ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*เล่นพรรคเล่นพวก*

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: เล่นพรรคเล่นพวก, -เล่นพรรคเล่นพวก-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เล่นพรรคเล่นพวก(v) play favoritism, See also: favour one's friends, Syn. เล่นพวก, เล่นพวกเล่นพ้อง, Example: นักการเมืองคนนี้เล่นพรรคเล่นพวกทำให้เขามีพวกพ้องมากมาย, Thai Definition: ถือเอาพรรคพวกของตนเป็นใหญ่และสำคัญ
การเล่นพรรคเล่นพวก(n) favoritism, Syn. การเล่นพวกเล่นพ้อง, Example: การเล่นพรรคเล่นพวกในการทำงานทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่คนในสังคม

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เล่นพรรคเล่นพวก, เล่นพวก, เล่นพวกเล่นพ้องก. ถือพวกพ้องเป็นใหญ่หรือสำคัญ.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การเล่นพรรคเล่นพวก[kān len phak lenphūak] (n, exp) EN: favoritism  FR: favoritisme [m]
เล่นพรรคเล่นพวก[len phak lenphūak] (v, exp) EN: play favoritism; favour one's friends  FR: favoriser son entourage

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
favoritism(n) ความลำเอียง, See also: การเล่นพรรคเล่นพวก, Syn. bias, inequity, partiality
nepotism(n) การเล่นพรรคเล่นพวก, Syn. favoritism
nepotist(n) คนเล่นพรรคเล่นพวก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
factious(แฟค'เชิส) adj. ซึ่งเล่นพรรคเล่นพวก,ซึ่งแบ่งเป็นฝักเป็นฝ่าย., See also: factiousness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
clannish(adj) ถือพวก,ถือพี่ถือน้อง,เล่นพรรคเล่นพวก
factious(adj) ชอบขัดแย้ง,เป็นก๊กเป็นเหล่า,เล่นพรรคเล่นพวก

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
cronyism(n) ระบบพวกพ้อง การเล่นพรรคเล่นพวก หรือ การเอื้อประโยชน์ให้แก่คนใกล้ชิดของตน

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top