ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*เกี้ยว*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: เกี้ยว, -เกี้ยว-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เกี้ยว(v) court, See also: woo, entice, encircle, flirt, bind around, Syn. จีบ, เกี้ยวพาราสี, เกี้ยวพาน, Example: ในงานประเพณี ผู้ชายสามารถเต้นรำได้ตลอดคืน รวมทั้งสามารถเกี้ยวผู้หญิงได้จนข้ามคืน, Thai Definition: พูดให้รักในเชิงชู้สาว, พูดแทะโลม, พูดเลียบเคียงเพื่อให้สมปรารถนา
เกี้ยว(n) cart, See also: litter, palanquin, Syn. คานหาม, Example: อูฐก้าวย่างยาวทำให้เกี้ยวยวบยาบ ตามจังหวะย่างก้าวของอูฐไปด้วย, Count Unit: หลัง, Thai Definition: คานหามของจีนชนิดหนึ่ง, Notes: (จีน)
เกี้ยวนวม(n) protector, Thai Definition: เกี้ยวที่ใส่หัวและนวมที่สวมคอ
เกี้ยวพาน(v) court, See also: woo, entice, encircle, assail, flirt, Syn. จีบ, เกี้ยวพาราสี, เกี้ยว, Example: หญิงไทยไม่มีสิทธิ์ที่จะไปรักใคร่ชอบพอ หรือเกี้ยวพานชายคนใดก่อน เพราะถือเป็นเรื่องเสื่อมเสียเกียรติอย่างร้ายแรง, Thai Definition: พูดเกี้ยว
แก้เกี้ยว(v) avoid embarrassment, See also: change the subject to subdue embarrassment, Example: เขากล่าวดังนั้นก็เพื่อแก้เกี้ยวเท่านั้น, Thai Definition: แก้อย่างย้อนรอยให้หายกัน
เกี้ยวพาราสี(v) court, See also: woo, entice, encircle, flirt, Syn. เกี้ยว, จีบ, เกี้ยวพาน, Example: พฤติกรรมการคุกคามทางเพศ มีอยู่หลายระดับด้วยกัน ตั้งแต่พูดจาแทะโลม เกี้ยวพาราสี จนถึงจับเนื้อต้องตัวโดยไม่สมควร, Thai Definition: พูดเกี้ยว
การเกี้ยวพาราสี(n) courting, See also: wooing, paying attention to, Example: การเกี้ยวพาราสี คือการที่หนุ่มสาวพยายามแสวงหาบุคคลที่ตรงกับที่เขามุ่งหวังไว้ให้ตรงกับใจเพื่อจะมาเป็นคู่ครองในอนาคต
ลดเลี้ยวเกี้ยวพา(v) court, See also: woo, Syn. เกี้ยว, เกี้ยวพาราสี, Example: ชายเจ้าชู้ชอบลดเลี้ยวเกี้ยวพาสาวๆ, Thai Definition: พูดจาหว่านล้อมเป็นเชิงเกี้ยว

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กระหนาบคาบเกี่ยวว. ประชิดเหลื่อมลํ้ากัน.
เก็บเกี่ยวก. เก็บรวบรวมพืชผลจากที่ได้หว่านหรือลงไว้.
เกี่ยวก. อาการที่สิ่งงอเป็นขอเกาะติดหรือเหนี่ยวไว้ เช่น ทอดสมอให้เกี่ยวแง่หินไว้, เอาของที่มีลักษณะเช่นนั้นเกาะติดหรือเหนี่ยวไว้ เช่น เอาขอเกี่ยว, ติดต่อผูกพัน, แตะต้อง, ยุ่งเกี่ยว, ข้องแวะ, เช่น เรื่องนี้อันตรายมากอย่าเอาตัวเข้าไปเกี่ยวเลย, เกี่ยวข้อง ก็ว่า
เกี่ยวอาการที่สิ่งแหลมคมขูดขีด สะกิด เป็นต้น เช่น หนามเกี่ยว ตะปูเกี่ยว, ตัดด้วยเคียว เช่น เกี่ยวข้าว เกี่ยวหญ้า เกี่ยวแฝก
เกี่ยวโดยปริยายหมายความว่า เนื่อง เช่น เกี่ยวด้วยเรื่องนี้.
เกี่ยวก้อยก. อาการที่แสดงความคุ้นเคยสนิทสนมกัน เช่น เขาเกี่ยวก้อยกันไปเที่ยวเชียงใหม่.
เกี่ยวข้องก. ติดต่อผูกพัน, แตะต้อง, ยุ่งเกี่ยว, ข้องแวะ, เกี่ยว ก็ว่า.
เกี่ยวข้าวน. ชื่อเพลงพื้นบ้านของภาคกลาง เรียกว่า เพลงเกี่ยวข้าว.
เกี่ยวดองว. นับเป็นญาติกันทางเขยหรือสะใภ้.
เกี่ยวดองหนองยุ่งว. เกี่ยวดองกันอย่างซับซ้อน.
เกี่ยวเนื่องก. เกี่ยวพันติดต่อกัน เช่น โครงการนี้เกี่ยวเนื่องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.
เกี่ยวเบ็ดก. เอาเบ็ดไปเกี่ยวเหยื่อ, เอาเหยื่อมาเกี่ยวเบ็ด.
เกี่ยวแฝกมุงป่าก. ทำอะไรเกินกำลังความสามารถของตัว.
เกี่ยวพันก. ติดเนื่องกัน, พัวพัน.
เกี่ยวโยงก. ต่อเนื่องไปถึง.
เกี้ยวน. เครื่องประดับลักษณะเป็นวงคล้ายพวงมาลัย สำหรับสวมจุก, ราชาศัพท์ว่า พระเกี้ยว
เกี้ยวเครื่องประดับที่มีลักษณะคล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น เกี้ยวลอมพอก เกี้ยวชฎา
เกี้ยวผ้าคาดเอวสำหรับขุนนาง เรียกว่า ผ้าเกี้ยว เช่น เกี้ยวลาย คือผ้าคาดเอวที่มีลาย (บางทีเข้าใจกันว่าเป็นผ้านุ่งอย่างหนึ่ง).
เกี้ยวก. รัด, พันแน่น, ติดแน่น, เช่น เพราะประพฤติมันเกี้ยว เกี่ยงร้ายแกมดี (โลกนิติ)
เกี้ยวพูดให้รักในเชิงชู้สาว, พูดแทะโลม, พูดเลียบเคียงเพื่อให้สมปรารถนา.
เกี้ยวเกไลน. วิธีนุ่งผ้าชนิดหนึ่งสำหรับขี่ช้าง.
เกี้ยวคอไก่น. วิธีนุ่งผ้าเอาชายพกรัดอีกชายหนึ่งไว้แล้วเหน็บให้แน่น.
เกี้ยวนวมน. เกี้ยวที่ใส่หัวและนวมที่สวมคอ.
เกี้ยวพาน, เกี้ยวพาราสีก. พูดให้รักในเชิงชู้สาว.
เกี้ยวน. คานหามของจีนชนิดหนึ่ง.
เกี้ยวประทีปน. ซุ้มไฟทำเป็นรูปอย่างเกี้ยว.
เกี๊ยวน. ของกินชนิดหนึ่งใช้แผ่นแป้งสาลีตัดเป็นสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ ห่อหมูสับเป็นต้น.
แก้เกี้ยวก. แก้อย่างย้อนรอยให้หายกัน เช่น พูดแก้เกี้ยว ฟ้องแก้เกี้ยว.
คาบเกี่ยวก. ติดต่อเกี่ยวเนื่องกัน เช่น ที่ดินคาบเกี่ยวกัน.
นาคเกี่ยว, นาคเกี้ยว, นาคเกี่ยวพระสุเมรุน. ชื่อเพลงไทย อัตรา ๒ ชั้น หน้าทับปรบไก่
นาคเกี่ยว, นาคเกี้ยว, นาคเกี่ยวพระสุเมรุชื่อเพลงไทยประเภทเพลงเถา.
นาคเกี้ยวกระหวัด, นาคบริพันธ์ ๑(นากบอริพัน) น. ชื่อกลอนกลบทแบบหนึ่ง กำหนดให้ ๒ คำต้นของวรรคต่อไปซ้ำกับ ๒ คำสุดท้ายของวรรคหน้า โดยให้สลับคำกัน เช่น พระปิตุรงค์ฟังบุตรเห็นสุดห้าม ห้ามสุดความคิดบุตรเห็นสุดหาญ หาญสุดไม่หยุดยั้งจะรั้งราญ ราญรั้งนานแน่วเนตรสังเวชบุตร (ศิริวิบุลกิตติ์).
ผ้าเกี้ยวน. ผ้าลายหรือผ้าปูมสมัยเก่าสำหรับขุนนางนุ่งหรือห่อคัมภีร์เป็นต้น, สมปัก ก็เรียก.
ลดเลี้ยวเกี้ยวพาก. พูดจาหว่านล้อมเป็นเชิงเกี้ยว.
กฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์น. กฎหมายที่วางหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการสืบราชสมบัติ.
กฎมนเทียรบาลน. ข้อบัญญัติพิเศษเกี่ยวกับพระราชฐาน พระราชวงศ์ และระเบียบการปกครองในราชสำนัก, โบราณใช้ว่า กฎมณเฑียรบาล หรือ กฎมณเทียรบาล ก็มี.
กฎอัยการศึกน. กฎหมายที่ให้อำนาจเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารลิดรอนสิทธิเสรีภาพบางประการของประชาชนได้ตามความจำเป็น ทั้งให้มีอำนาจหน้าที่เหนือเจ้าหน้าที่ฝ่ายพลเรือนในส่วนที่เกี่ยวกับการยุทธ การระงับปราบปรามหรือการรักษาความสงบเรียบร้อย และศาลทหารมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาบางอย่างที่ประกาศระบุไว้แทนศาลพลเรือน การใช้กฎอัยการศึกจะกระทำได้เมื่อมีเหตุจำเป็นเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในบ้านเมือง เช่น ในกรณีเกิดสงคราม การจลาจล โดยจะให้มีผลบังคับทุกท้องที่หรือบางท้องที่ก็ได้ตามความจำเป็น.
กฎหมายปกครองน. กฎหมายสาขาหนึ่งของกฎหมายมหาชนที่วางหลักเกี่ยวกับการจัดระเบียบในทางปกครองของรัฐ และการดำเนินกิจกรรมของฝ่ายปกครองในการจัดทำบริการสาธารณะ รวมทั้งวางหลักความเกี่ยวพันในทางปกครองระหว่างฝ่ายปกครองกับเอกชน.
กฎหมายพาณิชย์น. กฎหมายที่วางระเบียบความเกี่ยวพันทางการค้าหรือธุรกิจระหว่างบุคคล เช่น กฎหมายว่าด้วยการซื้อขาย การเช่าทรัพย์ การจำนอง การจำนำ ตั๋วเงิน หุ้นส่วน บริษัท.
กฎหมายแพ่งน. กฎหมายที่วางระเบียบความเกี่ยวพันระหว่างบุคคลเกี่ยวกับสถานภาพ สิทธิ และหน้าที่ของบุคคลตามกฎหมาย เช่น กฎหมายว่าด้วยนิติกรรม ละเมิด ทรัพย์สิน ครอบครัว มรดก.
กฎหมายมหาชนน. กฎหมายที่วางระเบียบโครงสร้างและการปกครองของรัฐหรือการบริหารราชการแผ่นดิน รวมตลอดทั้งความเกี่ยวพันระหว่างรัฐกับเอกชน เช่น กฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายอาญา กฎหมายปกครอง.
กฎหมายระหว่างประเทศน. หลักกฎหมายหรือหลักปฏิบัติที่ยอมรับกันว่าด้วยรัฐและความเกี่ยวพันระหว่างรัฐ รวมทั้งความเกี่ยวพันระหว่างรัฐกับองค์การระหว่างประเทศและประชาคมระหว่างประเทศ.
กฎหมายเอกชนน. กฎหมายที่วางระเบียบความเกี่ยวพันระหว่างเอกชนหรือระหว่างเอกชนกับรัฐ ในฐานะที่รัฐดำเนินการอย่างเอกชนเกี่ยวกับสถานภาพของบุคคลตามกฎหมาย สิทธิและหน้าที่ของเอกชน รวมทั้งวางระเบียบเกี่ยวกับทรัพย์สินของเอกชน เช่น กฎหมายแพ่ง กฎหมายพาณิชย์.
กบฏเป็นฐานความผิดอาญา ที่เกี่ยวกับการล้มล้างรัฐธรรมนูญ อำนาจนิติบัญญัติ อำนาจบริหาร อำนาจตุลาการ และการแบ่งแยกราชอาณาจักรหรือยึดอำนาจปกครอง.
กรมนาน. กรมใหญ่กรมหนึ่งในจตุสดมภ์ มีเสนาบดีเป็นผู้บังคับบัญชา มีอำนาจหน้าที่ดูแลรักษานาหลวง เก็บหางข้าวขึ้นฉางหลวง ทำนุบำรุงอาชีพเกษตรกรรมและเก็บค่าภาษีอากรเกี่ยวกับการนั้น รวมทั้งบังคับบัญชาศาลในสังกัดซึ่งมีอำนาจพิจารณาคดีพิพาทเกี่ยวกับที่นาและโคกระบือเป็นต้น
กรมพระคลังน. กรมใหญ่กรมหนึ่งในจตุสดมภ์ มีเสนาบดีเป็นผู้บังคับบัญชา มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการคลัง การต่างประเทศ และการค้ากับต่างประเทศ รวมทั้งบังคับบัญชาศาลในสังกัดซึ่งมีอำนาจพิจารณาคดีความเกี่ยวข้องด้วยพระราชทรัพย์หลวง และคดีความต่างประเทศ, พระคลัง หรือ พระคลังกรมท่า ก็เรียก
กรมวัง(กฺรมมะ-) น. กรมใหญ่กรมหนึ่งในจตุสดมภ์ มีเสนาบดีเป็นผู้บังคับบัญชา มีอำนาจหน้าที่รักษาพระราชมนเทียร พระราชวังชั้นนอก พระราชวังชั้นใน บริหารกิจการในพระราชสำนัก และบังคับบัญชาศาลในสังกัดซึ่งมีอำนาจพิจารณาคดีที่เกี่ยวข้องกับสมใน ได้แก่ ศาลแพ่งวัง ศาลอาชญาวัง และศาลนครบาลวัง รวมทั้งบังคับบัญชาศาลมรดก
กรรชิด(กัน-) ก. กระชิด เช่น สองกรกลเกียดเกี้ยว กรรชิด (ลอ).
กรรมพันธุ์มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ คือ เกี่ยวเนื่องด้วยกรรมของตนเอง.
กรรมสิทธิ์สิทธิทั้งปวงที่ผู้เป็นเจ้าของมีอยู่เหนือทรัพย์สิน ในอันที่จะใช้สอย จำหน่าย ได้ดอกผล ติดตามและเอาคืน รวมทั้งขัดขวางมิให้ผู้อื่นสอดเข้าเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินนั้นโดยมิชอบด้วยกฎหมาย.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
serenadeเพลงเกี้ยวยามค่ำ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
ระทาหอสูงรูปสี่เหลี่ยมหลังคาทรงยอดเกี้ยว ประดับดอกไม้ไฟนานาชนิดเช่น พลุ ตะไล จรวดใช้จุดในงานพระราชพิธี [ศัพท์พระราชพิธี]
Courtshipการเกี้ยวพาน [TU Subject Heading]
Courtshipการเกี้ยวพาราสี,การผสมพันธุ์ [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอาขอเกี่ยว[ao khøkīo] (v, exp) FR: gaffer ; faire une bêtise
การเกี้ยว[kān kīo] (n) EN: courtship  FR: cour [f] ; parade nuptiale [f]
การเกี่ยวพันกัน[kān kīophan kan] (n, exp) EN: relationship
การเกี่ยวพันกันทางสายโลหิต[kān kīophan kan thāng sāi lōhit] (n, exp) EN: blood relationship
เก็บเกี่ยว[kepkīo] (v) EN: harvest ; reap ; gather  FR: moissonner ; récolter
คดีเกี่ยวกับ...[khadī kīokap …] (n, exp) FR: affaire concernant … [f] ; affaire impliquant … [f]
คดีเกี่ยวกับการยักยอกเงิน[khadī kīokap kān yakyøk ngoen] (n, exp) EN: case of embezzlement ; case ofmisappropriatio
คำพิพากษาเกี่ยวกับทรัพย์[khamphiphāksā kīokap sap] (n, exp) EN: judgement in rem = judgment in rem (Am.)
คำพิพากษาเกี่ยวกับบุคคล[khamphiphāksā kīokap bukkhon] (n, exp) EN: judgement in personam = judgment in personam (Am.)
คาบเกี่ยว[khāpkīo] (v) EN: overlap
คาบเกี่ยวกัน[khāpkīo kan] (v, exp) EN: overlap ; be interrelated
ขอเกี่ยว[khøkīo] (n) EN: hook  FR: agrafe de vêtement [f]
คุณไม่เกี่ยว[khun mai kīo] (xp) EN: this doesn't concern you  FR: cela ne vous concerne pas ; vous n'êtes pas concerné
ความเกี่ยวข้อง[khwām kīokhøng] (n) EN: concernment ; redevance
ความเกี่ยวข้องกัน[khwām kīokhøng kan] (n, exp) EN: association
ความเกี่ยวเนื่อง[khwām kīoneūang] (n) EN: connection ; relation
ความเกี่ยวพัน[khwām kīophan] (n) EN: relation
ความเกี่ยวพันระหว่างกัน[khwām kīophan rawāng kan] (n, exp) EN: interrelation
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย[khwāmrū beūangton kīokap kotmāi] (n, exp) EN: principles of jurisprudence
เกี่ยว[kīo] (v) EN: hook ; link ; hitch ; couple ; pull with a hook ; hitch ; seize ; catch ; fasten ; clasp  FR: accrocher ; attacher
เกี่ยว[kīo] (v) EN: connect ; relate ; involve ; link ; deal with
เกี่ยว[kīo] (v) EN: reap ; harvest ; mow ; cut down  FR: couper ; faucher ; moissonner
เกี้ยว[kīo] (n) EN: Chines-style palanquin ; litter ; sedan chair  FR: palanquin de style chinois [m] ; litière [f]
เกี้ยว[kīo] (n) EN: ornament for the head ; kind of topknot ornament
เกี้ยว[kīo] (v) EN: woo ; court ; make advances ; flirt (with)  FR: courtiser ; faire la cour
เกี๊ยว[kīo] (n) EN: dumpling ; wonton  FR: boulette de pâte [f] ; ravioli [m]
เกี่ยวดอง[kīodøng] (v, exp) EN: relate ; link ; associate ; involve  FR: avoir un lien de parenté
เกี่ยวกัน[kīo kan] (v) EN: be interrelated ; concern one another
เกี้ยวกันเล่น[kīo kan len] (v, exp) FR: flirter
เกี่ยวกับ[kīokap] (v) EN: pertain to ; be connected with ; be related to ; concern ; relate to  FR: avoir rapport à ; avoir trait à ; concerner ; intéresser ; toucher à
เกี่ยวกับ[kīokap] (x) EN: regarding ; in regard to ; concerning ; about ; pertaining to ; with respect to  FR: concernant ; au sujet de ; à propos de ; relatif à ; en rapport avec ; ce qui concerne ; sur
เกี่ยวกับอากาศ[kīokap ākāt] (adj) EN: aerial
เกี่ยวกับอเมริกา[kīokap Amērikā] (adj) EN: American ; related to Amrica  FR: américain
เกี่ยวกับชาติ[kīokap chāt] (adj) EN: public
เกี่ยวกับชาติพันธุ์[kīokap chattiphan] (adj) EN: racial  FR: racial
เกี่ยวกับดวงจันทร์[kīokap dūangjan] (adj) EN: lunar  FR: lunaire
เกี่ยวกับจักรวาล[kīokap jakkrawān] (adj) EN: cosmic  FR: cosmique [m]
เกี่ยวกับจิตวิทยา[kīokap jittawitthayā] (adj) EN: psychological  FR: psychologique
เกี่ยวกับกายวิภาค[kīokap kāiwiphāk] (adj) FR: anatomique
เกี่ยวกับการบริหาร[kīokap kān børihān] (adj) EN: administrative  FR: administratif
เกี่ยวกับการเห็น[kīokap kān hen] (adj) EN: visual
เกี่ยวกับการจัดการ[kīokap kān jatkān] (adj) EN: administrative  FR: administratif
เกี่ยวกับการเลือกตั้ง[kīokap kān leūaktang] (adj) EN: electoral  FR: électotal
เกี่ยวกับการลงโทษ[kīokap kān longthōt] (adj) EN: penal
เกี่ยวกับการเมือง[kīokap kānmeūang] (adj) EN: political  FR: politique
เกี่ยวกับการมองเห็น[kīokap kān mønghen] (adj) EN: visual  FR: visuel
เกี่ยวกับการอบรม[kīokap kān oprom] (adj) FR: éducatif
เกี่ยวกับการแพทย์[kīokap kān phaēt] (adj) EN: medical  FR: médical
เกี่ยวกับการปกครองบ้านเมือง[kīokap kān pokkhrøng bānmeūang] (adj) FR: administratif

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
court(vt) จีบ, See also: เกี้ยวพาราสี, Syn. romance, woo
courting(n) การเกี้ยวพาราสี, Syn. courtship, wooing
dally with(phrv) ทำเป็นล้อเล่น (เรื่องความรัก) กับ (เพศตรงข้าม), See also: ทำเจ้าชู้กับ, เกี้ยวเล่นกับ, Syn. flirt with
flirt with(phrv) เกี้ยว (เพศตรงข้าม) เล่น, See also: เกี้ยว, จีบเล่น, Syn. dally with, play with, sport with, toy with, trifle with
dalliance(n) การเกี้ยวพาราสี, See also: การพูดจาเกี้ยว, การพูดแทะโลม
flirt(vi) เกี้ยวพาราสี, See also: พูดเกี้ยว, แทะโลม, จีบ, แพละโลม, ทำเจ้าชู้, Syn. philander, chat up
litter(n) แคร่, See also: เกี้ยว, เสลี่ยง
palankeen(n) เกี้ยว, See also: แคร่, เสลี่ยง, คานหาม, Syn. palanquin
palanquin(n) เกี้ยว, See also: แคร่, เสลี่ยง, คานหาม, Syn. palankeen
sedan chair(n) เกี้ยว, See also: วอ, เสลี่ยง, Syn. palanquin
suer(n) ผู้ขอความรัก, See also: ผู้เกี้ยว, Syn. suitor, wooer
suit(n) การเกี้ยวพาราสี (คำโบราณ), See also: การขอแต่งงาน, การขอความรัก, Syn. courtship, wooing

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
advance(แอดวานซ'ฺ) vt.,vi.,n. นำหรือส่งไปข้างหน้า, ก้าวหน้า, เสนอความเห็น, เจริญ,เลื่อน (ตำแหน่ง) , เพิ่ม (อัตรา) , เร่ง,จัดให้, ยก (ธง) , ล่วงหน้า, อ้าง,ทาบทาม,เกี้ยว, Syn. forward
coquet(โคเควท') vi. =coquette n. = coquette. adj. ยั่วสวาท,ยั่ว,พูดจาเกี้ยว,มีเสน่ห์ยั่วยวน, Syn. philander, flirt, dally
coquetry(โค'คิทรี) n. นิสัยยั่วสวาท,การพูดจาเกี้ยว,การเกี้ยว, Syn. flirtation, dalliance
coquette(โคเควท') n. หญิงยั่วสวาท,หญิงที่เกี้ยวชาย, See also: coquettish adj. ดูcoquette coquettishness n. ดูcoquette, Syn. flirt
court(คอร์ท) {courted,courting,courts} n. สนาม,ลาน,ศาล,คณะกรรมการบริหาร,ราชสำนัก,สภา,การเกี้ยว,การประจบ,การแส่หาเรื่อง vt.,vi. เกี้ยว,ประจบ,จีบ,แส่หาเรื่อง -Phr. (the Court of St. Jame's ราชสำนักอังกฤษ)
courtship(คอร์ท'ชิพ) n. การเกี้ยว,การจีบ,การขอความรัก,ระยะเวลาที่มีการเกี้ยวกัน,การประจบ
dalliance(แดล'ลิเอินซฺ) n. ความอืดอาด,การปล่อยเวลาให้หมดเปลืองไปเปล่า ๆ ,การพูดจาเกี้ยว, Syn. amour
dally(แดล'ลี) {dallied,dallying,dallies} vi. หยอกล้อ,เกี้ยวเล่น,ฆ่าเวลา vt.ทำให้หมดเปลืองเวลา, See also: dallier n. ดูdally dallyingly adv. ดูdally, Syn. idle
flirt(เฟลิร์ท) vi. จีบ,พูดจาเกี้ยว,เล่นรัก,ทำเล่น ๆ ,เคลื่อนอย่างกระตุกหรือสั่น สะบัด,โบก vt. โยนทิ้ง,สะบัด,ทิ้ง,ดีดทิ้ง,แกว่ง,โบก,กระดิก n. การขว้างทิ้ง,การกระตุก,การโถม,การพุ่ง., See also: flirtingly adv., Syn. toy, trifle
flirtatious(เฟลอเท'เชิส) adj. เจ้าชู้,ชอบพูดจาเกี้ยวพาราสี,เกี่ยวกับการเคลื่อนอย่างกระตุกหรือสั่น., See also: flirty adj. flirtatiousness n. coy, wanton
litter(ลิท'เทอะ) {littered,littering,litters} n. เกี้ยว,แคร่,เปลหาม,เตียงหาม,คนหาม,ฟาง,หญ้าแห้ง,สิ่งหมักหมมบนพื้นดินของป่า,สิ่งเรี่ยราดกระจุดกระจาย,ลูกสัตว์คอกหนึ่ง vt. ทิ้งเรี่ยราด, ทิ้งกระจุยกระจาย, ทิ้งระเกะระกะ, ปูหญ้าหรือฟาง, ออกลูก (สัตว์)
love-making(ลัฟว'เมคคิง) n. การจีบ,การเกี้ยวพาราสี,การสังวาส, Syn. sexual intercourse
palankeen(แพล'แลงควีน,-คีน) n. เกี้ยวโดยสาร, See also: palanquiner n. palankeener n.
palanquin(แพล'แลงควีน,-คีน) n. เกี้ยวโดยสาร, See also: palanquiner n. palankeener n.
sedan(ซีแดน') n. รถเก๋ง,เกี้ยว, Syn. sedan chair
serenade(เซอระเนด') n. เพลงมโหรีในยามราตรี,เพลงรักในยามราตรี,เพลงเกี้ยวของหนุ่มชาวสเปน,ดนตรีประกอบเพลงดังกล่าว. vt.,vi. ร้องเพลงดังกล่าว,บรรเลงเพลงดังกล่าว,บรรเลง ดนตรีประกอบเพลงดังกล่าว., See also: serenader n.
spoon(สพูน) n. ช้อน,ปริมาณเต็มช้อน,พลั่ว,จอบ,คนเซ่อ,คนที่หลงรักคนอื่นข้างเดียว vt.,vi. ใช้ช้อนตัก,ทำให้เป็นรูปช้อน,ตีลูกกอล์ฟขึ้นเบา ๆ ,หลงงมงาย,เกี้ยว,กอดจูบ,vi. แสดงความรัก -Phr. (born with a silver spoon in one's mouth เกิดในตระกูลมั่งคั่ง) .
sue(ซู) vt.,vi. ฟ้อง,ฟ้องร้อง,ขอร้อง,เกี้ยวผู้หญิง, See also: suer n., Syn. ask
suit(ซูท) n. คำร้อง,คำขอร้อง,การขอร้อง,การขอแต่งงาน,การเกี้ยวพาราสี,การฟ้องร้อง,การฟ้องร้องคดี,คดี,ฎีกา,ชุดเสื้อผ้า,ชุด,ชุดไพ่ดอกสีเดียวกัน,ผู้ติดตาม. vt.,vi. ทำให้เหมาะกับ,เหมาะสม,จัดให้มีชุดเสื้อผ้าหรืออื่น ๆ
suitor(ซู'เทอะ) n. ชายที่เกี้ยวผู้หญิง,โจทก์,ผู้ร้องทุกข์,ผู้ฟ้องร้อง,ผู้ขอร้อง., Syn. young man
woo(วู) vt. ขอความรัก,เกี้ยว,ของแต่งงาน,แสวงหา,วิงวอน,เชื้อเชิญ,ล่อใจ vi. เกี่ยวผู้หญิง, See also: wooingly adv., Syn. pay suit, court, make
wooer(วู'เออะ) n. ผู้เกี้ยว,ผู้ประเล้าประโลม,ผู้เชื้อเชิญ

English-Thai: Nontri Dictionary
accost(vt) ทักทาย,ปราศรัย,เกี้ยวพาราสี
coquetry(n) ความเจ้าชู้,มารยา,การดัดจริต,การเกี้ยวผู้ชาย
court(n) ศาล,ลาน,สนาม,ราชสำนัก,พระราชฐาน,สภา,การเกี้ยว,การจับ
courtship(n) การจีบ,การเกี้ยวพาราสี,การขอความรัก,การประจบ,การติดผู้หญิง
dally(vt) เล่นสนุก,ล้อเล่น,ฆ่าเวลา,พูดเล่นลิ้น,เกี้ยวเล่นๆ
flirt(n) การเกี้ยวเล่น,การจีบ,การรักเล่นๆ
flirt(vt) เกี้ยวเล่น,ทำเจ้าชู้,ทำเล่นๆ,จีบ,สะบัด,ทิ้ง
flirtation(n) การเกี้ยวเล่น,การจีบ,การทำเจ้าชู้,การเกี้ยวพาราสี
flirtatious(adj) เกี้ยวเล่น,เจ้าชู้ไก่แจ้,ชอบเกี้ยวพาราสี
litter(n) ของสัพเพเหระ,แคร่,เกี้ยว,เปลหาม
lovemaking(n) การเกี้ยวพาราสี,การจีบ,การสมสู่
palanquin(n) แคร่,เกี้ยว,เสลี่ยง,คานหาม
philander(vi) เกี้ยวพาราสี,จีบ,ทำเจ้าชู้
sedan(n) คานหาม,แคร่,เกี้ยว,เสลี่ยง,วอ,รถประทุน
serenade(n) เพลงเกี้ยวสาว,เพลงมโหรียามค่ำ
spark(vi) ปล่อยไฟพะเนียง,เป็นประกาย,ส่งแสงแวววับ,เกี้ยว
spoon(vt) ใช้ช้อนตัก,กอดจูบ,หลงงมงาย,เกี้ยว
sue(vi, vt) ขอร้อง,ร้องขอ,เกี้ยว,ฟ้องร้อง
suit(n) คดีความ,คำขอร้อง,หน้าไพ่,เสื้อผ้าทั้งชุด,การเกี้ยว
woo(vt) ขอร้อง,วิงวอน,เกี้ยว,ขอความรัก,ขอแต่งงาน
wooer(n) ผู้เกี้ยว,ผู้โอ้โลม,คนเชื้อเชิญ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
woo(vt) 1. เกี้ยวพาราสี 2. แสวงหา (ชัยชนะ)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
言い寄る[いいよる, iiyoru] (vt) พูดเกี้ยว, จีบ

German-Thai: Longdo Dictionary
anmachen(vt) |machte an, hat angemacht, jmdn.| จีบ, เกี้ยวพาราสี เช่น Ich mag ihn nicht. Er macht alle Frauen an. ฉันไม่ชอบเขา เขาจีบผู้หญิงไปทั่ว

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top