ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*เครื่องปั้นดินเผา*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: เครื่องปั้นดินเผา, -เครื่องปั้นดินเผา-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เครื่องปั้นดินเผา(n) pottery, See also: earthenware, crockery, Syn. เครื่องเคลือบ, เครื่องถ้วยชาม, Example: มหาวิทยาลัยฮาวาร์ดได้ทำการขุดพบเครื่องปั้นดินเผาที่มีลายเขียนสีของสมัยหินใหม่, Count Unit: ชิ้น, Thai Definition: เรียกภาชนะที่ปั้นด้วยดินแล้วนำไปเผาไฟว่า เครื่องปั้นดินเผา

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เครื่องปั้นดินเผาน. เรียกภาชนะที่ปั้นด้วยดินแล้วนำไปเผาไฟ ว่า เครื่องปั้นดินเผา.
กระปุกน. ภาชนะเครื่องปั้นดินเผาหรือแก้วเป็นต้น รูปป้อม ๆ เตี้ย ๆ ขนาดเล็ก โดยมากปากแคบ ก้นสอบ, ลักษณนามเรียกทะลายของผลระกำหรือผลจาก เช่น ผลระกำกระปุกหนึ่ง ผลจาก ๒ กระปุก.
ตะคันน. เครื่องปั้นดินเผารูปคล้ายจานขนาดเล็ก ๆ สำหรับวางเทียนอบ หรือเผากำยานเมื่อเวลาอบนํ้าทำนํ้าอบไทยเป็นต้น หรือใช้ใส่นํ้ามันตามไฟต่างตะเกียง.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Potteryเครื่องปั้นดินเผา [เศรษฐศาสตร์]
Thermoluminescence datingการหาอายุโดยเทคนิคเทอร์โมลูมิเนสเซนซ์, วิธีหาอายุโบราณวัตถุประเภทเครื่องปั้นดินเผา โบราณสถานที่ก่อสร้างด้วยอิฐและตะกอนดิน โดยอาศัยปรากฏการณ์เทอร์โมลูมิเนสเซนซ์ วิธีที่นิยมใช้มี 2 วิธี คือ Quartz and Feldspar Inclusion Method สามารถหาอายุตัวอย่างที่มีหินเขี้ยวหนุมานประกอบอยู่ได้ในช่วง 50 ถึง 100,000 ปี และถ้ามีหินฟันม้าประกอบอยู่ สามารถหาอายุได้ในช่วง 500 ถึง 500,000 ปี อีกวิธีหนึ่งได้แก่ Pre-dose Method สามารถหาอายุตัวอย่างที่มีหินเขี้ยวหนุมานประกอบอยู่ได้ในช่วงไม่เกิน 1,000 ปี (ดู thermoluminescence ประกอบ), Example: [นิวเคลียร์]
Portraits on potteryภาพคนเหมือนบนเครื่องปั้นดินเผา [TU Subject Heading]
Potteryเครื่องปั้นดินเผา [TU Subject Heading]
Pottery craftหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผา [TU Subject Heading]
Pottery datingการกำหนดอายุเครื่องปั้นดินเผา [TU Subject Heading]
Pottery industryอุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผา [TU Subject Heading]
Pottery, Prehistoricเครื่องปั้นดินเผาสมัยก่อนประวัติศาสตร์ [TU Subject Heading]
Pottery, Thaiเครื่องปั้นดินเผาไทย [TU Subject Heading]
Raku potteryเครื่องปั้นดินเผารากุ [TU Subject Heading]
Ceramicsเครื่องปั้นดินเผา,เซรามิก [การแพทย์]
cobaltโคบอลต์, ธาตุแทรนซิชัน เลขอะตอม 27 สัญลักษณ์ Co เป็นโลหะสีขาวเงิน จุดหลอมเหลว 1,480°C ใช้ทำโลหะผสม ใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องแก้ว และเครื่องปั้นดินเผา [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
red leadตะกั่วแดง, สารประกอบออกไซด์ของตะกั่ว  สูตรเคมีคือ Pb3O4 เป็นผงสีแดง ใช้ในอุตสาหกรรมแก้ว ใช้ทำสีทากันสนิมและใช้เคลือบเครื่องปั้นดินเผา เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เครื่องปั้นดินเผา[khreūangpandinphao] (n) EN: pottery ; earthenware ; crockery  FR: poterie [f] ; objet en terre cuite [m]
เครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียง[khreūangpandinphao Bān Chīeng] (n, exp) EN: Baan Chiang pottery
เครื่องปั้นดินเผาโบราณ[khreūangpandinphao bōrān] (n, exp) EN: ancient pottery  FR: poterie ancienne [f]
เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน[khreūangpandinphao Dān Kwīen] (n, exp) EN: Dan Kwian pottery
เครื่องปั้นดินเผาลำปาง[khreūangpandinphao Lampāng] (n, exp) EN: Lampang ceramic

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
crock(n) เครื่องปั้นดินเผา, Syn. earthenware jar
crock(n) เศษแตกของเครื่องปั้นดินเผา
luster(n) เคลือบเงาของเครื่องปั้นดินเผา
potter's wheel(n) จานหมุนของช่างทำเครื่องปั้นดินเผา
pottery(n) เครื่องปั้นดินเผา, See also: ภาชนะดินเผา, Syn. ceramics, porcelain, earthenware
pottery(n) ศิลปะการปั้นเครื่องปั้นดินเผา
ware(n) เครื่องปั้นดินเผา, See also: เซรามิกส์, Syn. ceramics
Wedgwood(n) เครื่องปั้นดินเผายี่ห้อหนึ่ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
crockery(ครอค'เคอรี) n. เขม่า,เครื่องปั้นดินเผา,หม้อ, Syn. crocks, earthenware
loam(โลม) n. ดินอย่างดีสำหรับทำเครื่องปั้นดินเผา,ดินที่อุดมสมบูรณ์,ดิน. vt. ปกคลุมด้วยดินดังกล่าว, See also: loaminess n. ดูloam loamy adj. ดูloam
luster(ลัส'เทอะ) {lustered,lusteriing,lusters;lustred,lustring,lustres} n. ความเป็นเงา,ความเป็นมัน,ความรุ่งโรจน์,โคมระย้า,สิ่งทอที่เป็นมัน,เคลือบเงาของเครื่องปั้นดินเผา vt. ฉาบเงา,ทำให้เป็นเงา vi. กลายเป็นเงา
lustre(ลัส'เทอะ) {lustered,lusteriing,lusters;lustred,lustring,lustres} n. ความเป็นเงา,ความเป็นมัน,ความรุ่งโรจน์,โคมระย้า,สิ่งทอที่เป็นมัน,เคลือบเงาของเครื่องปั้นดินเผา vt. ฉาบเงา,ทำให้เป็นเงา vi. กลายเป็นเงา
pottery(พอท'ทะรี) n. เครื่องปั้นดินเผา,เครื่องเคลือบ,ศิลปะในการทำเครื่องปั้นดินเผา หรือเครื่องเคลือบ,สถานที่ทำเครื่องปั้นดินเผาหรือเครื่องเคลือบ
ware(แวร์) n. สินค้า,เครื่องใช้,ผลิตภัณฑ์,ภาชนะ,เครื่องปั้นดินเผา adj. ระมัดระวัง,เฝ้า,รู้ตัว,รู้สำนึก vt. รู้ตัว,ระมัดระวัง,สนใจ,ใช้,จ่าย, Syn. watchful, wary, spend, expend

English-Thai: Nontri Dictionary
crockery(n) เครื่องปั้นดินเผา,เครื่องถ้วยชาม,หม้อไห
earthenware(n) เครื่องปั้นดินเผา,เครื่องเคลือบดินเผา
pottery(n) การปั้น,เครื่องปั้นดินเผา,เครื่องเคลือบ,โรงทำหม้อ
ware(n ) ภาชนะ,เครื่องใช้,สินค้า,ผลิตภัณฑ์,เครื่องปั้นดินเผา

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
陶器[とうき, touki] (n) เครื่องปั้นดินเผา

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top