ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*แอ่น*

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: แอ่น, -แอ่น-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แอ่น(v) bend the back, See also: lean back, Example: เขาถ่างขาออกเล็กน้อยใช้มือทั้งสองข้างเท้าสะเอวแล้วค่อยๆ แอ่นตัวไปข้างหลัง, Thai Definition: ทำให้โค้งหรือนูนจากแนวหรือระดับ
แอ่น(adj) bent, See also: curved, Syn. โค้ง, Example: การหดเกร็งของกล้ามเนื้อลำตัวและแขนขาของผู้ป่วยทำให้มีอาการชักแบบหลังแอ่นโดยผู้ป่วยจะรู้สึกเจ็บปวดเวลาที่กล้ามเนื้อหดเกร็ง, Thai Definition: ลักษณะของสิ่งที่โค้งหรือนูนจากแนวหรือระดับ
แอ่นลม(n) swallow, Syn. นางแอ่น, อีแอ่น, Count Unit: ตัว, ฝูง, Thai Definition: ชื่อนกขนาดเล็กในวงศ์ Apodidae, Hemiprocnidae, Hirundinidae และ Artamidae ตัวสีน้ำตาลหรือดำ ปลายปีกแหลม ใช้เวลาส่วนใหญ่บินโฉบแมลง มักอยู่รวมกันเป็นฝูง มีหลายชนิด
เอ้ๆ แอ่น(v) tarry, See also: loiter, dawdle, Thai Definition: ทำให้เสียเวลา, ทำชักช้า, ทำจริตกิริยาโอ้เอ้
เอ้ๆ แอ่น(adv) totteringly, See also: unsteadily, Syn. โงนเงน, Thai Definition: อาการที่ยืนโอนไปโอนมา เอนไปเอนมา หรือเดินถอยหน้าถอยหลัง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ไข้กาฬนกนางแอ่น, ไข้กาฬหลังแอ่นน. ไข้ติดเชื้อเฉียบพลันของเยื่อหุ้มสมอง มีอาการไข้ ซึม คอแข็ง หลังแอ่น และมีผื่นชนิดตกเลือดใต้ผิวหนัง ต่อมาสีของผื่นจะเปลี่ยนเป็นคลํ้า.
นางแอ่นน. นกอีแอ่น. (ดู อีแอ่น).
อ้อนแอ้นว. มีรูปร่างแบบบาง, ชดช้อย.
อีแอ่นน. ชื่อนกขนาดเล็กในหลายวงศ์ คือ Apodidae, Hemiprocnidae, Hirundinidae, Corvidae และ Glareolidae ตัวสีนํ้าตาลหรือดำ ปลายปีกแหลม มักอยู่รวมกันเป็นฝูง ใช้เวลาส่วนใหญ่บินโฉบแมลง มีหลายชนิด เช่น อีแอ่นบ้าน ( Hirundo rustica Linn.) ในวงศ์ Hirundinidae อีแอ่นตาล [ Cypsiurus balasiensis (Gray)] ในวงศ์ Apodidae ชนิดที่นำรังมากินได้ เช่น อีแอ่นกินรัง [ Collocalia fuciphaga (Gmelin)] ในวงศ์ Apodidae, นางแอ่น แอ่น หรือ แอ่นลม ก็เรียก.
เอ้แอ่น, เอ้ ๆ แอ่นก. ทำให้เสียเวลา, ทำชักช้า, ทำจริตกิริยาโอ้เอ้
เอ้แอ่น, เอ้ ๆ แอ่นอาการที่ยืนโอนไปโอนมา เอนไปเอนมา หรือ เดินถอยหน้าถอยหลัง.
แอ่นก. ทำให้โค้งหรือนูนจากแนวหรือระดับ เช่น แอ่นอก.
แอ่นว. ลักษณะของสิ่งที่โค้งหรือนูนจากแนวหรือระดับ เช่น อกแอ่น สะพานแอ่น.
แอ่นดู อีแอ่น.
แอ่นลมดู อีแอ่น.
กระทั่ง ๑คำใช้ในบทร้องของเด็ก ในความว่า พายเรืออกแอ่น กระทั่งต้นกุ่ม.
กระแท่นก. กระทบ, คำใช้ในบทร้องของเด็ก ใช้ว่า พายเรืออกแอ่นกระแท่นต้นกุ่ม.
กระสงน. ชื่อปลานํ้าจืดชนิด Channa lucius (Cuvier) ในวงศ์ Channidae รูปร่างคล้ายปลาช่อนซึ่งอยู่ในวงศ์เดียวกัน แต่หัวแหลมกว่าและแอ่นงอนขึ้นเล็กน้อย มีลายพาดขวางลำตัวข้างละ ๗-๑๒ แถบ ทุกครีบมีจุดประหรือริ้วสีดำ ขนาดยาวได้ถึง ๔๐ เซนติเมตร.
กราย ๑(กฺราย) น. ชื่อปลานํ้าจืดชนิด Chitata ornata (Gray) วงศ์ Notopteridae หัวและลำตัวแบนข้างมาก สันหัวแอ่นลง ท้องเป็นสันคม ครีบท้องเล็กมาก ครีบก้นยาวต่อเนื่องกับครีบหางซึ่งเล็กและมีขอบมน บริเวณเหนือครีบก้นมีจุดสีดำ ๕-๑๐ จุดเรียงเป็นแถวตามยาว ขนาดยาวได้ถึง ๑ เมตร, ตองกราย หรือ หางแพน ก็เรียก.
กล้องแกล้ง(กฺล้องแกฺล้ง) ว. มีรูปร่างเอวเล็กเอวบาง, อ้อนแอ้น
กินริน, กินรี(กินนะริน, กินนะรี) น. กินนรเพศหญิง เช่น ดุจกินรินแน่ง พักตราแพ่งมานุษย์ (ม. คำหลวง ทานกัณฑ์), กินรีแอ่นกินรากร (ม. คำหลวง วนปเวสน์).
กุมภัณฑยักษ์น. ลมกุมารอย่างหนึ่งมีอาการคล้ายบาดทะยัก ผู้ที่เป็นลมนี้ตาจะช้อนสูง หน้าเขียว มือกำ เท้างอ หลังแอ่น กัดฟัน.
เกรินบุษบกน. เกรินที่ต่อออกไปทางด้านข้างฐานบุษบกมาลาทั้ง ๒ ข้าง เพื่อส่งรูปฐานบุษบกให้งอนแอ่นขึ้นคล้ายหัวและหางเรือ.
เจ้าฟ้าหญิงสิรินธรน. ชื่อนกนางแอ่นขนาดเล็กชนิด Pseudochelidon sirintarae Kitti Thonglongya วงศ์ Hirundinidae เป็นชื่อที่ตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าหญิงสิรินธร ลำตัวสีดำเหลือบน้ำเงิน มีแต้มขาวตรงโคนหาง ตาและวงรอบเบ้าตาสีขาว ปากสีเหลือง เฉพาะตัวเต็มวัยขนหางคู่กลางมีแกนขนยื่นยาวออกไปคล้ายเส้นลวด ๒ เส้น เคยพบเฉพาะบริเวณบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์, ตาพอง ก็เรียก.
ชรอัด(ชะระ-) ว. ชัด เช่น ลางหมู่งาชรอัดชรแอ้น (ม. คำหลวง มหาราช).
ช้างแอฟริกาน. ชื่อช้างชนิด Loxodonta africana (Blumenbach) รูปร่างสูงเพรียวกว่าช้างเอเชีย หัวเล็กลาดลงไปข้างหน้าถึงโคนงวง ปลายงวงทั้งด้านบนและด้านล่างมีจะงอยด้านละ ๑ จะงอย ใบหูใหญ่รูปคล้ายพัด มีงาทั้งตัวผู้และตัวเมีย หนังหยาบแข็ง มีขนสีดำทั่วตัวแต่ที่เห็นได้ชัดบริเวณตา ปลายหาง และมุมปาก ท้องป่อง หลังแอ่น นูนสูงขึ้นบริเวณท้ายลำตัว หางสั้น ขาหน้ามีเล็บข้างละ ๔ หรือ ๕ เล็บ ขาหลังมีเล็บข้างละ ๓ เล็บ แต่บางตัวมี ๔ เล็บ.
ดาบ ๑น. อาวุธชนิดหนึ่งใช้ฟันหรือแทง ทำด้วยเหล็ก ลักษณะแบนยาวและแคบ สันแอ่นปลายงอนเล็กน้อย มีคมข้างเดียว โคนใบดาบมีกั่นสอดติดกับด้าม.
ดุ้งว. โค้งหรือนูนหรือแอ่นจากแนวหรือระดับ เช่น พื้นกระดานดุ้ง.
แดะก. แอ่นตัวหรือดีดตัว.
แดะน. ท่าแอ่นตัวก่อนที่จะทิ้งตัวลงเช่นในการแข่งขันกระโดดไกล กระโดดสูง เป็นต้น.
ถวัด(ถะหฺวัด) ว. ไว, คล่อง, เช่น ลางหมู่เอาดินก็ได้ถวัด ลางหมู่งาชรอัดชรแอ้น (ม. คำหลวง มหาราช).
นาง ๑ใช้แทนคำว่า อี ที่เป็นพยางค์ต้นของบางคำเพื่อความสุภาพ เช่น หอยนางรม นกนางแอ่น ตุ่มนางเลิ้ง (ดู อี)
โนเนว. อ้อนแอ้น, แบบบาง, เช่น โนเนหนุ่มเหน้าบัวบาน (เสือโค; สุธน), เห็นเนื้อเรื่อโรงราง ห่มสองบ่าอ่าโนเน (กาพย์ห่อโคลงนิราศธารโศก).
บอบบางว. อ้อนแอ้น, ไม่แน่นหนาหรือไม่คงทน.
บาง ๒ว. มีส่วนสูงน้อยจากผิวพื้น, ไม่หนา, มีความหนาน้อย, เช่น มีดบาง ผ้าบาง, โดยปริยายหมายถึง ลักษณะที่คล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น ผสมสุราแต่น้อย ๆ ไม่เข้มข้น เรียกว่า ผสมแต่บาง ๆ, แทงลูกบิลเลียดไปถูกอีกลูกหนึ่งเพียงผิว ๆ เรียกว่า แทงบางไป, เรียกผู้ที่มีผมน้อยกว่าปรกติ ว่า ผมบาง, เรียกผู้ที่อายง่ายกว่าปรกติ คือไม่ควรละอาย กลับอาย ว่า หน้าบาง, ตรงข้ามกับ หน้าหนา, เรียกผู้ที่มีรูปร่างอ้อนแอ้นสะโอดสะอง ว่า เอวเล็กเอวบาง หรือ เอวบางร่างน้อย, เรียกคนอ่อนแอทนความลำบากไม่ได้เพราะไม่เคยชิน ว่า คนผิวบาง.
บาดทะยักน. โรคที่เกิดจากตัวเชื้อโรคบาดทะยัก (Clostridium tetani) เข้าสู่แผล ทำให้มีอาการกระตุก และชักแข็ง หลังแอ่น โดยมากถึงตาย.
แบบบางว. อ้อนแอ้น, เอวบางร่างน้อย
ปังตอน. ชื่อมีดขนาดใหญ่ ใบมีดรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า สันหนาและแอ่นโค้ง ด้ามทำด้วยไม้ขนาดสั้นพอมือกำ ใช้สับเนื้อและกระดูกหมูเป็นต้น เรียกว่า มีดปังตอ.
มีดปังตอน. มีดขนาดใหญ่ ใบมีดรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า สันหนาและแอ่นโค้ง ด้ามทำด้วยไม้ขนาดสั้นพอมือกำ ใช้สับเนื้อและกระดูกหมูเป็นต้น.
รังนก ๑น. รังของนกอีแอ่นชนิดหนึ่ง เมื่อแช่นํ้ามีลักษณะคล้ายวุ้น กินได้.
สลาด(สะหฺลาด) น. ชื่อปลานํ้าจืดชนิด Notopterus notopterus (Pallas) ในวงศ์ Notopteridae รูปร่างคล้ายปลากราย หัวและลำตัวแบนข้างมาก ท้องเป็นสันคม ปากตํ่า สันหัวแอ่นลงเล็กน้อย ครีบหลังเด่นแต่มีขนาดเล็กเท่า ๆ กันกับครีบอก ครีบท้องเล็กมาก ครีบก้นยาวต่อเนื่องกับครีบหางซึ่งเล็กและมีขอบกลม พื้นลำตัวสีขาว หลังเทา ไม่มีจุดสีเด่นหรือลวดลายสีเข้มใด ๆ ขนาดยาวได้ถึง ๓๕ เซนติเมตร ใช้ทำอาหารประเภททอดมัน ปลาเห็ด หรือลูกชิ้นได้รสชาติดี, ฉลาด หรือ ตอง ก็เรียก.
หนุนหลังก. ดันให้หลังแอ่น
เหินก. บินอยู่ในระยะสูง เช่น หงส์เหิน นกเขาเหิน, ร่อนอยู่ในระยะสูง เช่น นกนางแอ่นเหินลม.
อรชร(ออระชอน) ว. งามอย่างเอวบางร่างน้อย, มักใช้เข้าคู่กับคำ อ้อนแอ้น เป็น อรชรอ้อนแอ้น.
อ้องแอ้งว. อ้อนแอ้น, แบบบาง.
อันแถ้งว. งามอ้อนแอ้น, เขียนเป็น อรรแถ้ง ก็มี เช่น พระองค์กลมกล้องแกล้ง เอวอ่อนอรอรรแถ้ง (ลอ).
เอวบาง, เอวบางร่างน้อย, เอวเล็กเอวบางน. เรียกผู้ที่มีรูปร่างอ้อนแอ้นสะโอดสะอง.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
lordotic-หลังแอ่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
lordosis; hollow-backหลังแอ่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
retropulsion๑. การดันไปข้างหลัง๒. การเซไปข้างหลัง๓. ท่าเดินแอ่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
opisthotonos; opisthotonusอาการเกร็งหลังแอ่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
opisthotonus; opisthotonosอาการเกร็งหลังแอ่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
backknee; genu recurvatumเข่าแอ่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
meningitis, epidemic cerebrospinal; fever, cerebrospinal; meningitis, meningococcalไข้กาฬนกนางแอ่น, ไข้กาฬหลังแอ่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
meningitis, meningococcal; fever, cerebrospinal; meningitis, epidemic cerebrospinalไข้กาฬนกนางแอ่น, ไข้กาฬหลังแอ่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
meningococcal meningitis; fever, cerebrospinal; meningitis, epidemic cerebrospinalไข้กาฬนกนางแอ่น, ไข้กาฬหลังแอ่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
miogeosynclineธรณีแอ่นตัวน้อย [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
cerebrospinal fever; meningitis, epidemic cerebrospinal; meningitis, meningococcalไข้กาฬนกนางแอ่น, ไข้กาฬหลังแอ่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
down warpingการเกิดแผ่นดินแอ่นตัวลง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
genu recurvatum; backkneeเข่าแอ่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
geosynclineธรณีแอ่นตัว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
fever, cerebrospinal; meningitis, epidemic cerebrospinal; meningitis, meningococcalไข้กาฬนกนางแอ่น, ไข้กาฬหลังแอ่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
epidemic cerebrospinal meningitis; fever, cerebrospinal; meningitis, meningococcalไข้กาฬนกนางแอ่น, ไข้กาฬหลังแอ่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
eugeosynclineธรณีแอ่นตัวมาก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
episthotonosการชักเกร็งหลังแอ่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Tethysธรณีแอ่นตัวเททิส [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
hollow-back; lordosisหลังแอ่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Swiftsนกนางแอ่น [TU Subject Heading]
Back-Kneeเข่าแอ่น [การแพทย์]
Braces, Jewettกายอุปกรณ์เสริมเพื่อพยุงและดัดหลังให้แอ่น [การแพทย์]
Cerebellar Fitหลังแอ่นแขนขาหมุนเข้าใน [การแพทย์]
Decerebrate Postureลำตัวแอ่น [การแพทย์]
Extensionแอ่นไปทางด้านหลัง,ท่าเหยียดแขนตรง,การออกกำลังแกว่งแขนไปข้างหลัง,การเหยียด,เหยียด,กระดกขึ้น,แอ่น,เงยศีรษะ,การเงยของศีรษะเด็ก,การแอ่นหลัง,โค้งไปทางด้านหลังเวลาแอ่นตัว,เหยียดข้อมือ,ตำแหน่งเงย,ท่าผิดปกติ,ท่าแหงน [การแพทย์]
Extension, Backแอ่นหลัง [การแพทย์]
Extension, Horizontalการแอ่น [การแพทย์]
Extension, Localised Horizontalการแอ่นหลังมือเฉพาะที่ [การแพทย์]
Extensor Muscles, Backกล้ามเนื้อที่ช่วยแอ่นหลัง [การแพทย์]
Genu Recurvatumเข่าแอ่น, [การแพทย์]
Laseque Signsท่าแอ่นข้อตะโพก [การแพทย์]
Lordosisหลังแอ่น, กระดูกสันหลังแอ่น, ภาวะหลังแอ่น, การแอ่น, กระดูกสันหลังส่วนเอวแอ่นโค้งมาข้างหน้า, กระดูกสันหลังส่วนกลางยื่นไปข้างหน้า, สันหลังแอ่น [การแพทย์]
Lordosis, Hyperกระดูกสันหลังระดับเอวแอ่นมาก [การแพทย์]
Lordosis, Increasedหลังแอ่น [การแพทย์]
Lordosis, Lumbarเอวแอ่นไปทางด้านหน้า [การแพทย์]
Lumbrical Barกายอุปกรณ์แบบที่ใช้ป้องกันข้อโคนนิ้วแอ่น [การแพทย์]
Meningitis, Meningococcalเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเมนิงโกค็อกคัส, เยื่อหุ้มสมองอักเสบจากมีนินโกค็อกคัส, โรคไข้กาฬหลังแอ่น, ไข้กาฬหลังแอ่น, เมเนิงโกคอคคาลเมนิงไจติส, ไข้กาฬนกนางแอ่น [การแพทย์]
Meningococcemiaโรคไข้กาฬหลังแอ่น, ไข้กาฬนกนางแอ่นที่มีผื่นขึ้นทั้งตัว [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอ่น[aen] (v) EN: be curved up ; be bent down ; bend the back ; lean back ; sag  FR: être recourbé
แอ่น[aen] (adj) EN: bent ; curved  FR: courbé ; bombé
แอ่นลม[aenlom] (n) EN: swallow  FR: hirondelle [f]
แอ่นอก[aen ok] (v, exp) EN: throw out one's chest
อีแอ่น[ī-aen] (n) EN: swallow  FR: hirondelle [f]
นกแอ่น[nok aen] (n) EN: swift  FR: martinet [m]
นกแอ่น[nok aen] (n) EN: Apodidae
นกแอ่นบ้าน[nok aen bān] (n, exp) EN: House Swift ; Little Swift  FR: Martinet des maisons [m] ; Martinet à croupion blanc [m] ; Martinet à dos blanc [m] ; Martinet cul-blanc [m]
นกแอ่นบินเร็ว[nok aen bin reo] (n, exp) EN: swift
นกแอ่นฟ้า[nok aen fā] (n) EN: treeswift
นกแอ่นฟ้า[nok aen fā] (n) EN: Hemiprocnidae
นกแอ่นฟ้าเคราขาว[nok aen fā khrao khāo] (n, exp) EN: Whiskered Treeswift  FR: Hémiprocné coiffé [m] ; Hémiprocné fascié [m]
นกแอ่นฟ้าหงอน[nok aen fā ngøn] (n, exp) EN: Crested Treeswift  FR: Hémiprocné couronné [m] ; Hémiprocné huppé [m]
นกแอ่นฟ้าตะโพกสีเทา[nok aen fā taphōk (sī) thao] (n, exp) EN: Grey-rumped Treeswift  FR: Hémiprocné longipenne [m] ; Hémiprocné à queue courte [m]
นกแอ่นหางสี่เหลี่ยม[nok aen hāng sīlīem] (n, exp) EN: Black-nest Swiftlet  FR: Salangane à nid noir [f]
นกแอ่นขนาดกลาง[nok aen khanāt klāng] (n, exp) EN: typical swift
นกแอ่นขนาดเล็ก[nok aen khanāt lek] (n, exp) EN: swiftlet
นกแอ่นขนาดใหญ่[nok aen khanāt yai] (n, exp) EN: needletail
นกแอ่นกินรัง[nok aen kin rang] (n, exp) EN: Germain's Swiftlet ; Edible-nest Swiftlet ; German's Swiftlet (?)  FR: Salangane de German [f] ; Salangane à nid blanc [f]
นกแอ่นเล็กหางหนามตะโพกขาว[nok aen lek hāng nām taphōk khāo] (n, exp) EN: Silver-rumped Needletail ; Silver-rumped Swift ; Silver-rumped Spinetail  FR: Martinet leucopyge [m]
นกแอ่นพันธุ์หิมาลัย[nok aen phan Himālai] (n, exp) EN: Himalayan Swiftlet  FR: Salagane de l'Himalaya [f]
นกแอ่นพง[nok aen phong] (n, exp) EN: wood-swallow
นกแอ่นพง[nok aen phong] (n, exp) EN: Artamidae
นกแอ่นพง[nok aen phong] (n, exp) EN: Ashy Woodswallow  FR: Langrayen brun [m] ; Langrayen asiatique [m] ; Langrayen cendré [m] ; Langrayen gris [m]
นกแอ่นรังดำ[nok aen rang dam] (n, exp) EN: Black-nest Swiftlet  FR: Salangane à nid noir [f]
นกแอ่นตาล[nok aen tān] (n, exp) EN: Asian Palm Swift  FR: Martinet batassia [m]
นกแอ่นตะโพกขาวหางแฉก[nok aen taphōk khāo hāng chaēk] (n, exp) EN: Fork-tailed Swift ; Pacific Swift  FR: Martinet de Sibérie [m] ; Martinet du Pacifique [m] ; Martinet à queue fourchue [m]
นกแอ่นท้องขาว[nok aen thøng khāo] (n, exp) EN: Glossy Swiftlet ; White-bellied Swiftlet  FR: Salangane soyeuse [f] ; Martinet soyeux [m]
นกแอ่นท้องลาย[nok aen thøng lāi] (n, exp) EN: Dark-rumped Swift  FR: Martinet de l'Assam [m] ; Martinet à queue pointue [m]
นกแอ่นทุ่ง[nok aen thung] (n, exp) EN: pratincole
นกแอ่นทุ่ง[nok aen thung] (n) EN: Glareolidae
นกแอ่นทุ่งเล็ก[nok aen thung lek] (n, exp) EN: Small Pratincole  FR: Glaréole lactée [f] ; Glaréole naine [f]
นกแอ่นทุ่งใหญ่[nok aen thung yai] (n, exp) EN: Oriental Pratincole  FR: Glaréole orientale [f] ; Glaréole des Maldives [f] ; Glaréole indienne [f]
นกแอ่นใหญ่หัวตาดำ[nok aen yai hūa tā dam] (n, exp) EN: Silver-backed Needletail ; White-vented Needletail  FR: Martinet de Cochinchine [m]
นกแอ่นใหญ่หัวตาขาว[nok aen yai hūa tā khāo] (n, exp) EN: Brown-backed Needlatail ; Brown Needletail  FR: Martinet géant [m]
นกแอ่นใหญ่คอขาว[nok aen yai khø khāo] (n, exp) EN: White-throated Needletail  FR: Martinet épineux [m] ; Martinet à queue épineuse [m] ; Martinet à queue aiguë [m] ; Martinet à queue blanche [m]
นกชายเลนปากแอ่น[nok chāilēn pāk aēn] (n, exp) EN: Terek Sandpiper  FR: Chevalier bargette [m] ; Bargette du (de) Térek [f] ; Chevalier du Térek [m]
นกนางแอ่น[nok nāng-aen] (n) EN: swallow  FR: hirondelle [f]
นกนางแอ่น[nok nāng-aen] (n) EN: Hirundinidae
นกนางแอ่นบ้าน[nok nāng-aen bān] (n, exp) EN: Barn Swallow  FR: Hirondelle rustique [f] ; Hirondelle de cheminée [f] ; Hirondelle des granges [f]
นกนางแอ่นหางลวด[nok nāng-aen hāng lūat] (n, exp) EN: Wire-tailed Swallow  FR: Hirondelle à longs brins [f]
นกนางแอ่นลาย[nok nāng-aen lāi] (n, exp) EN: Striated swallow  FR: Hirondelle striolée [f] ; Hirondelle striée [f]
นกนางแอ่นมาตินพันธุ์เอเซียใต้[nok nāng-aen mātin phan Ēsīa tāi] (n, exp) EN: Asian House Martin  FR: Hirondelle de Bonaparte [f]
นกนางแอ่นมาตินพันธุ์เนปาล[nok nāng-aen mātin phan Nēpān] (n, exp) EN: Nepal House Martin  FR: Hirondelle du Népal [f] ; Hirondelle de Hodgson [f]
นกนางแอ่นมาตินพันธุ์ไซบีเรีย[nok nāng-aen mātin phan Saibīrīa] (n, exp) EN: Northern House Martin ; Common House Martin  FR: Hirondelle de fenêtre [f] ; Chélidon de fenêtre [m] ; Cul-blanc [m]
นกนางแอ่นแปซิฟิค[nok nāng-aen Paēsifik] (n, exp) EN: Pacific Swallow  FR: Hirondelle de Tahiti [f] ; Hirondelle du Pacifique [f]
นกนางแอ่นผาสีคล้ำ[nok nāng-aen phā sī khlam] (n, exp) EN: Dusky Crag-Martin  FR: Hirondelle concolore [f]
นกนางแอ่นทรายสีน้ำตาล[nok nāng-aen sāi sī nāmtān] (n, exp) EN: Plain Martin  FR: Hirondelle paludicole [f] ; Hirondelle des sables [f] ; Hirondelle de Mauritanie [f] ; Hirondelle riveraine [f]
นกนางแอ่นทรายสร้อยคอดำ[nok nāng-aen sāi søikhø dam] (n, exp) EN: Sand Martin ; Bank Swallow  FR: Hirondelle de rivage [f] ; Hirondelle des sables [f] ; Hirondelle grise [f] ; Cotyle riveraine [f]
นกนางแอ่นตะโพกแดง[nok nāng-aen taphōk daēng] (n, exp) EN: Red-rumped Swallow  FR: Hirondelle rousseline [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
martin(n) นกนางแอ่น, Syn. swallow
sag(vi) ห้อย, See also: แอ่น, หย่อน, ย้อย, Syn. hang, stoop
swallow(n) นกนางแอ่น
swallowtail(n) ผีเสื้อชนิดหนึ่งมีปีกคล้ายหางนกนางแอ่น, Syn. butterfly
swallowtail(n) หางนกนางแอ่น, Syn. tail of swallow
swayback(n) หลังที่โค้งแอ่น, See also: สันหลังที่โค้งแอ่น, Syn. lordosis
swift(n) นกชนิดหนึ่งคล้ายนกนางแอ่น
swiftlet(n) นกขนาดเล็กคล้ายนกนางแอ่น, Syn. swift
waver(vi) โซเซ, See also: ตุปัดตุเป๋, แอ่นไปแอ่นมา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hirundineadj. เกี่ยวกับหรือคล้ายนกนางแอ่น
martin(มาร์'ทิน) n. นกนางแอ่นชนิดหนึ่ง
swallow(สวอล'โล) n. นกนางแอ่น vt. กลืน,ขยอก,กลืนน้ำลาย,ยอมรับโดยไม่มีการถาม,เอากลับ,เอาคืน,อดกลั้น,ออกเสียงคลุมเครือ. vi. กลืน,ปริมาณที่กลืน,ความสามารถในการกลืน,สิ่งที่กลืนในครั้งหนึ่ง ๆ ,ทางเดินอาหารส่วนคอ,คอหอย,ร่องเชือก., See also: swallowable adj.
swift(สวิฟทฺ) adj.,adv. รวดเร็ว,เร็ว,ว่องไว,ฉับพลัน,ทันที,ทันควัน n. นกปีกยาวคล้ายนกนางแอ่น,ตะกร้าด้าย,จิ้งจก, See also: swiftness n., Syn. rapid

English-Thai: Nontri Dictionary
swallow(n) นกนางแอ่น

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
反らす[そらす, sorasu] TH: แอ่น

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top