ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*เบียร์*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: เบียร์, -เบียร์-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เบียร์(n) beer, See also: ale, Syn. เบียร์สด, Example: เบียร์นี้จืดชืดเหลือเกิน, Thai Definition: น้ำเมาอย่างหนึ่งเป็นชนิดเมรัย
เบียร์สด(n) lager, See also: lager beer, Example: ดาราแนะนำให้ใช้เบียร์สด น้ำผึ้ง และไข่ผสมกันแล้วนำไปหมักผม, Thai Definition: เบียร์สีอ่อนที่มีปริมาณของฮอบบ์น้อยและนำไปเก็บไว้เป็นระยะเวลาหนึ่ง, Notes: (อังกฤษ)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เบียร์น. นํ้าเมาอย่างหนึ่งเป็นชนิดเมรัย.
ข้าวบาร์เลย์น. ชื่อไม้ล้มลุกชนิด Hordeum vulgareL. ในวงศ์ Gramineae เป็นพรรณไม้ต่างประเทศ ปลูกกันบ้างในภาคเหนือ เมล็ดใช้ในอุตสาหกรรมผลิตเบียร์ และเป็นอาหารสัตว์.
คอโดยปริยายหมายความว่า ความมีใจชอบเสพสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นอาจิณ เช่น คอเหล้า คอเบียร์ คอหนัง คอละคร.
เครื่องดื่มน. น้ำหรือของเหลวชนิดต่าง ๆ ที่บริโภคโดยวิธีดื่มเพื่อดับกระหายหรือบำรุงกำลังเป็นต้น เช่น น้ำอัดลม น้ำผลไม้คั้น กาแฟ เบียร์.
ถองดื่มมาก ในคำว่า ถองเหล้า ถองเบียร์.
สดว. ใหม่ ใช้แก่ลักษณะของสิ่งต่าง ๆ ที่ได้มาหรือผลิตขึ้นใหม่ ๆ ยังไม่ทันเสื่อมหรือเสียคุณภาพของสิ่งนั้น คือ ไม่เหี่ยวแห้ง ซีดจาง และอาจบริโภคหรือใช้ได้ดีในสภาพของขณะนั้น เช่น ไข่สด กุ้งสด ปลาสด, มีอยู่หรือได้มาใหม่ ๆ เช่น ข่าวสด, ดิบ คือ ยังไม่สุกด้วยไฟ ไม่แห้งหรือหมักดองเป็นต้น เช่น น้ำพริกผักสด ผลไม้สด น้ำตาลสด เบียร์สด ขนมจีนแป้งสด.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
dolipore septumผนังกั้นมีช่องรูปถังเบียร์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Beerเบียร์ [TU Subject Heading]
Beer industryอุตสาหกรรมเบียร์ [TU Subject Heading]
Barrelถังเบียร์ [การแพทย์]
Barrel-Shapedลักษณะคล้ายถังเบียร์,รูปร่างคล้ายถังเบียร์ [การแพทย์]
Barrelledเป็นรูปคล้ายถังเบียร์ [การแพทย์]
Beerเบียร์ [การแพทย์]
Beer Concentrateเบียร์เข้มข้น [การแพทย์]
Beer Sluge, Waste Liquidกากตะกอนเบียร์ [การแพทย์]
Beer's Lawกฎของเบียร์ [การแพทย์]
Brewer's Yeastส่าเบียร์ [การแพทย์]
Chest, Barrelอกรูปถังเบียร์,ลักษณะอกคล้ายถังเบียร์ [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บาร์เบียร์[bā bīa] (n, exp) EN: bar ; beer bar  FR: bar [m] ; bar à bière [m]
เบียร์[bīa] (n) EN: beer ; ale  FR: bière [f] ; pils [f] (Belg.)
เบียร์อาชา[Bīa Āchā] (tm) EN: Archa Beer
เบียร์อาซาฮี[Bīa Āsāhī] (tm) EN: Asahi Beer
เบียร์เบลเยียม[bīa Belyīem] (n, exp) EN: Belgian beer  FR: bière belge [f]
เบียร์ช้าง[Bīa Chāng] (tm) EN: Chang beer  FR: bière Chang [f]
เบียร์เชียร์[Bīa Chīa] (tm) EN: Cheers Beer
เบียร์ดำ[bīa dam] (n, exp) EN: stout ; black beer  FR: bière foncée [f] ; stout [m]
เบียร์การ์เดน[bīa-kāden] (n, exp) EN: beer garden  FR: jardin de dégustation de bière [m]
เบียร์ไฮเนเก้น[Bīa Hainēkēn] (tm) EN: Heineken Beer ; Heineken  FR: Heineken [f]
เบียร์คาร์ลสเบิร์ก[Bīa Khāsaboēk] (tm) EN: Carlsberg Beer  FR: Carlsberg [f]
เบียร์โคโรนา[Bīa Khōrōnā] (tm) EN: Corona ; Corona Extra  FR: Corona [f]
เบียร์ขวด[bīa khūat] (n, exp) EN: bottle of beer  FR: bouteille de bière [f]
เบียร์กระป๋อง[bīa krapǿng] (n, exp) EN: can of beer  FR: canette de bière [f]
เบียร์ลีโอ[Bīa Līō] (tm) EN: Leo beer  FR: bière Leo [f]
เบียร์แรง[bīa raēng] (n, exp) EN: strong beer  FR: bière forte [f]
เบียร์สิงห์[Bīa Sing] (tm) EN: Singha beer  FR: bière Singha [f]
เบียร์สด[bīa sot] (n, exp) EN: draught beer ; draft beer ; tap beer  FR: bière en fût [f] ; bière pression [f]
เบียร์ไทเกอร์[Bīa Thaikoē] (tm) EN: Tiger beer  FR: bière Tiger [f]
เบียร์วุ้น[bīa wun] (n, exp) EN: cool beer  FR: bière glacée [f]
เบียร์เยอรมัน[bīa Yoēraman] (n, exp) EN: German beer  FR: bière allemande [f]
เชอร์มินัล เบียร์ช็อต[Choēminal Bīachǿt] (tm) EN: Germinal Beerschot  FR: Germinal-Beerschot [m]
อีสานเบียร์[Īsān Bīa] (tm) EN: Isan Beer
กินเบียร์[kin bīa] (v, exp) EN: drink beer  FR: boire de la bière
กลั่นเบียร์[klan bīa] (v, exp) EN: brew beer  FR: brasser la bière
ผู้ผลิตเบียร์[phūphalit bīa] (n, exp) EN: brewer  FR: brasseur [m] ; fabricant de bière [m]
โรงเบียร์[rōngbīa] (n) FR: brasserie [f]  EN: brewery
โรงเบียร์[rōng bīa] (n) FR: brasserie [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
crown cap(n) ฝาขวดเบียร์หรือน้ำอัดลม ซึ่งโดยมากขอบมีลักษณะเป็นหยักและตัวฝาทำจากโลหะ, See also: bottle cap

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
barley wine(n) เบียร์รสชาติแรงชนิดหนึ่ง
barrel(n) ถังใส่ของเหลว, See also: ภาชนะตักเบียร์ / น้ำมัน, Syn. barreling
barrel(n) จำนวนของน้ำมันหรือเบียร์ต่อบาร์เร็ล
beer(n) เบียร์
beery(adj) กลิ่นเบียร์
guzzle(vt) ดื่ม (เบียร์) อย่างตะกละ, See also: สวาปาม, Syn. gulp, devour, overeat
keg(n) ถังเบียร์, See also: ถังที่มีหัวและก้นแบน ส่วนใหญ่ใช้บรรจุเบียร์, Syn. beer barrel
lager(n) เบียร์ชนิดหนึ่งมีสีอ่อน มีอายุประมาณ 6 อาทิตย์ถึง 6 เดือน
malt(n) ข้าวมอลต์ (ใช้ในการกลั่นเหล้าหรือเบียร์), See also: ข้าวหมัก
oast(n) เตาเผาไม้ฮ็อพที่ใช้ในการทำเบียร์
real ale(n) เบียร์ที่ทำและเก็บด้วยวิธีดั้งเดิม
root beer(n) เครื่องดื่มรูทเบียร์
brew-ha(sl) เบียร์
brewski(sl) เบียร์
brewsky(sl) เบียร์
brewster(sl) เบียร์
cold blood(sl) เบียร์
cold coffee(sl) เบียร์
cold pop(sl) เบียร์
drafty(sl) เบียร์
frosty one(sl) เบียร์
greenie(sl) เบียร์ (ยี่ห้อ) ไฮเนเก้น
gusto(sl) ดื่มเบียร์
happy juice(sl) เครื่องดื่มที่มีอัลกอฮอล์ (เช่น เหล้า, ไวน์, เบียร์)
on tap(sl) มีเหล้า / เบียร์ขายเป็นถัง
plug(sl) เครื่องดื่มประเภทเบียร์
popper(sl) เบียร์กระป๋อง
queer-beer(sl) เบียร์ที่มีอัลกอฮอล์ต่ำ, See also: เหล้าไม่แรง
slosh(sl) เบียร์, See also: เหล้า, สุรา
toilet water(sl) เบียร์
brew(sl) เหล้าหรือเบียร์
jar(sl) เบียร์ 1 ไพนท์ (ประมาณครึ่งลิตร)
shell(n) แก้วเบียร์ขนาดเล็ก
stein(n) เหยือกเบียร์
stout(n) เบียร์ชนิดแรง, See also: เบียร์ดำชนิดแรง
tankard(n) แก้วเบียร์ขนาดใหญ่, Syn. bottle, mug, jug
wet goods(n) สินค้าประเภทของเหลว (เช่น น้ำมัน, สี), See also: โดยเฉพาะเหล้า เบียร์
wort(n) ของเหลวที่ได้จากการหมักข้าวบาเลย์รวมกับน้ำ และจะเติมฮอบและยีสต์ลงไปเพื่อทำเบียร์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
beard(เบียร์ด) n. เครา,หนวด,หนวดสัตว์,ขนแหลมที่รวงข้าว,กลุ่มขนบนผลของพืช vt. ดึงหรือถอนเคราหรือหนวด
beer(เบียร์) n. เบียร์ -Phr. (dark beer เบียร์ดำ)
beerhouse(เบียร์'เฮาซฺ) n. สถานที่ดื่มเหล้าเท่านั้น
bier(เบียร์) n. โครงโลงศพ,ที่ตั้งศพ,เชิงตะกอน, Syn. bier
brew(บรู) v. ทำเบียร์,ทำเหล้า,ตั้งเค้า,ทำให้เกิด n. ปริมาณที่กลั่น (เหล้า,เบียร์) ได้แต่ละครั้ง, See also: brewer n.
brewer's yeastn. ยีสต์ที่ใช้ทำส่าเหล้าหรือส่าเบียร์
brewery(บรู'เออรี) n. โรงงานต้มเหล้า,โรงงานต้มเบียร์)
brewhousen. โรงงานต้มเหล้าเบียร์
brewingn. การต้มหรือกลั่นเหล้าเบียร์,การตั้งเค้า
brewisn. การต้มหรือกลั่นเหล้าเบียร์,การตั้งเค้า
lager(ลา'เกอะ) n. เบียร์คาร์บอเนตสีเหลืองอ่อนที่เก็บไว้เวลา6อาทิตย์ถึง6เดือนก่อนนำออกขาย., Syn. lager beer
liquor(ลิค'เคอะ) n. น้ำกลั่น,เหล้ากลั่นจำพวกบรั่นดีหรือวิสกี้ (ต่างจากเหล้าองุ่นหรือเบียร์ที่ต้องผ่านการหมัก)
pretzel(เพรท'เซิล) n. ขนมปังกรอบรสเค็ม (มักใช้รับประทานกับเบียร์)
root beern. เบียร์ที่ผสมน้ำสกัดจากรากเปลือกไม้และพืชลำต้นอ่อน
shell(เชล) n. ลูกปืนใหญ่,ลูกปืนล่าสัตว์,เปลือกหอย,เปลือก,ฝัก,กระดอง,คราบ,ปลอก,ปลอกกระสุน,โกร่งดาบ,โฉมภายนอก,โลงศพภายใน,รองในโลงศพ,ชั้นหินผ้าบาง,แก้วเบียร์เล็ก ๆ vt. เอาเปลือกออก,ปอกเปลือก,ใส่ปลอก,ระดมยิง. vi. หลุดออกเป็นแผ่น (เปลือก) หลุด,ร่วง
stout(สเทาทฺ) adj.,n. แน่นหนา,มั่นคง,กล้าหาญ,องอาจ,แน่วแน่,เด็ดเดี่ยว,แข็งแรง,มีพลัง,กำยำล่ำสัน,หยาบหนา,หนาและเตี้ย,เบียร์ดำฤทธิ์แรง,คนขนของที่แข็งแรงมาก,เสื้อพิเศษสำหรับคนอ้วนเตี้ย., See also: stoutish adj. stoutness n.
swipes(สไวพซฺ) n. เบียร์คุณภาพเลว,เบียร์
tap(แทพ) vt.,vi.,n. (การ,เสียง) แตะอย่างแผ่วเบา,เตะเบา ๆ ,ตบเบา ๆ ,เคาะตอกเบา ๆ vt.,n. (การ) ทำให้ไหลออก,ลอบต่อสายโทรศัพท์ (เพื่อดักฟัง) ,ใส่ก๊อก,ใส่จุก,แยกต่อ,แบ่งน้ำ,เรียกร้อง,ตอกหรือทำสลักเกลียวตัวเมีย,สูบ (ของเหลวหรือหนอง) ,เบียร์ชนิดที่ไขจากถัง,บาร์,เจาะ (ต้นยาง
tun(ทัน) n. ถังใหญ่,ถังใส่เหล้าหรือเบียร์ vt. ใส่ถัง,บรรจุ,บรรจุถัง
wort(เวิร์ท) n. เบียร์ที่ต้มแล้วแต่ยังไม่ได้หมักฟู,พืช

English-Thai: Nontri Dictionary
ale(n) เหล้าอย่างอ่อน,เบียร์ชนิดหนึ่ง
beer(n) เบียร์
brew(n) เบียร์,เหล้า
brewer(n) คนต้มเบียร์,คนต้มเหล้า
brewery(n) โรงเบียร์,โรงเหล้า

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ビール[びいる, biiru, biiru , biiru] (n) เบียร์

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
枝豆[えだまめ, edamame] TH: ถั่วแระ(ที่ญี่ปุ่นนิยมต้มเกลือทานเป็นกับแกล้มเบียร์)

German-Thai: Longdo Dictionary
Bierkiste(n) |die, pl. Bierkisten| ลังเบียร์, ลังที่บรรจุเบียร์

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top