ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*อ่อนข้อ*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: อ่อนข้อ, -อ่อนข้อ-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อ่อนข้อ(v) yield, See also: relent, submit, capitulate, make a concession, Syn. ยอม, ยอมตาม, ยินยอม, Example: นโยบายของรัฐบาลไทยแข็งกร้าวกับอินโดจีน แต่อ่อนข้อให้กับสหรัฐ, Thai Definition: ยอมอ่อนให้, ยอมผ่อนปรนให้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อ่อนข้อก. ยอมผ่อนปรนให้.
ลดราวาศอกก. อ่อนข้อ, ยอมผ่อนปรนให้, เช่น เถียงกันไม่ลดราวาศอก เขาเป็นพี่ก็ต้องยอมลดราวาศอกให้เขาบ้าง.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
articular cartilageกระดูกอ่อนข้อต่อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cartilage, articularกระดูกอ่อนข้อต่อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
intransigentไม่ยอมอ่อนข้อ [ดู irreconcilable ประกอบ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cartilage, Articularกระดูกอ่อนผิวข้อ,กระดูกอ่อนข้อต่อ,กระดูกอ่อนที่หุ้มข้อ,กระดูกอ่อนของข้อ,กระดูกอ่อนข้อผิว,กระดูกอ่อนระหว่างข้อต่อ [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ่อนข้อ[ønkhø] (v) EN: yield ; relent ; submit ; capitulate ; make a concession

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
back down(phrv) ยอมตาม, See also: ยอมอ่อนข้อให้, ยอมจำนน, Syn. back off, climb down
bend before(phrv) ยอมทำตาม, See also: ยอมตาม, ยินยอม, ยอมอ่อนข้อให้, Syn. bow before
bow before(phrv) ยินยอมให้กับ, See also: ยอมอ่อนข้อให้, Syn. bow to
bow to(phrv) ยินยอมให้กับ, See also: ยอมอ่อนข้อให้, Syn. bow before
buckle under(phrv) ยอมรับความพ่ายแพ้, See also: ยอมแพ้, ยอมอ่อนข้อให้, Syn. knuckle under
concessive(adj) ที่ยอมให้, See also: ที่อ่อนข้อให้, Syn. conceding
concede to(phrv) ยอมรับว่าเป็นของ, See also: ยอมรับว่าเป็นสิทธิหรือชัยชนะของ, ยอมอ่อนข้อให้
give over(phrv) ยอมให้, See also: ยอมยอมให้กับฐ, ยอมอ่อนข้อให้, Syn. give up
give to(phrv) ยอมหลีกทางให้, See also: ยอมอ่อนข้อให้, Syn. give in, giveover
hard-shell(adj) ไม่อ่อนข้อ, See also: ไม่ประนีประนอม, Syn. dogmatic, uncompromising
knuckle under(phrv) ยอมรับความพ่ายแพ้, See also: ยอมแพ้, ยอมจำนน, ยอมอ่อนข้อให้, Syn. buckle under
nonconformity(n) ความไม่ยอมทำตาม, See also: การไม่ยอมอ่อนข้อ
resigned(adj) ซึ่งยอมจำนน, See also: ซึ่งยอมอ่อนข้อ, Syn. submissive
render up(phrv) ยอมอ่อนข้อให้ศัตรู, Syn. give up
yield to(phrv) ยินยอมตาม, See also: ยอมอ่อนข้อให้, ยอมให้ชนะ, Syn. give in to, give to
yield(vt) ยอม, See also: ยอมแพ้, ยอมอ่อนข้อให้, ยอมจำนน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
compliance(คัมไพล'เอินซฺ) n. การยินยอม,การยอมให้,การอ่อนข้อให้,การร่วมมือ,การเชื่อฟัง, Syn. agreement
compromise(คอม'พระไมซ) n. การประนีประนอม,การยอมรับ,การตกลงกันได้,สิ่งที่เป็นครึ่ง ๆ กลาง ๆ vt. ประนีประนอม,ยอม,เป็นอันตราย,เป็นภัยต่อ,พัวพัน. vi. ประนีประนอม,อ่อนข้อให้อย่างเสียเกียรติ, See also: compromiser n. ดูcompromise, Syn. arra
concede(คันซีด') {conceded,conceding,concedes} vt. ยอมรับ,ยินยอม,ยอมให้,ยอมตาย. vi. ยอมอ่อนข้อให้,ยอม, See also: conceder n. ดูconcede, Syn. yield, assent, Ant. deny
concession(คันเซส'เชิน) n. การยินยอม,การยอมอ่อนข้อให้,สิ่งที่ยินยอม,เรื่องที่ยินยอม,สัมปทาน,สิ่งที่ยอมยกให้หรือโอนให้,เขตเช่า, Syn. yielding, compromise, admission
concessive(คันเซส'ซิฟว) adj. มักยินยอม,ซึ่งยอมอ่อนข้อให้
hard-shelladj. ซึ่งมีเปลือกแข็ง,ดื้อรั้น,ไม่อ่อนข้อ,ไม่ประนีประนอม., Syn. hard-shelled, rigid, uncompromising
intransigent(อินแทรน'ซิเจินทฺ) adj. ไม่ประนีประนอม,ไม่ยอม,ไม่ยอมอ่อนข้อ,ดื้อ,หัวแข็ง., Syn. uncompromising
refractory(รีแฟรค'ทอรี) adj. ดื้อ,ดื้อรั้น,รั้น,ดื้อดึง,ไม่ยอมอ่อนข้อ,ไม่อ่อนน้อม,หัวแข็ง,พยศ, (โรค) รักษายาก,ดื้อยา,ต้านโรค,หลอมยาก, Syn. obstinate, headstrong
supple(ซัพ'เพิล) adj.,vt.,vi. (ทำให้,กลายเป็น) นิ่มนวล,นุ่ม,อ่อนลง,ปวกเปียก,งอโค้งได้ง่าย,เปลี่ยนใจได้ง่าย,ยินยอม,จำนน,อ่อนข้อ,ยอมตาม,ขี้ประจบ, See also: suppleness n., Syn. pliant
unrelenting(อันรีเลน'ทิง) adj. ไม่ยอม,ไม่อ่อนข้อ,ยึดมั่น., See also: unrelentingly adv. unrelentingness n., Syn. adamant
weak(วีค) adj. อ่อนแอ,อ่อนลง,เปราะ,ใจอ่อน,ไม่หนักแน่น,ไม่กล้าหาญ,ขาดแคลน,เสียงอ่อน,เหลาะแหละ,อ่อนข้อ,อ่อนกำลัง,แผ่ว,บาง,จาง, See also: weakish adj. weakishly adv. weakishness n., Syn. infim, feeble
yield(ยีลดฺ) vt.,vi. ให้ผล,ผลิต,ให้,เกิด,ยอม,ยอมให้,ยอมจำนน,อ่อนข้อให้ n. การให้ผล,สิ่งที่เป็นผลขึ้น,ผล,ผลิตภัณฑ์,ประโยชน์ที่ได้รับ,ปริมาณผล, See also: yieldable adj. yielder n., Syn. furnish, produce

English-Thai: Nontri Dictionary
compliance(n) การยินยอม,การยอมตาม,การเชื่อฟัง,การอ่อนข้อ
compromise(vt) ประนีประนอม,ยอมความ,ยอมอ่อนข้อ,ออมชอม,อะลุ้มอล่วย
holdout(vt) ทนทาน,อดทน,ยืนหยัด,ไม่ยอมอ่อนข้อ
relent(vi) อ่อนข้อ,อ่อนลง,บรรเทา,ผ่อนผัน,กรุณา
relentless(adj) ไม่ยอมอ่อนข้อ,กระด้าง,ฉกรรจ์,ทรหด,บึกบึน
supple(adj) อ่อนนุ่ม,ปวกเปียก,อ่อนข้อ,ยอมตาม,นิ่มนวล
unrelenting(adj) ใจร้าย,ยึดมั่น,ไม่อ่อนข้อ
yield(vi) ยอมแพ้,อ่อนข้อ,ยอมจำนน,ยอมให้

German-Thai: Longdo Dictionary
Zugeständnis(n) |das, pl. Zugeständnisse| การยินยอม, การยอมอ่อนข้อให้, สิ่งที่ยินยอม, เรื่องที่ยินยอม เช่น Zugeständnisse an die Entführer kommen nicht in Frage. การยินยอมต่อตัวประกันเป็นไปไม่ได้, Syn. Konzession

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top