ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*เอะอะ*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: เอะอะ, -เอะอะ-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เอะอะ(adj) boisterous, See also: tumultuous, noisy, loud, riotous, vociferous, rowdy, Syn. อึกทึก, ดัง, โหวกเหวก, โวยวาย, Ant. เงียบ, Example: เพื่อนของเขาส่งเสียงเอะอะหาเรื่องคนอื่นเวลาเมาทุกที, Thai Definition: ที่อึกทึก, ที่ทำเสียงดังโวยวาย
เอะอะ(adv) boisterously, See also: noisily, loudly, obstreperously, tumultuously, Syn. อึกทึก, ดัง, โหวกเหวก, โวยวาย, Ant. เงียบ, Example: แม่เอะอะโวยวายพ่อทันทีที่รู้ว่าเอาเงินไปกินเหล้า, Thai Definition: อึกทึก, ทำเสียงดังโวยวาย
เอะอะโวยวาย(v) bawl, See also: shout, raise a hullabaloo, Syn. เอะอะ, Example: พวกฮินดูชอบดื่มน้ำเมาชนิดหนึ่ง ซึ่งทำให้เมาแล้วเอะอะโวยวาย และส่งเสียงเอ็ดอึง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เอะอะก. อึกทึก, ทำเสียงดังโวยวาย
เอะอะทันทีทันใด, ปุบปับ, ไม่ทันไตร่ตรอง, ไม่บอกกล่าวเล่าแจ้ง, เช่น เอะอะก็ไป เอะอะก็ด่า, อึกอัก ก็ว่า.
เอะอะมะเทิ่งก. ส่งเสียงดัง, เอ็ดตะโรโดยไม่เกรงใจผู้อื่น.
กระโวยกระวายว. อาการที่ส่งเสียงร้องเอะอะเป็นการประท้วงหรือแสดงความไม่พอใจเป็นต้น, โวยวาย ก็ว่า.
กะเปิ๊บกะป๊าบว. พูดเสียงดังเอะอะและไม่ระมัดระวังวาจาหรือท่าทาง, มีกิริยาท่าทางหรือแต่งตัวรุงรังไม่เรียบร้อย.
กาหล(-หน) ว. เอะอะอื้ออึง เช่น แตกตื่นกันกาหลอลหม่าน, ยามพลบสยงกึกก้อง กาหล แม่ฮา (กำสรวล).
เงียบ ๆว. ไม่มีเสียงเอะอะ เช่น นั่งทำงานเงียบ ๆ, ไม่เอิกเกริกอื้ออึง เช่น ทำอย่างเงียบ ๆ
เงียบ ๆนิ่งไม่พูดจา, ไม่ทำเสียงเอะอะโวยวายหรืออื้ออึง, เช่น เขาเป็นคนเงียบ ๆ.
เจ๊กตื่นไฟว. ตื่นตกใจและเอะอะโวยวายเกินกว่าเหตุ.
เจี๊ยว ๑ก่อเรื่องวุ่นวาย, เอะอะอาละวาด.
โฉงเฉงว. เอะอะเอ็ดอึงเป็นทำนองเกะกะเกเร เช่น พูดจาโฉงเฉง.
ตูมตามว. เสียงดังเอะอะอึกทึก เช่น เสียงระเบิดตูมตาม.
ทะลึ่งตึงตังก. มีกิริยามารยาทไม่เรียบร้อย ส่งเสียงเอะอะ.
บ๊งเบ๊งว. ทำเสียงเอะอะจนฟังแทบไม่ได้ศัพท์, ทำเสียงเอะอะด้วยความโกรธ.
พิษสุนัขบ้า(พิด-) น. โรคติดเชื้อไวรัสของระบบประสาท ติดต่อจากนํ้าลายของสุนัขหรือแมวที่เป็นโรคนี้ ผู้ป่วยมีอาการเนื่องจากสมองอักเสบ มีไข้ เอะอะ ซึม กลืนอาหารลำบากโดยเฉพาะนํ้า ถึงตายเกือบทุกรายในระยะเวลาประมาณ ๑ สัปดาห์, โรคกลัวนํ้า ก็เรียก.
มึงวาพาโวยก. พูดจาเอะอะโวยวาย.
โล้เล้ว. ส่งเสียงเอะอะจนฟังไม่ได้ศัพท์ เช่น พ่อค้าส่งเสียงโล้เล้.
ว่าดุ เช่น อย่าเอะอะไป เดี๋ยวครูว่าเอา, ติ เช่น ดีแต่ว่าเขา
โวยก. ส่งเสียงแสดงความไม่พอใจเกินกว่าเหตุ เช่น เรื่องเล็กนิดเดียวก็โวยเสียเป็นเรื่องใหญ่โต, ประท้วงด้วยการส่งเสียงเอะอะ เช่น เขาโวยว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม
โวยวายก. ส่งเสียงร้องเอะอะเป็นการประท้วงหรือแสดงความไม่พอใจ เป็นต้น เช่น พอประกาศเงินเดือนขึ้นอีกกลุ่มก็โวยวาย.
โวยวายว. อาการที่ส่งเสียงเอะอะเป็นการประท้วงหรือแสดงความไม่พอใจเป็นต้น เช่น เขาไม่ได้เงินเดือนขึ้นก็ส่งเสียงโวยวาย, กระโวยกระวาย ก็ว่า.
เสือทลายห้าง ช้างทลายโรงน. คนที่แสดงกิริยาเอะอะตึงตัง.
หมาเห่าใบตองแห้งน. คนที่ชอบพูดเอะอะแสดงว่าเก่ง แต่ไม่กล้าจริง.
หมาเห่าไม่กัดน. คนที่ดีแต่ส่งเสียงเอะอะอวดเก่ง แต่ไม่ยอมต่อสู้หรือตอบโต้.
โหวกเหวก(โหฺวกเหฺวก) ว. มีเสียงดังเอะอะโวยวาย เช่น เรียกกันโหวกเหวก ตะโกนโหวกเหวก.
ออกโขนก. กระโดดโลดเต้นอึกทึกครึกโครมอย่างเล่นโขน, ทำท่าและออกเสียงเอะอะด้วยความโกรธ, มักใช้เข้าคู่กับคำ ออกยักษ์ เป็น ออกยักษ์ออกโขน.
ออกงิ้วก. แสดงอาการโกรธโดยทำท่าทางและส่งเสียงเอะอะตึงตังอย่างเล่นงิ้ว.
ออกยักษ์ออกโขนก. กระโดดโลดเต้นอึกทึกครึกโครมอย่างเล่นโขน, ทำท่าและออกเสียงเอะอะด้วยความโกรธ.
อาละวาดก. ทำเกะกะระราน, แสดงอาการดุร้าย เอะอะตึงตัง หรือคลุ้มคลั่ง, เช่น เมาสุราอาละวาด ช้างตกมันอาละวาด.
อึกอักทันทีทันใด, ปุบปับ, ไม่ทันไตร่ตรอง, ไม่บอกกล่าวเล่าแจ้ง, เช่น อึกอักก็ไป อึกอักก็ด่า, เอะอะ ก็ว่า.
อึงคะนึงว. เอะอะ, อื้ออึง.
เอ็ด ๒ว. เอะอะ, อึกทึก.
เอ็ดอึงว. เอะอะอื้ออึง.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Deliriumอาการเพ้อคลั่ง,เพ้อ,การเพ้อ,เพ้อคลั่ง,เอะอะโวยวายพูดกันไม่รู้เรื่อง [การแพทย์]
Madness, Myxedemaเอะอะโวยวายพูดไม่รู้เรื่อง [การแพทย์]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ballyhoo(n) การทำเสียงเอะอะ (คำไม่เป็นทางการ), See also: การส่งเสียงอึกทึก, Syn. advertise, advertisement, propaganda
boisterous(adj) เอะอะ, See also: พลุกพล่าน, อึกทึก, ครืนครั่น, ตูมตาม, ปึงปัง, เอ็ดอึง, พล่าน, เอิกเกริก, แซด, อึง, Syn. noisy, rowdy, Ant. docile
coil(n) ความวุ่นวายเอะอะ, Syn. commotion, tumult
din(vi) ทำเสียงอึกทึก, See also: ส่งเสียงเอะอะ
din(n) เสียงอึกทึก, See also: เสียงเจี๊ยวจ๊าว, เสียงเอะอะ, Syn. clamor, clatter, uproar
fuss(n) ความอึกทึก, See also: ความเอะอะ
gaggle(vi) ส่งเสียงร้องเอะอะ, See also: ส่งเสียงร้องโวยวาย
hue2(n) การร้องตีโพยตีพาย, See also: การร้องเอะอะ, การโวยวาย, การเอ็ดตะโร
hurly-burly(n) ความโกลาหลอลหม่าน, See also: การเอะอะโวยวาย
in a lather(idm) เอะอะ (คำไม่เป็นทางการ), See also: โวยวาย
lose one's cool(idm) ตื่นเต้น, See also: เอะอะโวยวาย, โกรธ
noisy(adj) อึกทึก, See also: เอะอะเอ็ดตะโร, เสียงดัง, เซ็งแซ่, เอะอะ, จ้อกแจ้กจอแจ, Syn. clamorous, Ant. calm, quiet
obstreperous(adj) ที่อึกทึก, See also: ที่เอะอะโวยวาย, Syn. noisy, boiterous, Ant. quiet, silent
racket(n) เสียงอึกทึกครึกโครม, See also: เสียงเอะอะโวยวาย, Syn. dim, noise
rackety(adj) อึกทึกครึกโครม, See also: เอะอะโวยวาย, Syn. rowdy
rambunctious(n) ส่งเสียงอึกทึก, See also: เอะอะโวยวาย, อึกทึกครึกโครม, Syn. boisterous, noisy
ranting(adj) ซึ่งพูดเอะอะ, See also: พูดโวยวาย, Syn. raging, raving
roister(vi) เอะอะโวยวาย, Syn. bluster
roisterer(n) คนเอะอะโวยวาย
roisterous(adj) ซึ่งเอะอะโวยวาย
rough(adj) ไม่เป็นระเบียบ, See also: เอะอะโวยวาย, ตึงตัง, Syn. noisy, rowdy
row(n) เสียงเอะอะโวยวาย, See also: เสียงทะเลาะตึงตัง, Syn. commotion, racket
rowdily(adv) อย่างเอะอะโวยวาย
rowdiness(n) การเอะอะโวยวาย, See also: ความเอะอะโวยวาย, Syn. disorder, roughhouse
rowdy(adj) เอะอะตึงตัง, See also: เกเร, พาล, อันธพาล, Syn. disorderly, loud, unruly
rowdy(n) คนชอบเอะอะตึงตัง, See also: คนเกเร, คนพาล, คนอันธพาล, Syn. hooligan, ruffian
rowdyish(adj) ซึ่งเอะอะโวยวาย, Syn. rude
rowdyism(n) ความเอะอะโวยวาย
rumpus(n) เสียงเอะอะอึกทึก, See also: ความชุลมุนวุ่นวาย, Syn. commotion, disturbance, uproar
ruckus(sl) การเอะอะโวยวาย, See also: ความอึกทึกครึกโครม
rumpus(sl) การเอะอะโวยวาย, See also: ความอึกทึกครึกโครม
uproar(n) ความเอะอะ, See also: ความวุ่นวาย, ความอึกทึกครึกโครม, ความสับสนอลหม่าน, Syn. confusion
uproarious(adj) เอะอะ, See also: อึกทึก, Syn. noisy, lound, Ant. quiet
uproarious(adj) ที่มีเสียงดังเอะอะ, Syn. noisy, Ant. quiet
vociferant(adj) ที่เสียงดัง, See also: ที่ส่งเสียงเอะอะโวยวาย, Syn. vociferous
vociferant(n) ผู้ส่งเสียงดัง, See also: ผู้ส่งเสียงเอะอะโวยวาย
vociferate(vt) ส่งเสียงดัง, See also: ส่งเสียงเอะอะโวยวาย, ตะโกน, Syn. shout, scream, Ant. whisper
vociferate(vi) ส่งเสียงดัง, See also: ส่งเสียงเอะอะโวยวาย, ตะโกน, Syn. shout, scream, Ant. whisper
vociferation(n) การส่งเสียงเอะอะ
vociferously(adv) อย่งส่งเสียงเอะอะ
vociferousness(n) การส่งเสียงเอะอะ, See also: การโวยวาย
yammer for(phrv) ตะโกนเสียงดัง, See also: เอะอะโวยวาย, Syn. clamour for

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alarm(อะลาร์ม') n.,vt. ความตกใจ, ความหวาดกลัว, สัญญาณ บอกเหตุ, อุปกรณ์สัญญาณบอกเหตุ, เสียงปลุก, เสียงเอะอะโวยวาย. -alarmable adj. -alarmedly adv. -alarming adj., Syn. fear, alert, Ant. allay
boisterous(บอย'สเทอเริส) adj. หยาบ,หนวกหู,อึกทึก,พล่าน,เอะอะ, See also: boisterousness n. ดูboisterous, Syn. rowdy, Ant. restrained
brawl(บรอล) {brawled,brawling,brawls} vt.,n. (การ) ทะเลาะวิวาทอย่างเสียงดัง,การเอะอะโวยวาย, See also: brawler n. ดูbrawl
coarse-grainedadj. มีเนื้อไม้ที่หยาบ,หยาบ,เอะอะโวยวาย., See also: coarse-grainedness n. ดูcoarse-grained, Syn. crude
feddle-faddlen. ความไร้สาระ,เรื่องขี้ประติ๋ว,สิ่งที่ไม่เป็นหลักสำคัญ. vi. จู้จี้,ยุ่ง,เอะอะ. -fiddle-faddler n.
hog-wildadj. ตื่นเต้นเอะอะ,เตลิดเปิดโปง,คลัง
hoyden(ฮอย'เดิน) n. เด็กหญิงที่มีลักษณะและอุปนิสัยคล้ายเด็กผู้ชาย,เด็กหญิงแก่นแก้ว. adj. เจี๊ยวจ๊าว,เอะอะ., See also: hoydenish adj. hoydenness hoydenism n., Syn. hoiden.
obstreperous(อับสเทรพ'เพอรัส) adj. อึกทึกครึกโครม,เอะอะโวยวาย,ควบคุมได้ยาก,ซึ่งต่อต้านอย่างดื้อรั้น, Syn. turbulent
quack(แควคฺ) n.,vi. (กระทำเป็น) หมอเถื่อน,นักต้ม adj. กำมะลอ,หลอกลวง,เก๊,หลอกลวง,ต้ม (คน) ,คุยโว, (เสียง) (เป็ด) ร้องก้าบ ๆ ,ส่งเสียงเอะอะ, See also: quackish adj. quackishness n.
rant(แรนทฺ) vi.,vt.,n. (การ) พูดโผงผาง,พูดเอะอะ,คุยโว,คำพูดลักษณะดังกล่าว,การหาความสุขสำราญอย่างเต็มที่, See also: ranter n. rantingly adv., Syn. rave
robust(โรบัสท'ฺ,โร'บัสทฺ) adj. แข็งแรง,เข้มแข็ง,มีกำลังมาก,กำยำ,ที่ใช้กำลังมาก,เอางานเอาการ,หยาบ,เอะอะ,อุดมสมบูรณ์, Syn. hardy, vigorous
rouse(เราซ) vt.,n. (การ) ปลุก,ปลุกให้ตื่น,ทำให้ตื่น,กระตุ้น,ทำให้โกรธ,ยุยง,ก่อกวน,ดึงขึ้นสุดกำลัง,การดื่มเหล้ารวดเดียวหมด,การดื่มจนเมา,การเลี้ยงสุรา,การเลี้ยงอาหารอย่างเอะอะโวยวาย vi. ตื่นขึ้นมา,ลุกขึ้นมา,ฮึดสู้, Syn. awaken
rowdy(เรา'ดี) adj.,n. (คน) พาล,เสเพลเกเร,ชอบเอะอะโวยวาย, See also: rowdily adv. rowdiness n. rowdyish adj. rowdyishly adv. rowdyishness n. rowdyism n., Syn. unruly
rumpus(รัม'พัส) n. ความวุ่นวายที่อึกทึกครึกโครม,ความอลหม่าน,การส่งเสียงเอะอะโวยวาย pl. rumpuses, Syn. commotion, uproar
uproar(อัพ'รอร์) n. ความเอะอะ,ความสับสนวุ่นวาย,ความโกลาหล,ความอึกทึกครึกโครม
uproarious(อัพรอ'เรียส) adj. เอะอะ,สับสน,วุ่นวาย,โกลาหล,อึกทึกครึกโครม,เสียงดังมาก.
vociferant(โวซิฟ'เฟอเรินทฺ) adj. เสียงดัง,เสียงหนวกหู,เสียงเอะอะโวยวาย. n. ผู้ที่ส่งเสียงดังกล่าว, Syn. vociferating, noisy
vociferate(โวซิฟ'เฟอเรท) vt.,vi. ส่งเสียงร้องดังหรือหนวกหู,ตะโกนร้อง,ส่งเสียงเอะอะโวยวาย., See also: vociferator n., Syn. shout, bawl
vociferous(โวซิฟ'เฟอเริส) adj. (โวซิฟ'เฟอรัส) adj. ซึ่งร้องหนวกหู, ตะโกนร้อง,เสียงดังเอะอะโวยวาย, See also: vociferousness n., Syn. noisy
wild(ไวลดฺ) adj.,adv. เป็นป่า,ไม่เชื่อง,ป่าเถื่อนไม่มีอารยธรรม,ดุร้าย,รุนแรง,ไม่เป็นระเบียบ,ยุ่งเหยิงไม่มีการ ควบคุม,ไม่ได้ยับยั้ง,ฟุ่มเฟือย,คลั่ง,เตลิดเปิดเปิง,เอะอะ,n. ความรกร้างว่างเปล่า,พง,ทุ่งว่างเปล่า -Phr. (the wild ความรกร้างว่างเปล่า,ความเป็นป่า)

English-Thai: Nontri Dictionary
boisterous(adj) อึกทึก,หนวกหู,เอะอะ,หยาบ
obstreperous(adj) ดัง,เอะอะ,โวยวาย,อึกทึกครึกโครม
outcry(n) เสียงเอะอะโวยวาย,เสียงอึกทึก
racket(vi) สนุกสนาน,ส่งเสียงดัง,ส่งเสียงเอะอะ
roister(vi) โวยวาย,เอะอะ,วางมาด
roisterer(n) คนวางมาด,คนเอะอะโวยวาย
roughness(n) ความขรุขระ,ความหยาบ,ความกระด้าง,ความเอะอะโวยวาย
rowdy(adj) เอะอะ,เกะกะ,เสเพล,เกเร,พาล
tumult(n) ความสับสนวุ่นวาย,การเอะอะ,ความกระอักกระอ่วน
tumultuous(adj) สับสนวุ่นวาย,เอะอะ,กระอักกระอ่วน
uproar(n) เสียงอึกทึก,การเอะอะ,ความโกลาหล,ความสับสนวุ่นวาย
vociferous(adj) เอ็ดตะโร,เอะอะ,โวยวาย,หนวกหู
wild(adj) เป็นป่า,ดุร้าย,รุนแรง,ป่าเถื่อน,เดือด,บ้าคลั่ง,เอะอะ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
騒がしい[さわがしい, sawagashii] (adj) เอะอะ

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top