ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*เหงา*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: เหงา, -เหงา-
Longdo Dictionary ไทยภาคเหนือ (TH-NORTH) - ไทย (TH)
ง่อม(vt, adj) เหงา

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (ศัพท์ธรรมะ) (TH-DHAMMA) (UNAPPROVED version -- use with care )
หงอยเหงาน. มิทฺธ(นปุ.), วิปฺผาร(ปุุ.)
หงอยเหงาค. ทนฺธ, มนฺท, นิรีห, อุทาสีน, ทีนจิตฺต
หงอยเหงาก. นิชฺฌายติ, ปชฺฌายติ, วิปฺผรติ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เหงา(v) feel lonely, See also: feel lonesome, Syn. หงอย, เปลี่ยวใจ, เปล่าเปลี่ยว, หงอยเหงา, เหงาหงอย, Example: เขารู้สึกเหงาเลยออกไปเที่ยวนอกบ้านแทบทุกวัน
เหงาใจ(v) feel lonely, See also: be lonesome, be friendless, be forlorn, be abandoned, Syn. เหงาหงอย, Example: พ่อรู้สึกเหงาใจมากเวลาแม่ไม่อยู่
ความเหงา(n) loneliness, See also: solitude, desolation, isolation, seclusion, Syn. ความว้าเหว่, Example: คนในวัยผู้ใหญ่มักจะเกิดความเหงาและเหนื่อยหน่ายในช่วงบั้นปลายของชีวิต, Thai Definition: ความรู้สึกเปลี่ยวใจหรือเปล่าเปลี่ยวไม่คึกคัก
ง่วงเหงา(v) be sleepy, See also: be drowsy, be somnolent, be dozy, Syn. ง่วง, ง่วงซึม, ซึม, ซึมเซา, ง่วงงุน, เซื่องซึม, Ant. กระปรี้กระเปร่า, กระฉับกระเฉง, Example: การที่ต่อมทอมซิลอักเสบบ่อยทำให้เด็กขาดเรียน อ่อนเพลีย ง่วงเหงาและการรับรู้ไม่สมบูรณ์, Thai Definition: ลักษณะง่วงซึมไม่กระปรี้กระเปร่า
หงอยเหงา(adj) lonely, See also: lonesome, Syn. เปล่าเปลี่ยว, เหงาหงอย, เปลี่ยวใจ, เหงา, Ant. กระปรี้กระเปร่า, ร่าเริง, Example: ถึงลูกหมาจะยังได้อยู่ร่วมกัน แต่ทุกตัวก็ดูหงอยเงา
เหงาหงอย(v) feel lonesome, See also: be dispirited, be depressed, be melancholic, Syn. หงอยเหงา, เศร้าซึม, เหงา, เปล่าเปลี่ยว, Example: เด็กที่ขาดมารดามักจะเหงาหงอยบ่อยๆ แล้วจะกลายเป็นเด็กที่มีปัญหา
เงียบเหงา(v) be lonely, See also: be lonesome, be alone, be solitary, Syn. เหงาหงอย, ซึมเซา, เดียวดาย, Ant. ร่าเริง, คึกคัก, Example: โฉมศรีเงียบเหงาเพราะแฟนไปต่างประเทศ, Thai Definition: เปล่าเปลี่ยว, ว้าเหว่, ไม่มีใครไปมาหาสู่
เปลี่ยวเหงา(v) feel lonely, Syn. ว้าเหว่, เปลี่ยวใจ, อ้างว้าง, Example: เขารู้สึกเปลี่ยวใจอย่างยิ่งเมื่อเธอจากไป
ง่วงเหงาหาวนอน(v) be drowsy, See also: be sleepy, be dozy, be somnolent, be listless, Syn. ง่วง, ง่วงนอน, เซื่องซึม, ซึม, ซึมเซา, ง่วงซึม, Ant. ตื่นตัว, ว่องไว, กระฉับกระเฉง, กระปรี้กระเปร่า, Example: วันนี้ผมรู้สึกง่วงเหงาหาวนอนอย่างไรชอบกล, Thai Definition: มีอาการซึมเซาอยากนอนมาก

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ง่วงเหงา(-เหฺงา) ว. มีลักษณะง่วงซึมไม่กระปรี้กระเปร่า.
ง่วงเหงาหาวนอนก. มีอาการซึมเซาอยากนอนมาก.
เงียบเหงาก. เปล่าเปลี่ยว, ว้าเหว่, อ้างว้าง
เงียบเหงามีคนน้อย, มีคนไปมาหาสู่น้อย.
หงอยเหงา(หฺงอยเหฺงา) ว. เปลี่ยวใจไม่กระปรี้กระเปร่า, เหงาหงอย ก็ว่า.
เหงา(เหฺงา) ว. เปลี่ยวใจ, เปล่าเปลี่ยว, ไม่คึกคัก.
เหงาหงอยว. เปลี่ยวใจไม่กระปรี้กระเปร่า, หงอยเหงา ก็ว่า.
เหงา(เหฺงา) น. ชื่อลายกระหนกตัวแรก.
เหงาปั้นลมน. ตัวไม้ชายปั้นลมที่หักกลับโค้งเข้ามาคล้ายลายกระหนกตัวแรก.
กระงกกระงันว. งก ๆ งัน ๆ เช่น ถึงว่าจะกระงกกระงันงมเงื่อนเหงาหง่อยพี่ก็ไม่คิด (ม. ร่ายยาว ชูชก).
กระจองหง่อง, กระจ๋องหง่องว. ซึมเซา, หงอยเหงา.
กอดเข่า, กอดเข่าเจ่าจุกก. อยู่ในที่จำกัดอย่างหงอยเหงา เช่น ฝนตกทั้งวัน ไปไหนไม่ได้ ต้องนั่งกอดเข่าเจ่าจุกอยู่แต่ในบ้าน.
ขี้เล่นก. ชอบสนุกสนานและชอบกระเซ้าเย้าแหย่ เช่น ถ้าเขาไปเที่ยวด้วย พวกเราจะไม่รู้สึกเหงา เพราะเขาเป็นคนขี้เล่น, มีอารมณ์ดีไม่งอแง (มักใช้แก่เด็กเล็ก ๆ ) เช่น ตาหนูคนนี้ขี้เล่น
คลิ้งโคลง(คฺลิ้งโคฺลง) น. นกกิ้งโครง เช่น คลิ้งโคลงคล้อแคล้ในรัง นกเจ่าเหงาฟัง แลสารกระสาสรวลตาง (สมุทรโฆษ). (ดู กิ้งโครง ๑).
จ๋องว. หงอยเหงา, เซื่อง, ไม่กล้า, ไม่คึกคัก.
จองหง่องว. ซึมเซา, หงอยเหงา.
จ๋อย ๑ว. ซีดเซียว, หงอยเหงา, สลด, เช่น หน้าจ๋อย.
จับเจ่าว. หงอยเหงา, หงอยก๋อย.
จุกเจ่าว. เซา, นั่งเหงา, นั่งคุดคู้อยู่, เจ่าจุก ก็ว่า.
เจ่า ๒ว. อาการที่เกาะ จับ หรือนั่งอย่างหงอยเหงา เช่น นกจับเจ่า นั่งเจ่า, อยู่ในที่จำกัดไปไหนมาไหนไม่ได้ เช่น นํ้าท่วมต้องนั่งเจ่าอยู่กับบ้าน.
เจ่าจุกว. เซา, นั่งเหงา, นั่งคุดคู้อยู่, จุกเจ่า ก็ว่า.
เจ้าไทยเขียนเป็น เจาไท ก็มี เช่น พ๋องเผ่าพรรนอนนเหงาเจาไทอนนไปสู (จารึกวัดช้างล้อม).
เชื่อม ๓ว. มีอาการเงื่องเหงา มึนซึมคล้ายเป็นไข้ เช่น เชื่อมซึม.
ซบเซาว. หงอยก๋อย, เงียบเหงา, ไม่เบิกบาน
ซึม ๒ว. เหงาหงอยไม่ค่อยพูดจา, ไม่เบิกบาน, เช่น นั่งซึม.
ซึมกะทือว. ซึมเซา ง่วงเหงา หรือเกียจคร้าน.
ซึมเซาว. มีลักษณะเหงาหงอยง่วงซึมไม่กระปรี้กระเปร่า เช่น วันนี้รู้สึกซึมเซาไม่อยากทำงานเลย.
เซาว. ง่วงงุน เช่น ขี้เซา ซึมเซา, เหงาหงอย เช่น ซบเซา.
ธรณีสาร ๑เรียกคนที่มีลักษณะซึมเซาง่วงเหงาหาวนอนอยู่เสมอ ว่า คนต้องธรณีสาร.
หงอยก๋อยว. ซบเซา, จับเจ่า, เซื่องซึม, ง่วงเหงา.
หง่าวว. เสียงอย่างเสียงแมวตัวผู้ร้องหาแมวตัวเมีย, โดยปริยายหมายความว่า โดดเดี่ยว, เหงาอยู่ตามลำพัง, เช่น ปล่อยให้นั่งหง่าวอยู่คนเดียว.
หาวนอนก. หาวเพราะง่วงนอน, บางทีใช้เข้าคู่กับคำ ง่วงเหงา เป็น ง่วงเหงาหาวนอน ก็มี.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Lonelinessความเหงา [TU Subject Heading]
Depressซิมเศร้า,อารมณ์ที่ซบเซาหงอยเหงา,กด,ความกด,การกด,ถูกกด,ความกดดัน [การแพทย์]
Depressionการกด,กดลง,ความซึมเศร้า,โรคซึมเศร้า,อาการซึมเศร้า,ซึมเศร้า,การซึมเศร้า,จิตใจหดหู่,อารมณ์ซึมเศร้า,อารมณ์เศร้า,เศร้าเสียใจ,อารมณ์เศร้าซึม,โรคซึมเศร้า,ซึม,การซึมเศร้า,ความเศร้า,อาการทางระบบประสาทคล้ายคนเสียสติ,การเป็นคนเงียบเหงาซึมเศร้า,อาการหดหู่ใจ [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขี้เหงา[khīngao] (adj) FR: solitaire
เหงา[ngao] (adj) EN: lonely ; feeling lonely ; lonesome  FR: solitaire ; seul
เหงาหงอย[ngao-ngøi] (v) EN: feel lonely ; feel lonesome ; be dispirited ; be depressed ; be melancholic
เหงาหงอย[ngao-ngøi] (adj) EN: lonesome ; dispirited ; depressed ; melancholic  FR: mélancolique ; cafardeux
เงียบเหงา[ngīepngao] (v) EN: be lonely ; be lonesome ; be alone ; be solitary  FR: être seul

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
desolate(adj) อ้างว้าง, See also: โดดเดี่ยว, เหงา
forlorn(adj) เหงาหงอยและสิ้นหวัง, Syn. lonely, miseable, unhappy, Ant. cheerful, happy
loneliness(n) ความเปล่าเปลี่ยว, See also: ความโดดเดี่ยว, ความอ้างว้าง, ความเงียบเหงา, Syn. lonesomeness
lonely(adj) เปล่าเปลี่ยว, See also: เปล่าเปลี่ยว, เดียวดาย, หงอยเหงา, อ้างว้าง, เงียบเหงา, วังเวง, Syn. alone, Ant. accompanied
lonesome(adj) หงอยเหงา, See also: เงียบเหงา, ไร้เพื่อน, โดดเดี่ยว, เดียวดาย, ห่างไกลผู้คน, อ้างว้าง, วังเวง, Syn. lonely, alone, forlorn
lonesomeness(n) ความอ้างว้าง, See also: ความโดดเดี่ยว, ความเงียบเหงา, Syn. loneliness
woozy(sl) ง่วงนอน, See also: ง่วงเหงาหาวนอน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
inert(อินเนิร์ท') adj. เฉื่อยชา,ไม่มีชีวิตชีวา,เหงาหงอย,ไม่มีปฏิกิริยาโต้ตอบ ไม่มีฤทธิ์ทางยา., See also: inertness n., Syn. immobile
lethargic(ละธาร์'จิค) adj. เฉื่อยชา,เซื่องซึม,ซึม,ง่วง,ง่วงเหงาหาวนอน,เมินเฉย,เฉยเมย, See also: lethargy n. ดูlethargic, Syn. drowsy, sluggish
lone(โลน) adj. โดดเดี่ยว,คนเดียว,สันโดษ,โทน,ไร้เพื่อน,อ้างว้าง,ไม่มีคนอยู่,หงอยเหงา,วังเวง,โสด, See also: loneness n. ดูlone, Syn. isolated, solitary
lonely(โลน'ลี) adj. โดดเดี่ยว,คนเดียว,สันโดษ,โทน,ไร้เพื่อน,หงอยเหงา,วังเวง,ไม่มีคนอยู่,ที่ไกลคน., See also: lonelily adv. ดูlonely loneliness n. ดูlonely
lonesome(โลน'เซิม) adj. เงียบเหงา,หงอยเหงา,อ้างว้าง,วังเวง,ที่ไกลคน,ไม่มีคนอยู่
spiritless(สพี'ริทลิส) adj. หงอยเหงา,ไม่มีกะจิตกะใจ,ไม่หนักแน่น,ท้อแท้ใจ. ., Syn. sluggish, lethargic
washed-out(วอชดฺ'เอาทฺ) adj. สีตก,เหนื่อยอ่อน,เหน็ดเหนื่อย,หน้าตาหงอยเหงา,ซึ่งถูกน้ำเซาะหรือซัดพังหรือกร่อนลง, Syn. pale, faded

English-Thai: Nontri Dictionary
listless(adj) ทอดอาลัย,กระสับกระส่าย,เหงาหงอย,ไม่กระตือรือร้น,เฉยเมย
listlessness(n) ความกระสับกระส่าย,ความเหงาหงอย
slack(n) ความหย่อน,เศษถ่าน,ความเงียบเหงา,ความซบเซา
slumberous(adj) ง่วง,ง่วงเหงาหาวนอน,ขี้เซา
slumbrous(adj) ง่วง,ง่วงเหงาหาวนอน,ขี้เซา
spiritless(adj) ขลาด,ไม่มีกำลังใจ,ไม่สนุกสนาน,ท้อใจ,เหงา
stupid(adj) เซ่อ,โง่,โง่เขลา,มึนงง,เหงาหงอย,น่าเบื่อ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
寂しい[さびしい, sabishii] (adj) เหงา เปล่าเปลี่ยว

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
さみしい[さみしい, samishii] (adj) เหงา โดดเดี่ยว มีความหมายเช่นเดียวกับ, See also: S. 寂しい
寂しげ[さびしげ, sabishige] (adj) ดูท่าทางเหงา

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top