ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*แจ*

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: แจ, -แจ-
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
key hole saw(n) เลื่อยเจาะรูกุญแจ
lighten up(vi, vt) ทำให้่ร่าเริง แจ่มใส, รู้สึกร่าเริง แจ่มใส
torque wrench(n) ประแจวัดแรงบิด
ฌาณ(n) ฌาณ หรือ อธิจิต(supraconscious) เป็นจิตที่เป็นที่สุดของปัญญา คือความรู้ชัดธรรมชาติของมนุษย์ว่านี้ทุกข์ นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา(คือความรู้มรรค 8 การคิดปฏิบัติเพื่อดับทุกข์) เป็นจิตที่อยู่เหนือและสามารถ ควบคุมหรือข่ม ได้ทั้งจิตสำนึก(consious) และจิตใต้สำนึก(subconsious) ซึ่งเป็นความรู้ที่สูดของวิญญาณคือความรู้แจ้งของธรรมชาติของมนุษย์ว่า นี้สุข นี้ทุกข์ นี้มิใช่ทุกข์ มิใช่สุข อธิจิตใช้สำหรับดับกิเลส ซึ่งสามารถทำให้เกิดนิมิตขึ้นมาได้ เพื่อดับกิเลสในเวลาที่เกิดกิเลสขึ้น พระผู้มีพระภาค(พระพุทธเจ้า)ได้ตรัสพระพุทธพจน์นี้ไว้ในพระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๒ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๔ มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์๑๐. วิตักกสัณฐานสูตรว่าด้วย อาการแห่งวิตก การเรียกอธิจิตของตนเอง ถ้าไม่มีพรสวรรค์หรือบารมีที่สะสมมาแต่ปางก่อน จะเรียกไม่ได้ เพราะจิตยังไม่มั่นคงพอ จะต้องเรียนรู้และทำความเพียรที่ทนได้ยาก ฝึกฝน จนเกิดความชำนาญ ซึ่งข้าพเจ้ามีความสามารถที่จะให้คนทั่วไปเรียกอธิจิตของตนเองได้ เช่นให้ผู้ป่วยเรียกอธิจิตของเขาออกมารักษาโรคภัยไข้เจ็บทั้งทางกายและใจของเขาที่เป็นอยู่ โดยสั่งให้จิตของเขาตกอยู่ในภาวะภวังค์ ด้วยการสั่งระงับจิตหยาบที่ทำให้เขาเกิดโรคทั้งทางกายและทางใจ เพื่อเขาจะได้มีจิตที่มั่นคงถึงอธิจิตแล้วสั่งยาหรือภูมิต้านทานในตัวของเขาออกมารักษาโรค ซึ่งได้ผลดีกว่าแพทย์แผนปัจจุบัน และแพทย์ทางเลือกวิธีอื่น นี่คือประโยชน์จากการเรียกหรือฝึกเรียกอธิจิตของตนเอง ซึ่งพระพุทธเจ้าสามารถเรียก Stem cell ในพระวรกายของพระองค์ออกมารักษาโรคได้นานมาแล้วหรือมากกว่า 2554 ปี ส่วนนักวิทยาศาสตร์พึ่งจะมาค้นพบวิธีใช้ Stem cell รักษาบางโรคเมื่อ 50 ปีมานี้เอง การรักษายังมีข้อบ่กพร่องและเงื่อนไขในการรักษาเพื่อจะได้ผลลัพท์จนเป็นที่น่าพอใจของแพทย์อยู่อีกมาก แต่วิธีของพระพุทธองค์ไม่มีเงื่อนไข ถ้าคนป่วยสามารถเรียกอธิจิตของตนเองได้ ข้าพเจ้าได้ใช้อธิจิตรักษา โรคปวดตามอวัยวะและโรคหวัดป่วยของข้าพเจ้าเอง และรักษาโรคปวดและอัมพาลให้กับคนป่วยแล้วหลายราย ซึ่งได้รับผลเป็นที่น่าพอใจของข้าพเจ้าและของคนป่วย

Longdo Dictionary ภาษา อังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ขอบคุณที่แจ้งล่วงหน้าขอบคุณที่แจ้งล่วงหน้า

Longdo Dictionary ภาษา ไทยภาคอีสานตอนเหนือ (TH-NE-N) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
สำมะแจ๋(adv) อาการพูดมากและไม่เป็นความจริง

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
แจกกล้วย(slang) to raise a middle finger to anyone,
แจ่(adj, slang) good, neat, pretty, See also: S. แหล่ม

Longdo Dictionary ภาษา เกาหลี (KO) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
동방신기[ทงบังชินกิ] (n, uniq) เป็นบอยแบนด์จากเกาหลีใต้ ก่อตั้งเมื่อ ค.ศ. 2003 ในสังกัดเอสเอ็มเอ็นเตอร์เทนเมนต์ชื่อวงแปลว่า "เหล่าเทวาผู้เจิดจรัสแห่งบุรพทิศ" แรกก่อตั้ง วงประกอบด้วยสมาชิก 5 คน คือ ยูโน ยุนโฮ หัวหน้าวง, ชเวคัง ชางมิน, ยองอุง แจจุง, มิกกี ยูชอน และซีอา จุนซู กระทั่งเดือนกรกฎาคม 2009 แจจุง ยูชอน และจุนซู ฟ้องร้องตันสังกัด กิจกรรมต่าง ๆ ของวงจึงหยุดเป็นเวลา 2 ปี 3 เดือน ภายหลัง สมาชิกทั้งสามลาออกไปตั้งวงใหม่ชื่อ เจวายเจ (JYJ) สังกัดซีเจสเอนเตอร์เทนเมนต์ (C-JeS Entertainment) ทงบังชินกีจึงกลายเป็นกลุ่มนักร้องคู่โดยเหลือสมาชิกคือ ยุนโฮ และ ชางมิน

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แจ(adv) closely, See also: everywhere, Syn. กระชั้นชิด, ไม่คลาด, ไม่ห่าง, Example: น้องคนเล็กออกจะดื้อและไม่ค่อยประจ๋อประแจ๋มีแต่เกาะแม่แจ
แจ(n) vegetarian food, See also: vegetarian diet, Syn. เจ, Thai Definition: อาหารที่ไม่มีของสดคาวสำหรับญวนหรือจีนที่ถือศีล
แจ(v) distribute, See also: give out, hand out, dole out, allot, apportion, Syn. จ่าย, แยกออก, แบ่งออก, ปันออก, ให้, มอบ, Example: โรงเรียนแจกรางวัลแก่นักเรียนที่เรียนดีและนักเรียนที่มีความสามารถในด้านต่างๆ, Thai Definition: แบ่งหรือปันให้แก่คนหลายๆ คน
แจ(n) oar, See also: long oar, paddle, scull, Example: เมื่อจวนถึงโค้งพวกเขาจะวิ่งพล่านโดดเข้าเหนี่ยวด้ามแจวพุ้ยน้ำอุตลุตเพื่อให้แพออกจากร่อง, Count Unit: เล่ม, Thai Definition: เครื่องพุ้ยน้ำให้เรือเดิน ขนาดยาวกว่าพาย ใช้หูแจวคล้องเข้ากับหลักแจว
แจ(v) run away, See also: escape, flee, skip, Syn. หนี, เผ่นหนี, วิ่งหนี, Example: การต่อสู้ยังไม่ทันเริ่มเขาก็แจวเสียแล้ว, Thai Definition: รีบหนีไป
แจ(v) row, See also: scull, Example: เขาแจวเรือมาจากอยุธยาค่ำไหนก็นอนนั่น, Thai Definition: เอาแจวพุ้ยน้ำให้เรือเดิน
แจ(v) touch, Syn. แตะ, กระทบ, ประกบกัน, แตะต้อง, Example: เธอเอามือไปแจะหน้าขนมของเขาสิ
แจ(int) onomatopoeia from the sound of chewing, Example: ยายนั่งเคี้ยวหมากแจะๆ, Thai Definition: เสียงดังเช่นนั้น
แจ๋(adj) strong, See also: intense, glaring, ruddy, Syn. จัด, จ้า, แก่, Ant. อ่อน, Example: เขาทิ้งจีวรของหลวงพ่อลงในกองถ่านไฟแดงแจ๋นั้น, Thai Definition: จัด (ใช้แก่สีแดงหรือแสงแดด)
แจ(n) Niebuhria siamensis, Thai Definition: ชื่อไม้ต้นขนาดเล็กชนิด Maerua siamensis Pax ในวงศ์ Capparidaceae ลำต้นเกลี้ยง เปลือกสีเทาดำ เรือนยอดเป็นพุ่มทึบ ผลกลมรี สุกสีเหลือง
แจ(v) explain, See also: elucidate, expound, make clear, clarify, Syn. แจกแจง, ขยายความ, กระจาย, อธิบาย, แถลง, Example: สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ ( สยช . ) แจงสาเหตุที่เด็กออกมาเร่ร่อนว่ามีหลายประการ, Thai Definition: ทำให้กระจ่าง, ชี้ให้เห็น
จอแจ(adv) bustling, See also: crowded, noisy, Syn. ชุลมุน, คับคั่ง, วุ่นวาย, Ant. สงบ, เงียบ, สงบเงียบ, Example: ยาชิดูเงอะงะต่อสภาพในตัวเมืองอันพลุกพล่านจอแจ, Thai Definition: ซึ่งมีผู้คนคับคั่งและมีเสียงเซ็งแซ่
จอแจ(v) be bustling, See also: be busy, be congested, be crowded, be noisy, Syn. ชุลมุน, คับคั่ง, วุ่นวาย, Ant. สงบ, เงียบ, สงบเงียบ, Example: ถนนกำลังจอแจไปด้วยยวดยานพาหนะ, Thai Definition: มีผู้คนคับคั่งและมีเสียงเซ็งแซ่
แจจน(adj) crowded, Syn. เบียดเสียดกัน, ยัดเยียดกัน, แน่นกัน, อัดแอ, แจจัน
แจ่(v) bright, See also: clear, shining, glowing, light, transparent, Syn. แจ้ง, กระจ่าง, ใส, ชัดเจน, Ant. มัว, มัวหมอง, Example: วันนี้ท้องฟ้าแจ่มคิดว่าฝนจะไม่ตกแน่นอน
แจ้(v) understand, See also: know, be clear, be obvious, be apparent, Syn. เข้าใจ, รู้, Example: คราวนี้ทุกคนคงแจ้งซะทีว่าคนที่อยู่เบื้องหลังการฆาตกรรมคือใคร
แจ้(v) inform, See also: tell, advise, notify, Syn. บอก, Example: น้องไปแจ้งข่าวดีแก่แม่
แจ้(adv) quickly, See also: rapidly, fast, speedily, Syn. เร็ว, Example: เด็กทั้งสองวิ่งแจ้นหายเข้าไปในบ้านชั้นล่างอย่างรวดเร็ว
แจ้(v) hurry, See also: rush, run, speed, Example: พอเขาเห็นครูขี่รถเข้ามาในบ้าน เขาก็แจ้นไปรอรับครูที่หน้าทันที, Thai Definition: รีบไปหา, ไปโดยเร็ว
แจ้(adv) incessantly, See also: continually, Example: ลูกสาวคนเล็กของอาพูดแจ้วเสียงชัดเจน, Thai Definition: มีเสียงดังติดต่อกันไปเป็นระยะๆ
แจ้(adv) melodiously, See also: sweetly, pleasantly, Syn. แจ่มใส, ชัด, ไพเราะ, Example: ไก่ที่พ่อเลี้ยงขันแจ้วทุกเช้า, Thai Definition: มีเสียงแจ่มใส
แจ๊(adv) brightly, See also: strongly, intensely, glaringly, Syn. จัด, ยิ่ง, มาก, Example: สมศรีทาปากสีแดงแจ๊ดมาทำงานทุกวัน
แจ๋(adj) interfering, See also: meddlesome, Syn. จุ้น, จุ้นจ้าน, Example: ทำไมเธอถึงเป็นคนแจ๋นได้ขนาดนี้, Thai Definition: ชอบยุ่งเรื่องของคนอื่น, ชอบเสนอหน้า
แจ๋(v) be cool, See also: be great, be excellent, be wonderful, be splendid, Syn. เยี่ยม, เจ๋ง, Example: รถคันนี้แจ๋วมาก ลองขับดูแล้วจะติดใจในความแรง, Thai Definition: มีคุณสมบัติที่ดีเลิศ, มีประสิทธิภาพ
แจ๋(adj) ringing, See also: loud and clear, Example: หลานสาวฉันส่งเสียงแจ๋วมาแต่ไกล, Thai Definition: มีเสียงดังกังวานแจ่มชัด
แจ๋(adj) clear, See also: transparent, limpid, crystalline, lucid, translucent, Example: น้ำทะเลที่นี่ใสแจ๋วอย่างกับน้ำในสระว่ายน้ำ, Thai Definition: ที่มีลักษณะใสมาก เช่น น้ำใสแจ๋ว
กินแจ(v) practice vegetarianism, See also: eat vegetarian food, abstain from eating meat or fish, Thai Definition: ถือศีลอย่างญวนและจีนที่ไม่กินของสดคาว
กุญแจ(n) key, See also: lock, latchkey, Syn. ประแจ, Example: ทางเข้าแต่ละทางมีเครื่องกั้นหน้าหรือประตูกั้นลั่นกุญแจอยู่ทุกทาง, Count Unit: ชุด, ดอก, ลูก, แม่, Thai Definition: เครื่องสำหรับใส่ประตูหน้าต่างเป็นต้น เพื่อยึดหรือสลักไม่ให้เปิดเข้าออกได้ เวลากดหรือไขออก มีเสียงลั่นดังกริ๊ก มีลูกไข เรียกว่า ลูกกุญแจ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
คนแจ(n) rower, See also: ferryman, oarsman, Syn. คนแจวเรือ, คนพาย, คนพายเรือ, Example: เพื่อนๆ ปล่อยให้เขาเป็นคนแจวมาตลอดทาง เพราะเขาแข็งแรงที่สุด, Count Unit: คน
คุมแจ(v) watch over closely, See also: keep a close control, Example: พ่อเธอคุมแจแบบนี้เธอคงหนีไปเที่ยวกับพวกเราไม่ได้แน่, Thai Definition: ติดตามอย่างไม่ห่างหรือไม่ให้คลาดสายตา
จวนแจ(adv) with so little time, Thai Definition: กระชั้นชิด (ใช้เกี่ยวกับเวลา)
ตามแจ(v) follow closely, Syn. เกาะแจ, ติดแจ, Example: แฟนเธอตามแจตลอดเลย ไม่รำคาญบ้างหรือ, Thai Definition: อาการที่คุมหรือติดตามอย่างกระชั้นชิดหรือไม่ให้คลาดห่างไป
ติดแจ(v) follow closely, Syn. ตามแจ, เกาะแจ, Example: เด็กน้อยติดแจพี่เลี้ยงตลอด ไม่สนใจแม่สักนิดเดียว, Thai Definition: อาการที่คุมหรือติดตามอย่างกระชั้นชิดหรือไม่ให้คลาดห่างไป
ประแจ(n) wrench, See also: spanner, key, Syn. กุญแจ
อัดแจ(n) name of Javanese city, Syn. เมืองอะแจว, อะจีน
แจกัน(n) vase, Example: ลูกสาวคนเล็กของเธอเอาดอกไม้จัดลงแจกันแล้ววางไว้บนโต๊ะอาหาร, Count Unit: ใบ, Thai Definition: ภาชนะสำหรับปักดอกไม้ตั้งเครื่องบูชาหรือประดับสถานที่ มักมีรูปคล้ายขวดปากบาน
แจ้วๆ(adj) clear and loud, Syn. เจื้อยแจ้ว, Example: เขาได้ยินเสียงแจ้วๆ ของลูกสาวจึงเยี่ยมหน้าออกมามอง
แจ้วๆ(adv) clearly, See also: sweetly, melodiously, pleasantly, Syn. แจ่มใส, ชัด, ไพเราะ, Example: เขาได้ยินไก่ขันแจ้วๆ มาแต่ไกล, Thai Definition: มีเสียงแจ่มใส
แจ้วๆ(adv) continually, See also: incessantly, Example: ท่านมักจะเห็นเด็กท่องหนังสือกันแจ้วๆ ทุกวัน, Thai Definition: มีเสียงดังติดต่อกันไปเป็นระยะๆ
ของแจ(n) premium, See also: bonus, give-away, Syn. ของแถม, ของฟรี, Example: ผู้ประกอบการชุดนักเรียนลดต้นทุนด้วยการงดของแจกของแถมรวมทั้งงบโฆษณาประชาสัมพันธ์ลง
จะแจ้(adv) clearly, See also: explicitly, distinctly, obviously, Syn. กระจ่าง, ชัดเจน, แจ่มแจ้ง, Ant. ไม่ชัด, คลุมเครือ, Example: ผู้บรรยายอธิบายความเห็นของเขาได้จะแจ้งมาก
จัดแจ(v) arrange, See also: prepare, get ready, Syn. เตรียมการ, จัดการ, Example: คุณยายจัดแจงอาหารคาวหวานเสร็จก็ยกไปถวายพระ
ชี้แจ(v) explain, See also: elucidate, clarify, illuminate, make clear, report, Syn. อธิบาย, รายงาน, สาธยาย, แจกแจง, Example: เขาถูกหัวหน้าพรรคขอร้องให้ชี้แจงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น, Thai Definition: พูดขยายความให้เข้าใจชัดเจน
แจแจ(v) enumerate, See also: explain, clarify, digest, analyse, Syn. แจง, อธิบาย, ขยายความ, Example: ช่างก่อสร้างแจกแจงรายละเอียดของอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง ราคา ตลอดจนการวาดแบบอย่างชัดเจน, Thai Definition: อธิบายขยายความออกไป, อธิบายแสดงรายละเอียด
แจกไพ่(v) hand out cards, See also: deal out cards, Example: เขามือแจกไพ่ให้กับผู้เล่นคนละ 13 ใบ, Thai Definition: แบ่งไพ่ให้แก่ผู้เล่นทุกคนตามกำหนดกฎเกณฑ์
แจ่มใส(adj) bright, See also: brilliant, fine, clear, fresh, Example: เขากล่าวสรุปในตอนท้ายว่าจีนในวันข้างหน้ามีหนทางแจ่มใสแทบทุกด้าน
แจ่มใส(adv) cheerfully, See also: fine, freshly, Example: ทุกคนอาบน้ำอย่างสดชื่นแจ่มใสที่ลำน้ำชี
แจ่มใส(v) be clear, See also: be bright, be cheerful, be fine, Syn. ปลอดโปร่ง, กระจ่าง, โปร่ง, Ant. ขุ่นมัว, Example: วันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสไร้เมฆหมอก
แจ่มใส(v) be cheerful, See also: be happy, be delighted, be joyful, Syn. ชื่นบาน, เบิกบาน, Ant. ขุ่นมัว, Example: วันรุ่งขึ้นหญิงผู้นั้นก็กลับมา หน้าตาดูแจ่มใสขึ้น, Thai Definition: ปลอดโปร่งไม่ขุ่นมัว
ใสแจ๋(adj) transparent, See also: seen through, visible, Ant. ขุ่น, มัว, Example: ลูกกวางนี้น่ารักจริงๆ ฉันเห็นแล้วรู้สึกชอบใจดวงตาโตใสแจ๋วของมันมาก, Thai Definition: ใสจนเห็นข้างใน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กบแจก. แตะ, กระทบ, ประกบกัน, (ใช้เฉพาะการเล่นอย่างเล่นโยนหลุม โดยโยนสตางค์หรือเบี้ยให้ไปแตะหรือประกบกัน), แจะ ก็ว่า.
กระแจะ ๑น. ผงเครื่องหอมต่าง ๆ ที่ประสมกันสำหรับทา เจิม หรืออบผ้า โดยปรกติมีเครื่องประสม คือไม้จันทน์ แก่นไม้หอม ชะมดเชียง หญ้าฝรั่น.
กระแจะ ๒น. ชื่อไม้ต้นขนาดเล็กชนิด Naringi crenulata (Roxb.) Nicolson ในวงศ์ Rutaceae ขึ้นในป่าเบญจพรรณ ต้นและกิ่งมีหนามเปลือกขรุขระสีเทา ดอกเล็กสีขาวเป็นช่อสั้น ยาวประมาณ ๒ เซนติเมตร กลิ่นหอมอ่อน ท่อนไม้ฝนกับนํ้าใช้เป็นเครื่องประทิ่นผิว รากใช้ทำยา, กะแจะ ขะแจะ ตุมตัง หรือ พญายา ก็เรียก.
กระแจะ ๓น. ชื่อรูปปลอกเหล็กสำหรับจับช้างดุ ทางปลายสัณฐานปากเปิดอย่างคีมคีบเบ้าทองเหลือง มีกำลังหดตัวให้ปลายจดเข้าหากันได้ ที่ริมปากมีงาแซงทำด้วยเหล็กปลายแหลมข้างละอัน ที่โคนปลอกมีที่สำหรับสวมคันไม้ไผ่ที่ทะลวงให้กลวง ร้อยเชือกซึ่งผูกจากปลอกลอดออกมาจากคันไม้ ใช้สำหรับพุ่งเข้าไปเกาะขาช้างข้างใดข้างหนึ่งไว้ เมื่อเกาะได้แล้ว โรยปลายไปผูกกับขอนไม้ไว้เพื่อช้างจะได้ลาก ช้างกำลังดุก็ลากไป งาแซงก็จะฝังลึกเข้าไปทุกทีจนไม่สามารถจะก้าวขาได้ ก็เป็นอันจับได้
กระแจะ ๓โซ่หรือกำไลเหล็กที่ทำเป็นปลอกสวมเท้าหน้าช้างทั้งคู่ให้ชิดกัน เพื่อมิให้ช้างเดินได้เร็วจนไกลถิ่นเกินควร ใช้เมื่อปล่อยช้างให้หากินในป่า.
กลางแจ้น. นอกร่มไม้ชายคา.
กะแจดู กระแจะ ๒.
กินเจ, กินแจก. ถือศีลอย่างญวนหรือจีน โดยกินอาหารจำพวกผักล้วน ไม่มีเนื้อสัตว์.
กินที่ลับไขที่แจ้ก. เปิดเผยเรื่องที่ทำกันในที่ลับ.
กุญแจน. เครื่องสำหรับใส่ประตูหน้าต่างเป็นต้น เพื่อยึดหรือสลักไม่ให้เปิดเข้าออกได้ เวลากดหรือไขออกมีเสียงลั่นดังกริ๊ก มีลูกไข เรียกว่า ลูกกุญแจ, ประแจ ก็เรียก.
กุญแจกลน. กุญแจที่เปิดโดยใช้รหัส.
กุญแจปากตายน. เครื่องมือโลหะชนิดหนึ่ง รูปร่างตอนปลายทั้ง ๒ ข้างคล้ายก้ามปู มีขนาดปากตายตัว ใช้สำหรับขันหรือคลายนอตเป็นต้น.
กุญแจผีน. ลูกกุญแจหรือเส้นลวดเป็นต้นที่ทำขึ้นสำหรับไขกุญแจ มักใช้เพื่อการทุจริต.
กุญแจมือน. ห่วงเหล็กมีกุญแจไข สำหรับเจ้าหน้าที่ใช้ใส่ข้อมือผู้ต้องหา.
กุญแจรหัสน. กุญแจที่ใช้ระบบสัญลักษณ์
กุญแจรหัสสมุดประมวลรหัส เพื่อใช้เข้ารหัสและถอดรหัส บรรจุข้อความที่เข้ารหัสไว้ด้านหนึ่งและข้อความที่ถอดรหัสแล้วไว้อีกด้านหนึ่ง.
กุญแจเลื่อนน. เครื่องมือโลหะชนิดหนึ่ง มีส่วนประกอบสำหรับเลื่อนเพื่อปรับขนาดปากได้ ใช้สำหรับขันหรือคลายนอตเป็นต้น.
กุญแจแหวน(-แหฺวน) น. เครื่องมือโลหะชนิดหนึ่ง ตอนปลายทั้ง ๒ ข้างมีลักษณะคล้ายแหวน ขอบเหลี่ยม มีขนาดตายตัว ใช้สำหรับขันหรือคลายนอตเป็นต้น.
กุญแจน. เครื่องหมายกำหนดระดับเสียงตัวโน้ตตามหลักดนตรีสากล ปรกติเขียนไว้ซ้ายสุดของบรรทัด ๕ เส้น.
กุญแจเสียงน. ระบบเสียงซึ่งประกอบด้วยกลุ่มโน้ต โดยมีโน้ตใดโน้ตหนึ่งทำหน้าที่เป็นศูนย์กลาง.
ขะแจดู กระแจะ ๒.
ข้าวแจน. ข้าวที่ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ผู้ตาย.
แจ้ว. แตกจากหมู่, กระจัดกระจาย, ในคำว่า หนีญญ่ายพายจแจ้น (จารึกสยาม).
จวนแจว. กระชั้นชิด (ใช้เกี่ยวกับเวลา).
จ้อกแจ้ว. เสียงดังเช่นนั้น, เสียงของคนมาก ๆ ที่ต่างคนต่างพูดกันจนฟังไม่ได้ศัพท์.
จอแจว. มีผู้คนคับคั่งและมีเสียงเซ็งแซ่ เช่น ผู้คนจอแจ ตลาดจอแจ
จอแจจวนแจ เช่น เวลาจอแจเต็มที.
จ๋อแจ๋ว. เสียงอย่างเสียงเด็กพูด.
จะแจ้ว. กระจ่าง, ชัดเจน, แจ่แจ้ง.
จะแจ่ว. แจ่ม, ใส, กระจ่าง, ชัดเจน, ไม่มัว.
จัดแจก. เตรียมการ.
จีแจ๊น. นกกางเขนบ้าน. (ดู กางเขน).
จุ๊บแจง ๑น. ชื่อหอยทะเลกาบเดี่ยวชนิด Cerithidea obtusa (Lamarck) ในวงศ์ Potamididae เปลือกขรุขระ รูปค่อนข้างยาว ปลายแหลม สีเทาอมดำหรือน้ำตาล.
จุ๊บแจง ๒น. ชื่อเพลงไทย อัตรา ๒ ชั้น หน้าทับปรบไก่.
เจื้อยแจ้ว. มีเสียงไพเราะทอดยาวติดต่อเรื่อยไปไม่ขาดระยะ.
แจว. กระชั้นชิด, ไม่คลาด, ไม่ห่าง, (ใช้ในอาการที่คุมหรือติดตาม) เช่น คุมแจ ตามแจ.
แจจน, แจจันว. เบียดเสียดกัน, ยัดเยียดกัน, แน่นกัน, อัดแอ, มากนัก
แจจน, แจจันอึกทึก, อึง.
แจน. อาหารที่ไม่ปรุงด้วยเนื้อสัตว์ และผักบางชนิดเช่นกระเทียม กุยช่าย ผักชี, เจ ก็ว่า.
แจ้น. ชื่อไก่ซึ่งคัดเลือกสายพันธุ์มาจากไก่ [ Gallus gallus (Linn.)] ตัวเล็กเตี้ย สั้น กลม หลังสั้นกว้าง หัวใหญ่ หงอนใหญ่ตั้งตรงมี ๕ หยัก เหนียงใหญ่กลม ห้อยลงทาบข้างคอ จะงอยปากแข็งแรง โค้งลงเล็กน้อย ตาและติ่งหูใหญ่ คอสั้น ปีกใหญ่ยาว ปลายปีกชี้จดพื้นดิน หางพัดใหญ่ กางแผ่ออกตั้งชี้ขึ้น ขาสั้น แข้งไม่มีขน นิ้วตีนเล็ก ตรง, ไก่เตี้ย ก็เรียก.
แจ้ว. ลักษณะของต้นไม้เตี้ย ๆ ที่มีกิ่งทอดแผ่ออกไปโดยรอบ, โดยปริยายหมายถึงสิ่งอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น เรือนทรงแจ้.
แจ๋ว. จัด (ใช้แก่สีแดงหรือแสงแดด) เช่น แดงแจ๋ แดดแจ๋.
แจก. แบ่งหรือปันให้แก่คนหลาย ๆ คน เช่น แจกเสื้อผ้า แจกสตางค์
แจกระจายออก, แยกออก, เช่น แจกออกเป็นแม่ ก กา.
แจกจ่ายก. แบ่งปันให้ไปทั่ว ๆ.
แจแจก. อธิบายขยายความออกไป, อธิบายแสดงรายละเอียด.
แจกไพ่ก. แบ่งไพ่ให้แก่ผู้เล่นทุกคนตามกำหนดกฎเกณฑ์.
แจกันน. ภาชนะสำหรับปักดอกไม้ตั้งเครื่องบูชาหรือประดับสถานที่ มักมีรูปคล้ายขวดปากบาน.
แจง ๑น. ชื่อไม้ต้นขนาดเล็กชนิด Maerua siamensis (Kurz) Pax ในวงศ์ Capparaceae ลำต้นเกลี้ยง เปลือกสีเทาดำ เรือนยอดเป็นพุ่มทึบ ผลกลมรี สุกสีเหลือง.
แจง ๒ก. กระจายออกเป็นส่วน ๆ เช่น แจงเบี้ย แจงถั่ว, พูดหรือเขียนขยายความออกไป ในคำว่า ชี้แจง.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Poisson distributionการแจแจงปัวซง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
public noticeประกาศ, แจ้งความ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pupil, keyholeรูม่านตารูปรูกุญแจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
protection keyกุญแจอารักขา, กุญแจป้องกัน [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
post-enumeration surveyการสำรวจหลังการแจงนับ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
post-enumeration testการทดสอบหลังการแจงนับ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
probability distributionการแจแจงความน่าจะเป็น [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
probability distributionการแจแจงความน่าจะเป็น [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
protestใบแจ้งยืนยัน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
parseวิภัช, แจง, แจงส่วน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
parseวิภัช, แจง, แจงส่วน [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
parserตัวแจง, ตัวแจงส่วน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
parserตัวแจง, ตัวแจงส่วน [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
press release; news releaseข่าวแจ[เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
public hearing; hearing๑. การให้มาชี้แจง (ต่อคณะกรรมาธิการของสภา)๒. การสืบพยาน๓. การฟังความคิดเห็นของประชาชน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
public keyกุญแจสาธารณะ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
primary keyกุญแจหลัก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
premium advice noteบันทึกแจ้งเบี้ยประกันภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
plain error ruleกฎว่าด้วยความผิดพลาดที่ชัดแจ้[นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
plain view doctrineหลักว่าด้วยหลักฐานที่ประจักษ์แจ้[นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
proof by exhaustionการพิสูจน์โดยแจงกรณี [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
letter of allotmentหนังสือแจ้งการแบ่งสรรหุ้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ring spanner; box wrenchประแจแหวน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
register of member's interestsการแจ้งผลประโยชน์และทรัพย์สินของสมาชิก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Rayleigh distributionการแจแจงเรย์ลี [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
representation๑. การเป็นผู้แทน๒. การชี้แจงข้อเท็จจริง, การแถลงข้อความจริง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
skew distributionการแจแจงเบ้ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
symmetric distributionการแจแจงสมมาตร [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
statement of affairsคำแถลงกิจการ, คำชี้แจงเกี่ยวกับกิจการและทรัพย์สิน (ในคดีล้มละลาย) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
secondary keyกุญแจรอง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
stock declaration policyกรมธรรม์แจ้งจำนวนสินค้าคงคลัง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
self-enumerationการแจงนับด้วยตนเอง (ผู้ตอบกรอกแบบสอบถามเอง) [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
stated ageอายุที่แจ้งไว้ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
overt actการกระทำอย่างชัดแจ้[รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
overt actการกระทำอย่างเปิดเผย, การกระทำอย่างชัดแจ้[นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
outdoorนอกอาคาร, กลางแจ้[แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
oil-filter wrenchประแจตัวกรองน้ำมันเครื่อง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
alternate keyกุญแจสำรอง [ใช้กับแฟ้ม] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
articulation of interests; articulation, interestการแสดงผลประโยชน์ให้ชัดแจ้[รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
articulation, interest; articulation of interestsการแสดงผลประโยชน์ให้ชัดแจ้[รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
act, overtการกระทำอย่างชัดแจ้[รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
act, overtการกระทำอย่างเปิดเผย, การกระทำอย่างชัดแจ้[นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
allotment, letter ofหนังสือแจ้งการแบ่งสรรหุ้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
attribute enumerationการแจงนับตามลักษณะประจำ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
access keyกุญแจการเข้าถึง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
advertisementแจ้งความ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Annunciationภาพการแจ้งข่าวการปฏิสนธิ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
account salesใบแจ้งการขาย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
joint cumulative distributionการแจแจงสะสมร่วม [มีความหมายเหมือนกับ joint distribution function] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
joint distribution functionฟังก์ชันการแจแจงร่วม [มีความหมายเหมือนกับ joint cumulativedistribution] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Statement of responsibilityการแจ้งความรับผิดชอบ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Shelf list cardบัตรแจ้งหมู่, บัตรแจ้งหมู่หนังสือ, Example: บัตรแจ้งหมู่หนังสือ หรือ บัตรแจ้งหมู่ (Shelf list card หรือ Shelflist card) คือ บัตรมี่ลักษณะเดียวกับบัตรหลักหรือบัตรยืนพื้น กล่าวคือ จะมีข้อมูลหรือรายละเอียดทางบรรณานุกรมเหมือนกันทุกประการ แต่มีการเพิ่มรายการทะเบียนวัสดุสารสนเทศไว้ที่ด้้านล่างซ้ายของบัตร และอาจเพิ่มรายการเกี่ยวกับการไดัรับ และ/หรือ ราคาไว้ที่ด้านหลังบัตร

การเีรียงบัตรแจ้งหมู่ให้เรียงตามเลขเรียกหนังสือ ตู้ของบัตรแจ้งหมู่นี้ มักจะเก็บไว้ภายในส่วนของการดำเนินการจัดหมวดหมู่หนังสือ เพื่อใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการภายใน

ประโยชน์ของบัตรแจ้งหมู่ คือ

1. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือเพื่อสำรวจหรือ Inventory ทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุด โดยการใช้บัตรแจ้งหมู่เที่ยบกับทรัพยากรสารสนเทศที่ให้บริการอยู่ที่ชั้นหนังสือ เมื่อตรวจสอบแล้วรายการใดไม่ครบหรือตรงตามจำนวนที่ปรากฏในบัตรแจ้งหมู่ จะมีการทำเครื่องหมายกำกับไว้ หรือข้อความกำกับสถานภาพว่า หาย หรือ ซ่อม หรือตามแต่กรณี

2.เพื่อตรวจสอบจำนวนทรัพยากรสารสนเทศในแต่ละเรื่องหรือแต่ละหมวดวิชา เพื่อพิจารณาการจัดหาในหมวดวิชานั้นๆ

3. เพื่อตรวจสอบบรรณานุกรมและเรียกในการทำรายการใหม่ โดยใช้เพื่อเป็นการตรวจสอบความซ้ำซ้อนของการให้เลขเรียกหนังสือ ถ้าพบว่า มีการให้เลขเรียกหนังสือซ้ำกับที่เคยให้แล้ว จะได้มีการกำหนดเลขเรียกหนังสือใหม่ที่ไม่ซ้ำกับรายการเดิม

ทั้งนี้ บัตรแจ้งหมู่ อาจจะไม่มีการดำเนินการแล้ว เนื่องจากปัจจุบันห้องสมุดได้ใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติในการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ เป็นส่วนมาก ซึ่งช่วยในการลงรายการต่างๆ ได้อย่างสะดวก และสามารถตรวจสอบความซ้ำซ้อนได้อย่างรวดเร็ว [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Statement of responsibilityการแจ้งความรับผิดชอบ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
แจงพระรูปวิธีเอาเถ้าถ่านและกระดูกศพที่เผาเสร็จแล้วบนกองฟอนมาเรียงลำดับเป็นอย่างรูปคน ให้หัวอยู่ทางทิศตะวันตกแล้ว หันกลับมาทางทิศตะวันออก หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า แปรรูป หรือแปรธาตุ [ศัพท์พระราชพิธี]
Public key cryptographyการเข้ารหัสลับแบบกุญแจสาธารณะ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
๊Uniform distribution (Probability theory)การแจแจงเอกรูป (ทฤษฎีความน่าจะเป็น) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Binomial distributionการแจแจงทวินาม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Negative binomial distributionการแจแจงแบบนิเสธทวินาม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Poisson distributionการแจแจงปัวซองส์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Pareto distributionการแจแจงพาเรโต [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Parsing (Computer grammar))การแจแจงรูปประโยค [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Lognormal distributionการแจแจงลอกนอร์มอล [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Weibull distributionการแจแจงไวบูลล์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Jackknife (Statistics)แจ็คไนฟ์ (สถิติ) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
freewareฟรีแวร์ ซอฟต์แวร์ที่แจกจ่ายให้ผู้อื่นใช้โดยไม่คิดมูลค่า [คอมพิวเตอร์]
Jackเต้ารับ, เต้ารับ เขียนทับศัพท์เป็น แจ็[คอมพิวเตอร์]
Jacketแจ็กเกต [คำทับศัพท์ที่มักใช้ผิด]
Notice Pendingตลาดหลักทรัพย์กำลังรอคำชี้แจงหรือรายงานข้อมูลเพิ่มเติมจากบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์, Example: เครื่องหมายนี้ย่อมาจาก Notice Pending ตลาดหลักทรัพย์ติดเครื่องหมายนี้ที่หลักทรัพย์เพื่อแสดงให้ผู้ลงทุนทราบว่า ณ เวลาขณะนั้นตลาดหลักทรัพย์กำลังรอคำชี้แจงหรือรายงานข้อมูลเพิ่มเติมจากบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ดังกล่าว หรือกำลังรอการเปิดเผยงบการเงินหรือรายงานอื่นใดที่บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ดังกล่าวจะต้องรายงานตามเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด [ตลาดทุน]
Suspensionเครื่องหมายที่ตลาดหลักทรัพย์ติดบนหลักทรัพย์เพื่อแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบว่าหลักทรัพย์ดังกล่าวอยู่ในระหว่างถูกห้ามซื้อขายชั่วคราว, Example: ย่อมาจาก suspension เป็นเครื่องหมายที่ตลาดหลักทรัพย์ติดบนหลักทรัพย์เพื่อแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบว่าหลักทรัพย์ดังกล่าวอยู่ในระหว่างถูกห้ามซื้อขายชั่วคราว ตลาดหลักทรัพย์จะสั่งห้ามการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทใดเป็นการชั่วคราวเมื่อ 1. บริษัทนั้นฝ่าฝืนหรือละเลยไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ 2. ปรากฏข่าวสารหรือข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งมีผลกระทบ หรืออาจมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัทอย่างรุนแรง โดยที่ข่าวสารนั้นยังไม่ได้เปิดเผยต่อ สาธารณชนผ่านตลาดหลักทรัพย์ หรืออยู่ระหว่างที่ตลาดหลักทรัพย์กำลังรอการเปิดเผยข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่สอบถามไป หรือกำ ลังรอการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมเพราะรายงานที่ได้รับยังไม่ครบถ้วนชัดเจนเพียงพอ 3. บริษัทขอให้ตลาดหลักทรัพย์สั่งพักการซื้อขายหุ้นของบริษัทเนื่องจากมีข่าวหรือข้อมูลสำคัญที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ซึ่งอาจมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์ที่อยู่บน special board (กระดานพิเศษ) ซึ่งเป็นส่วนของระบบ ARMS ที่ใช้วิธีซื้อขายแบบ Put Through เพื่อรองรับการซื้อขายตราสารหนี้ เช่น พันธบัตรหุ้นกู้ หุ้นกู้แปลงสภาพ เป็นต้น ทั้งนี้แต่ละรายการซื้อขายจะต้องต่ำกว่า 1 ล้านหุ้น หรือมีมูลค่าต่ำกว่า 3 ล้านบาท(การซื้อขายตราสาร หนี้จำนวนมากดังกล่าวหรือมากกว่า จะต้องกระทำบน Big-Lot Board) การซื้อขายบนกระดานนี้ไม่นำเรื่อง Floor Price และ Ceiling Price มาใช้บังคับ [ตลาดทุน]
Put-throughวิธีซื้อขายหลักทรัพย์แบบแจ้งรายการเข้าสู่ระบบ, Example: วิธีซื้อขายแบบหนึ่งในระบบการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นนายหน้าผู้ซื้อกับบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นนายหน้าผู้ขาย ทำการตกลงซื้อขายหลักทรัพย์ใด หลักทรัพย์หนึ่งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บริษัทนายหน้าผู้ขายก็จะบันทึกรายการซื้อขายเข้ามาในระบบการซื้อขาย [ตลาดทุน]
Ajax (Web site development technology)เอแจ็กซ์ (เทคโนโลยีการพัฒนาเว็บไซต์) [คอมพิวเตอร์]
แหล่มเลยแจ่มมาก ๆ [ศัพท์วัยรุ่น]
Women jazz singersนักร้องเพลงแจซซ์สตรี [TU Subject Heading]
Women jazz musiciansนักดนตรีแจซซ์สตรี [TU Subject Heading]
Combinationการผนวกความรู้, การที่นำความรู้ที่ขัดแจ้งต่่างที่ได้เรียนรู้มา และนำไปสร้างเป็นความรู้ที่ชัดแจ้งใหม่ โดยต่อยอดความรู้เดิมหรือความรู้ใหม่ [การจัดการความรู้]
Advertising, Outdoorโฆษณากลางแจ้[TU Subject Heading]
Age distribution (Demography)การแจแจงอายุ (ประชากรศาสตร์) [TU Subject Heading]
Ajax (Web site development technology)เอแจ็กซ์ (เทคโนโลยีพัฒนาเว็บไซต์) [TU Subject Heading]
Bantam chickensไก่แจ้ [TU Subject Heading]
Billboardsป้ายโฆษณากลางแจ้[TU Subject Heading]
Binomial distributionการแจแจงทวินาม [TU Subject Heading]
Citizen crime reportingการแจ้งข้อมูลอาชญากรรมของพลเมือง [TU Subject Heading]
Distribution (Economic theory)การแจแจง (ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์) [TU Subject Heading]
Distribution (Probability theory)การแจแจง (ทฤษฎีความน่าจะเป็น) [TU Subject Heading]
Enlightenmentการรู้แจ้[TU Subject Heading]
Enlightenment (Buddhism)การรู้แจ้ง (พุทธศาสนา) [TU Subject Heading]
Flatteryการประจบประแจ[TU Subject Heading]
Gaussian distributionการแจแจงแบบปกติ [TU Subject Heading]
Jazzแจซซ์ [TU Subject Heading]
Jazz musiciansนักดนตรีแจซซ์ [TU Subject Heading]
Jazz vocalsเพลงแจซซ์ [TU Subject Heading]
Locks and keysกลอนและกุญแจ [TU Subject Heading]
Methods (Jazz)วิธีการ (แจซซ์) [TU Subject Heading]
Negative binomial distributionการแจแจงทวินามนิเสธ [TU Subject Heading]
Outdoor lifeการใช้ชีวิตกลางแจ้[TU Subject Heading]
Outdoor photographyการถ่ายภาพกลางแจ้[TU Subject Heading]
Outdoor recreationนันทนาการกลางแจ้[TU Subject Heading]
Poisson distributionการแจแจงแบบปัวซง [TU Subject Heading]
Police chargesการแจ้งข้อหา [TU Subject Heading]
Press releasesข่าวแจ[TU Subject Heading]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาแจ็กซ์[Ājaek] (n, prop) EN: Ajax ; Aias
อาแจ็กซ์[Ājaek] (tm) EN: Ajax  FR: Ajax (Amsterdam) [m]
ใบแจ้[baijaēng] (n, exp) EN: warrant ; notice ; advice ; advice note  FR: bordereau [m]
ใบแจ้งความ[baijaēngkhwām] (n, exp) EN: notice ; report
ใบแจ้งหนี้[baijaēng nī] (n, exp) EN: invoice
ใบแจ้งยอดเงินเดือน[baijaēng yøt ngoendeūoen] (n, exp) EN: pay slip
ชัดแจ้[chatjaēng] (adj) EN: obvious ; apparent ; clear ; glaring  FR: évident ; flagrant ; manifeste
ชัดแจ้[chatjaēng] (adv) EN: clearly ; obviously ; distinctly ; lucidly ; explicitly ; plainly  FR: clairement ; manifestement
ชื้นแจ[cheūnjae] (adj) EN: damp ; wet
ชี้แจ[chījaēng] (v) EN: explain ; elucidate ; clarify ; illuminate ; make clear ; report  FR: démontrer ; élucider ; clarifier
ช่องกุญแจ[chøng kunjaē] (n, exp) FR: trou de serrure [m]
แดงแจ๊[daēng jaēt] (adj) EN: bright red
โดยชัดแจ้[dōi chatjaēng] (adv) EN: explicitly
หอยจุ๊บแจ[høi jupjaēng] (n, exp) FR: bigorneau [m]
แจ[jae] (v) EN: touch
แจ[jae] (interj) EN: onomatopoeia from the sound of chewing
แจ[jaē] (n) EN: vegetarian food ; vegetarian diet  FR: nourriture végétarienne [m] ; aliment végétarien [m] ; régime végétarien [m]
แจ[jaē] (adv) EN: closely ; tightly ; near ; nearly ; everywhere  FR: de près ; partout
แจ[jaēk] (v) EN: distribute ; hand out ; give out ; pass out ; dole out  FR: distribuer ; donner
แจ[jaēk] (v) EN: separate ; divide ; apportion ; allot ; share out ; assign  FR: partager ; répartir ; assigner ; allouer
แจ[jaēk] (v) EN: classify ; sort  FR: classer
แจกัน[jaēkan] (n) EN: vase  FR: vase [m] ; potiche [f]
แจกันดอกไม้[jaēkan døkmai] (x) EN: vase  FR: vase à fleurs [m]
แจแจ[jaēkjaēng] (v) EN: enumerate ; explain ; analyse ; digest ; clarify   FR: énumérer
แจกจ่าย[jaēkjāi] (v) EN: distribute ; give out ; hand out ; dole out ; allot ; apportion  FR: dispenser ; prodiguer
แจกจ่ายการบ้าน[jaēkjāi kānbān] (v, exp) EN: assign homework
แจกจุลสาร[jaēk junlasān] (v, exp) EN: give out pamphets
แจ๊คเก็ต[jaekket] (n) EN: jacket  FR: veste [f]
แจกหมาก[jaēk māk] (v) EN: deal out blows
แจกงานให้เท่ากัน[jaēk ngān hai thaokan] (v, exp) EN: share out the work
แจกที่ดิน[jaēk thīdin] (v, exp) EN: distribute the land  FR: répartir les terres
แจ่[jaem] (adj) EN: bright ; brilliant ; clear ; limpid  FR: clair ; lumineux
แจ่มชัด[jaemchat] (adj) EN: clear ; distinct ; obvious ; explicit ; evident ; vivid ; crystal clear
แจ่มจ้า[jaemjā] (adv) EN: brightly ; brilliantly ; magnificently ; gorgeously
แจ่แจ้[jaemjaēng] (adj) EN: clear; explicit ; distinct ; obvious ; apparent ; perfectly clear  FR: évident ; criant ; explicite
แจ่แจ้[jaemjaēng] (adv) EN: clearly ; distinctly ; obviously ; explicitly ; evidently  FR: clairement ; distinctement ; explicitement
แจ่มกระจ่าง[jaemkrajāng] (v) EN: be bright ; be clear ; be distinct ; be obvious
แจ่มกระจ่าง[jaemkrajāng] (adv) EN: clearly ; distinctly ; obviously ; explicitly ; evidently
แจ่มใส[jaemsai] (adj) EN: bright ; brilliant ; fine ; clear ; fresh ; good  FR: radieux ; sans nuage
แจ่มใส[jaemsai] (adj) EN: alert ; awake ; untroubled ; cheerful ; bright
แจ่มใส[jaemsai] (adv) EN: cheerfully ; freshly
แจ[jaēng] (v) EN: explain ; elucidate ; expound ; make clear ; clarify ; give an exposition  FR: exposer ; expliquer en détail ; clarifier ; éclairer
แจ้[jaēng] (n) FR: relevé [m]  EN: daybreak ; dawn
แจ้[jaēng] (v) EN: tell ; inform ; report ; indicate ; reveal ; advise ; express ; announce ; notify ; let know ; intimate; declare  FR: annoncer ; aviser ; informer ; notifier ; rapporter ; révéler ; dire ; déclarer ; communiquer ; faire connaître ; prévenir ; alerter
แจ้[jaēng] (adj) EN: clear ; bright ; distinct ; plain ; apparent ; obvious ; explicit  FR: clair ; évident ; apparent
แจ้งชัด[jaēngchat] (adj) EN: clear ; obvious ; explicit ; evident ; distinct  FR: clair
แจ้งชัด[jaēngchat] (adv) EN: clearly ; obviously ; explicitly ; evidently ; distinctly  FR: clairement
แจ้งให้...ทราบ[jaēng hai ... sāp] (v) EN: inform ... (s.o.) ; announce  FR: informer ... (qqn)
แจ้งให้ทราบล่วงหน้า[jaēng hai sāp lūang-nā] (v, exp) EN: give advance notice

English-Thai: Longdo Dictionary
monkey wrench(n) กุญแจเลื่อนแบบหมุนปรับความกว้างของปากคีบได้
koban(n) ป้อมตำรวจ ตั้งอยู่ตามสถานที่ชุมชมเพื่อรับแจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย หรือให้ความช่วยเหลือต่างๆ แก่ประชาชน (คำนี้มาจากคำภาษาญี่ปุ่น, ในประเทศญี่ปุ่นจะมีป้อมในลักษณะนี้ตามจุดต่างๆ ทั่้วเมือง)
on short noticeบอกล่วงหน้าอย่างฉุกละหุก, แจ้งล่วงหน้าในระยะใกล้

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
acknowledge(vt) ตอบรับ, See also: แจ้งว่าได้รับ
acknowledge(vi) ตอบรับ, See also: แจ้งว่าได้รับ, Syn. reply to, answer, respond to
adulate(vt) ยกยอ, See also: ประจบประแจง, ป้อยอ
adulation(n) การยกยอ, See also: การประจบประแจง, การป้อยอ
advertise(vt) ลงประกาศ, See also: แจ้งความ, เสนอข่าว
advertise(vi) ลงประกาศ, See also: แจ้งความ, เสนอข่าว, Syn. proclaim, publicize, announce
advise(vt) แจ้ง, See also: แจ้งให้ทราบ, แจ้งข่าว, Syn. inform, notify
alfresco(adv) กลางแจ้ง, Syn. outdoor
allot(vt) แบ่งสันปันส่วน, See also: แบ่ง, แจกจ่าย, จ่ายแจก, Syn. assign, apportion, allocate
announce(vt) บอก, See also: แจ้ง, แจ้งให้ทราบ, Syn. inform, tell
annunciate(vt) แจ้งให้ทราบ, Syn. announce
anorak(n) เสื้อแจ๊คเกตตัวหนาและใหญ่ มีหมวก (ใช้สวมในที่มีอากาศหนาวเย็นมาก)
apparently(adv) ชัดเจน, See also: ชัดแจ้ง, Syn. obviously, evidently
applicant(n) ผู้สมัคร, See also: ผู้ขอ, ผู้แจ้งความจำนง, Syn. petitioner, aspirant
apportion(vt) แบ่งสันปันส่วน, See also: แจกจ่าย, จัดสรร, Syn. allot, portion out
apprise(vt) แจ้งข่าว, Syn. notify, inform, apprize
apprize(vt) แจ้งข่าว, Syn. notify, inform, apprise
assign(vt) ส่งให้, See also: แจกจ่าย, แบ่งปัน, Syn. allot, distribute
advise of(phrv) แจ้งให้ทราบ, See also: ให้ข้อมูล, Syn. inform, fill in, notify, tell, tip off
apprise of(phrv) ได้รับแจ้งเรื่องเกี่ยวกับ (ปกติใช้ passive voice), See also: ได้รับการบอกกล่าวเรื่อง
babel(n) เสียงคุยจ้อกแจ้กจอแจ, See also: เสียงคุยกันอึกทึก, Syn. noise, racket
bagwoman(n) หญิงที่เก็บ แจกจ่ายเงินที่ได้มาโดยผิดกฎหมาย, See also: หญิงที่เก็บเงินหวยเถื่อน
balance sheet(n) ใบรายการแจ้งยอดรับและจ่ายเงิน, Syn. statement
bandstand(n) สถานที่เปิดด้านข้าง (มีหลังคา) เพื่อเล่นดนตรีกลางแจ้ง, Syn. pavilion, gazebo
bantam(n) ไก่ชนิดหนึ่ง, See also: ไก่แจ้
bebop(n) เพลงแจ๊สประเภทหนึ่ง, Syn. bop
bill(n) ใบแจ้งหนี้, See also: ใบสำคัญเก็บเงิน, Syn. charge, invoice
bill(vt) แจ้งหนี้, See also: วางบิล, Syn. charge, debit
billing(n) ยอดรวมของราคาสินค้าและบริการที่แจ้งต่อลูกค้า, Syn. charges, statement
birth certificate(n) สูติบัตร, See also: ใบแจ้งเกิด, Ant. death certificate
blatancy(n) ความชัดแจ้ง, See also: ความโจ่งแจ้ง
blatant(adj) ชัดแจ้ง, See also: โจ่งแจ้ง, Syn. downright, clear, Ant. inconspicuous
blindfold(vt) ปิดบัง, See also: ทำให้ไม่เข้าใจแจ่มแจ้ง, Syn. blinker
blurb(vt) แจ้งความยกย่อง
bonfire(n) กองไฟ, See also: กองไฟที่จุดขึ้นกลางแจ้ง, Syn. beacon
brightness(n) ความสว่าง, See also: ความผ่องใส, ความแจ่มใส, ความสดใส, Syn. brilliant, Ant. darkness
broadcast(vt) กระจาย, See also: เผยแพร่, แจ้ง, Syn. transmit
bustle(vi) กระวีกระวาด, See also: กุลีกุจอ, วุ่นวาย, พลุกพล่าน, จอแจ, Syn. hasten
be in focus(idm) กระจ่างชัด, See also: เข้าใจชัดแจ้ง, รู้ชัด, รู้แน่ชัด, Syn. bring into, come into
butter up to(phrv) ประจบ, See also: สอพลอ, ประจบประแจง
cagoule(n) เสื้อแจ๊คเกตมีหมวกคลุมหัวและสามารถกันลมและฝนได้
campfire(n) กองไฟที่ก่อขึ้นกลางแจ้งโดยผู้ตั้งแคมป์
carry(vt) บอกข่าว, See also: แจ้งข่าว, แจ้งข้อมูล, Syn. impart
cat(n) นักดนตรีแจ๊ซ (คำสแลง)
channel(vt) นำไปบอก, See also: แจ้งให้ทราบ, Syn. convey
charge(n) คำสั่ง, See also: คำชี้แจง, Syn. command, order
charge(n) ใบแจ้งหนี้, See also: ใบเรียกเก็บเงิน
check out(vi) แจ้งออก, See also: ย้ายออก, ออกจาก, Syn. leave
checkout(n) การแจ้งออกจากที่พักหรือห้องของโรงแรม, Syn. checkout time
cheerfulness(n) ความแจ่มใส, See also: ความสดชื่น, Syn. happiness, gaiety, Ant. unhappiness, sadness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
access keyกุญแจการเข้าถึงหมายถึง รหัส หรือคำหลักที่ใช้เพื่อให้เข้าถึงข้อมูลที่มีเก็บไว้ได้ ข้อมูลบางอย่างต้องทำเป็นการเฉพาะ และจะยอมให้เรียกมาใช้ได้เฉพาะคนบางกลุ่ม จึงต้องมีกุญแจที่จะให้รู้กันเฉพาะคนในกลุ่ม ผู้ที่ไม่รู้กุญแจ ก็ไม่สามารถเรียกเอาข้อมูลออกมาดู หรือมาใช้หรือแก้ไขได้
account(อะเคานทฺ') n.,vi. บัญชี, หนี้, รายงาน, สาเหตุ, คำอธิบาย, เรื่องราว,ลูกค้า, ทำบัญชี, ชี้แจงรายการ, อธิบาย, จับ, สังหาร, ทำให้เกิด, นับ, พิจารณา, ถือเหตุ, ถือสา, Syn. description, narrative, consider, regard, rate
acknowledge(แอคนอล' เลจฺ) vt. ยอมรับ (เป็นความจริง) , รับรอง, แจ้งว่าได้รับ,เห็นคุณค่า. -acknowledgeable adj., -acknowledgment, -acknowledgement n.
advertise(แอด' เวอไทซ, แอดเวอไทซ') vt.,vi. แจ้งความ, โฆษณา, ประกาศ.
advertisement(แอดเวอ' ทิซเมินทฺ, แอดเวอไทซ' เมินทฺ) n. การโฆษณา, การแจ้งความ, คำโฆษณา, คำแจ้งความ, Syn. ad, notice, announcement
advertize(แอด' เวอไทซ, แอดเวอไทซ') vt.,vi. แจ้งความ, โฆษณา, ประกาศ.
airing(แอ' ริง) n. การตาก,การสนทนาโต้แย้ง (ข้อ คิดเห็น,ข้อเสนอ) ,การเดินหรือขับรถในที่โล่งแจ้
ajax(เอ' แจคซฺ) วีรบุรุษชาวกรีกในสงคราม Trojan (great Ajzx, Telamonian Ajax)
alfresco(แอลเฟรส' โค) adv., adj. oอกบ้าน, กลางแจ้
algorithm(แอล' กะริธธึม) n. ระบบกฏเกณฑ์ในการแก้ปัญหาของจำนวนที่แน่นอนทางคณิตศาสตร์เช่นในการหาค่าของตัวหารร่วมที่สุด., Syn. algorism, -algorithmic adj. ขั้นตอนวิธีอัลกอริทึมหมายถึง การวิเคราะห์แยกแยะวิธีการทำงานให้เป็นขั้นเป็นตอนโดยกำหนดให้เรียงกันไปตามลำดับ การเขียนโปรแกรมในยุคแรก ๆ นั้น ผู้เขียนโปรแกรมจะต้องมองเห็นขั้นตอนในการแก้ปัญหาอย่างแจ่มชัดเสียก่อน จึงจะเขียนโปรแกรมได้
allot(อะลอท') vt. แจก, แบ่งส่วน, จัดแบ่ง, จัดสรร, จัดให้เพื่อจุดประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง -alloter n., Syn. divide, appropriate
almoner(แอล' มะเนอะ, อา' เมินเนอะ) n. เจ้าหน้าที่แจกของสงเคราะห์,นักสังคมสงเคราะห์ในโรงพยาบาล
almonry(แอล' เมินรี, อา' เมินรี) n. สำนักงานสงเคราะห์, สำนักงานแจกของสงเคราะห์
amberjack(แอม' เบอแจค) n., (pl. -jack, -jacks) ปลาจำพวก Seriola
announce(อะเนาซฺ') vt.,vi. ประกาศ, แจ้ง, แสดง, ทำให้รู้, ทำหน้าที่เป็นโฆษก, โฆษณา
annunciate(อะนัน' ซีเอท) vt. แจ้งให้ทราบ, ประกาศ, ประกาศให้ทราบ -annunciable adj., Syn. tell, announce -annunciation n.
anonym(แอน' โนนิม) n. ชื่อแฝง, ชื่อปลอม, คนที่ไม่แจ้งชื่อ, ผู้เขียนที่แฝงนาม, สิ่งตีพิมพ์ที่ไม่ระบุชื่อผู้เขียน, Syn. pseudonym
apparent(อะพา'เรินทฺ) adj. เด่นชัด,ชัดเจน,แจ่แจ้ง,ภายนอก,เกี่ยวกับหลักฐานแรก เริ่ม,เหมาะที่จะครองมาก. -apparentness n., Syn. clear, evident, Ant. doubtful, hazy
applicant(แอพ'พลิเคินทฺ) n. ผู้สมัคร,ผู้แจ้งความจำนง,ผู้ขอ (person who applies)
apprise(อะไพรซ') vt. แจ้งข่าว แนะนำ,บอกกล่าว, Syn. inform, notify, tell
apprize(อะไพรซ') vt. แจ้งข่าว แนะนำ,บอกกล่าว, Syn. inform, notify, tell
attaboy(แอท'ทะบอย) interj. ย่อมาจาก that's the boy ดีทีเดียว, แจ๋ว (แสดงความชื่นชมหรือให้กำลังใจ) (an expression)
azerbijan(อาเซอะไบแจน') n. ชื้อดินแดนส่วนหนึ่งของรัสเซีย, ชื่อจังหวัดในอิหร่าน., Syn. Azerbaidzhan
bald(บอลดฺ) {balded,balding,balds} adj. ล้าน,โล่ง,เตียน,โจ่งแจ้ง,มีจุดขาวบนหัว vi. กลายเป็นหัวล้าน, See also: baldish adj., Syn. hairless, Ant. hairy
banns(แบนซ) n.,pl. ประกาศล่วงหน้าที่แจ้งการแต่งงานที่จะมีขึ้น
bans(แบนซ) n.,pl. ประกาศล่วงหน้าที่แจ้งการแต่งงานที่จะมีขึ้น
barbecue(บาร์'บิคิว) n. งานรื่นเริงกลางแจ้งที่มีการย่างเนื้อกินกัน,หมูหรือวัวที่ย่างทั้งตัว,ตะแกรงย่าง,เนื้อย่าง vt. ย่าง (เนื้อ) ,ใช้ง่ามเหล็กเสียบย่าง
beaming(บีม'มิง) adj. ปิติยินดี,ยิ้มแย้มแจ่มใส,เปล่งแสง,ฉายแสง, Syn. radiant, Ant. gloomy
beehive(บี'ไฮฟฺ) รังผึ้ง,สถานที่จอแจ
bivouac(บิฟ'วแอค) n. การตั้งค่ายหรือพักแรมกลางแจ้ง vt. ตั้งค่ายหรือพักแรมกลางแจ้
blankly(แบลง'คลี) adj. ไม่ยิ้มแย้มแจ่มใส,มีใบหน้าที่เฉยเมย,ทั้งหมด,ทุกแง่ทุกมุม, Syn. fully
bleacher(บลี'เชอะ) n. เครื่องฟอกให้ขาว,คนฟอกให้ขาว,ภาชนะที่ใช้ในการฟอกให้ขาว,อัฒจันทร์กลางแจ้
bonfire(บอน'ไฟเออะ) n. กองไฟขนาดใหญ่ที่สุมอยู่กลางแจ้
bop(บอพ) {bopped,bopping,bops} n. ดนตรีแจ๊ชแบบหนึ่ง vt.,n. (การ) ต่อย,ตี, See also: bopper n. ผู้เล่นดนตรี
boughpot(เบา'พอท) n. แจกันดอกไม้ขนาดใหญ่
bracelet(เบรส'ลิท) n. กำไลมือ,กุญแจมือ, See also: bracelets n. กุญแจมือ, Syn. handcuffs
breadlinen. แถวที่รอคอยรับแจกอาหาร
bright(ไบรทฺ) adj. สว่าง,โชติช่วง,ใส,สดใส,แจ่มใส,ร่าเริง,ฉลาด,หลักแหลม,มีชีวิตชีวา,มีชื่อเสียงโด่งดัง., See also: brights n. ไฟหน้ารถที่ใช้ส่องให้สว่างจ้า, ความสว่างจ้า brightish adj. ดูbright
broad(บรอด) n. กว้าง,กว้างขวาง,เวิ้งว้าง,โจ่งแจ้ง,ไม่เกลี้ยงเกลา,หยาบ,แสก,ไม่ถูกจำกัด,อิสระ adj. เต็ม,เต็มที่ n. ส่วนกว้าง,ผู้หญิง,หญิงสำส่อน, See also: broadish adj. -Conf. wide
brown-nosevi. ยกยอ,ประจบประแจงn. คนประจบประแจ
bumbleboatn. เรือแจวขนของ,เรือเร่ขาย
cardigan(คาร์'ดะเกิน) n. เสื้อแจ๊คเก็ทหรือสเวตเตอร์ถัก
cipher keyn. กุญแจสำหรับแปรรหัส
circular(เซอ'คิวละ) adj. เป็นรูปวงกลมหรือวงแหวน,กลม,ซึ่งเคลื่อนเป็นวงกลม,วกเวียน,อ้อมค้อม,ให้แพร่หลายไปทั่ว,แจ้งให้ทราบทั่วไป
clamjamfry(แคลมแจม'ฟรี) n. ฝูงชน,สามัญชน,การพูดที่ไม่จริงใจ
classified(แคลส'ซิไฟดฺ) adj. ซึ่งแบ่งออกเป็นประเภทหรือหมวดหมู่,สำหรับเจ้าหน้าที่หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเท่านั้น,เป็นความลับ. n. แจ้งความเล็ก ๆ ในหน้าหนังสือพิมพ์, Syn. confidential
clear(เคลียร์) {cleared,clearing,clears} adj.,adv. ใส,ไม่ขุ่น,ไม่มีฝุ่น,แจ่แจ้ง,ใสแจ๋ว,ใสสะอาด,ไร้มลทิน,ชัดเจน,แน่ชัด,ไม่มีอุปสรรค์,เปิดเผย,ไม่มีสินค้า,ไม่มีหนี้สิน,ไม่มีส่วนลด vt. ทำให้สะอาด,ทำให้ใสแจ๋ว,กวาดล้าง vi. ใส,กลายเป็นใสสะอาด,กลายเป็นชัดเจน,แลกเปลี่
clearheadedadj. หัวสมองแจ่มใส.
clearlyadv. แน่ชัด,ชัดแจ้ง,แน่นอน -Conf. clear
clearnessn. ความสะอาด,ความชัดแจ้ง,ความเรียบร้อย

English-Thai: Nontri Dictionary
advertise(vt) โฆษณา,ประกาศ,แจ้งความ
advertisement(n) การโฆษณา,การประกาศ,การแจ้งความ
aglow(adj) อิ่มเอิบ,เปล่งปลั่ง,แจ่มใส,สว่าง
allocate(vt) จัดสรร,แจกจ่าย,แบ่งสรร
allocation(n) การจัดสรร,การแจกจ่าย,การแบ่งสรร
allot(vt) แบ่งสันปันส่วน,ให้,แจก,จ่าย
allotment(n) การแบ่งสันปันส่วน,การแจกจ่าย,การจัดแบ่ง,การให้
amphitheatre(n) อัฒจันทร์,ที่แสดงกลางแจ้
announce(vt) ประกาศ,แถลง,แจ้
announcement(n) การประกาศ,การแถลง,การแจ้
annunciate(vt) ประกาศ,แจ้
annunciation(n) การประกาศ,การแจ้
annunciator(n) ผู้ประกาศ,ผู้แจ้
apparent(adj) ประจักษ์,แจ่แจ้ง,เด่นชัด,ชัดเจน
apprise(vt) บอก,รายงาน,แจ้งข่าว
apprize(vt) บอก,รายงาน,แจ้งข่าว
articulation(n) การพูดชัดแจ้ง,การเชื่อม,การประกบ,ปล้อง,ข้อต่อ
bantam(n) ไก่แจ้,ไก่เตี้ย
beaming(adj) เปล่งแสง,ฉายแสง,ปีติยินดี,ยิ้มแย้มแจ่มใส
bill(n) บิล,ใบเสร็จ,ธนบัตร,พันธบัตร,ตั๋วเงิน,ใบแจ้งความ,พระราชบัญญัติ,ร่างญัตติ
bivouac(n) การตั้งค่ายกลางแจ้
bleachers(n) อัฒจันทร์กลางแจ้
boatman(n) คนแจวเรือ,ผู้ชำนาญทางเรือ
bonfire(n) กองไฟกลางแจ้
bracelet(n) กำไล,สร้อยข้อมือ,กุญแจมือ
bright(adj) สว่างไสว,ช่วงโชติ,แจ่มใส,แจ่แจ้ง,สดใส,ร่าเริง,ฉลาด
bright(adv) สว่างไสว,แจ่มใส,แจ่แจ้ง,สดใส,ร่าเริง,ฉลาด,หลักแหลม
brighten(vi, vt) สว่างขึ้น,แจ่มใสขึ้น,ร่าเริง,เบิกบาน,สดใส,เปล่งปลั่ง,แจ่แจ้
brightness(n) ความสว่าง,ความสว่างไสว,ความแจ่มใส,ความเปล่งปลั่ง,ความฉลาด
broad(adj) กว้าง,กว้างขวาง,โจ่งแจ้ง,ไม่ถูกจำกัด
canoe(n) เรือบด,เรือแจว,เรือแคนนู
catalog(n) บัญชีรายชื่อ,สมุดรายชื่อของ,สมุดแจ้งรายการสินค้า
catalogue(n) บัญชีรายชื่อ,สมุดรายชื่อของ,สมุดแจ้งรายการสินค้า
chatter(vi) พูดพล่อย,พูดเหลวไหล,พูดเจื้อยแจ้
clarity(n) ความกระจ่าง,ความแจ่แจ้ง,ความชัดเจน
clear(adj) กระจ่าง,แจ่แจ้ง,ใส,สว่าง,ไม่ขุ่น,ชัดเจน
clearing(n) ที่โล่ง,ที่แจ้ง,การหักบัญชี,การชำระล้าง
clearness(n) ความแจ่แจ้ง,ความกระจ่าง,ความชัดเจน
cloudy(adj) มีเมฆมาก,มืดมัว,ไม่แจ่มใส,เลือนลาง
coliseum(n) สนามกีฬากลางแจ้ง,โรงละครครึ่งวงกลม
colosseum(n) สนามกีฬากลางแจ้ง,โรงละครครึ่งวงกลม
communicate(vt) ติดต่อ,แจ้ง,บอกให้ทราบ,ถ่ายทอด,ส่ง,ให้ความรู้
construe(vt) แปลความ,บรรยาย,อธิบาย,ขยายความ,ชี้แจง,ตีความ,วิเคราะห์
contrive(vi, vt) ประดิษฐ์ขึ้น,ออกอุบาย,วางแผน,จัดแจ
cringe(vi) ประจบประแจง,ก้มหัว,งอตัว,โค้ง,ขด
crisp(adj) กรอบ,เปราะ,แจ่มใส,สดชื่น,กระฉับกระเฉง,มีชีวิตชีวา
cuff(n) ขอบแขนเสื้อ,การชก,กุญแจมือ
cuff(vt) พับแขนเสื้อ,ใส่กุญแจมือ,ชก,ต่อย
dapper(adj) คล่องแคล่ว,กระฉับกระเฉง,ก้อร้อก้อติก,เจ้าชู้ไก่แจ้,เรียบร้อย
dawn(n) รุ่งเช้า,รุ่งอรุณ,รุ่งแจ้ง,สว่าง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
show-cause notice(n) หนังสือชี้แจงข้อมูล
asl(slang) เป็นคำที่ใช้ในห้องแช้ดบนอินเทอร์เน็ต ไว้ทำความรู้จัก ว่าเป็นใคร อยู่ที่ไหน เพศอะไร อายุเท่าไร นั้นแหละ asl เช่น ถ้าเค้าว่าว่า asl? สิ่งที่เค้าคาดหวังคำตอบคือ เช่น panda 17/f/thai ก็คือ ชื่อแพนด้า อายุ17 เป็นผู้หญิงและคนไทยแจ้ ( * w *m Power by iiiita also RYUTAZA)
Beltane(uniq) เทศกาลเฉลิมฉลอง หนึ่งใน เทศกาลแห่งเปลวเพลิง ซึ่งรับทอดมาจากศาสตร์เซลติกโบราณ ซึ่งนิยมจะเฉลิมฉลองกันในยามค่ำคืน เพแกนจะขี่เหล่าปศุสัตว์ระหว่างกองไฟซึ่งก่อ ณ กลางแจ้ง ทั้งสองกอง เป็นความเชื่อว่าจะปกป้องพวกเขาจากโรคร้าย ส่วนคู่หนุ่มสาวที่ปราถณาจะมีชีวิตคู่ที่ชุ่มชื่นก็จะ "กระโดดเหนือกองไฟ" ในคืน Beltane
billing address(n) ใบแจ้งค่าบริการ, ใบเสร็จรับเงิน
Browse-wrap Contractหรือ Browse-wrap Agreement หมายถึงข้อสัญญาหรือข้อกำหนดการใช้ งานเว็บไซต์ที่โพสต์ใส่ไว้ในเว็บไซต์นั้น ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะทำเป็น hyperlink ไว้ด้านล่างของหน้าจอ ข้อสัญญาชนิดนี้ไม่ต้องมีการคลิก I agree หรือฉันตกลง สัญญาชนิด Browse wrap จึงไม่มีการแสดงความยินยอมของผู้ใช้อย่างชัดแจ้ง เพียงแต่มีการใช้งานเว็บไซต์หรือดาวน์โหลดโปรแกรมก็ถือว่าตกลงทำสัญญาแล้วได้
consignee[คันไซ้นี่] (n) ผู้รับมอบกรรมสิทธิ์ในสินค้า หากระบุในใบตราส่งจะอยู่ในช่องที่ 2 อ้านซ้ายริมบน ซึ่งมีเรียงกัน 3 ช่องเป็นมาตรฐานเดียวกันหมด คือ ช่อง 1 Shipper คือ ผู้ส่งสินค้าซึ่งจะเป็นใครก็ได้ ช่อง 2 Consignee คือ ผู้รับมอบกรรมสิทธิ์ในสินค้า จะระบุต้นทาง หรือปลายทางก็ได้ตามบริบทแวดล้อม ช่อง 3 คือ Notify Party คือ ผู้รับแจ้งเมื่อมีการส่งสินค้าออกไปจากต้นทางแล้ว
Cosmic Consciousness(jargon) จักรวาลพิชาน เป็นแนวคิดที่ถูกเสนอในปี 1901 กล่าวถึง "ความตระหนักรู้แจ้งในระดับที่เหนือกว่าคนทั่วไป"
could be certainแน่ใจได้, เชื่อมั่นได้,ประจักษ์แจ้ง, รู้แน่ชัด
crescent wrench(n) ประแจเลื่อน
def(n, slang) เยี่ยม, เจ๋ง, แจ๋ว, จ๊าบ, สุดยอด, See also: cool, excellent, unreal, Syn. great
dispatcher(n) คือผู้มีหน้าที่รับลงทะเบียน ยอดจำนวนลูกค้าที่ Sender แต่ละคน มาแจ้งให้ทราบและเรียกรถยนต์VIP ซึ่งจอดรออยู่แล้วให้มารับ-ส่ง ลูกค้า (รถเบ็นซ์, วอลโว่,ครามลีย์) ค้นหาเพิ่มเติมได้ที่ http://en.wikipedia.org/wiki/Dispatcher
distro[ดิสโทร] (n) ผู้แจกจ่าย
funfair(n) งานวัด, งานรื่นเริงซึ่งจัดกลางแจ้งมีเครื่องเล่นและเกมต่างๆมากมาย
helpdeskแผนกให้ความช่วยเหลือ เช่น รับแจ้ง หรือ ให้คำปรึกษา ปัญหาต่างๆ แก่ลูกค้า
I'll let you know moreจะแจ้งให้ทราบอีกที
jacket(n) 1. เสื้อคลุม, เสื้อแจ็กเก็ต 2. ปกหนังสือ, แฟ้มเอกสาร, ซองสำหรับใส่แผ่นเสียง 3. เปลือก (ของมันฝรั่ง) 4. เสื้อชูชีพ
keyring(n) พวงกุญแจ, Syn. key ring
mirandize(vt) แจ้งสิทธิ์แก่ผู้ถูกจับกุม
Once upon a time there was a boy called Jack(n, vi, vt, modal, verb, aux, verb, adj, adv, prep, conj, pron, phrase, jargon, slang, colloq, vulgar, abbrev, name, o) กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว มี เด็กชาย คนหนึ่ง ชื่อว่า แจ๊
pick a lockสะเดาะกุญแจ, See also: unlock, Syn. pick the lock
proforma invoice(n) ใบแจ้งหนี้
proforma invoice(n) ใบแจ้งหนี้
redistributed(vt) แจกจ่ายใหม่
Switch Blade(jargon) รางลิ้น คือรางส่วนที่เคลื่อนที่ได้ในประแจทางรถไฟ เพื่อใช้นำล้อไปสู่ทางรถไฟที่ต้องการ
warlock[วอ-ล๊อค] (n) กุญแจแห่งสงคราม
whistle-blower(n) ผู้แจ้งเบาะแส, ผู้แจ้งเหตุ, ผู้แจ้งหรือให้ข้อมูลแก่ทางการหรือสาธารณะว่าบริษัทตนกระทำผิดหรือขัดต่อกฎหมาย, See also: whistle-blowing
การแจ้งเตือน(n) การแจ้งเตือน
เมืองทองคอนโด(n) คอนโดสุดหรู ติดถนนแจ้งวัฒนะ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
キー[きー, ki-] (n) กุญแจ
公表[こうひょう, kouhyou] (n) แจ้งให้สาธารณชนทราบ
語る[かたる, kataru] (vt) พูด, แจ้ง, See also: 話す
通報[つうほう, tsuuhou] (n) การแจ้งให้(ทางการ)ทราบ, การรายงาน(อากาศ)
通知書[ツウチショ, tsuuchisho] (n) หนังสือแจ้งให้ทราบ
配布[はいふ, haifu] (vt) ส่ง, แจกจ่าย
[かぎ, kagi] (n) กุญแจ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
内訳[うちわけ, uchiwake] (n) การแจแจงบัญชี
正規分布[せいきぶんぷ, seikibunpu] (n) การแจแจงปกติ
予告[よこく, yokoku] (n, vi) (การ)ประกาศ หรือแจ้งเตือนล่วงหน้า, See also: R. 通知、警告
派手(な)[はで(な), hade ( na )] (adj) (สี)ฉูดฉาด, สด, แดงแจ๋, ฟู่ฟ่า, ดอกดวง ฯลฯ
不透明[ふとうめい, futoumei] (adj) ไม่แจ่มชัด ไม่แจ่แจ้ง ทึบแสง มองไม่เห็นอนาคต
花瓶[かびん, kabin] (n) แจกัน
追従[ついじゅう, tsuijuu] (n) การปฏิบัติตาม, การประจบประแจ
不透明[ふとうめい, futoumei] (adj) แปลตรงๆ ว่า ไม่แจ่มชัด ไม่แจ่แจ้ง ทึบแสง. แต่โดยมากใช้ในความหมายว่า มองไม่เห็นอนาคต
見事[みごと, migoto] ยอดเยี่ยม,วิเศษ,อัจฉริยะ,งดงาม,โอ่อ่า,โอ่โถง,น่าชมเชยยิ่ง,แจ่มจรัส,แวววาว,รุ่งโรจน์.,
請求書[せいきゅうしょ, seikyuusho] (n) ใบแจ้งหนี้
悟り[さとり, satori] (n) การรู้แจ้ง, การตรัสรู้, See also: R. 悟りを開く
悟りを開く[さとりをひらく, satoriwohiraku] (phrase) ตรัสรู้ รู้แจ้งเห็นจริง
悟り[さとり, satori] (n) ความรู้แจ้งเห็นจริง การตรัสรู้, See also: R. 悟りを開く
結構[けっこう, kekkou] (adj) ยอดเยี่ยม,วิเศษ,อัจฉริยะ,งดงาม,โอ่อ่า,โอ่โถง,น่าชมเชยยิ่ง,แจ่มจรัส,แวววาว,รุ่งโรจน์
広告[こうこく, koukoku] (n) n. การโฆษณา, การแจ้งความ, คำโฆษณา, คำแจ้งความ
通告[こうこく, tsuukoku] (n) การแจ้งอย่างเป็นทางการ
ぼやける[ぼやける, boyakeru] (vi, vt, adj) (ดิม) {dimmed,dimming,dims} adj. ทึบ,หมอง,สลัว,ไม่สว่าง,พร่า,คลุมเครือ,เลือนราง,เชื่องช้า,ท้อแท้,หมอง,ไม่แจ่แจ้ง -Phr. (take a dim view of สงสัย,มองในแง่ร้าย) vt.,vi. (ทำให้) ทึบ, (ทำให้) หมอง,ทำให้ (เลือนราง) ., S. . dims n.,pl. ไฟสลัว,ไฟหรี่
配付[はいふ, haifu] (n) การแจกจ่ายแต่ละคน การแจกจ่ายให้รายตัว
かぎ[かぎ, kagi, kagi , kagi] (n) กุญแจ
打ち上げ[うちあげ, uchiage] (n) การแจ้ง(เรื่องราวให้ทราบ)
床の間[とこのま, tokonoma] เป็นส่วนที่ยกพื้นห้องขึ้นสูงมุมหนึ่งในห้องแบบญี่ปุ่น ประดับด้วยแจกันดอกไม้ และภาพแขวนฝาผนัง
悟る[さとる, satoru] ตรัสรู้, รู้แจ้ง, เบิกเนตร, ตาสว่าง

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
明示[めいじ, meiji] TH: การระบุหรือชี้ให้เห็นอย่างชัดแจ้ง  EN: specification (vs)
伝える[つたえる, tsutaeru] TH: แจ้งให้รู้
申告[しんこく, shinkoku] TH: แจ้งความ  EN: filing a return
晴れる[はれる, hareru] TH: อากาศแจ่มใส  EN: to be sunny
究明[きゅうめい, kyuumei] TH: สำรวจให้รู้แจ้งเห็นจริง  EN: investigation
干す[ほす, hosu] TH: ผึ่งกลางแจ้ง  EN: to air
告げる[つげる, tsugeru] TH: แจ้ง  EN: to inform
配る[くばる, kubaru] TH: แจกจ่าย  EN: to distribute
割り当てる[わりあてる, wariateru] TH: แจกจ่ายงาน  EN: to assign

German-Thai: Longdo Dictionary
bei(präp) (เป็นคำบุพบทแปลได้หลายความหมาย) อาจแปลว่า ที่ เช่น Ihr Schlüssel ist bei mir. กุญแจของคุณอยู่ที่ฉัน
berichten(vt) |berichtete, hat berichtet| รายงาน (ข่าว), แจ้
Jacke(n) |die, pl. Jacken| เสื้อแจ็คเก็ต, เสื้อชั้นนอก
melden(vt) |meldete, hat gemeldet| ติดต่อ, ให้สัญญาณ, รายงาน, แจ้
einfallen(vi) |fällt ein, fiel ein, ist eingefallen| นึกได้, เพิ่งคิดออก เช่น Es fällt mir gerade ein, wo ich den Autoschlüssel gelegt habe. ผมเพิ่งนึกออกได้ว่าวางกุญแจรถไว้ที่ไหน
verschwimmen(vi) |verschwamm, ist veschwommen| ไม่ชัดเจน, ไม่แจ่มชัด เช่น 1° Deine Idee ist voll verschwommen! = ความคิดของคุณ ช่างไม่แน่ชัดเอาซะเลย 2° Mein Hausprojekt schwimmt immer noch. = โครงการบ้านของผมยังเลือนลางอยู่เลย 3°เช่น Eine Kirche verschwimmt vor meinen Augen. = ฉันเห็นโบสถ์เลือนลางอยู่ข้างหน้า
tragen(vt) |trägt, trug, hat getragen| สวมใส่เสื้อผ้า เช่น Gestern hat er eine auffällige rote Jacke getragen. เมื่อวานเขาใส่เสื้อแจ็กเก็ตสีแดงแปรดเตะตามากเลย, See also: anziehen, Syn. anhaben
informieren(vt) |informierte, hat informiert| แจ้งข่าว, ให้ข้อมูล เช่น Wir informieren Sie gern über die vielen Vorzüge unserer Mitgliedschaft. เรายินดีให้ข้อมูลคุณเกี่ยวกับความน่าดึงดูดของการเป็นสมาชิกกับเรา, See also: Related: sich informieren
ankündigen(vt) |kündigte an, hat angekündigt| ประกาศ, แจ้ง เช่น In Tschechien ist es üblich, daß man einen Besuch telefonisch ankündigt., See also: melden
Mehrwertsteuer(n) |die, pl. Mehrwertsteuern| ภาษีมูลค่าเพิ่ม เช่น Die Regierung kündigt an, dass die Mehrwertsteuer steigt. = รัฐบาลแจ้งว่า ภาษีมูลค่าเพิ่มปรับตัวเพิ่มขึ้น
Jaอืม (เป็นคำใช้เอื้อนเอ่ย หลังจากที่ทิ้งช่วงคิดไปสักพัก) เช่น Wann hast du deinen Schlüssel zum letzten Mal gesehen? - Ja, ich weiß nicht. เธอเห็นลูกกุญแจครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ - อืม ไม่รู้แฮะ
konkret(adj, adv) ชัดแจ้ง, ซึ่งเห็นประจักษ์, เป็นรูปธรรม เช่น Ich will euch ganz konkret sagen, wo es bei uns fehlt. ฉันอยากบอกพวกเธอให้ชัดแจ้งว่า พวกเราขาดอะไรที่ไหน
Leder(n) |das, nur Sg.| วัสดุหนัง, หนังจากสัตว์ เช่น Ich möchte meinem Freund eine Jacke aus Leder schenken. ฉันอยากให้เสื้อแจ็คเก็ตหนังเป็นของขวัญแก่แฟนของฉัน
Schlüsselanhänger(n) |der, pl. Schlüsselanhänger| พวงกุญแจ
offenbar(adj, adv) ซึ่งเห็นได้ชัด, ประจักษ์, แจ่แจ้ง, เด่นชัด, ชัดเจน เช่น Der Zigaretten-Schmuggel nach Deutschland hat sich nach der Tabaksteuererhöhung offenbar verdoppelt.
ankündigen(vt, vi) |kündigte an, hat angekündigt| แจ้ง, แจ้งให้ทราบ เช่น Gleichzeitig kündigt das Unternehmen an, sein Produktportfolio zu fokussieren und zukünftig Produkte in den Markt zu bringen., Er kündigt diesen Schritt mit einem letzten Eintrag an., Syn. bekannt machen

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
bescheid sagen(vt) แจ้งให้ทราบ

French-Thai: Longdo Dictionary
porte(n) |f| ประตู เช่น Je vais ouvrir la porte. Je cherche la clé. ฉันจะเปิดประตู ฉันหาลูกกุญแจ
joie(n) |f| ความยินดี, ความสดชื่น, ความชื่นบาน, ความสบายใจ, ความแจ่มใส
lettre de licenciement(n) |f| จดหมายแจ้งการเลิกจ้างงาน, จดหมายแจ้งการไล่ออกจากงาน

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top