรูปโค้ง, ทำให้โค้ง, เช่น โก่งศร โก่งคอ, ก่ง ก็ว่า
โก่งบอกราคาเกินสมควร เช่น โก่งราคา.
โก่งว. โค้ง เช่น คิ้วโก่ง, ก่ง ก็ว่า.
โก้งเก้งว. มีลักษณะหรือท่าทางสูงโย่งเย่ง.
โกงโก้ว. กงโก้.
โก้งโค้งก. โก่งก้นให้โด่ง, โน้มตัวลงยกก้นให้สูงขึ้น, ก้งโค้ง ก็ว่า.
โก้งโค้งน. ที่เทลูกบาศก์สกา รูปคล้ายครก.
โก่นก. ก่น.
โก่นสร้างก. ขุดโค่นต้นไม้ตอไม้และแผ้วถางเพื่อปลูกสร้าง, ก่นสร้าง ก็ว่า.
โก๋นน. โพรงไม้, รูที่อยู่ตามลำต้นไม้.
โก๋นว. เรียกผึ้งที่ทำรังในโพรงไม้ ว่า ผึ้งโก๋น.
ตะโก้น. ชื่อขนมชนิดหนึ่ง ทำด้วยแป้งข้าวเจ้าผสมกับแป้งเท้ายายม่อมกวนเข้ากับนํ้าตาล ใส่แห้วหรือข้าวโพดเป็นต้นก็ได้ หยอดหน้าด้วยกะทิกวนกับแป้ง.
ตะโก้น. ชื่อลมทะเลพัดจากทิศตะวันตกเฉียงเหนือมาทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ มักมีในปลายฤดูฝน, ลมพัดหลวง ก็เรียก.
ตาโก้น. ชื่อผ้าชนิดหนึ่งที่ทอเป็นตาโต ๆ ใช้เป็นโสร่ง, ตาโถง ก็เรียก.
บานตะเกียง, บานตะโก้, บานตะไท, บานเบอะ, บานเบิก, บานเบียง, บานแบะว. มากมาย.
ปาท่องโก๋น. ของกินชนิดหนึ่งของจีน ทำด้วยแป้งข้าวเจ้ากับนํ้าตาลทราย รูปสี่เหลี่ยม เนื้อคล้ายขนมถ้วยฟู
ปาท่องโก๋ของกินชนิดหนึ่งของจีน ทำด้วยแป้งสาลีตัดเป็นท่อน ๆ แล้วจับเป็นคู่ติดกัน ทอดนํ้ามันให้พอง, คนจีนเรียกว่า อิ้วจาก๊วย.
ผึ้งโก๋นน. ผึ้งโพรง. (ดู พรวด ๒).
พระรามโก่งศรน. ชื่อท่ารำแบบหนึ่ง โดยมือขวาจีบคว่ำ แขนตึง ระดับไหล่ มือซ้ายจีบหงายข้างเอวด้านขวา เอียงศีรษะข้างขวา.
อีโก้น. ชื่อนกขนาดกลางชนิด Porphyrio porphyrio (Linn.) ในวงศ์ Rallidae ลำตัวสีม่วงเหลือบนํ้าเงิน ขนหางด้านล่างสีขาว ช่วงฤดูผสมพันธุ์มีกะบังหน้าผากสีแดงชัดเจน ทำรังแบบง่าย ๆ บนพืชลอยนํ้า หากินพืชและสัตว์เล็ก ๆ ตามบริเวณนั้น.
อีโก๊ะดู หมอตาล ที่ หมอ ๓.
กง ๓ไม้สำหรับดีดฝ้าย มีรูปเหมือนคันธนู เรียกว่า ไม้กง หรือ ไม้กงดีดฝ้าย (เทียบอะหม ไม้กงดีดฝ้าย และ คันกระสุน ว่า กง; พายัพ ว่า โก๋ง ได้แก่ คันกระสุน), เสลี่ยงที่มีพนักโค้งเหมือนกงเรือ เรียกว่า เสลี่ยงกง.
ก่งก. ทำให้งอเป็นรูปโค้ง, ทำให้โค้ง, เช่น ก่งศร ก่งคอ, โก่ง ก็ว่า. ว. โค้ง เช่น คิ้วก่ง, โก่ง ก็ว่า.
ก้งโค้งก. โก่งก้นให้โด่ง, โน้มตัวลงยกก้นให้สูงขึ้น, โก้งโค้ง ก็ว่า.
ก่นสร้างก. ขุดโค่นต้นไม้ตอไม้และแผ้วถางเพื่อปลูกสร้าง, โก่นสร้าง ก็ว่า.
กระสุนน. เครื่องยิงมีคัน ใช้สายโก่งยิงด้วยลูกดินปั้นกลม ซึ่งเรียกว่า ลูกกระสุน
ขากอม(-กอม) ว. ขาโก่ง.
ข้าวแขกน. ชื่อขนมชนิดหนึ่งทำด้วยข้าวเปียก มีหน้าคล้ายตะโก้ แต่สีเหลือง มีรสเค็ม ๆ มัน ๆ.
แค่นก. ฝืน เช่น แค่นกิน, คะยั้นคะยอ เช่น แค่นให้กิน, ทำไม่เป็นหรือไม่สันทัดแล้วยังอวดดีขืนทำ เช่น แค่นทำ, สะเออะ เช่น ไม่มีเงินยังแค่นแต่งตัวโก้.
ช็อกโกเลต, ช็อกโกแลตน. ขนมหวานทำจากเมล็ดโกโก้ นม และนํ้าตาล มีหลายชนิด.
ชิ่ง ๑ว. คด, โก่ง, เก, ฉิ่ง, เช่น ขาชิ่ง.
ด้วง ๓น. ชื่อเครื่องดักสัตว์ชนิดหนึ่ง ทำด้วยกระบอกไม้ไผ่ยาวประมาณ ๕-๖ เซนติเมตร มีคันยาวประมาณ ๑ เมตร มีสายห่วงติดกับกระบอกส่วนล่าง โยงไปผูกติดกับปลายคัน มีไม้คํ้าอันหนึ่งเพื่อให้คันโก่ง กับไม้ลิ้นพาดปากกระบอกอีกอันหนึ่งทำหน้าที่เสมือนไก สำหรับดักแย้เป็นต้น.
ตลาดหน้าคุกน. ตลาดที่ถือโอกาสขายโก่งราคาแพงกว่าปรกติและผู้ซื้อจำเป็นต้องซื้อ, มักใช้เป็นคำเปรียบเทียบว่า ของแพงเหมือนกับของตลาดหน้าคุก.
ตาโถงน. ตาโก้ง.
เท่โก้เก๋ เช่น แต่งตัวเท่.
พรวด ๒(พฺรวด) น. ชื่อผึ้งโพรง ( Apis cerana Fabricius) ในวงศ์ Apidae เป็นผึ้งขนาดกลาง ผึ้งงานลำตัวยาวประมาณ ๑ เซนติเมตร อาศัยอยู่เป็นฝูง ทำรังซ้อนกันหลายชั้นเรียงขนานกันอยู่ในโพรงไม้ กระบอกไม้ ซอกหิน หรือซอกหลังคาบ้านที่ปิดมิดชิด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของรัง ประมาณ ๓๐ เซนติเมตร นำมาเลี้ยงได้เช่นเดียวกับผึ้งพันธุ์, พายัพและอีสานเรียก ผึ้งโก๋น, ผึ้งรวง ก็เรียก.
พัดหลวงน. ลมตะโก้. (ดู ตะโก้ ๒).
ภูมิฐาน(พูมถาน) ว. สง่าผ่าเผย, โก้หรู, เช่น แต่งตัวภูมิฐาน.
ยกกลีบก. ยกกลีบผ้าโจงกระเบนข้างหลังให้โก่งขึ้น, รีดกางเกงตามแนวพับด้านหน้าและด้านหลังขาให้เป็นสันขึ้น.
ลมพัดหลวงน. ลมตะโก้. (ดู ตะโก้ ๒).
ลืมกลืนน. ชื่อขนมไทยชนิดหนึ่ง ทำด้วยแป้งเท้ายายม่อม หรือแป้งถั่วกวนกับน้ำตาลทรายหยอดหน้าด้วยแป้งข้าวเจ้ากวนกับกะทิอย่างหน้าตะโก้ โรยหน้าด้วยถั่วทองคั่ว.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cocoaโกโก้ [เศรษฐศาสตร์]
Cocoa industryอุตสาหกรรมโกโก้ [เศรษฐศาสตร์]
Radiation disinfestationการยับยั้งการแพร่พันธุ์ของแมลงด้วยรังสี, การฉายรังสีอาหารหรือผลิตผลการเกษตรด้วยปริมาณรังสีไม่เกิน 1 กิโลเกรย์ เพื่อทำลายแมลงและยับยั้งการแพร่พันธุ์ ทั้งนี้อาหารหรือผลิตผลการเกษตรจะต้องบรรจุในภาชนะที่เหมาะสมเพื่อป้องกันแมลงที่จะมาทำลายหลังการฉายรังสีแล้ว อาหารหรือผลิตผลการเกษตรที่ใช้กรรมวิธีนี้ เช่น มะม่วง มะละกอ เมล็ดโกโก้ ถั่ว ข้าว ข้าวสาลี ปลาแห้ง ปลารมควัน ดอกกล้วยไม้
(ดู food irradiation ประกอบ)
[นิวเคลียร์]
Cacaoโกโก้ (ต้นไม้) [TU Subject Heading]
Chipko movementขบวนการชิปโก้ [TU Subject Heading]
Cocao growersผู้ปลูกโกโก้ [TU Subject Heading]
Cocoaโกโก้ [TU Subject Heading]
radiation disinfestationการควบคุมการแพร่พันธุ์ของแมลงด้วยรังสี, คือ การนำอาหารหรือผลิตผลการเกษตร ไปผ่านการฉายรังสีแกมมา หรือรังสีเอกซ์ หรืออิเล็กตรอน เพื่อกำจัด หรือยับยั้งการขยายพันธุ์ของแมลงที่อาจมีอยู่ในอาหารหรือผลิตผลการเกษตร และจะต้องบรรจุในภาชนะที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการกลับเข้ามาทำลายของแมลงที่อาจมีอยู่ในอาหาร หรือผลิตผลการเกษตรที่ฉายรังสีด้วยปริมาณรังสีไม่เกิน 1 กิโลเกรย์ เช่น มะม่วง มะละกอ เมล็ดโกโก้ ถั่ว ข้าว ข้าวสาลี ปลาแห้ง ปลารมควัน ดอกกล้วยไม้ [พลังงาน]
Cacaoโกโก้,โกโก้(พืช) [การแพทย์]
Cocoa Capsidเพลี้ยโกโก้ [การแพทย์]
Knee Chest Positionงอเข่าให้เข่าจรดหน้าอก, นอนโก้งโค้ง [การแพทย์]
Knee-Chestงอเข่าชิดหน้าอก, ท่าโก้งโค้ง [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อะโกโก้ = อะโกโก้[akōkō] (x) EN: go-go ; a go-go
ดีเอโก้ มาราโดน่า[Dīekō Mārādōnā] (n, prop) EN: Diego Maradona  FR: Diego Maradona
จิ้งโก่ง[jingkōng] (n, exp) EN: Short-tailed Cricket
จิ้งหรีดโก่ง[jingrīt kōng] (n, exp) EN: Short-tailed Cricket
คาร์โก้[khākō] (n) EN: cargo  FR: fret [m]
ขนมโก๋[khanom kō] (n, exp) EN: Chinese pancake made of rice-flour
ขนมปาท่องโก๋[khanom pāthǿngkō] (n, exp) EN: deep-fried doughstick
ขนมตะโก้[khanom takō] (n, exp) EN: Thai pudding with coconut topping
ความไม่โก้[khwām mai kō] (n, exp) FR: inélégance [f]
โก๊ะ[ko] (v) EN: ?  FR: ?
โก้[kō] (adj) EN: smart ; spruce ; sprucy ; rakish  FR: chic ; soigné
โก้เก๋[kōkē] (v) EN: be smart ; spruce ; be beautiful ; be elegant ; be gaudily dressed ; look chic
โก้เก๋[kōkē] (adj) EN: fine ; smart ; elegant ; chic ; beautiful ; free and easy ; snazzy  FR: élégant ; distingué ; coquet
โกโก้[kōkō] (n) EN: cocoa  FR: cacao [m]
โก่ง[kōng] (v) EN: bend ; draw ; arch ; flex  FR: courber ; arquer
โก่ง[kōng] (v) EN: inflate ; raise the price  FR: gonfler ; arrondir
โก่ง[kōng] (adj) EN: arched ; bent
โก่งค่าตัว[kōng khātūa] (adj) FR: prétentieux ; présomptueux
กงโก้[kongkō] (x) EN: bent ; stooped  FR: courbé ; voûté
กงโก้กงกก = กงโก้-กงกก[kongkōkongkok] (adj) EN: ungainly ; awkwardly ; gawky ; shabbily
โก่งราคา[kōng rākhā] (v, exp) EN: ask too high a price  FR: gonfler le prix ; surfaire ; surestimer
โก๊ะตี๋ อารามบอย[Koti Ārāmbøi] (n, prop) EN: Koti Arambawy   FR: Koti Arambawy
โลโก้[lōkō] (n) EN: logo  FR: logo [m]
หลุยส์ ฟิโก้[Luis Fikō] (n, prop) EN: Luis Figo  FR: Luis Figo
ไม่โก้[mai kō] (adj) FR: inélégant
นกฟลามิงโก้[nok flāmingkō] (n, exp) EN: flamingo  FR: flamant rose [m]
นกอีโก้[nok ī-kōng] (n, exp) EN: Purple Swamphen  FR: Talève sultane [f] ; Porphyrion bleu [m] ; Poule sultane [f] ; Talève poule-sultane [f] ; Poule sultane bleue [f]
ปาท่องโก๋[pāthǿngkō] (n) EN: deep-fried dough stick ; kind of Chinese flour sweetmeat  FR: beignet chinois [m]
ผงโกโก้[phong kōkō] (n, exp) EN: cocoa powder
สาวอะโกโก้[sāo akōkō] (n, exp) EN: go-go dancer ; gogo danseuse
เซลต้า บีโก้[Sēltā Bīkō] (tm) EN: Celta Vigo  FR: Celta Vigo [m]
ตะโก้[takō] (n) EN: coconut jelly in a banana cup ; gelatin topped with coconut-cream ; sweetmeat made of rice-flour with a layer of coconut-milk on the top  FR: gelée à la crème de coco [f]
ธนาคารทิสโก้[Thanākhān Thiskō = Thanākhān Thitkō] (tm) EN: Tisco Bank
เทสโก้ โลตัส[Thēskō Lōtat] (tm) EN: Tesco Lotus  FR: Tesco Lotus
อย่างไม่โก้[yāng mai kō] (adv) FR: inélégamment (vx)

English-Thai: Longdo Dictionary
purple swamphen(n, name, uniq) นกอีโก้

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cacao(n) ต้นโกโก้, See also: ต้นไม้ชนิดหนึ่งเมล็ดใช้ทำโกโก้หรือชอคโกแลต
cacao(n) เมล็ดของต้นโกโก้
cocoa(n) เครื่องดื่มโกโก้, Syn. chocolate, hot chocolate
cocoa(n) ผงโกโก้ (ใช้ทำช็อคโกแลต), Syn. chocolate powder
cocoa(n) สีน้ำตาลโกโก้, See also: สีน้ำตาลอ่อน
go-go(adj) เกี่ยวกับการเต้นอะโกโก้
go-go dancer(n) นักเต้นอะโกโก้, See also: ้สาวอะโกโก้, นักเต้นรำในบาร์
leapfrog(n) เกมกระโดดข้ามตัวคนที่ยืนโก้งโค้ง
logo(abbr) โลโก้ (คำย่อของ logotype), See also: เครื่องหมาย
nattiness(n) ความเนี้ยบ, See also: ความประณีต, ความโก้หรู
prank(vi) อวดโก้, See also: แสดงโอ้อวด
spiffy(adj) สวยงาม (คำไม่เป็นทางการ), See also: โก้เก๋, เรียบร้อยหมดจด, Syn. dandy, smart, spruce
sporty(adj) หรูหรา, See also: โก้เก๋, โอ้อวด, Syn. dashing, flashy, smart
spruce(adj) เรียบร้อยงดงาม, See also: โก้, สะอาดหมดจด, Syn. neat, smart, dapper, trim
swagger(n) การวางโต, See also: การเดินอวดโก้, การวางท่าโต, การคุยโว, Syn. strut, showing off, pomposity
swank(adj) อวดโก้, See also: วางมาดหรูหรา, Syn. swanky
swank(n) คนอวดโก้, See also: คนวางมาดหรูหรา
swank(vi) อวดโก้, See also: วางมาดหรูหรา
tango(n) การเต้นแทงโก้, See also: จังหวะแทงโก้, จังหวะเต้นรำที่กำเนิดจากประเทศละตินอเมริกา
vee-jay(n) วีเจ (คำย่อของ video jockey และสัญลักษณ์ย่อคือ VJ), See also: พิธีกรรายการเพลงทางโทรทัศน์, ผู้ดำเนินรายการประเภทมิวสิควิดีโอทางโทรทัศน์หรือดิสโก้เ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a gogo(อาโก' โก) มากเท่าที่คุณต้องการ, ไม่มีขอบเขต, เดินเพ่นพ่าน, จังหวะเต้นรำอะโกโก้, เวที่เต้นรำจังหวะอะโกโก้, Syn. a Go go, a go-go, au gogo
cacao(คะเค'โอ) n. ต้นโกโก้,เมล็ดโกโก้,ผลโกโก้, Syn. cocoa
cocoa(โค'โค) n. เมล็ดต้นโกโก้,ต้นโกโก้,สีโกโก้,เครื่องดื่มใส่ผงโกโก้
fopperyn. เสื้อผ้าที่โก้หรู,นิสัยหยิ่งยโสมาก,นิสัยขี้โอ่,นิสัยขี้แต่งตัว
leapfrog(ลีพ'ฟรอก) n. เกมกระโดดข้ามตัวคนที่ยืนโก้งโค้ง. vt. กระโดดข้าม., See also: leapfrogger n. ดูleapfrog
prank(แพรงคฺ) adj. การล้อเล่น,การเล่นตลก,การเล่นพิเรน,การพูดตลก vi. แต่งตัวเสียหร,อวดโก้,แสดงโอ้อวด, See also: prankish adj.
smart(สมาร์ท) vi.,vt.,adj. (ทำให้) เจ็บเสียว,เจ็บปวด,เสียว,แสบ,เจ็บแค้น,รู้สึกเสียใจ,รุนแรง,ร้ายแรง,หลักแหลม,เฉียบแหลม,มีไหวพริบ,ฉลาด,ปราดเปรื่อง,เก๋,โก้,รูปหล่อ,สมาร์ท,สวย,คล่องแคล่ว,เก่ง,น่าดู,รวดเร็ว. adv. อย่างเฉลียวฉลาด,อย่างว่องไว. n.. ความเจ็บเสียว,ความเจ็บปวดเนื่องจากบาดแผล
spruce(สพรูส) n. ต้นสนสกุลPiceaมีใบรูปเข็มสั้น,ไม้ของต้นดังกล่าว adj. ทำจากไม้ดังกล่าว,มีต้นสนดังกล่าวขึ้นมาก,เรียบร้อย,งดงาม,โก้ vt. ทำให้เรียบร้อย,ทำให้งดงาม,แต่งจนเรียบร้อย,แต่งจนงดงาม,แต่งจนโก้., Syn. trim, neat
stoop(สทูพ) vi.,vt.,n. (การ) ก้ม,ก้มลง,โค้ง,โก้งโค้ง,ห่อตัว,ยืนย่อตัว,ถ่อมตัว, (เหยี่ยว) ถลาลง,โฉบลง,ลดลง,ยอม,ยินยอม,ท่าก้ม,ท่าโค้งลง,การถ่อมตัว,การโฉบลง., See also: stooper n. stoopingly adv., Syn. nod, bend, kneel, bow
swank(สแวงคฺ) n. ความสวยงาม,ความโก้เก๋,ผู้คุยโวโอ้อวด,ผู้วางท่าเกินไป. adj. โอ้อวด,โก้เก๋. vi. เดินวางท่า,วางท่าวางทาง, Syn. show
swanky(สแวง'คี) adj. โอ้อวด,โก้เก๋,วางท่าวางทาง,ฟุ่มเฟือย,หรูหรา, See also: swankily adv. swankiness n., Syn. flash, showy
tango(แทง'โก) n. จังหวะแทงโก้, คำสื่อสารที่หมายถึงอักษร T pl. tangos
titivate(ทิท'ทะเวท) vt.,vi. ประดับ,ตกแต่ง,ตบแต่ง,ทำให้สวยงาม,ทำให้โก้ =titilate (ดู), See also: titivation n. titivator n.

English-Thai: Nontri Dictionary
cacao(n) ต้นโกโก้
cocoa(n) โกโก้,เมล็ดโกโก้
dashing(adj) หรูหรา,โก้หรู,มีชีวิตชีวา,ร่าเริง,หลักแหลม
elegance(n) ความงดงาม,ความสง่า,ความโก้,ความเก๋,ความสะโอดสะอง
elegant(adj) งดงาม,สง่า,โก้,เก๋,สะโอดสะอง,สละสลวย
foppery(n) ความพิถีพิถันในการแต่งตัว,ความขี้โอ่,ความโก้หรู
foppish(adj) ช่างแต่งตัว,สำรวย,ขี้โอ่,โก้หรู
frippery(n) ของโก้เก๋,ของหรูหรา,การโอ้อวด
showy(adj) สะดุดตา,โก้,หรูหรา,ฉูดฉาด
smart(adj) ฉลาด,องอาจ,โก้เก๋,ผึ่งผาย,ปราดเปรื่อง,เก่ง
smartness(n) ความฉลาด,ความองอาจ,ความโก้เก๋,ความผึ่งผาย,ความเก่ง
spruce(adj) กะทัดรัด,เรียบร้อย,งดงาม,โก้เก๋

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
踊り[おどり, odori] (n) การเต้นรำ (เต้นตามแบบตามวัฒนธรรมเก่าแก่ ถ้าเป็นเต้นในดิสโก้มักใช้ว่า ダンス), See also: ダンス

German-Thai: Longdo Dictionary
Kakaopulver(n) |das, pl. Kakaopulver| ผงโกโก้
Kakaobohne(n) |die, pl. Kakaobohnen| เมล็ดโกโก้
Kakao(n) |der, pl.-| โกโก้

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top