ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*เชิด*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: เชิด, -เชิด-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เชิด(v) manipulate, See also: direct from behind the scene, make someone act in one's own behalf, Example: รัฐบาลนี้เป็นรัฐบาลหุ่นให้เขาเชิด, Thai Definition: โดยปริยายหมายความว่า ถูกใช้ให้ออกหน้าแทน
เชิด(v) lift, See also: raise, elevate, Thai Definition: ที่ยื่นหรือยกขึ้นจนเห็นเด่น
เชิด(v) take away, See also: cheat, steal, abscond, run away with (money), Syn. โกง, ขโมย, Example: นายธนาคารเชิดเงิน 200 ล้านหลบหนีไป
เชิด(n) name of Thai folk song, Syn. เพลงเชิด, Example: เมื่อเด็กๆ ผมหัดตีระนาดแต่เพลงเชิด, Thai Definition: ชื่อเพลงหน้าพาทย์ที่เกี่ยวกับอาการเยื้องกรายและการเดินของตัวละครในนาฏกรรมไทย ใช้ในการเดินทางไกล
เชิดชู(v) praise, See also: glorify, exalt, eulogize, compliment, Syn. ยกย่อง, ชมเชย, นับถือ, สดุดี, ยกยอ, ชื่นชม, Ant. เหยียบย่ำ, ดูถูก, Example: ประชาชนเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
ตัวเชิด(n) puppet, See also: front man, staw-man, dummy, Syn. หุ่นเชิด, Example: นักการเมืองคนนี้แท้จริงแล้วก็คือตัวเชิดของนายทุนคนหนึ่งนั่นเอง, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่ถูกใช้ให้ออกหน้าแทน
ตัวเชิด(n) puppet, See also: front man, staw-man, dummy, Syn. หุ่นเชิด, Example: นักการเมืองคนนี้แท้จริงแล้วก็คือตัวเชิดของนายทุนคนหนึ่งนั่นเอง, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่ถูกใช้ให้ออกหน้าแทน
เชิดจีน(n) name of Thai classical tune, Example: เขาร้องเพลงเชิดจีนได้ไพเราะมาก, Count Unit: เพลง, Thai Definition: ชื่อเพลงไทยทำนองหนึ่ง
หุ่นเชิด(n) puppet, See also: marionette, Example: เขากำลังเป็นหุ่นเชิดให้กับนักการเมืองข้าราชการครูบางกลุ่มและนักธุรกิจเพื่อประสานผลประโยชน์, Thai Definition: บุคคลที่ตกเป็นเครื่องมือให้คนอื่นเชิด
เชิดฉิ่ง(n) kind of song in a masked play accompanying the performance of cymbals, Count Unit: เพลง, Thai Definition: ชื่อเพลงขับร้องชนิดหนึ่งคล้ายเพลงเชิด
เชิดหนัง(v) display shadow figures, See also: perform a puppet show, Thai Definition: ยกชูตัวหนังตะลุงขึ้นให้แสดงท่าทางไปตามบทบาท, ยกชูตัวหนังใหญ่แล้วผู้เชิดทำท่าทางประกอบไปตามบทบาท
เชิดหน้า(v) turn the face upwards, See also: look up, turn up, Syn. แหงนหน้า, เงยหน้า, Ant. ก้มหน้า, Example: หล่อนเชิดหน้าขึ้นเผชิญสายตาของเขา
เชิดหุ่น(v) perform the puppet, See also: manipulate, Syn. เชิดเพลงรำ, Example: คณะละครเชิดหุ่นราวกับว่าหุ่นนั้นมีชีวิตจริงๆ, Thai Definition: ยกชูหุ่นขึ้นให้แสดงกิริยาท่าทางไปตามบทบาท
การเชิดชู(n) glorification, See also: illustriousness, praise, admiration, commendation, Syn. การยกย่อง, Example: อังคารได้รับการเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ (กวีนิพนธ์)
ตัวแทนเชิด(n) puppet, See also: front man agent, straw-man, dummy, private agent personal agent, Example: หล่อนเป็นเพียงตัวแทนเชิดไม่ใช้ตัวแทน, Count Unit: คน, Thai Definition: ตัวแทนที่ไม่ได้รับแต่งตั้งจากตัวการโดยตรง แต่ถูกตัวการเชิดให้เป็นตัวแทนของตนหรือตัวการรู้แล้วยอมให้ตัวแทนเชิดตัวเองออกแสดงเป็นตัวแทน
ตัวแทนเชิด(n) puppet, See also: front man agent, straw-man, dummy, private agent personal agent, Example: หล่อนเป็นเพียงตัวแทนเชิดไม่ใช้ตัวแทน, Count Unit: คน, Thai Definition: ตัวแทนที่ไม่ได้รับแต่งตั้งจากตัวการโดยตรง แต่ถูกตัวการเชิดให้เป็นตัวแทนของตนหรือตัวการรู้แล้วยอมให้ตัวแทนเชิดตัวเองออกแสดงเป็นตัวแทน
เชิดหน้าชูตา(v) enhance a reputation, See also: be the showpiece, be the prestige of, be the pride of, Syn. ชูหน้าชูตา, มีหน้ามีตา

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เชิดก. ยื่นหรือยกขึ้นจนเห็นเด่น เช่น เชิดหน้า เชิดอก
เชิดโดยปริยายหมายความว่า ถูกใช้ให้ออกหน้าแทน ในคำว่า ถูกเชิด.
เชิดว. ที่ยื่นหรือยกขึ้นจนเห็นเด่น เช่น ปากเชิด จมูกเชิด หน้าเชิด.
เชิดน. ชื่อเพลงไทยประเภทเพลงหน้าพาทย์ ใช้บรรเลงประกอบกิริยา เช่นการเดินทางระยะไกล ๆ รีบเร่ง สู้รบกัน มีลักษณะ ทำนอง อัตราจังหวะและชื่อเรียกต่าง ๆ ดังนี้ เชิดกลอง เชิดฉิ่ง เชิดฉาน เชิดนอก
เชิดท่าโขนท่าหนึ่ง.
เชิดจีนน. ชื่อเพลงไทยอัตรา ๒ ชั้น.
เชิดชูก. ยกย่อง.
เชิดหนังก. ยกชูตัวหนังตะลุงขึ้นทาบหลังจอ ให้เงาเคลื่อนไหวไปตามบทพากย์, ยกชูตัวหนังใหญ่ขึ้นทาบหน้าจอ แล้วผู้เชิดเยื้องกรายประกอบไปตามบทพากย์.
เชิดหน้าชูตาก. ทำให้มีหน้ามีตาขึ้น, ชูหน้าชูตา ก็ว่า.
เชิดหุ่นก. ยกตัวหุ่นชูขึ้นให้แสดงกิริยาท่าทางไปตามบทบาท.
ตัวเชิดน. ผู้ที่ถูกใช้ให้ออกหน้าแทน.
ตัวแทนเชิดน. บุคคลที่ตัวการเชิดให้ออกแสดงเป็นตัวแทนของตน หรือตัวการรู้แล้วยอมให้บุคคลนั้นเชิดตัวเองออกแสดงเป็นตัวแทน.
เป็นหุ่นให้เชิดก. อยู่ในฐานะหรือตำแหน่งที่ต้องทำตามที่เขาสั่ง.
เพลงเชิดดู เชิด.
หน้าเชิดน. หน้าที่เงยขึ้น.
หน้าเชิดว. อาการที่คอตั้งเงยหน้าแสดงความเย่อหยิ่งหรือภาคภูมิใจเป็นต้น เช่น เขานั่งรถยนต์คันใหญ่ทำหน้าเชิด.
กระบอก ๑หุ่นชนิดหนึ่ง มีแต่ส่วนหัวและมือ ๒ ข้าง ลำตัวทำด้วยไม้กระบอก มีผ้าเย็บเป็นถุงคลุม เวลาเชิดใช้มือสอดเข้าไปจับไม้กระบอกนั้นเชิด เรียกว่า หุ่นกระบอก
ก้างพระร่วงน. ชื่อปลาน้ำจืดไม่มีเกล็ดจำพวกเดียวกับปลาเนื้ออ่อน ชนิด Kryptopterus bicirrhis (Valenciennes) ในวงศ์ Siluridae ลำตัวยาวแบนข้างมาก ปากเล็กเชิดขึ้น เนื้อมีลักษณะใสจนมองทะลุลำตัวเห็นแถวกระดูกและอวัยวะภายในต่าง ๆ ขนาดยาวไม่เกิน ๑๒ เซนติเมตร, กระจก ก็เรียก.
กุแลน. ชื่อปลาทะเลหลายชนิดในสกุล Sardinella และ Herklotsichthys วงศ์ Clupeidae ลำตัวยาว แบนข้างมาก สันท้องบางคล้ายคมมีด เกล็ดบางหลุดง่าย เกล็ดในแนวสันท้องเป็นเหลี่ยมคมเรียงต่อกันคล้ายฟันเลื่อย ปากเล็กเชิดขึ้นเล็กน้อย ฟันเล็กมาก ซี่เหงือกมีจำนวนมาก ไม่มีก้านครีบแข็งหรือเงี่ยง ลำตัวสีเงิน เฉพาะด้านหลังสีนํ้าเงินเข้ม บนลำตัวที่ใกล้มุมแผ่นปิดเหงือกมักมีแต้มสีดำคลํ้า ๑ จุด ครีบหลังและครีบหางสีดำคลํ้าอมเหลือง ขนาดยาวได้ถึง ๑๘ เซนติเมตร, อกรา หรือ อกแล ก็เรียก, ส่วน กุแลกลม หรือ กุแลกล้วย หมายถึงชนิดในสกุล Dussumieria ซึ่งอยู่ในวงศ์เดียวกัน ลักษณะทั่วไปคล้ายกัน เว้นแต่มีลำตัวแบนข้างเล็กน้อย หัวแหลม ท้องกลม ไม่มีเกล็ดที่เรียงกันเป็นฟันเลื่อย ซี่เหงือกมีจำนวนน้อยและสั้น ขนาดยาวได้ถึง ๒๒ เซนติเมตร, อกรากล้วย หรือ อกแลกล้วย ก็เรียก
ขมวดยา(ขะหฺมวด-) น. ชื่อเรือที่ขุดขึ้นจากซุงทั้งต้น ใหญ่กว่าเรือกราบ รูปร่างค่อนข้างเพรียว หัวและท้ายเรือเสริมไม้ต่อเป็นโขนงอนเชิดขึ้น ด้านข้างหัวเรือเขียนลวดลายด้วยนํ้ายาสีต่าง ๆ วางกระทงขวางลำสำหรับคนนั่งพายได้ประมาณ ๕๐ คน เป็นเรือตามเสด็จในการเสด็จพระราชดำเนินโดยกระบวนพยุหยาตราชลมารคหรือเสด็จพระราชดำเนินลำลองทางชลมารค ใช้เป็นเรือกันหรือเรือพิฆาตได้, โขมดยา ก็ว่า.
ขี้ควายน. ชื่อปลาทะเลชนิด Trachicephalus uranoscopus (Bloch & Schneider) ในวงศ์ Scorpaenidae ตัวแบนข้างเล็กน้อย หัวสั้น ปากกว้างเชิดขึ้น ลำตัวมีรอยด่างสีนํ้าตาล มักมีจุดขาวประปราย ขอบครีบเป็นสีดำคลํ้า เงี่ยงมีพิษ ซ่อนตัวอยู่ตามซอกหินหรือหมกตัวอยู่ตามพื้นท้องทะเล ขนาดยาวได้ถึง ๑๒ เซนติเมตร, ขี้ขุย ก็เรียก.
ขุดเรียกเรือชนิดที่ทำด้วยไม้ซุงทั้งต้นหรือทั้งท่อน ขุดด้านบนให้เป็นรางแล้วเบิกปากออกให้กว้าง ถากหัวและท้ายเรือให้เรียวเชิดขึ้นตามส่วน ว่า เรือขุด
โขน ๒น. ไม้ที่ต่อเสริมหัวเรือท้ายเรือให้งอนเชิดขึ้นไป เรียกว่า โขนเรือ
โขมดยา(ขะโหฺมด-) น. ชื่อเรือที่ขุดขึ้นจากซุงทั้งต้น ใหญ่กว่าเรือกราบ รูปร่างค่อนข้างเพรียว หัวและท้ายเรือเสริมไม้ต่อเป็นโขนงอนเชิดขึ้น ด้านข้างหัวเรือเขียนลวดลายด้วยนํ้ายาสีต่าง ๆ วางกระทงขวางลำสำหรับคนนั่งพายได้ประมาณ ๕๐ คน เป็นเรือตามเสด็จในการเสด็จพระราชดำเนินโดยกระบวนพยุหยาตราชลมารคหรือเสด็จพระราชดำเนินลำลองทางชลมารค ใช้เป็นเรือกันหรือเรือพิฆาตได้, ขมวดยา ก็ว่า.
คลุมปักน. กรวยทำด้วยผ้าปักหักทองขวางสำหรับครอบปากพานที่เชิดเครื่องราชูปโภคเป็นต้น.
คางเบือนน. ชื่อปลานํ้าจืดไม่มีเกล็ดชนิด Belodontichthys truncatus (Bleeker) ในวงศ์ Siluridae รูปร่างคล้ายปลาค้าว เว้นแต่มีขนาดเล็กกว่า คือ ยาวประมาณ ๗๐ เซนติเมตร ปากเชิดขึ้นถึงแนวสันหลัง ครีบหลังเล็กมาก ครีบอกใหญ่และยาว ส่วนบนลำตัวหนาลู่แคบลงไปในแนวสันท้อง หลังกว้าง ด้านหลังสีเทาอมเขียว ข้างท้องสีเงิน พบตามแหล่งนํ้าใหญ่ทั่วไป, เบี้ยว อ้ายเบี้ยว หรือ ขบ ก็เรียก.
จรรโลง(จัน-) ก. พยุงไว้ไม่ให้เซหรือไม่ให้ล้มลง, ผดุง, ค้ำชู, เช่น จรรโลงประเทศ, บำรุงรักษาและเชิดชูไว้ไม่ให้เสื่อม เช่น จรรโลงศาสนา.
จวดน. ชื่อปลาทะเลหลายชนิดและหลายสกุลในวงศ์ Sciaenidae มีทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ปลายหัวอาจทู่หรือแหลม ปากเชิดมากน้อยหรืองุ้มตํ่า บ้างมีฟันแหลมคมหรือละเอียด หางเป็นรูปตัด มน หรือ กลม จนแม้กระทั่งแหลม โดยทั้งหมดขึ้นอยู่กับชนิดหรือขนาด ลำตัวมักมีสีเงินหรือเทา บ้างมีจุดประบนลำตัวและครีบ มักอยู่รวมกันเป็นฝูงใกล้ฝั่ง หรือบริเวณนํ้ากร่อยปากแม่นํ้า ทำเสียงได้.
จอ ๒น. ผ้าขาวที่ขึงไว้สำหรับเชิดหนังหรือฉายภาพยนตร์เป็นต้น
เจริด(จะเหฺริด) ว. งาม, เชิด, สูง, เช่น ป่านั้นเจริดจรุงใจก็มี (ม. คำหลวง มหาพน).
เจิดว. เชิดชู.
ชะล่า ๑น. ชื่อเรือขุดชนิดหนึ่ง ท้องแบน ลำยาว หัวตัดท้ายตัดเชิดขึ้นเล็กน้อย.
ชะโอนน. ชื่อปลานํ้าจืด ไม่มีเกล็ด ในวงศ์ Siluridae มีฟันเล็กแต่แหลมคม ลำตัวด้านหลังสีนํ้าตาล ครีบต่าง ๆ มีจุดประสีเทาดำ เป็นพวกปลาเนื้ออ่อน มี ๒ ชนิด คือ ชนิด Ompok krattensis (Bloch) ซึ่งมีครีบหลัง ปากเชิดขึ้น เหนือครีบอกมีจุดกลมสีดำ ๑ จุด, เนื้ออ่อน โอน หน้าสั้น สยุมพร หรือ นาง ก็เรียก
ชูหน้าชูตาก. ทำให้มีหน้ามีตาขึ้น, เชิดหน้าชูตา ก็ว่า.
ซิวน. ชื่อปลานํ้าจืดหลายสกุลในวงศ์ Cyprinidae มีขนาดเล็ก ปากเล็กเชิดขึ้น ตาโต เกล็ดโตหลุดง่าย อาศัยใกล้ผิวนํ้า เมื่อถูกจับขึ้นพ้นน้ำแล้วจะตายได้ง่าย ที่รู้จักกันทั่วไปและพบทั่วประเทศ ได้แก่ ซิวหนวดยาว ( Esomus metallicus Ahl) ซิวอ้าว อ้ายอ้าว อ้าว หรือ ซิวควาย ในสกุล Luciosoma, ซิวใบไผ่ ในสกุล Danio, ซิวหัวตะกั่ว ในสกุล Chela และ ซิว ในสกุล Rasbora
ดาบลาวน. ชื่อปลาทะเลชนิด Chirocentrus dorab (Forsskål) และชนิด C. nudus Swainson ในวงศ์ Chirocentridae ปากเชิดขึ้น มีฟันแหลมคมมาก ลำตัวยาว แบนข้าง ท้องเป็นสันแหลม แนวสันหลังและสันท้องตรงเกือบขนานกัน ครีบหลังและครีบก้นอยู่ค่อนไปทางหาง ครีบท้องมีขนาดเล็กมาก เกล็ดเล็กและบาง ด้านหลังลำตัวสีนํ้าเงิน ด้านข้างและท้องสีขาวเงิน, ดาบ ก็เรียก.
ต่อ ๒ว. เรียกเรือชนิดที่ทำด้วยไม้กระดานโดยนำมาต่อขึ้นเป็นรูปเรืออาศัยกงหรือมือลิงเป็นเครื่องยึด ตัวเรือป่อง หัวและท้ายเรียวเชิดขึ้นตามส่วนเช่นเรือสำปั้น เรือบด เรืออีแปะ ว่า เรือต่อ
ตะพัด ๒น. ชื่อปลานํ้าจืดชนิด Scleropages formosus (Müller & Schlegel) ในวงศ์ Osteoglossidae เป็นปลาโบราณที่ยังมีชีวิตอยู่ในปัจจุบัน ลำตัวยาว แบนข้างตลอด แนวด้านข้างของสันหลังตรงโดยตลอด แนวสันท้องโค้ง ปากเชิดขึ้น ครีบหลังและครีบก้นอยู่ใกล้ครีบหางมาก ขอบหางกลม เกล็ดใหญ่ เส้นข้างตัวอยู่ใกล้แนวสันท้อง พื้นลำตัวเป็นสีเงินอมเทาหรือสีฟ้า พบเฉพาะบริเวณแหล่งนํ้าเขตภูเขาในจังหวัดตราดและจันทบุรี รวมทั้งบางจังหวัดในเขตภาคใต้ เช่น สุราษฎร์ธานี ขนาดยาวได้ถึง ๙๐ เซนติเมตร, มังกร ก็เรียก.
ตะลุง ๑น. ชื่อมหรสพอย่างหนึ่ง ใช้หนังสลักเป็นรูปภาพขนาดเล็ก คีบด้วยไม้ตับอันเดียว เชิดภายในโรงให้แสงไฟส่องผ่านตัวหนังสร้างเงาให้ปรากฏบนจอผ้าขาวหน้าโรง ใช้ปี่ กลอง และฆ้องคู่บรรเลงประกอบ ผู้เชิดเป็นผู้พากย์ เรียกว่า หนังตะลุง
ตาพอง ๓น. ชื่อปลาทะเลในสกุล Priacanthus วงศ์ Priacanthidae ลำตัวป้อม แบนข้าง ปากเชิดขึ้น คางยื่น ตาโตคลุมด้วยเยื่อใส เกล็ดเล็กสากมือ ลำตัวและครีบสีแดงสด อาศัยอยู่ใกล้พื้นท้องนํ้าหรือในระดับนํ้าลึก ที่ชุกชุมได้แก่ ชนิด P. tayenus Richardson ขนาดโตได้ถึง ๓๐ เซนติเมตร, ตาโต หรือ ตาหวาน ก็เรียก.
ติด ๓น. ชื่อปลาทะเลทุกชนิดในวงศ์ Echeneidae เช่น สกุล Echeneis และ Remora มีลักษณะเฉพาะเด่นกว่าปลาอื่น ๆ ทั้งหมด คือ ที่ด้านบนของส่วนหัวมีแผ่นเกาะติดรูปวงรีลักษณะเป็นซี่เรียงตัวในแนวขวางคล้ายบานเกล็ด ใช้เป็นส่วนยึดเกาะแน่นกับปลาหรือสัตว์อื่นที่มีขนาดใหญ่กว่าหรือวัตถุลอยนํ้า ปากเชิดขึ้นอยู่ปลายสุดของหัว ที่พบเสมอได้แก่ ชนิด E. naucrates (Linn.) ขนาดยาวได้ถึง ๖๐ เซนติเมตร, เหา เหาทะเล หรือ เหาฉลาม ก็เรียก.
เตียว ๑ชื่อเพลงไทยประเภทเพลงหน้าพาทย์ ใช้บรรเลงต่อท้ายเพลงเชิดนอกในการแสดงโขน.
ท้องพลุน. ชื่อปลานํ้าจืดชนิด Machrochirichthys machrochirus Valenciennes ในวงศ์ Cyprinidae รูปร่างคล้ายปลาดาบลาว เว้นแต่มีเส้นข้างตัว อกเชิดขึ้นและต่อเนื่องกับคางซึ่งเงยขึ้นไปอีก ฟันเล็ก ด้านหลังลำตัวสีเขียวอมเหลือง ด้านข้างและท้องสีขาวเงิน พบตามแม่นํ้าและแหล่งนํ้าขนาดใหญ่ทั่วไป ขนาดยาวได้ถึง ๗๐ เซนติเมตร, ดาบ หรือ ฝักพร้า ก็เรียก
เทิดก. เชิดชู.
เทิดทูนก. ยกย่อง, เชิดชูไว้เป็นที่เคารพ.
นกกระจอก ๒น. ชื่อปลาทะเลในสกุล Parexocoetus และ Cypselurus วงศ์ Exocoetidae ปากอยู่ปลายสุดของหัว เชิดขึ้นเล็กน้อย ตาโต หัวและด้านหลังแบนลงเล็กน้อยเป็นเหลี่ยมด้านท้องเกือบกลม ครีบหลังและครีบก้นอยู่ค่อนไปทางหางซึ่งเป็นแฉกลึกโดยแฉกล่างยาวกว่าแฉกบน ครีบอกใหญ่ใช้ร่อนถลาไปเหนือผิวนํ้าคล้ายปีก ลำตัวยาวเพรียว ส่วนบนลำตัวสีเขียวหรือนํ้าเงิน ข้างท้องสีขาวเงิน อาศัยอยู่บริเวณผิวนํ้า ขนาดยาว ๑๐-๓๐ เซนติเมตร, ปลาบิน ก็เรียก.
น้ำเงิน ๓น. ชื่อปลาน้ำจืดไม่มีเกล็ดพวกปลาเนื้ออ่อน ชนิด Phalacronotus apogon (Bleeker) หรือ Micronema apogon (Bleeker) ในวงศ์ Siluridae ปากเชิดขึ้น หนวดที่ขากรรไกรบนยาวไม่ถึงขอบแผ่นปิดเหงือกคล้ายปลาแดง แต่ไม่มีหนวดที่ขากรรไกรล่าง หรือมีเป็นเพียงตุ่มขนาดเล็กมาก และมีกลุ่มฟันที่กระดูกฐานจมูกเรียงเป็นแถบรูปโค้ง ลำตัวมีสีเงินคล้ายตะกั่ว ไม่มีครีบหลัง ครีบก้นมักมีขอบสีดำคล้ำ อาศัยอยู่ตามแม่น้ำ ลำคลอง หรือแหล่งน้ำนิ่งขนาดใหญ่ที่มีความเป็นธรรมชาติ กินสัตว์อื่น ขนาดยาวได้ถึง ๗๗ เซนติเมตร, เนื้ออ่อน นาง หรือ ชะโอน ก็เรียก.
นิเคราะห์น. นิคหะ, การข่ม, การกล่าวโทษ, การปราบปราม, ตรงข้ามกับ ประเคราะห์ ซึ่งแปลว่า การยกย่อง, การเชิดชู.
บรรเจิด(บัน-) ก. เชิดให้สูงขึ้น, สูงเด่น, เฉิดฉาย.
ใบขนุนน. ชื่อปลาทะเลขนาดเล็กถึงขนาดกลางชนิด Lactarius lactarius (Bloch & Schneider) ในวงศ์ Lactariidae ลำตัวกว้าง แบนข้าง หัวโต ปากกว้างและเชิดขึ้น เกล็ดหลุดง่าย มีครีบหลัง ๒ ตอน ตอนที่ ๒ ยาวและมีลักษณะคล้ายครีบก้นซึ่งอยู่ตรงข้ามและยาวกว่าเล็กน้อย ลำตัวสีเงินตลอด ที่ขอบด้านบนของแผ่นปิดเหงือกมีจุดสีดำเด่น ครีบต่าง ๆ สีเหลืองอ่อน พบตลอดชายฝั่ง ขนาดยาวได้ถึง ๔๐ เซนติเมตร, ขนุน ญวน ซับขนุน หรือ สาบขนุน ก็เรียก.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
puppet; marionetteหุ่นเชิด [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
shadow playหนังเชิด [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
straw manตัวแทนเชิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
apparent agencyความเป็นตัวแทนเชิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
marionette; puppetหุ่นเชิด [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เชิด[choēt] (n) EN: name of Thai folk song
เชิด[choēt] (v) EN: hold high ; hold aloft ; lift up ; lift ; raise ; elevate
เชิด[choēt] (v) EN: manipulate ; direct from behind the scene ; make someone act in one's own behalf  FR: manipuler ; manoeuvrer ; tirer les cordes ; tirer les ficelles
เชิด[choēt] (v) EN: take away ; cheat ; steal ; abscond ; run away with
เชิดฉิ่ง[choētching] (n) EN: kind of song in a masked play accompanying the performance of cymbals
เชิดชู[choētchū] (v) EN: praise  FR: rendre hommage ; exalter
เชิดชูยกย่อง[choētchū yokyǿng] (v, exp) EN: admire
เชิดหุ่น[choēt hun] (v) EN: perform the puppet
เชิดจีน[choētjīn] (n) EN: name of Thai classical tune
เชิดขึ้นสูง[choēt kheūn sūng] (v, exp) EN: be splendid
เชิดหน้า[choēt nā] (v, exp) EN: turn the face upwards  FR: porter la tête haute ; relever le front
เชิดหน้าชูตา[choētnāchūtā] (v) EN: enhance a reputation
เชิดหนัง[choētnang] (v) EN: display shadow figures
เชิดเพลงรำ[choēt phlēng ram] (v, exp) EN: perform the puppet
หุ่นเชิด[hunchoēt] (n) EN: puppet ; marionette  FR: marionnette [f]
หุ่นเชิด[hunchoēt] (n) EN: front man ; strawman ; puppet ; figurehead  FR: homme de paille [m] (loc.) ; marionnette [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
chin up(idiom) สู้เขา! เชิดหน้าเข้าไว้! (เป็นคำที่ใช้เวลาให้กำลังใจผู้อื่น), Syn. Keep your chin up.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
favor(n) การยกย่อง, See also: การชื่นชม, การเชิดชู, Syn. admiration, esteem
favor(vt) ชื่นชอบ, See also: เชิดชู, ยกย่อง, Syn. honor, value, Ant. dislike, disesteem
favour(n) การยกย่อง, See also: การชื่นชม, การเชิดชู, Syn. admiration, esteem
favour(vt) ชื่นชอบ, See also: เชิดชู, ยกย่อง, Syn. honor, value, Ant. dislike, disesteem
figurehead(n) หัวหน้าแต่ในนาม (แต่ไม่ได้มีอำนาจแท้จริง), See also: หุ่นเชิดที่ไร้อำนาจ, Syn. dummy
glorification(n) การเชิดชู, See also: การสรรเสริญ, การยกย่อง
glorify(vt) ยกย่อง, See also: สรรเสริญ, เชิดชู, ให้เกียรติ, Syn. honor, praise, Ant. condemn
glove puppet(n) หุ่นเชิดด้วยมือ, Syn. hand puppet
lay figure(n) คนที่ถูกเชิดเป็นหุ่น
marionette(n) หุ่นกระบอก, See also: หุ่นเชิดมือ, Syn. puppet, fantoccini
puppet(n) คนที่ตกเป็นเครื่องมือของผู้อื่น, See also: หุ่นเชิด
puppeteer(n) คนเชิดหุ่นกระบอก
puppetry(n) ศิลปะการเชิดหุ่นกระบอก, Syn. mummery
raise to(phrv) ทำให้สูงขึ้น, See also: เชิดชู
snub-nosed(adj) จมูกรั้น, See also: จมูกสั้นและเชิด
stooge(n) คนที่ถูกผู้อื่นใช้เป็นหุ่นเชิด (คำสแลง), See also: คนที่ถูกผู้อื่นใช้เป็นเครื่องมือ, Syn. puppet, tool
stooge(vi) ถูกผู้อื่นใช้เป็นหุ่นเชิด (คำไม่เป็นทางการ), See also: ถูกผู้อื่นใช้เป็นเครื่องมือ
strut about(phrv) เดินวางมาด, See also: เดินเชิด, Syn. strut around
strut around(phrv) เดินวางมาด, See also: เดินเชิด, Syn. strut about
treasure(vt) ตีค่าสูง, See also: เห็นคุณค่า, เชิดชูบูชา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bridle(ไบร'เดิล) n. บังเหียนม้า,สายบังเหียน,สิ่งควบคุม,สิ่งรั้ง,สายรั้ง,สิ่งบังคับการหมุน,เชือกหรือโซ่ผูกเรือ,การเชิดหน้า (เช่นแสดงอาการหยิ่ง) vt. บังเหียน,ควบคุม,เชิดหน้า (เช่น แสดงอาการหยิ่ง), See also: bridler n., Syn. curb, ch
cock(คอค) {cocked,cocking,cocks} n. ไก่ตัวผู้,นกตัวผู้,ผู้นำ,หัวหน้า,นักต่อสู้,นกสับของปืน,หัวก๊อกท่อน้ำท่อแก๊สที่ใช้มือปิดเปิดได้,ลึงค์,เวลาไก่ขัน,รุ่งอรุณ,การขันของไก่ vt. ดึงนกสับ vi. เดินวางท่า,วางมาด,เชิดขึ้น,ตั้งขึ้น,เตรียมยิง
perk(เพิร์ค) vi. เชิดหน้า,เงย,ชูคอ,กระฉับกระเฉงขึ้นมา,เสือก,ทะลึ่ง,วางมาด,วางท่า vi.,vt. กรอง,ชง,ซึมผ่านadj. ปราดเปรียว,ว่องไว,กระปรี้กระเปร่า,อวดดี,เชิดหน้า,เงยหน้า,แต่งตัว. perkingly adv., See also: perkish adj., Syn. perky
puppet(พัพ'พิท) n. หุ่น,หุ่นกระบอก,หุ่นเชิด,บุคคลที่ถูกครอบงำ,ตุ๊กตาตัวเล็ก ๆ -S.marionette
swagger(สแวก'เกอะ) vi.,n. (การ) เดินวางท่า,เดินเชิดหน้า,วางท่าอย่างใหญ่,คุยโวหรือโอ้อวดเสียงดัง vt. หลอกลวง,พูดหลอกลวง,ขู่ขวัญ., See also: swaggerer n. swaggeringly adv., Syn. stride

English-Thai: Nontri Dictionary
dummy(n) คนโง่,คนบัดซบ,หุ่นเชิด,รูปหุ่น,ลูกมือ,ของเลียนแบบ,ไพ่ดัมมี่
extol(vt) สรรเสริญ,ยกย่อง,เชิดชู,เยินยอ
extoll(vt) สรรเสริญ,ยกย่อง,เชิดชู,เยินยอ
figurehead(n) รูปปั้นตรงหัวเรือ,เจว็ด,ผู้เป็นหัวหน้าแต่ในนาม,หุ่นเชิด
perk(vi) ยก,ยื่นหน้า,วางท่า,เชิดหน้า
puppet(n) ตุ๊กตา,หุ่นกระบอก,หุ่นเชิด
snubby(adj) เชิดขึ้น
swagger(vi) คุยโว,เดินไว้ท่า,พูดหลอกลวง,เดินเชิดหน้า

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
puppet government(n) รัรัฐบาลหุ่นเชิด รัฐบาลที่ทำงานโดยมีผู้อื่นบางการอยู่ข้างหลัง เช่น คุณสมัครดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีโดยมีคุณทักษิณเป็นคนคอยสั่งการ แต่งตั้ง โยกย้ายตำแหน่งต่างๆและกำหนดนโยบายต่างๆเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ตนและญาติพี่น้อง แม้จะพักอาศัยอยู่ไกลถึงลอนดอนก็ตาม

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
操る[あやつる, ayatsuru] TH: เชิด  EN: to manipulate

German-Thai: Longdo Dictionary
Marionettenregierung(n) |die, pl. Marionettenregierungen| รัฐบาลหุ่นเชิด รัฐบาลที่ทำงานโดยมีผู้อื่นบงการอยู่ข้างหลัง เช่น Diese Marionettenregierungen waren in der Nachkriegszeit bemüht, die Folgen alliierter Gewaltherrschaft und des Völkermordes zu mildern.

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top