ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*เย็นชา*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: เย็นชา, -เย็นชา-
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เย็นชาว. แสดงอาการเฉยเมยไม่สนใจใยดี เช่น เดี๋ยวนี้เขาแสดงอาการเย็นชา, ชาเย็น ก็ว่า.
ชาเย็นว. แสดงอาการเฉยเมยไม่สนใจใยดี เช่น เขาแสดงอาการชาเย็นกับฉันโดยไม่รู้สาเหตุ, เย็นชา ก็ว่า.
บ่ายหน้าก. เปลี่ยนไปสู่ทิศทางใดทิศทางหนึ่ง, หันหน้า, เช่น บ่ายหน้าไปทางทิศเหนือ, มุ่งหน้า เช่น ยามเย็นชาวนาบ่ายหน้ากลับบ้าน.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cold artศิลปะเย็นชา [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Frigidityกามตายด้านในหญิง,กามตายด้านในผู้หญิง,อาการกามตายด้าน,การไม่มีกำหนัด,ภาวะเย็นชาทางกามารมณ์ [การแพทย์]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
chill(adj) เย็นชา, See also: มึนตึง
chilly(adj) เย็นชา, See also: ไม่เป็นมิตร, Syn. unfriendly, hostile
cold(adj) เย็นชา, See also: เยือกเย็น, ไร้ความรู้สึก, เฉยเมย, ไม่แยแส, Syn. cool, unfeeling, callous, heartless, chilly, icy, frigid, frosty, clammy, chilled, cold-blooded, Ant. hot
coldly(adv) อย่างไร้อารมณ์ความรู้สึก, See also: อย่างเฉยเมย, อย่างเย็นชา
coldness(n) ความเย็นชา, See also: ความเยือกเย็น, ความเฉยเมย, Syn. cruelty, frigidity, hatred, inclemency, indifference, inhospitality, unconcern
cool(adj) เย็นชา, See also: ซึ่งไร้ความรู้สึก, ซึ่งไม่เป็นมิตร, Syn. unfriendly
dry(adj) เย็นชา, See also: ไร้อารมณ์, เฉยๆ, เงียบๆ
frigid(adj) เย็นชา, See also: ไร้ไมตรี
frost(n) ความเย็นชา, See also: การไร้ความรู้สึก, Syn. chilliness, coldness, unfriendliness
frosty(adj) ซึ่งไม่เป็นมิตร, See also: เย็นชา
icicle(n) คนเย็นชา (คำไม่เป็นทางการ), See also: คนเฉยชา, คนไร้อารมณ์, Syn. aloofness
icily(adv) อย่างเย็นชา, See also: อย่างเฉยเมย, อย่างไม่ไยดี, อย่างไม่เป็นมิตร, Syn. aloofly, reservedly
icy(adj) ซึ่งเย็นชา, See also: ซึ่งเฉยชา, ไม่เป็นมิตร, Syn. aloof, unfriendly
phlegmatic(adj) เฉื่อยชา, See also: ไร้อารมณ์, เนือย, เย็นชา, Syn. apathetic, stolid, passionless
hardboiled(sl) เย็นชา, See also: ไร้หัวใจ, ใจร้าย
unfeeling(adj) ซึ่งปราศจากความเห็นอกเห็นใจ, See also: ซึ่งเย็นชา, ซึ่งไม่ยินดียินร้าย, Syn. insensible, insensate, numb, hardhearted, Ant. sensible, sympathetic

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aloof(อะลูฟ') adj.,adv. ห่าง, ห่างเหิน, ต่างหาก, ออกห่าง, โดดเดี่ยว, เย็นชา,ไม่สนใจ. -aloofness n., Syn. forbidding, distant, cool
chilliness(ชิล'ลิเนส) n. ความเมินเฉย,ความเย็นชา,ความไม่เป็นมิตร
chillingly(ชิล'ลิงลี่) adv. อย่างเฉยเมย,อย่างเย็นชา
chilly(ชิล'ลี่) adj.,adv. เยือกเย็น,หนาว,หนาวสั่น,เย็นชา
cold(โคลดฺ) n. หนาว,เย็น,เย็นชา,เฉยเมย,ไม่แยแส,ไร้อารมณ์,ตาย,ครบถ้วน,แน่ชัด,อ่อน (กลิ่น) , (สี) เย็นตา. n. ความหนาว,ความเย็น,หวัด,ไข้หวัด,อุณหภูมิใต้ศูนย์องศา -adv. หมดสิ้น,ทั้งสิ้น,สิ้นเชิง,กะทันหัน, Syn. wintry abbr. chronic obstructive lung disease
cold shouldern. ความเย็นชา,กิริยาเมินเฉย
frigid(ฟริด'จิด) adj.,เย็นชา,ไม่ยิ้มแย้ม,จืดชืด,แข็งกระด้าง, See also: frigidity, frigidness n. frigidly adv., Syn. stiff, cold, frosty, dull, lifeless, cold-hearted, Ant. melting, warm
impassible(อิมพาซ'ซะเบิล) adj. ไม่รู้สึกเจ็บปวด,ไม่รู้สึกทุกข์ร้อน,ไม่มีอารมณ์,ไม่สะดุ้งสะเทือน,เมินเฉย,เย็นชา., See also: impassibility n. impassibly adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
chillness(n) ความเย็นชา,ความเฉยเมย,ความเยือกเย็น,ความไม่เป็นมิตร
chilly(adv) เฉยเมย,เย็นชา,เยือกเย็น
cold(adj) หนาว,เย็น,ไม่แยแส,เฉยเมย,เย็นชา
COLD-cold-blooded(adj) เย็นชา,เฉยเมย,เลือดเย็น,ดุร้าย,ไม่มีความรู้สึก,อำมหิต
frigid(adj) หนาวจัด,เย็นชา,เยือกเย็น,ไม่ยิ้มแย้ม,ไม่ต้อนรับขับสู้,จืดชืด
ice(n) น้ำแข็ง,ความเย็นชา,ความเฉยเมย,สินบน
ICE-ice-cold(adj) เฉยเมย,เย็นชา,เยือกเย็น,ไร้ความรู้สึก
impassible(adj) ไม่มีความรู้สึก,ไม่สะดุ้งสะเทือน,เฉย,เย็นชา

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
nine-to-five(adj) (informal) งานที่ต้องทำตามหน้าที่ (สะท้อนหรือแสดงให้เห็นว่าขาดความตั้งใจที่จะทำงานนอกเหนือกรอบเวลาที่กำหนด หรือทำแบบไม่เต็มที่); ทำงานแบบเช้าชามเย็นชาม: ถ้าคุณมีทัศนคติในการทำงานแบบเช้าชามเย็นชาม คุณไม่มีทางได้เลื่อนขั้นแน่

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
つんでれ;ツンデレ[つんでれ, tsundere] (adj) อาการที่แสดงออกทางบุคลิกภาพทีแรกเป็นแบบ เย็นชา หรือกระทั่ง โหดร้าย (คือคำว่า ツンツン tsun tsun) ต่อใครคนหนึ่ง แต่ภายหลังก็เปลี่ยนเป็นอ่อนโยน (คือคำว่า デレデレdere dere) เป็นคำที่เริ่มแรกใช้ในการ์ตูน, anime ในประเทศญี่ปุ่น ก่อนจะขยายวงกว้างเป็นที่เข้าใจกันแพร่หลายมากขึ้น
冷たい[つめたい, tsumetai] (adj) เย็นชา

German-Thai: Longdo Dictionary
kalt(adj) เย็นชา, ไร้ความรู้สึก, เมินเฉย, See also: Syn. eisig, frostig
eisig(adj) ที่เย็นชาเหมือนน้ำแข็ง, ที่ไม่เป็นมิตร เช่น ein eisiger Blick สายตาที่ไม่เป็นมิตร, Syn. unfreundlich
kaltbleiben(vi) |blieb kalt, ist kalt geblieben| ไม่มีความรู้สึกร่วม, มีแต่ความเย็นชา

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top