ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*เร่าร้อน*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: เร่าร้อน, -เร่าร้อน-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เร่าร้อน(v) be anxious, See also: be worried, Syn. รุ่มร้อน, Example: เขารู้สึกเร่าร้อนไปทั้งตัว ดังมีดวงไฟสุมฮืออยู่ในอก, Thai Definition: กลัดกลุ้มด้วยร้อนใจ
ความเร่าร้อน(n) impatience, Syn. ความรุ่มร้อน, ความร้อนรุ่ม

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เร่าร้อนก. กลัดกลุ้มด้วยร้อนใจ.
กระสับกระส่ายว. เร่าร้อนใจทนนิ่งเป็นปรกติไม่ได้, กระวนกระวาย, ทุรนทุราย.
ดัก ๆว. ลำบาก, อึดอัด, เร่าร้อนใจ, เช่น มาเดียวพี่ดักดัก ใจจอด แม่แม่ (นิ. นรินทร์), อะดัก ก็ว่า.
เผาก. ทำให้ร้อนให้สุกหรือให้ไหม้เป็นต้นด้วยไฟ เช่น เผาเหล็ก เผากล้วย เผาป่า, โดยปริยายหมายความว่า ทำให้ร้อน เช่น แดดเผา, ทำให้เร่าร้อน เช่น กิเลสเผา, ทำให้หมดไป เช่น เผากิเลส.
พิลาลส(-ลาลด) ก. อยาก, กระหาย, เร่าร้อน
ไฟกิเลสน. กิเลสที่เปรียบเสมือนไฟเพราะทำให้จิตใจเร่าร้อน ได้แก่ ราคะ โทสะ และโมหะ.
รนก. นิ่งอยู่ไม่ได้, เร่าร้อน, เช่น รนหาที่ตาย รนหาเรื่อง.
ร้อนวิชาก. เกิดความเร่าร้อนเนื่องจากคาถาอาคมจนอยู่ไม่เป็นปรกติ
ร้อนวิชาเร่าร้อนอยากจะแสดงวิชาความรู้พิเศษหรือคาถาอาคมจนผิดปรกติวิสัย.
ร้อน ๆ หนาว ๆก. ครั่นเนื้อครั่นตัว, มีอาการคล้ายจะเป็นไข้เพราะเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาว, โดยปริยายหมายความว่า มีความเร่าร้อนใจกลัวว่าจะถูกลงโทษหรือถูกตำหนิเป็นต้น, สะบัดร้อนสะบัดหนาว หรือ หนาว ๆ ร้อน ๆ ก็ว่า.
ระด่าวว. อาการที่ดิ้นสั่นรัวไปทั้งตัว, เร่าร้อน.
สะบัดร้อนสะบัดหนาวก. ครั่นเนื้อครั่นตัว, มีอาการคล้ายจะเป็นไข้เพราะเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาว, โดยปริยายหมายความว่า มีความเร่าร้อนใจกลัวว่าจะถูกลงโทษหรือถูกตำหนิเป็นต้น เช่น ผู้ที่ทำความผิดไว้ พอเห็นผู้บังคับบัญชามาก็รู้สึกสะบัดร้อนสะบัดหนาว, ร้อน ๆ หนาว ๆ หรือ หนาว ๆ ร้อน ๆ ก็ว่า.
สันดาป(-ดาบ) น. ความเร่าร้อน, ความแผดเผา
หนาว ๆ ร้อน ๆก. ครั่นเนื้อครั่นตัว, มีอาการคล้ายจะเป็นไข้เพราะเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาว, โดยปริยายหมายความว่า มีความเร่าร้อนใจกลัวว่าจะถูกลงโทษหรือถูกตำหนิเป็นต้น, ร้อน ๆ หนาว ๆ หรือ สะบัดร้อนสะบัดหนาว ก็ว่า.
อะดักว. ลำบาก, อึดอัด, เร่าร้อนใจ, ดัก ๆ ก็ว่า.
อุณหาการน. อาการร้อน, อาการเร่าร้อน.
อุษณาการ(อุดสะนา-) น. อาการเร่าร้อน.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ardent(adj) ร้อนแรง, See also: รุนแรง, เร่าร้อน, Syn. passionate, fervent, impassioned
fervent(adj) ซึ่งแสดงความรู้สึกอย่างมาก, See also: รุนแรง, เร่าร้อน, แรงกล้า, Syn. ardent, eager, fervid, zealous, Ant. apathetic
fervid(adj) ซึ่งแสดงความรู้สึกอย่างมาก, See also: รุนแรง, เร่าร้อน, แรงกล้า, Syn. ardent, fervent, Ant. apathetic
fiery(adj) เร่าร้อน, See also: เผ็ดร้อน, รุนแรง, Syn. ardent, hotheaded, spirited, Ant. calm, timid
fire(n) ความกระตือรือร้น, See also: ความรู้สึกแรงกล้า, ความเร่าร้อน, Syn. enthusiasm, ardour, passion, Ant. dullness, ennui
flame(n) ความรู้สึกที่รุนแรง, See also: ความรุ่มร้อน, ความเร่าร้อนของอารมณ์, Syn. passion
incandescent(adj) ที่ร้อนแรง (อารมณ์), See also: ที่เร่าร้อน, Syn. ablaze, fiery
passionate(adj) ตัณหาจัด, See also: เร่าร้อน, ซึ่งมีความต้องการทางเพศ, Syn. ardent
red-hot(adj) ซึ่งมีอารมณ์รุนแรง, See also: เร่าร้อน, โกรธ, Syn. ebullient
vehemence(n) ความเร่าร้อน, See also: ความแรงกล้า, ความรุนแรง, Syn. fervor, frenzy, violence, Ant. calm, cool
vehemency(n) ความเร่าร้อน
vehement(adj) เร่าร้อน, See also: รุนแรง, Syn. ardent, passionate, strong, Ant. apathetic
zeal(n) ความกระตือรือร้นจนเกินไป, See also: ความปรารถนาอย่างมาก, ความขยันขันแข็ง, การมีใจจดใจจ่อ, ความเร่าร้อน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
apache danceการเต้นรำที่เร่าร้อน, การเต้นรำกุ๊ย
ardency(อาร์'เดินซี) n. อารมณ์,ความเร่าร้อน,ความกระตือรือร้น, Syn. passion, ardour
ardent(อาร์'เดินทฺ) adj. มีอารมณ์เร่าร้อน, กระตือรือร้น, รุนแรง (zealous,passionate)
ardor(อาร์'เดอะ) n. ความเร่าร้อน, ความกระตือรือร้น (fervour,zeal, passion)
ardour(อาร์'เดอะ) n. ความเร่าร้อน, ความกระตือรือร้น (fervour,zeal, passion)
bobbish(บอบ'บิช) adj. มีจิตใจที่เร่าร้อน,ฮึกเหิม
broil(บลอล) {broiled,broiling,broils} vt.,vi.,n. (การ) ย่าง,ปิ้ง,เผา,ทำให้ร้อนจัด, เร่าร้อน,โกรธ,ทะเลาะวิวาท, Syn. cook, heat, bake, burn
burning(เบิร์น'นิง) adj. ลุกไหม้,เผาไหม้,ร้อนจัด,สว่างมาก,ลุกช่วง,เร่าร้อน,สำคัญ,รีบด่วน n. การเผาไหม้,ความเลวร้ายมาก, ปัญหาสำคัญ
doo-da(ดู'ดะ) n. จิตที่เร่าร้อน,ความตื่นตระหนก
elann. ความฮึกเหิม,ความเร่าร้อน
electricity(อีเลคทริส'ซิที) n. ไฟฟ้า,กระแสไฟฟ้า,วิชาไฟฟ้า,การไฟฟ้า,ประจุไฟฟ้า,ไฟฟ้าสถิต,อารมณ์หรือความรู้สึกที่ตื่นเต้น,เร่าร้อนตึงเครียด
enkindle(เอนคิน'เดิล) vt.,vi. จุดไฟ,กระตุ้นให้เร่าร้อน,กระตุ้นให้กระฉับกระเฉง., See also: enkindler n. ดูenkindle, Syn. light
enthusiastic(เอนธิวซิแอส'ทิค) adj. กระตือรือร้น,มีศรัทธาแรงกล้า,เร่าร้อน,มีใจจดจ่อ.
excited(เอคไซ'ทิด) adj. ตื่นเต้น,ร้อนใจ,เร่าร้อน,คล่องขึ้น,กระฉับกระเฉง, See also: excitedness n. ดูexcited
excitement(เอคไซทฺ'เมินทฺ) n. ความตื่นเต้น,ความเร่าร้อน,สิ่งที่กระตุ้น,สิ่งเร้า., Syn. excitation
fervency(เฟอ'เวินซี) n. ความอบอุ่นมาก,ความเร่าร้อน,ความกระตือรือร้น, Syn. ardency, zeal
fervent(เฟอ'เวินทฺ) adj. อบอุ่นมาก,ร้อนรน,เร่าร้อน,มีศรัทธาสูง,อบอุ่น,กระตือรือร้น., See also: fervently adv, ferventness n., Syn. fervid
fervid(เฟอ'วิด) adj. ร้อนรน,เร่าร้อน,กระตือรือร้น,ร้อน,เผาไหม้., See also: fervidity n. fervidness n., Syn. fervent
fervor(เฟอ'เวอะ) n. ความอบอุ่นมาก,ความร้อนรน,ความเร่าร้อน,ความร้อนจัด
fervour(เฟอ'เวอะ) n. ความอบอุ่นมาก,ความร้อนรน,ความเร่าร้อน,ความร้อนจัด
fire(ไฟ'เออะ) {fired,firing,fires} n. ไฟ,เพลิง,ไฟไหม้,การลุกเป็นไฟ,ความเร่าร้อน,ความกระตือรือร้น,ความมีชีวิตชีวา,ประกายไฟ,การยิงอาวุธปืน vt. ยิงกระสุน,ยิง,จุดไฟ,ไล่ออก,เลิกจ้าง. vi. ติดไฟ,ไฟไหม้,ลุก,มีอารมณ์เร่าร้อน,ตื่นเต้น,ยิงปืน,ปล่อยขีปนาวุธ -on fire กำลั
flame(เฟลม) {flamed,flaming,flames} n. เปลวไฟ,เปลวเพลิง,การลุกเป็นไฟ,ความสว่างโชติช่วง,ความเร่าร้อนแห่งอารมณ์,ความเจิดจ้าของสี,ความเข้มข้น,คนรัก. vi. ลุกเป็นไฟ,มีอารมณ์เร่าร้อน,ระเบิด,ปะทุ,เดือดดาล. vt. ทำให้ลุกเป็นไฟ,ทำให้แดงฉาน,ใช้เปลวไฟแจ้งสัญญาณ. คำศัพ
flaming(เฟลม'มิง) adj. ลุกไหม้,ลุกเป็นเพลิง,เร่าร้อน,บันดาลโทสะ,มีสีแดงจ้า,โอ้อวด., See also: lflamingy adv., Syn. blazing
glow(โกล) n.,vi. (เปล่ง) แสงที่เปล่งออกมา,แสงเรือง,ความแดงเรื่อ,สีเลือด,ความสดใสของสี,ความเร่าร้อน, Syn. gleam, colour, burn
hectic(เฮค'ทิด) adj. วุ่นวาย,น่าตื่นเต้น,เร่าร้อนใจ,เป็นไข้,สูญเสีย,เกี่ยวกับวัณโรค., See also: hectically, hecticly adv. hecticness n., Syn. chaotic, feverish
high-wrought(ไฮ'รอท) adj. ตื่นเต้นอย่างมาก,เร่าร้อน,ตึงเครียดมาก
hot(ฮอท) n. ร้อน,เร่าร้อน,ใจร้อน,เผ็ดร้อน,มีความรู้สึกรุนแรง,เต็มไปด้วยราคะ,ใหม่สุด,ใหม่เอี่ยม,ใกล้ชิด,ซึ่งติดตามอย่างใกล้ชิด,เป็นที่นิยมมาก,ตลก,แปลกประหลาด,น่าตื่นเต้นที่สุด,น่าสนใจที่สุด,เร้าอารมณ์มาก (ดนตรี), Syn. burning, torrid, p
impassion(อิมแพซ'เชิน) vt. กระตุ้นอารมณ์,ทำให้เร่าร้อน,ทำให้มีอารมณ์,ทำให้กระตือรือร้น
impassionate(-แพช'ชะเน็ท) adj. เต็มไปด้วยอารมณ์,มีอารมณ์เร่าร้อน,กระตือรือร้น adj. ไร้อารมณ์,ใจเย็น,ปราศจากอคตี
impassioned(อิมแพช'เชินดฺ) adj. เต็มไปด้วยอารมณ์,เร่าร้อน,กระตือรือร้น
incalescent(อินคะเลส' เซินทฺ) adj. ร้อนระอุ, เร่าร้อน., See also: incalescence n
incandesce(อินคันเดสฺ') vi., vt. ลุกโชติช่วง, ทำให้ลุกโชติช่วง, เร่าร้อน
incandescent(อิน' คัพเดส' เซินทฺ) adj. ลุกโชติช่วง, เกี่ยวกับแสงไฟที่ลุกโชติช่วง, สว่างจ้า, ปราดเปรื่อง, เร่าร้อน (glowing with heat)
intense(อินเทนซฺ') adj. เข้มข้น,หนาแน่น,แรงกล้า,รุนแรง,เร่าร้อน,เอาจริงเอาใจ., See also: intensely adv. intenseness n., Syn. strong, -A. weak
intensity(อินเทน'ซิที) n. ความเข้มข้น,ความหนาแน่น,ความแรงกล้า,ความรุนแรง,ความเร่าร้อน,การเอาจริงเอาจัง, Syn. ardour, -A. weakness
kindle 1(คิน'เดิล) {kindled,kindling,kindles} vt. จุดไฟ,ก่อไฟ,ทำให้ลุกเป็นไฟ,กระตุ้น,ปลุก,เร้า,อารมณ์ vi. เริ่มลุกไหม้,มีอารมณ์เร่าร้อน,ลุกลาม, Syn. inflame, ignite, excite, Ant. discourage
lather(แลธ'เธอะ,ลา'เธอะ) n. ฟองสบู่,ฟอง,ภาวะที่ตื่นเต้น,ภาวะที่เร่าร้อน,ช่างกลึง vi. กลายเป็นฟอง,เป็นฟอง vt. ใส่ฟอง,ปกคลุมไปด้วยฟอง
pash(แพช) vt. ตีแตก,ตีจนละเอียด n. ศีรษะ,หัว,ตัณหา,อารมณ์เร่าร้อน,กิเลส
passionate(แพช'เชินเนท) adj. มีอารมณ์มาก,เร่าร้อน,กระตือรือร้น,มีอารมณ์ไคร่ได้ง่าย,โกรธง่าย,สะเทือนอารมณ์ได้ง่าย
rage(เรจฺ) n. ความเดือดดาล, ความรุนแรงของลม คลื่นไฟโรคอื่น ๆ ,ความรุนแรงของอารมณ์,ความอยากอาหารหรืออื่น ๆ ,ความคลั่ง,ความเร่าร้อน,สิ่งที่คลั่งไคล้ไหลหลง. vi. พูดหรือกระทำด้วยความเดือดดาล,รีบเร่งไป,ลุกลาม,โหมพัด,โหมกระหน่ำ., See also: ragingly adv.
raring(เร'ริง) adj. รีบร้อน,เร่าร้อน,กระตือรือร้น, Syn. eager
romantic(โรแมน'ทิค) adj. เกี่ยวกับเรื่องรักใคร่,จินตนาการ,เป็นไปไม่ได้,แสดงความรัก,เร่าร้อน,ร้อนรน,รุนแรง,เชิงนวนิยาย,เพ้อฝัน,เป็นละคร n. บุคคลที่เร่าร้อน (โดยเฉพาะเกี่ยวกับความรักและจินตนาการ), See also: romanticist n., Syn. sent
seethe(ซีธ) vi. เป็นฟอง,กลายเป็นฟอง,เดือด,พล่าน,คึกคัก,เร่าร้อน,ตื่นเต้น vt. ทำให้เปียกชุ่ม,ทำให้เดือด,ความเดือดพล่าน,ความคึกคัก,ความเร่าร้อน,ความตื่นเต้น, Syn. foam, boil
sportive(สพอร์'ทิฟว) adj. ขี้เล่น,ชอบหยอกล้อ,ชอบล้อเล่น,ชอบสนุกสนาน,เกี่ยวกับกีฬา,เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงจากลักษณะของพ่อแม่,เร่าร้อน, See also: sportiveness n., Syn. playful, gay
up(อัพ) adj. ขึ้น,ขึ้นไป,อยู่ชั้นบน,ตั้งตรง,อยู่เหนือ,อยู่สูงกว่า,ลุกขึ้น,ตื่นขึ้น,ขึ้นหน้า,เกิดขึ้น,มากขึ้น,ขึ้นเหนือ,เกลี้ยง,แน่นหนา,เร่าร้อน,ไปตามลม,ให้หมด,ให้เสร็จ,ถึงที่สุด,โดยสิ้นเชิง. vt. ทำให้ใหญ่ขึ้น,ยกเว้น,ทำให้ดีขึ้น. vi. เริ่ม,ริเริ่ม
urgency(เออ'เจินซี) n. ความเร่งรีบ,ความเร่งเร้า,ความเร่าร้อน,ความรีบด่วน,ภาวะฉุกเฉิน,urgencies ความรีบด่วน,เรื่องรีบด่วน
vehemence(วี'ฮะเมินซฺ) n. ความเร่าร้อน,ความแรงกล้า,ความรุนแรง,ความดุเดือด., Syn. vehemency, eagerness, zeal, passion
vehement(วี'ฮะเมินทฺ) adj. เร่าร้อน,แรงกล้า,รุนแรง,ดุเดือด,โกรธเคือง,มีพลังสูง,กระตือรือร้น., Syn. impassioned
warm-blooded(วอร์ม'บลัดดิด) adj. เกี่ยวกับสัตว์เลือดอุ่น,มีอารมณ์ร้อน,เร่าร้อน,กระตือรือร้น,หุนหันพลันแล่น, See also: warm-bloodedness n.
white-hot(ไวทฺ'ฮอท) adj. ร้อนจัด, (เหล็ก) ร้อนจัดจนเป็นสีขาว,กระตือรือร้นที่สุด,เจ้าอารมณ์ที่สุด,เร่าร้อนยิ่ง

English-Thai: Nontri Dictionary
ardent(adj) เร่าร้อน,รุนแรง,กระตือรือร้น,ขะมักเขม้น
broil(vi) เร่าร้อน,โกรธ
chafe(vi, vt) ถู,สี,ครูด,โกรธ,ฉุนเฉียว,โมโห,อารมณ์เสีย,เร่าร้อน
excitement(n) ความตื่นเต้น,ความเร่าร้อน,สิ่งเร้า,สิ่งกระตุ้น
fervent(adj) ร้อน,กระตือรือร้น,เร่าร้อน,มีศรัทธาแรงกล้า
fervid(adj) เผ็ดร้อน,ร้อน,เร่าร้อน,กระตือรือร้น
fervour(n) ความเร่าร้อน,ความร้อน,ความกระตือรือร้น
feverish(adj) เป็นไข้,มีไข้,ตัวร้อน,เร่าร้อน,กระสับกระส่าย,ตื่นเต้น
flame(n) แสงไฟ,เปลวไฟ,ความโชติช่วง,ความเร่าร้อน
flame(vi) ลุกเป็นไฟ,ส่องแสงกล้า,บันดาลโทสะ,เร่าร้อน,ปะทุ
glow(n) แสงเรือง,แสงเรื่อ,สีเลือด,ความเร่าร้อน
heat(n) ความร้อน,ความเผ็ดร้อน,ความเร่าร้อน,ความรุนแรง,อุณหภูมิ
heat(vi) ร้อนขึ้น,อุ่น,ตกมัน,ฉุนเฉียว,เดือด,เร่าร้อน,ตื่นเต้น
hot(adj) ร้อน,เผ็ด,ถึงพริกถึงขิง,สดๆร้อนๆ,เร่าร้อน,ใจร้อน
impassioned(adj) เร้าความรู้สึก,เร่าร้อน,กระตือรือร้น
incandescent(adj) ร้อนเป็นไฟ,ร้อนระอุ,เร่าร้อน,โชติช่วง,สว่างจ้า
kindle(vi) ติดไฟ,ลุกเป็นไฟ,เร่าร้อน,เร้าอารมณ์
seethe(vi) เดือดพล่าน,เป็นฟอง,เร่าร้อน,ตื่นเต้น
vehemence(n) ความรุนแรง,ความเร่าร้อน,ความดุเดือด
vehement(adj) รุนแรง,เร่าร้อน,ดุเดือด,มีพลังสูง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
intensity(n) ความเข้มข้น, ความหนาแน่น, ความแรงกล้า, ความรุนแรง, ความเร่าร้อน, การเอาจริงเอาจัง

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top