ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*เกลื่อนกลาด*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: เกลื่อนกลาด, -เกลื่อนกลาด-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เกลื่อนกลาด(v) be flooded, See also: be full of, be found all over, be overwhelmed, Syn. มากมาย, เยอะแยะ, Example: ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ บริเวณสถานีขนส่งเกลื่อนกลาดไปด้วยผู้คนที่มาจากทั่วทุกสารทิศ
เกลื่อนกลาด(adv) scattered about, See also: scattered here and there, spread all over, spread all about, Syn. เกลื่อน, กลาดเกลื่อน, เกลื่อนกล่น, Example: ถนนหนทางที่นี่ปราศจากมลพิษ ไม่มีใครทิ้งขยะเกลื่อนกลาดให้เห็น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เกลื่อนกล่น, เกลื่อนกลาดว. เกลื่อน, ดาษดื่น, กลาดเกลื่อน ก็ว่า.
กล่น(กฺล่น) ก. เกลื่อนกลาด, ดื่นดาษ, เรี่ยรายอยู่.
กลาด(กฺลาด) ว. ดาษดื่น, ใช้เข้าคู่กับคำ เกลื่อน เป็น เกลื่อนกลาด หรือ กลาดเกลื่อน.
กลาดเกลื่อน(-เกฺลื่อน) ว. ดาษดื่น, เรี่ยรายหรือกระจัดกระจายอยู่ทั่วไป, เกลื่อนกลาด ก็ว่า.
จรกลู่(จอระกฺลู่) ก. เที่ยวลอยเกลื่อนกลาดอยู่ เช่น จรกลู่ขึ้นกลางโพยมากาศ (ม. คำหลวง ทศพร).
ดาดาษว. มากมาย, เกลื่อนกลาด, มีทั่วไป, ดารดาษ ดาษ หรือ ดาษดา ก็ใช้.
ดารดาษ(-ระดาด) ว. มากมาย, เกลื่อนกลาด, มีทั่วไป, ดาดาษ ดาษ หรือ ดาษดา ก็ว่า.
ดาษ ๒, ดาษดา(ดาด, ดาดสะดา) ว. มากมาย, เกลื่อนกลาด, มีทั่วไป, ดาดาษ หรือ ดารดาษ ก็ใช้.
ดาษดื่น(ดาด-) ว. เกลื่อนกลาด, มากหลาย, ดื่นดาษ ก็ว่า.
ดาษเดียร(ดาดสะเดียน) ว. เดียรดาษ, เกลื่อนกลาด.
ดื่นดาษว. เกลื่อนกลาด, มากหลาย, ดาษดื่น ก็ว่า.
เดียรดาษ(เดียระดาด) ว. เกลื่อนกลาด, เกลื่อน, ดื่นดาษ, ดาษเดียร ก็ใช้.
ตายเป็นเบือก. ตายมากมายเกลื่อนกลาดไปเหมือนถูกยาเบื่อ.
เนรนาด(เนระ-) ก. เกลื่อนกล่น, เกลื่อนกลาด, เช่น เสมือนหนึ่งราชกัญญาคณานางสนมล้มเนรนาดด้วยอาลัย (ม. ร่ายยาว ทานกัณฑ์).
พรรลาย(พันลาย) ก. มากมาย, เกลื่อนกลาด
รก ๑ว. ที่กระจัดกระจายอยู่เกลื่อนกลาดไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย เช่น ทิ้งกระดาษไว้รกบ้าน, ที่งอกหรือขึ้นรวมกันอยู่อย่างยุ่งเหยิงไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย เช่น หญ้ารก ป่ารก, น่ารำคาญเพราะไม่เป็นระเบียบ เช่น รกตา รกหู รกสมอง.
ระเนนระนาด, ระเนระนาดว. เกลื่อนกลาด (ใช้แก่สิ่งที่อยู่ในลักษณะที่ล้มทับกันอยู่เรี่ยรายมากมาย).
เลเพลาดพาดว. กระจัดกระจายอยู่เกลื่อนกลาดอย่างยุ่งเหยิง ไม่เป็นระเบียบ ไม่เป็นที่เป็นทาง, เลอะเทอะ, เช่น นอนเลเพลาดพาด ทิ้งข้าวของไว้เลเพลาดพาด.
สรดื่น(สฺระ-) ว. เกลื่อนกลาด, ดาษดื่น.
อาเกียรณ์(-เกียน) ว. เกลื่อนกล่น, เกลื่อนกลาด.
อีเหละเขละขละ, อีเหละเขะขะ(-เหฺละเขฺละขฺละ, -เหฺละ-) ว. เกะกะ, เกลื่อนกลาด.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Litterขยะใบไม้, ขยะเศษ, ขยะเกลื่อนกลาด, Example: 1) ขยะใบไม้ คือ เศษขยะจากพืช เช่น ใบไม้ กิ่งไม้ ซึ่งร่วงหล่น บนพื้นดิน แต่ยังไม่ย่อยสลาย หรือสลายเพียงเล็กน้อย 2) ขยะเศษ คือ ขยะชิ้นเล็ก ๆ 3) ขยะเกลื่อนกลาด [สิ่งแวดล้อม]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เกลื่อนกลาด[kleūoenklāt] (adj) EN: scattered about ; scattered here and there ; spread all over ; spread all about  FR: dispersé ; disséminé ; éparpillé

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dot about(phrv) กระจัดกระจายอยู่ทั่ว, See also: เรียงรายอยู่เต็ม, เกลื่อนกลาด, Syn. dot around, scatter about
dot around(phrv) กระจัดกระจายอยู่ทั่ว, See also: เรียงรายอยู่เต็ม, เกลื่อนกลาด, Syn. dot about, scatter about
dot with(phrv) อยู่กระจัดกระจาย, See also: เกลื่อนกลาด
drug on the market(idm) มีเกลื่อนกลาด, See also: มีมากมายในท้องตลาด
leave about(phrv) ทิ้งไว้กลาดเกลื่อน, See also: วางไว้เกลื่อนกลาด, วางไว้เกลื่อน, Syn. kick about, knock about, leave around, lie about
leave around(phrv) ทิ้งไว้กลาดเกลื่อน, See also: วางไว้เกลื่อนกลาด, วางไว้เกลื่อน, Syn. leave about, kick about, knock about, lie about
litter about(phrv) ทำให้กระจัดกระจาย, See also: ทำให้เกลื่อนกลาด, ทำให้เรี่ยราด, ทำให้ระเกะระกะ, Syn. litter around
litter around(phrv) ทำให้กระจัดกระจาย, See also: ทำให้เกลื่อนกลาด, ทำให้เรี่ยราด, ทำให้ระเกะระกะ, Syn. litter about
litter(vi) ทิ้งของเรี่ยราด, See also: ทิ้งขยะเกลื่อนกลาด, Syn. clutter, disarrange, derange
litter(vt) ทิ้งเรี่ยราด, See also: ทิ้งเกลื่อนกลาด, ทิ้งระเกะระกะ, Syn. clutter, disarrange, derange
littery(adj) ที่ไม่เป็นระเบียบ, See also: เกลื่อนกลาด, Syn. untidy, Ant. tidy
scattered(adj) กระจัดกระจาย, See also: ไม่เป็นระเบียบ, ระเนระนาด, เกลื่อนกลาด, Syn. strewed
scatteringly(adv) อย่างเกลื่อนกลาด, See also: อย่างกระจัดกระจาย
stud(vt) เกลื่อนกลาดไปทั่ว, Syn. be scattered over
stud with(phrv) เกลื่อนกลาดด้วย, See also: กระจัดกระจายด้วย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bestrew(บิสทรู') {bestrewed,bestrewn/bestrewed} vi. ปกคลุม,โปรย,ทำเกลื่อนกลาด, See also: bestrewing n. ดูbestrew, Syn. strew

English-Thai: Nontri Dictionary
bestrew(vt) โปรย,หว่าน,โรย,ทำให้เกลื่อนกลาด
clutter(vt) ทำให้เกลื่อนกลาด,เรี่ยราด,วุ่นวาย,ทำให้ยุ่งเหยิง

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top