ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*เรื่อยเปื่อย*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: เรื่อยเปื่อย, -เรื่อยเปื่อย-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เรื่อยเปื่อย(adv) continuously and aimlessly, Example: ขากลับออกจากหมู่บ้าน เราคุยกันเรื่อยเปื่อยถึงเรื่องเงินๆ ทองๆ, Thai Definition: เรื่อยๆ ไปโดยไม่มีจุดหมาย
พูดเรื่อยเปื่อย(v) speak extemporaneously, See also: speak continuously, Example: ฉันก็พูดเรื่อยเปื่อยไปอย่างนั้นเอง อย่าคิดอะไรมาก, Thai Definition: พูดไปเรื่อยๆ โดยไม่ได้คิดไว้ว่าจะพูดอะไร

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เรื่อยเปื่อยว. เรื่อย ๆ ไปโดยไม่มีจุดหมาย เช่น พูดเรื่อยเปื่อย เดินเรื่อยเปื่อย.
กะเตง ๆว. ลักษณะที่ไปอย่างไม่เรียบร้อยคล้ายกับมีของถ่วงอยู่ข้างหนึ่ง เช่น อุ้มลูกกะเตง ๆ พายเรือกะเตง ๆ, กะเตงเรง ก็ว่า, ลักษณะที่ไปอย่างเรื่อยเปื่อย เช่น วัน ๆ ได้แต่กะเตง ๆ ไปโน่นไปนี่.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
graphorrhea; graphorrhoeaอาการเขียนเรื่อยเปื่อย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
graphorrhoea; graphorrheaอาการเขียนเรื่อยเปื่อย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
buck(vt) พูดเรื่อยเปื่อย (Anglo-Indian)
buck(n) การพูดเรื่อยเปื่อย (Anglo-Indian)
chaffer(vi) พูดเรื่อยเปื่อย, See also: พูดไม่หยุด
chatter(vi) พูดเรื่อยเปื่อย, See also: พูดจ้อ, พูดไร้สาระ, พูดไปเรื่อย, พูดเพ้อเจ้อ, Syn. blabber, clack, gabble, gibber, maunder, palaver, piffle, prate, prattle, tattle, tittle-tattle, twaddle
fiddle-faddle(vi) ปล่อยเวลาผ่านไปอย่างไร้ค่า, See also: ชักช้า, เถลไถล, เรื่อยเปื่อย
haver(n) พูดเรื่อยเปื่อยทำให้เสียเวลา, See also: พูดไร้สาระทำให้เสียเวลาพูดเรื่อยเปื่อยทำให้เสียเวลา
meander(vi) เดินเรื่อยเปื่อย, See also: เดินเล่น, เดินไปช้าๆอย่างไร้จุดหมาย, เดินเตร็ดเตร่, Syn. roam, twist, drift
meander(n) การเดินเล่น, See also: การเดินเรื่อยเปื่อย, Syn. stroll, tramp
mooch(vi) เดินเรื่อยเปื่อย, See also: เดินไปอย่างไร้จุดหมาย
muddily(adv) คิดเรื่อยเปื่อย
muddiness(n) การคิดเรื่อยเปื่อย
muddle(vi) คิดเรื่อยเปื่อย, See also: คิดฟุ้งซ่าน, คิดไร้สาระ, มั่ว, Syn. confuse
natter(n) คนคุยเรื่อยเปื่อย, See also: คนคุยไร้สาระ
prate(vi) พูดพร่ำ, See also: พูดเรื่อยเปื่อย, Syn. blabber, clack, jabber
prate(vt) พูดพร่ำ, See also: พูดเรื่อยเปื่อย
prate(n) การพูดพร่ำ, See also: การพูดเรื่อยเปื่อย
prattle away(phrv) พูดเรื่อยเปื่อย, See also: พูดเจื้อยแจ้งไปเรื่อย
ramble(vi) คุยหรือเขียนเรื่อยเปื่อย, Syn. babble
rambler(n) คนที่คุยหรือเขียนเรื่อยเปื่อย
ramble on(phrv) คุยหรือเขียนเรื่อยเปื่อย
chin music(sl) การพูดคุย, See also: การคุยเรื่อยเปื่อย
chitchat(sl) การพูดคุย, See also: การคุยเรื่อยเปื่อย
yodeling in a canyon(sl) พูดเรื่อยเปื่อย, See also: พูดไร้สาระ
yack(vi) พูดจาเรื่อยเปื่อยและไร้สาระ (คำไม่เป็นทางการ), See also: พูดยืดยาวและไร้สาระ
yack(n) การพูดเรื่อยเปื่อยและไร้สาระ (คำไม่เป็นทางการ)
yak(vi) พูดจาเรื่อยเปื่อยและไร้สาระ
yak(n) การพูดจาเรื่อยเปื่อยและไร้สาระ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
coast(โคสทฺ) {coasted,coasting,coasts} n. ฝั่งทะเล v. แล่นแคร่เลื่อนหิมะ,แล่นเรือไปตามชายฝั่ง,แล่นไหลลงเนินเขา,ไปเรื่อยเปื่อย, See also: coaster n. ดูcoast
hack(แฮค) v. ฟัน,ตัด,สับ,คราด,ทำให้เสียหาย,ทำให้ได้รับบาดเจ็บ,ทำให้เสียรูปร่าง,ไอครอก ๆ ,เตะแข้ง,ไปเรื่อยเปื่อย,เที่ยวเตร่ n. การฟัน,การตัด,การสับ,การไอครอก ๆ ,นักเขียนรับจ้าง,ม้าแก่, ม้าที่ให้เช่า , แท็กซี่,หิ้งตากอาหาร, Syn. chop, cut
prate(เพรท) vi.,vt.,n. (การ) พูดพร่ำ,พูดเรื่อยเปื่อย, See also: prater n. pratingly adv., Syn. babble
ramble(แรม'เบิล) vi. เดินเที่ยว,เดินเตร่,เดินเล่น,ท่องเที่ยว,คุยเรื่อยเปื่อย,เขียนเรื่อยเปื่อย,ขึ้นเปะปะ,เลื้อยไปทั่ว, Syn. wander, stroll, stray
rambler(แรม'เบลอะ) n. ผู้เดินเที่ยว,ผู้เดินเตร่,ผู้คุยหรือเขียนเรื่อยเปื่อย,สิ่งที่ขึ้นเปะปะ,กุหลาบเลื้อย
wandering(วอน'เดอริง) adj.,n. (การ) เตร็ดเตร่,พเนจร,เถลไถลไป,ท่องเที่ยว,ไปโดยไม่มีจุดหมายแน่นอน,ความคิดสับสน,การพูดเรื่อยเปื่อย., See also: wanderingly adv., Syn. roaming, rambling

English-Thai: Nontri Dictionary
prate(n) การพูดเพ้อเจ้อ,การพูดพร่ำ,การพูดจ้อ,การพูดเรื่อยเปื่อย
prate(vi) พูดพร่ำ,พูดเพ้อเจ้อ,พูดเรื่อยเปื่อย,พูดจ้อ
prattle(n) การพูดเพ้อเจ้อ,การพูดพร่ำ,การพูดจ้อ,การพูดเรื่อยเปื่อย
prattle(vi) พูดพร่ำ,พูดเพ้อเจ้อ,พูดเรื่อยเปื่อย,พูดจ้อ
ramble(n) การเลื้อย,การเดินเล่น,การเดินเตร่,การพูดเรื่อยเปื่อย
ramble(vi) เดินเล่น,เที่ยวไป,วกวน,เลื้อย,พูดเรื่อยเปื่อย

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
joyride(n) การขับรถเรื่อยเปื่อย
moseyเดินทอดน่อง, เดินเรื่อยเปื่อย, เดินช้าๆ โดยไม่มีจุดหมายเฉพาะเจาะจง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
散策[さんさく, sansaku] 1.การเดินเล่น 2.การเดินเรื่อยเปื่อย(ไม่มีจุดหมาย)

German-Thai: Longdo Dictionary
bummeln(vi) |bummelte, ist gebummelt| เดินทอดน่อง, เดินเล่นไปเรื่อยๆโดยไร้จุดหมายที่แน่นอน เช่น Heute bin ich nur durch die Stadt gebummelt. วันนี่ฉันแค่เดินเรื่อยเปื่อยอยู่ในเมือง
bummeln(vt) |bummelte, hat gebummelt| เรื่อยเปื่อย, ไม่ได้ทำอะไรที่เกิดงาน, Syn. faulenzen

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top