ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*เสือก*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: เสือก, -เสือก-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เสือก(v) butt in, See also: intrude, Syn. แส่, ยุ่ง, จุ้น, สะเออะ, ละลาบละล้วง, Example: อย่ามาเสือกเรื่องฉันได้ไหม, Thai Definition: เข้ามาเกี่ยวข้องพัวพันโดยไม่จำเป็น
เสือก(v) push, See also: shove, drive, thrust, Syn. ดัน, ผลัก, เคลื่อน, ไส, Example: เขาเสือกจานข้าวไปเบื้องหน้าด้วยความรู้สึกเบื่อหน่าย, Thai Definition: ไสไป, ผลักไป
เสือก(v) be nosy, See also: pry, snoop, poke, stick one's nose into someone's else's affairs/business, Syn. ทะลึ่ง, สอด, Example: ไอ้บ้า ! กำลังฝันว่าเหาะอยู่ทีเดียว เสือกปลุกขึ้นมาได้, Thai Definition: แสดงกิริยาหรือวาจาอันไม่สมควรในเรื่องที่มิใช่ธุระของตัว หรือในเวลาที่เขาไม่ต้องการ
เสือกสน(v) struggle, See also: strive, Syn. กระเสือกกระสน, Example: ประเทศเกษตรกรรมอยู่ในสภาพที่ได้แต่เสือกสนรักษาจำนวนประชากรให้มีความเป็นอยู่ระดับพอยังชีพได้เท่านั้น, Thai Definition: ดิ้นรนเพื่อให้พ้นความทุกข์ยาก
เสือกไส(v) expel, See also: expel, cast out, deport, displace, Syn. ไล่, ขับไล่, ขับไส, เสือกไสไล่ส่ง, Example: ฉันเองก็ไม่รู้ว่าจะถูกเสือกไสออกไปจากที่นี่เมื่อไหร่, Thai Definition: ส่งไปที่อื่นเพื่อให้พ้นไป
สอดเสือก(v) butt in, Syn. สอด, เสือก
เสือกระดาษ(n) paper tiger, Example: จเรตำรวจจะล้างภาพเสือกระดาษออกไปได้หรือไม่ ปัจจัยสำคัญอยู่ที่รัฐมนตรีมหาดไทย, Thai Definition: ประเทศ องค์การ หรือผู้ที่ทำท่าทีประหนึ่งมีอำนาจมาก แต่ความจริงไม่มี, Notes: (ปาก)
กระเสือกกระสน(v) strive, See also: struggle, toil, try, Syn. เสือกสน, ดิ้นรน, Example: เจ้าหัวขโมยกระเสือกกระสนไปตามสุมทุมพุ่มไม้เพื่อหลบตำรวจ, Thai Definition: ดิ้นรนเพื่อให้พ้นความทุกข์ยาก
เสือกไสไล่ส่ง(v) expel, See also: kick out, cast out, discharge, eject, Syn. ขับไล่ไสส่ง, Ant. ยินดีต้อนรับ, Example: ใครๆ ก็รังเกียจเขา พากันเสือกไสไล่ส่งให้ไปอยู่ที่อื่น, Thai Definition: แสดงความต้องการให้บุคคลพ้นไป

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กระเสือกกระสนก. ดิ้นรนเพื่อให้พ้นความทุกข์ยากเป็นต้น.
ตีป่าให้เสือกลัวก. ขู่ให้กลัว.
เสือกระดาษน. ประเทศ องค์การ หรือผู้ที่ทำท่าทีประหนึ่งมีอำนาจมากแต่ความจริงไม่มี.
เสือกระต่ายดู แมวป่า ที่ แมว ๑.
เสือกินวัวน. ชื่อการเล่นชนิดหนึ่ง ประกอบด้วยพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสขีดเป็นตา ๑๖ ตา มีผู้เล่น ๒ ฝ่าย ฝ่ายเสือมี ๔ ตัว ฝ่ายวัวมี ๑๒ ตัว โดยฝ่ายเสือวางเสือ ๔ ตัวไว้ที่มุมทั้ง ๔ แล้วฝ่ายวัวจะวางวัวลงในช่องทีละตัว พยายามไม่ให้เสือกินได้ การเดินต้องเดินทางตรงทีละช่อง เวลาเสือกินวัวต้องข้ามวัวไป ๑ ช่อง ถ้าเสือถูกล้อมจนเดินไม่ได้ ฝ่ายเสือก็แพ้ ถ้าฝ่ายวัวถูกเสือกินหมด ฝ่ายวัวก็แพ้.
เสือกก. ทำให้เคลื่อนไปบนพื้นโดยแรง เช่น เสือกจานไปข้างหน้า เสือกหัวเรือเกยตลิ่ง
เสือกโดยปริยายหมายความว่า เข้าไปจุ้นจ้านในเรื่องของคนอื่นโดยไม่ใช่หน้าที่หรือโดยไม่สมควร (เป็นคำไม่สุภาพ) เช่น ที่ห้ามเข้ายังเสือกเข้ามา.
เสือกกะโหลก(-กะโหฺลก) ว. สาระแนเข้าไปทำการโดยไม่มีใครต้องการให้ทำ.
เสือกคลานดู เลื้อยคลาน.
เสือกสนก. กระเสือกกระสน.
เสือกไสก. ส่งไปที่อื่นเพื่อให้พ้นไป, มักใช้เข้าคู่กับคำ ไล่ส่ง เป็น เสือกไสไล่ส่ง.
หลุมเสือกน. หลุมที่ตรงปากใช้โคลนหรือดินเหนียวทำให้ลื่นเพื่อให้ปลาเสือกตัวลงไป.
กระ ๔ใช้เป็นพยางค์หน้า (๑) ซึ่งเดิมเป็น ก กำ กุ ข ต ส เช่น กบิล-กระบิล, กำแพง-กระแพง, กุฎี-กระฎี, ขจัด-กระจัด, ตวัด-กระหวัด, สะท้อน-กระท้อน. (๒) โบราณใช้แทน ตระ เช่น ตระกูล-กระกูล, ตระลาการ-กระลาการ. (อัยการเบ็ดเสร็จ). (๓) เติมหน้าคำโดยไม่มีความหมายก็มี เช่น ซุ้ม-กระซุ้ม, โดด-กระโดด, พุ่ม-กระพุ่ม, ยาจก-กระยาจก, เติมให้มีความหมายแน่นแฟ้นขึ้นก็มี เช่น ทำ-กระทำ, ทุ้ง-กระทุ้ง, เสือกสน-กระเสือกกระสน. (๔) ยํ้าหน้าคำอันขึ้นต้นด้วย ก ในบทกลอน คือ กระกรี๊ด กระกรุ่น กระกลับกลอก กระเกริ่น กระเกรียม กระเกรียว กระเกรี้ยว กระเกริก. (๕) นอกนี้เป็น กระ มาแต่เดิม เช่น กระทรวง กระบือ.
กระเดือก ๆว. กระเสือกกระสนไปด้วยความลำบาก เช่น ว่ายน้ำกระเดือก ๆ.
กะบัง ๒น. เครื่องมือจับสัตว์นํ้าชนิดหนึ่ง ใช้เสาหรือไม้ลำปักทางซ้ายและทางขวาเรียงกันเป็นลำดับ แล้วเอาเฝือกขนาบกับเสาทั้ง ๒ ข้างอย่างเดียวกับจิบ แต่ระหว่างกลางทำร้านซึ่งสานด้วยไม้ไผ่ตลอดเป็นทางเพื่อให้ปลาเสือกตัวขึ้นแล้วเลื่อนตกลงไปในถุงอวนหรือตาข่ายที่ดักไว้ปลายทาง ต้องจับในเวลาที่นํ้าไหลเชี่ยว, กะบังรังเฝือก ก็ว่า.
กำเสาะก. กระเสาะ, เสาะ, เช่น เสือกซบสยบสกลลง กำเสาะโศกระด้าวดาล (สุธน).
เกย ๒ก. แล่นหรือเสือกขึ้นไปค้างอยู่พาดอยู่, ถูกซัดหรือลากขึ้นไปติดอยู่ค้างอยู่ เช่น เรือเกยฝั่ง, พาดทับเฉพาะชายหรือริม เช่น ปูเสื่อเกยกัน.
เกลือก ๑(เกฺลือก) ก. กลิ้งหรือเสือกตัวไปมา เช่น เกลือกตม เกลือกฝุ่น, เอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งทำเช่นนั้นเพื่อให้สิ่งอื่นติด เช่น เอาขนมเกลือกงา.
เกลือกกลิ้งก. กลิ้งหรือเสือกตัวไปมา เช่น นอนเกลือกกลิ้งอยู่บนที่นอน, เกลือก ก็ว่า
คืบ ๑ก. ทอดตัวบนพื้น เขยิบตัวหรือเสือกตัวไปข้างหน้าอย่างหนอน
ชุ่ย ๒ก. เสือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งไป, เสือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้, เช่น อ้ายพลายแก้วมิ่งเมืองไม่เงื่องงุย เอางาชุ่ยสอยดาวเข้าราวนม (ขุนช้างขุนแผน).
เดือกก. กระเดือก ๆ, ดิ้นกระเสือกไปด้วยความลำบาก.
แถกเสือกไป, ไถไป, ดิ้นรน, เช่น บพิตรพณเกล้า ข้าเห็นพราหมณ์เถ้าแถกมาถึง ชาวกาลึงคราษฎร์ฦๅ (ม. คำหลวง กุมาร)
แถกกระเสือกกระสน เช่น ปลาช่อนก็ดิ้นแถกโผล่ขึ้นมาอาศัยอยู่ในหนองน้ำนั้นต่อไปใหม่ (สารคดีชีวิตสัตว์ของนายแพทย์บุญส่ง เลขะกุล).
ปลาหมอแถกเหงือกก. กระเสือกกระสนดิ้นรน.
แมวป่าน. ชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิด Felis chaus Guldenstaedt ในวงศ์ Felidae ขนาดใหญ่กว่าแมวบ้าน สีนํ้าตาลอมเทาหรือนํ้าตาลอมเหลือง หูตั้งชัน มีพู่ขนสีดำที่ปลายหู, เสือกระต่าย หรือ เสือบอง ก็เรียก.
ยื่นจมูกก. เข้าไปสอดแทรกในเรื่องที่ไม่ใช่ธุระของตน, เสือก.
เลื่อนก. เคลื่อนหรือย้ายจากที่เดิมโดยลักษณะอาการต่าง ๆ เช่น ลาก เสือกไส ยกขึ้น กดลง
เลื้อยก. ทอดวกเวียนไป (ใช้แก่ไม้เถา), เสือกไปด้วยอก (ใช้แก่สัตว์ไม่มีตีน ตัวยาว) เช่น งูเลื้อย ไส้เดือนเลื้อย.
เลื้อยคลานน. สัตว์เลือดเย็นจำพวกที่ผิวหนังมีเกล็ดปกคลุม หายใจด้วยปอดอย่างจิ้งจก จิ้งเหลน จระเข้ เต่า งู ส่วนมากวางไข่ หลายชนิดออกลูกเป็นตัว ลูกอ่อนมีลักษณะอย่างพ่อแม่ เรียกว่า สัตว์เลื้อยคลาน, เดิมเรียกว่า สัตว์เสือกคลาน.
สอด ๑ก. เสือกหรือใส่เข้าไปในช่องหรือในระหว่างที่แคบ ๆ เช่น สอดจดหมายเข้าไปใต้ประตู สอดขาเข้าไปในกางเกง, ใส่ เช่น สอดสนับเพลา, แทรกเข้าไประหว่างกลาง เช่น เอาธนบัตรสอดไว้ในหนังสือ, แทรกเข้าในระหว่าง (มักใช้ในเชิงตำหนิ) เช่น ขณะที่ผู้ใหญ่กำลังพูดอยู่ เด็กไม่ควรพูดสอดขึ้น.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
paper, tigerเสือกระดาษ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
tiger paperเสือกระดาษ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เสือก[seūak] (v) EN: butt in ; intrude  FR: mettre son nez
เสือก[seūak] (v) EN: push ; shove ; drive ; thrust  FR: pousser
เสือกระดาษ[seūa kradāt] (n, exp) EN: paper tiger  FR: tigre de papier [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
butt in(phrv) ยุ่ง, See also: ทำให้ยุ่ง, เสือก
meddle in(phrv) สอด, See also: ยุ่งกับ, เสือกในเรื่อง
paper tiger(n) ผู้อ่อนแอ (ทั้งที่ภายนอกดูเข้มแข็ง), See also: เสือกระดาษ
poke one's nose in(idm) ยุ่ง, See also: เสือก, Syn. stick in
poke one's nose into(idm) ชองยุ่งเรื่องคนอื่น, See also: เสือก, Syn. stick into
thrust away(phrv) ผลักไส, See also: เสือก, ผลักอย่างแรง, ดันอย่างแรง, Syn. push back

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
butt(บัท) {butted,butting,butts} n. ปลาย,ส่วนปลาย,ส่วนก้น,ตะโพก,บุหรี่,ตอไม้ ,คนที่ถูกดูถูก,เป้ายิง,สนามยิงปืน,เป้าหมาย,การเอาหัวชน,ถังขนาด ใหญ่ -v. ประชิดใกล้กับ,พุ่งออกชน,ขวิด -Id. (butt in เสือก,ยุ่ง), Syn. end
impertinence(อิมเพอ' ทะเนินซฺ) n. ความทะลึ่ง, ความโอหัง, ความเสือก, ความไม่เข้าเรื่อง, ความไม่เหมาะสม, Syn. insolence
impertinent(อิมเพอ' ทิเนินทฺ) adj. ทะลึ่ง, โอหัง, เสือก, ไม่เข้าเรื่อง, ไม่เหมาะสม, หยาบคาย. impertinently adv., See also: impertinent-ness n., Syn. impudent, rude
kibitz(คิบ'บิทซ) vi. ยุ่งเรื่องคนอื่น,เสือก, (คนดู) ชอบให้คำแนะนำที่ไม่พึงปรารถนาแก่ผู้เล่น
meddle(เมด'เดิล) vi. เข้ายุ่ง,ยุ่ง,เสือก., See also: meddler n. meddlingly adv.
meddlesome(เมด'เดิลเซิม) adj. ชอบยุ่ง,ชอบเสือก.
obtrude(อับทรูด') v. บุกรุก,รุกล้ำ,ดัน,พุ่งออก,เสือกยื่น,โผล่,แลบ,ดันทุรัง,ถลัน., See also: obtruder n. obtrusion n., Syn. encroach
obtrusive(อับทรู'ซิฟว) adj. ซึ่งบุกรุก,ซึ่งรุกล้ำ,ถลันเข้าไป,โผล่พรวด,ยื่น,เสือก,โอ้อวด
officious(อะฟิช'เชิส) adj. เสือก,ชอบยุ่งเรื่องของคนอื่น,ซึ่งเอาอกเอาใจเกินไป., See also: officiousness n., Syn. meddlesome
paper tigern. เสือกระดาษ
paul pryคนที่ชอบสอดรู้สอดเห็น,คนเสือก
perk(เพิร์ค) vi. เชิดหน้า,เงย,ชูคอ,กระฉับกระเฉงขึ้นมา,เสือก,ทะลึ่ง,วางมาด,วางท่า vi.,vt. กรอง,ชง,ซึมผ่านadj. ปราดเปรียว,ว่องไว,กระปรี้กระเปร่า,อวดดี,เชิดหน้า,เงยหน้า,แต่งตัว. perkingly adv., See also: perkish adj., Syn. perky
perky(เพิร์ค'คี) adj. ทะลึ่ง,เสือก,อวดดี,ว่องไว,ปราดเปรียว., See also: perkily adv. perkiness n., Syn. spirited
pert(เพิร์ท) adj. ทะลึง,ทะเล้น,ไม่มีมารยาท,เสือก,กล้า,กระฉับกระเฉง,ฮึกเหิม, See also: pertness n., Syn. forward, inpudent
pragmatic(แพรคแมท'ทิค) adj. เกี่ยวกับความเป็นจริง,เกี่ยวกับผลที่แท้จริง,เกี่ยวกับการเน้นการปฏิบัติหรือการประยุกต์,พลการ,ยุ่ง,เสือก,ดื้อรั้น,ถือทิฐิ,เกี่ยวกับสาเหตุของเหตุการณ์ n. ผู้ยุ่ง,ผู้ทำโดยพลการ,ผู้ดื้อรั้น,ผู้ถือทิฐิ, See also: pragmaticism n.
pusher(พุช'เชอะ) n. ผู้ผลัก,ผู้ดัน,คนเสือก,เครื่องบินที่มีใบพัดชนิดผลักดัน (แทนที่จะเป็นลากพา) , (สแลง) ผู้ขายยาเสพติด
self-assertionn. การยืนยันในความคิดของตัวเอง,การกระทำตามอำเภอใจ,ความอวดดี,ความเสือก., See also: self-asserting adj. . self-assertive adj., Syn. assertiveness
thrust(ธรัสทฺ) vt.,vi. ผลัก,ดัน,ยัน,ยัด,แทง,เสียบ,สอด,เสือก,ซุก,โถม,พุ่งเข้าใส่,ตี,ทิ่ม,ผลักอย่างแรง,เหน็บแนม,กล่าวหา n. การกระทำดังกล่าว,การโจมตี,การรุก,แรงผลักดัน,กำลังดัน,การร้าวแตกของผิวพื้นดิน,แรงอัดขาดของชั้นพื้นดิน., See also: thruster n.

English-Thai: Nontri Dictionary
impertinent(adj) ทะลึ่ง,เสือก,สะเออะ,อ้อมค้อม,ไม่ตรงประเด็น
meddle(vi) ยุ่งเกี่ยว,แทรกแซง,เสือก
meddler(n) คนชอบยุ่ง,คนชอบแทรกแซง,คนชอบเสือก
meddlesome(adj) ชอบยุ่ง,ชอบแทรกแซง,ชอบเสือก
obtrude(vt) ยุ่ง,เสนอหน้า,เสือก,ถลัน,บุกรุก
obtrusive(adj) สะเออะ,เสือก,ซึ่งบุกรุก,ซึ่งรุกล้ำ
officious(adj) ชอบยุ่ง,เจ้ากี้เจ้าการ,เสือก
shove(n) การเข็น,การผลัก,การดัน,การเสือก,การซุก,การออกเรือ
shove(vi, vt) เข็น,ผลัก,ไส,ดัน,เสือก,ซุก,ออกเรือ
thrust(vt) ดัน,ผลัก,แทง,เสือก,ทิ่ม,ยัด,ดุน,ยัน,ตี

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
お節介[おせっかい, osekkai] สอดรู้สอดเห็น, เสือก, Syn. 詮索好きな
詮索好き[せんさくずき, sensakuzuki] (adj) สอดรู้สอดเห็น, เสือก, Syn. お節介
邪魔[じゃま, jama] (n, adj) กีดขวาง, เกะกะ, เสือก

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top