ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*เคลิบเคลิ้ม*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: เคลิบเคลิ้ม, -เคลิบเคลิ้ม-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เคลิบเคลิ้ม(v) enchant, See also: fascinate, attract, Syn. หลงใหล, เคลิ้ม, ลุ่มหลง, Example: เธอดีดดิ้นตลอดเวลาทำให้อารมณ์ของผมชักเคลิบเคลิ้ม
เคลิบเคลิ้ม(v) be in a dreamy state, See also: be absent-minded, forget oneself, be half-sleep, Syn. เคลิ้ม, ลืมตัว, เผลอสติ, Ant. มีสติ, รู้สึกตัว, Example: ฤทธิ์ของฝิ่นจะทำให้รู้สึกสบายเคลิบเคลิ้ม และมีประสานหลอนทำให้เกิดความรู้สึกพึงพอใจและเสพติดได้ง่าย, Thai Definition: ลืมตัวไปชั่วขณะหนึ่ง เผลอสติไปชั่วขณะหนึ่ง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เคลิบเคลิ้ม(เคฺลิบเคฺลิ้ม) ก. ลืมตัวไปชั่วขณะหนึ่ง, เผลอสติไปชั่วขณะหนึ่ง.
งงงวยก. เคลิบเคลิ้ม, เผลอสติ, มึนงง, งวยงง ก็ว่า.
งวยงงก. เคลิบเคลิ้ม, เผลอสติ, มึนงง, งงงวย ก็ว่า.
ใจลอยว. เผลอสติ, เคลิบเคลิ้ม.
ปล่อยใจก. เคลิบเคลิ้ม, คิดฝันไป, เช่น ปล่อยใจไปตามอารมณ์.
พูดจนลิงหลับก. พูดจนผู้ฟังเคลิบเคลิ้มไปตาม.
ฟั่นเฟือนว. หลงใหล, เคลิบเคลิ้ม, เผลอสติ, คุ้มดีคุ้มร้าย, เช่น มีสติฟั่นเฟือน จิตใจฟั่นเฟือน.
หลงหมกมุ่น, มัวเมา, คลั่งไคล้, เคลิบเคลิ้ม, เช่น หลงในอบายมุข หลงเสน่ห์

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Euphoriaครึ้มอกครึ้มใจ,รู้สึกสบายใจ,อารมณ์เปลี่ยนแปลง,ความเคลิบเคลิ้มสุข,ความรู้สึกสบาย,การเคลิบเคลิ้มเป็นสุข,อาการเป็นสุข,เบิกบานใจมากผิดธรรมดา,อารมณ์ครื้นเครง,อารมณ์รื่นเริงสนุกสนาน,ครึ้มอกครึ้มใจ,รู้สึกสบายใจมาก,เคลิบเคลิ้ม,จิตใจสบาย,รู้สึกสบายยิ้มแย้มตลอดเวลา,อารมณ์รื่นเริงสนุกสนาน,รู้สึกเคลิ้มๆพอสบาย [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เคลิบเคลิ้ม[khloēpkhloēm] (v) EN: be in a dreamy state ; be absent-minded ; forget oneself ; be half-sleep  FR: être absorbé dans ses pensées ; se transporter (litt.) ; planer (fam.)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bewitch(vt) ทำให้หลงเสน่ห์, See also: ทำให้เคลิบเคลิ้ม, มีเสน่ห์ทำให้คนหลง, เต็มไปด้วยเสน่ห์, Syn. enchant, fasinate
carry along(phrv) ทำให้หลงใหล, See also: ทำให้เคลิบเคลิ้ม, Syn. carry away
carry away(phrv) ทำให้หลงใหล (มักใช้รูป passive voice), See also: ทำให้เคลิบเคลิ้ม, Syn. carry along
freak out(phrv) ตื่นเต้นมาก (เพราะยาเสพติด), See also: กังวลมาก เพราะยาเสพติด, เคลิบเคลิ้มมาก เพราะยาเสพติด
enchanted(adj) รู้สึกเคลิบเคลิ้ม, See also: เคลิ้ม, หลงใหล, Syn. captivated, charmed, delighted
enchantment(n) การลุ่มหลง, See also: การเคลิบเคลิ้ม, การหลงใหล
euphoria(n) ความรู้สึกสนุกสนาน ตื่นเต้น และเป็นสุขอย่างที่สุด, See also: ความเคลิบเคลิ้มเป็นสุข, Syn. ecstasy, elation, happiness
inebriant(adj) ซึ่งทำให้มึนเมา, See also: ซึ่งทำให้เคลิบเคลิ้ม, Syn. alcoholic, hard, Ant. nonalcoholic
trance(n) สภาวะงงงัน, See also: การอยู่ในภวังค์, การเคลิบเคลิ้ม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bewitch(บิวิทชฺ') {bewitched,bewitching,bewitches} vt. ทำให้หลงเสน่ห์,ทำให้เคลิบเคลิ้ม,ใช้อำนาจเวทมนตร์สะกด,ทำให้ต้องมนต์สะกด, See also: bewitcher n. ดูbewitch bewitchery n. ดูbewitch bewitchment n. ดูbewitch, Syn. charm
ecstasy(เอค'สทะซี) n. ความปีติยินดีอย่างเหลือล้น,ความเคลิบเคลิ้ม,ปีติสุข
euphoria(ยูฟอ'เรีย) n. ความรู้สึกสบาย,ความเคลิบเคลิ้มเป็นสุข., See also: euphoric adj. ดูeuphoria
inebriant(อินอี'บริเอินทฺ) adj. ซึ่งทำให้ (มึนเมา,เบิกบานใจ,เคลิบเคลิ้ม) n. ของมึนเมา, Syn. intoxicating
inebriate(อินอี'บริเอท) vt. ทำให้มึนเมา,ทำให้เบิกบานใจ,ทำให้เคลิบเคลิ้ม n. ขี้เมา,คนเมา. adj. เมา,เมาเหล้า., See also: inebriation n.
kef(เคฟ) n. ความเคลิบเคลิ้ม แบบมึน ๆ
spellbind(สเพล'ไบนดฺ) vt. ทำให้หลงเสน่ห์,ทำให้งงงวย,ทำให้หลับไหล,ทำให้เคลิบเคลิ้ม
spellbound(สเพล'เบานดฺ) adj. หลงใหล,งงงวย,เคลิบเคลิ้ม,ถูกเวทมนตร์., Syn. enchanted
swoon(สวน) vi. สลบ,เป็นลม n. การสลบ,การเป็นลม,จิตที่เคลิบเคลิ้ม., Syn. swound, faint

English-Thai: Nontri Dictionary
bewitch(vt) ทำให้งงงวย,ทำให้หลงเสน่ห์,ทำให้เคลิบเคลิ้ม
giddiness(n) ความเวียนหัว,ความวิงเวียน,ความมึนงง,ความเคลิบเคลิ้ม
inebriate(adj) เมา,ขี้เมา,เคลิบเคลิ้ม
inebriate(vt) ทำให้เมา,ทำให้มึนเมา,ทำให้เคลิบเคลิ้ม
spellbound(adj) ถูกอาคม,ตะลึง,หลงใหล,ถูกเวทมนตร์,เคลิบเคลิ้ม

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
うっとり[うっとり, uttori] (vi, vt, adj, colloq) うっとりさせるような:เป็นที่ดึงดูด, มีเสน่ห์, น่าหลงใหล, น่ามอง うっとりする:เคลิบเคลิ้ม(ไปกับ...), หลงใหล

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top