ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*อาทิตย์*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: อาทิตย์, -อาทิตย์-
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
greenhouse effectปรากฏการณ์เรือนกระจก ภาวะที่กลุ่มของก๊าซชนิดต่างๆมาห่อหุ้มชั้นบรรยากาศของโลกไว้ กลุ่มก๊าซเหล่านี้ประกอบด้วยก๊าซหลักๆ 5 ชนิด ได้แก่ คาร์บอนไดออกไซด์ สารซีเอฟซี ออกไซด์ของไนโตรเจน มีเธนและโอโซน ก๊าซเหล่านี้เป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งของบรรยากาศโลกที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ และเป็นกลุ่มก๊าซที่มีความสามารถในการดูดซับรังสีความร้อนจากดวงอาทิตย์ เป็นผลให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้นจนเหมาะที่สิ่งมีชีวิตต่างๆจะอาศัยอยู่ได้
พระอาทิตย์(n) sun

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
รพีน. พระอาทิตย์. (ป., ส. รวิ)

Longdo Dictionary ภาษา ไทยภาคใต้ (TH-SOUTH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
หวัน(n) ดวงอาทิตย์

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อาทิตย์(n) Sunday, Syn. วันอาทิตย์, Example: คุณพ่อคุณแม่ของฉันจะไปบ้านคุณย่าวันอาทิตย์นี้, Thai Definition: ชื่อวันที่ 1 แห่งสัปดาห์
อาทิตย์(n) sun, Syn. ดวงอาทิตย์, พระอาทิตย์, Example: แม้ว่าโลกหยุดหมุนรอบตัวเอง แต่ก็ยังหมุนรอบดวงอาทิตย์อยู่, Count Unit: ดวง, Thai Definition: ดวงตะวัน (ชื่อเทวดาองค์หนึ่งในนิยาย), ในตำรานพเคราะห์นับเอาเป็นดาวพระเคราะห์ที่ 1
อาทิตย์(n) week, Syn. สัปดาห์, Example: บริษัทจัดให้มีการสอนสอนคอมพิวเตอร์ให้แก่พนักงานอาทิตย์ละครั้ง, Thai Definition: รอบ 7 วัน
ดวงอาทิตย์(n) sun, Syn. พระอาทิตย์, ตะวัน, ดวงตะวัน, สุริยะ, สุริยัน, Example: โลกเราหมุนรอบตัวเองและหมุนรอบดวงอาทิตย์, Count Unit: ดวง, Thai Definition: ดาวฤกษ์ซึ่งเป็นศูนย์กลางของระบบสุริยจักรวาล มีดาวเคราะห์บริวาร 9 ดวง
พระอาทิตย์(n) sun, Syn. ตะวัน, สุริยา, ดวงอาทิตย์, อาทิตย์, ดวงตะวัน, Ant. พระจันทร์, ดวงจันทร์, Example: เวลาของอินเดียและอุษาคเนย์ทั่วไปเวลาของรอบปีนั้นใช้เกณฑ์ของพระอาทิตย์แทนพระจันทร์, Count Unit: ดวง
แสงอาทิตย์(n) sun light, Syn. แสงแดด, แสงตะวัน, แดด
พระอาทิตย์ตกดิน(n) sunset, Syn. พระอาทิตย์ลับฟ้า, Ant. พระอาทิตย์ขึ้น, Example: เขาพาครอบครัวไปชมพระอาทิตย์ตกดินที่แหลมพรหมเทพ, Thai Definition: พระอาทิตย์ที่กำลังลับขอบฟ้าในยามเย็น
เซลล์แสงอาทิตย์(n) solar cell, Example: กว่าจะได้เซลล์แสงอาทิตย์มา ต้องใช้โลหะชนิดพิเศษ
พลังงานแสงอาทิตย์(n) solar energy, Example: การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ เป็นการใช้ประโยชน์จากสมดุลอากาศตามธรรมชาติของโลก, Thai Definition: พลังงานที่ได้จากแสงอาทิตย์

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แสงอาทิตย์น. ชื่องูขนาดเล็กถึงขนาดกลางชนิด Xenopeltis unicolor Boie ในวงศ์ Xenopeltidae ยาว ๘๐-๑๒๕ เซนติเมตร หัวแบน ตาเล็ก ลำตัวสีนํ้าตาลม่วงเป็นมันวาวเมื่อถูกแสง ท้องขาว พบอาศัยอยู่ใต้ผิวดินหรือใต้กองหญ้า กองฟางที่มีความชื้น ออกหากินเวลากลางคืน กินสัตว์ขนาดเล็ก เช่น หนู กิ้งก่า งู ไม่มีพิษ, เหลือมดิน ก็เรียก.
อาทิตย-, อาทิตย์(-ทิดตะยะ-, -ทิด) น. “เชื้ออทิติ” คือ เทวดาพวกหนึ่งซึ่งเป็นลูกนางอทิติผู้เป็นชายาพระกัศยปประชาบดี เทวดาพวกนี้มีจำนวนกล่าวไว้ต่างกัน บ้างว่ามี ๕ องค์ บ้างว่ามี ๗ องค์ บ้างว่ามี ๑๒ องค์ ได้แก่ อินทราทิตย์ (พระอินทร์) วรุณาทิตย์ (พระพิรุณ) ฯลฯ สูรยาทิตย์ (พระอาทิตย์ที่ส่องโลก)
อาทิตย-, อาทิตย์ชื่อเทวดาพระเคราะห์ คือ สูรยาทิตย์
อาทิตย-, อาทิตย์ดวงตะวัน (ชื่อเทวดาองค์หนึ่งในนิยาย), ในตำรานพเคราะห์นับเอาเป็นดาวพระเคราะห์ที่ ๑
อาทิตย-, อาทิตย์ชื่อวันที่ ๑ ของสัปดาห์
อาทิตย-, อาทิตย์รอบ ๗ วัน เช่น ไม่ว่างตลอดอาทิตย์.
กลด ๑(กฺลด) น. เครื่องกั้นกันแดดหรือฝน ลักษณะคล้ายร่มขนาดใหญ่ ขอบมีระบาย คันยาว ใช้ถือกั้นเจ้านาย, ราชาศัพท์ว่า พระกลด, เรียกร่มขนาดใหญ่มีด้าม สำหรับพระธุดงค์โดยเฉพาะ, เรียกดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์ที่มีแสงสีรุ้งเป็นวงกลมล้อมรอบ ว่า ดวงอาทิตย์ทรงกลด ดวงจันทร์ทรงกลด.
กลับบ้านเก่าก. ตาย เช่น เมื่ออาทิตย์ที่แล้วเขายังมาทำบุญที่วัด วันนี้กลับบ้านเก่าไปเสียแล้ว.
กลางคืนน. ระยะเวลาตั้งแต่ยํ่าคํ่าถึงยํ่ารุ่ง, (กฎ) เวลาระหว่างพระอาทิตย์ตกกับพระอาทิตย์ขึ้น.
กานต์ว. เป็นที่รัก, โดยมากใช้เป็นส่วนท้ายของสมาส เช่น จันทรกานต์ เป็นที่รักของพระจันทร์ ได้แก่แก้วผลึกที่ถูกแสงจันทร์แล้วมีเหงื่อ, คู่กับ สูรยกานต์ เป็นที่รักของพระอาทิตย์ ได้แก่แก้วที่รวมแสงอาทิตย์ให้เกิดไฟได้.
กำเนิด(กำเหฺนิด) ก. เกิด, มีขึ้น, เป็นขึ้น, เช่น โลกกำเนิดมาจากดวงอาทิตย์.
ไขแสงก. เริ่มส่องแสง เช่น พระอาทิตย์ไขแสง.
ครีษมายัน(คฺรีดสะ-) น. จุดสุดทางเหนือ เมื่อดวงอาทิตย์ปรากฏในราววันที่ ๒๒ มิถุนายน เป็นจุดในหน้าร้อน มีกลางวันยาวที่สุด เรียกว่า ครีษมายัน (summer solstice), คู่กับ เหมายัน, อุตตรายัน ก็เรียก.
คลอโรฟิลล์(คฺลอ-) น. สารสีเขียว มีปรากฏในพืช ซึ่งสามารถดูดกลืนพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง โดยใช้นํ้าและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศมาผลิตคาร์โบไฮเดรตได้.
ค่ำก. สิ้นแสงเมื่อดวงอาทิตย์ตกดินแล้ว เช่น จวนจะค่ำแล้ว.
คู่ว. ลักษณะของสิ่ง ๒ สิ่งที่ต่างกันแต่มีภาวะคล้ายคลึงกัน เช่น ดวงอาทิตย์คู่กับดวงจันทร์ หรือมีความสัมพันธ์กัน เช่น หญิงคู่กับชาย
เคราะห์ ๑(เคฺราะ) น. เรียกดาวเฉพาะ ๙ ดวง เรียงตามลำดับมหาทักษา คือ อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ เสาร์ พฤหัสบดี ราหู ศุกร์ เกตุ ซึ่งถือกันว่ามีเทวดาประจำแต่ละดวง ว่า ดาวพระเคราะห์, เรียกดาวพระเคราะห์ทั้ง ๙ ดวงอย่างรวม ๆ ว่า ดาวนพเคราะห์ ถือว่าเป็นดาวที่ยึดโชคของคน
เคราะห์ ๒(เคฺราะ) น. เรียกดาวที่ไม่มีแสงสว่างในตัวเอง ต้องได้รับแสงสว่างจากดวงอาทิตย์ และเป็นบริวารโคจรรอบดวงอาทิตย์ ว่า ดาวเคราะห์ มี ๘ ดวง เรียงลำดับจากใกล้ดวงอาทิตย์ออกไป คือ พุธ (Mercury) ศุกร์ (Venus) โลก (Earth) อังคาร (Mars) พฤหัสบดี (Jupiter) เสาร์ (Saturn) มฤตยู (Uranus) สมุทร (Neptune).
โค ๒น. พระอาทิตย์ เช่น โคจร = ทางเดินของพระอาทิตย์ โควิถี = ทางสำหรับโคจรของพระอาทิตย์.
โควิถีน. ชื่อทางสำหรับโคจรของพระอาทิตย์.
โคจร, โคจร-(-จอน, -จะระ-) ก. เดินไปตามวิถี เช่น ดวงอาทิตย์โคจร ดวงจันทร์โคจรรอบโลก, เที่ยว เช่น โคจรมาพบกัน, คำนี้โดยมากใช้แก่ดาวนพเคราะห์, เมื่อว่าเฉพาะทางที่พระอาทิตย์โคจร มีจุดสุดอยู่ ๖ แห่งที่อยู่ตรงข้ามกันเป็นคู่ ๆ คือ ครีษมายัน กับ เหมายัน คู่หนึ่ง, วสันตวิษุวัต กับ ศารทวิษุวัต คู่หนึ่ง, พสุสงกรานต์ ๒ แห่ง คู่หนึ่ง.
เงามัวส่วนที่เห็นเป็นเงาหลัว ๆ รอบบริเวณที่มืดมิดของดวงจันทร์หรือดวงอาทิตย์เวลามีคราส.
เงามืดส่วนที่มืดมิดของดวงจันทร์และดวงอาทิตย์เวลามีคราส.
จักรราศีน. อาณาเขตที่ดาวเคราะห์โคจรรอบดวงอาทิตย์, อาณาเขตโดยรอบดวงอาทิตย์ที่ดาวเคราะห์เดิน, วิถีโคจรประจำของดวงอาทิตย์ซึ่งดูเสมือนวนไปรอบท้องฟ้าได้ ๓๖๐ องศาใน ๑ ปี วงโคจรนี้แบ่งออกเป็น ๑๒ ส่วน หรือ ๑๒ ราศี แต่ละส่วนหรือแต่ละราศีมีช่วง ๓๐ องศา ได้แก่ ราศีเมษ ราศีพฤษภ ราศีเมถุน ราศีกรกฎ ราศีสิงห์ ราศีกันย์ ราศีตุลหรือราศีดุล ราศีพฤศจิกหรือราศีพิจิก ราศีธนู ราศีมังกร ราศีกุมภ์ และราศีมีน, วงโคจรของดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และดาวเคราะห์ที่สมมุติขึ้นทางโหราศาสตร์ ประกอบด้วย ๑๒ ราศี.
จันทรุปราคา(จันทฺรุปะราคา, จันทะรุบปะราคา) น. ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อดวงอาทิตย์ โลก และดวงจันทร์โคจรมาอยู่ในแนวเดียวกัน ทำให้เงาของโลกตกลงบนดวงจันทร์บางส่วนหรือทั้งหมด, (ปาก) จันทรคราส.
จับกินหรือกลืน ในความว่า คราสจับดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์
จับยามก. นับยามตามหลักยามสามตา (ตรีเนตร) โดยนับตามหลัก ๓ หลัก คือ อาทิตย์ จันทร์ อังคาร เวียนกันไป โดยนับขึ้นต้นที่อาทิตย์ ถ้าวันจับยามเป็นวันข้างขึ้น ให้นับเวียนขวาจากอาทิตย์ไปยังจันทร์และอังคาร ถ้าวันจับยามเป็นวันข้างแรม ให้นับเวียนซ้ายจากอาทิตย์ไปยังอังคารและจันทร์ แล้วทำนายตามตำรา.
จาตุรนต์รัศมีน. ผู้มีรัศมีแผ่ไปในทิศทั้ง ๔ คือ พระอาทิตย์.
เจ้าสามสีน. พลอยชนิดหนึ่ง เมื่อโดนแสงอาทิตย์จะมีสีเขียวมรกต เมื่อโดนแสงอื่น ๆ ที่ไม่ใช่แสงอาทิตย์เช่นแสงจากหลอดไฟ จะมีสีแดงแล้วเปลี่ยนเป็นสีม่วง, พลอยสามสี ก็เรียก.
ชินโตน. ชื่อศาสนาดั้งเดิมของชาวญี่ปุ่น ไม่มีศาสดาผู้ก่อตั้ง มีคำสอนให้เคารพบูชาธรรมชาติ เช่น ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ แม่นํ้า.
ซัด ๒วิถีดวงอาทิตย์จากเหนือไปใต้ เช่น พระอาทิตย์ซัดไปซัดมา (ศริพจน์)
ดาวเคราะห์น. ดาวที่ไม่มีแสงสว่างในตัวเอง ต้องได้รับแสงสว่างจากดวงอาทิตย์ และเป็นบริวารโคจรรอบดวงอาทิตย์ มี ๘ ดวง คือ พุธ (Mercury) ศุกร์ (Venus) โลก (Earth) อังคาร (Mars) พฤหัสบดี (Jupiter) เสาร์ (Saturn) มฤตยู (Uranus) สมุทร (Neptune) มองจากโลกจะเห็นได้ด้วยตาเปล่าเพียง ๕ ดวง คือ พุธ ศุกร์ อังคาร พฤหัสบดี และเสาร์.
ดาวนพเคราะห์น. ดาวพระเคราะห์ทั้ง ๙ คือ อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ เสาร์ พฤหัสบดี ราหู ศุกร์ เกตุ.
ดาวพระเคราะห์น. ดาว ๙ ดวงที่ใช้ในทางโหราศาสตร์ ได้แก่ อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ เสาร์ พฤหัสบดี ราหู ศุกร์ เกตุ.
แดดน. แสงอาทิตย์ เช่น แดดอ่อน, แสงอาทิตย์ที่สว่างและร้อน เช่น ทำงานกลางแดดทั้งวันจนตัวดำ.
ตก ๑ลดลง เช่น ฝีมือตก แรงตก พระอาทิตย์ตก
ตกดินก. อาการที่ดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าไป.
ตโมนุทน. พระอาทิตย์, พระจันทร์.
ตระวัน(ตฺระ-) น. ตะวัน, ดวงอาทิตย์.
ตะวันน. ดวงอาทิตย์.
ตะวันขึ้นก. ดวงอาทิตย์โผล่พ้นขอบฟ้า, ตรงข้ามกับ ตะวันตก.
ตะวันตกก. ดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้า, ตรงข้ามกับ ตะวันขึ้น, ตะวันตกดิน ก็เรียก
ตะวันตกเรียกทิศที่ดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้า ว่า ทิศตะวันตก, ตรงข้ามกับ ทิศตะวันออก
ตะวันยอแสงก. ลักษณะที่ดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้า แต่ยังเห็นแสงตะวันจับขอบฟ้าเป็นสีแดงเข้ม.
ตะวันออกว. เรียกทิศที่ดวงอาทิตย์โผล่พ้นขอบฟ้า ว่า ทิศตะวันออก, ตรงข้ามกับ ทิศตะวันตก
ตะวันอ้อมข้าวน. ลักษณะที่ดวงอาทิตย์ขึ้นจากขอบฟ้าทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ โคจรอ้อมลงสู่ขอบฟ้าทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ในฤดูหนาว ซึ่งเป็นฤดูเก็บเกี่ยวข้าว, ที่เรียกเช่นนั้น เพราะเชื่อว่าตะวันเลี่ยงไม่ให้ความร้อนเผารวงข้าวที่กำลังสุก และเวลาเก็บเกี่ยวก็ไม่ร้อนมากนัก.
เต่าตนุ(ตะหฺนุ) น. ชื่อเต่าทะเลชนิด Chelonia mydas (Linn.) ในวงศ์ Cheloniidae เกล็ดกระดองหลังแต่ละเกล็ดมีลายเป็นทางคล้ายแสงอาทิตย์ จึงมีผู้เรียกว่า เต่าแสงอาทิตย์ ตีนแบนเป็นพาย ตีนหน้าใหญ่ยาวใช้เป็นหลักในการว่ายน้ำ ปรกติอาศัยอยู่ในทะเล จะขึ้นมาตามชายหาดเฉพาะเมื่อจะวางไข่เท่านั้น.
เถลิงศกน. เรียกวันขึ้นจุลศักราชใหม่ ซึ่งเป็นวันที่ดวงอาทิตย์โคจรขาดจากราศีมีนขึ้นสู่ราศีเมษได้องศาหนึ่งแล้ว อยู่ต่อจากวันเนา ว่า วันเถลิงศก, ปัจจุบันหมายถึง วันขึ้นปีใหม่.
ทรงกลดว. มีแสงสีรุ้งเป็นวงกลมล้อมรอบดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์.
ทักษาน. เรียกดาวพระเคราะห์เฉพาะ ๘ ดวง คือ อาทิตย์ (ประจำทิศอีสาน ใช้เลข ๑ แทน) จันทร์ (ประจำทิศบูรพา ใช้เลข ๒ แทน) อังคาร (ประจำทิศอาคเนย์ ใช้เลข ๓ แทน) พุธ (ประจำทิศทักษิณ ใช้เลข ๔ แทน) เสาร์ (ประจำทิศหรดี ใช้เลข ๗ แทน) พฤหัสบดี (ประจำทิศประจิม ใช้เลข ๕ แทน) ราหู (ประจำทิศพายัพ ใช้เลข ๘ แทน) และศุกร์ (ประจำทิศอุดร ใช้เลข ๖ แทน) เขียนเป็นแผนภูมิดังนี้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pyranometerมาตรรังสีอาทิตย์รวม, ไพรานอมิเตอร์ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
pyrheliometerมาตรรังสีอาทิตย์ตรง, ไพร์ฮีลิออมิเตอร์ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
levant and couchantระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
solar water pumpเครื่องสูบน้ำรังสีอาทิตย์ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
sun-path diagramแผนภาพวิถีโคจรดวงอาทิตย์ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
sunshine switchสวิตช์แสงอาทิตย์ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
solar altitude; solar altitude angleมุมทางสูงดวงอาทิตย์ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
solar altitude angle; solar altitudeมุมทางสูงดวงอาทิตย์ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
solar azimuth; solar azimuth angleมุมภาคทิศดวงอาทิตย์ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
solar azimuth angle; solar azimuthมุมภาคทิศดวงอาทิตย์ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
solar collectorตัวเก็บรังสีอาทิตย์ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
solar concentratorตัวรวมรังสีอาทิตย์ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
solar constantค่าคงตัวรังสีอาทิตย์ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
solar constantค่าคงตัวแสงอาทิตย์ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
solar power plantโรงผลิตกำลังด้วยรังสีอาทิตย์ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
solar radiation๑. การแผ่รังสีอาทิตย์๒. รังสีอาทิตย์ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
solar spectrumสเปกตรัมรังสีอาทิตย์ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
solar steam engineเครื่องจักรไอน้ำรังสีอาทิตย์ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
solar stillเครื่องกลั่นด้วยรังสีอาทิตย์ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
solar thermal systemระบบอุณหภาพรังสีอาทิตย์ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
solar water heating systemระบบทำน้ำร้อนด้วยรังสีอาทิตย์ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
solar distillationการกลั่นด้วยรังสีอาทิตย์ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
solar energy economicsเศรษฐศาสตร์พลังงานรังสีอาทิตย์ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
solar energy systemระบบพลังงานรังสีอาทิตย์ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
solar factorแฟกเตอร์แสงอาทิตย์ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
solar furnaceเตารังสีอาทิตย์ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
solar heat gainความร้อนรับจากดวงอาทิตย์ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
solar incidence angleมุมตกกระทบของรังสีอาทิตย์ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
solar pondสระรังสีอาทิตย์ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
satellite solar power stationดาวเทียมผลิตกำลังด้วยรังสีอาทิตย์ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
solar air system collectorตัวเก็บรังสีอาทิตย์ระบบอากาศ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
declination of sunการบ่ายเบนของดวงอาทิตย์ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
insolationรังสีอาทิตย์บนผิวโลก [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
nonconvecting solar pondสระรังสีอาทิตย์แบบไม่พาความร้อน [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
wall solar azimuth angleมุมภาคทิศดวงอาทิตย์ของผนัง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Solar cellsเซลล์แสงอาทิตย์หรือเซลล์สุริยะ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
พระกลด[กฺลด] น. ร่มขนาดใหญ่ชนิดหนึ่ง ขอบร่มมีระบาย คันยาวกว่าก้านร่ม ใช้ถือกั้นเจ้านาย หรือพระภิกษุที่ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์, ราชาศัพท์ว่า พระกลด, เรียกร่มขนาดใหญ่มีด้าม สำหรับพระธุดงค์โดยเฉพาะ, เรียกดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์ที่มีแสงสีรุ้งเป็นวงกลมล้อมรอบว่า ดวงอาทิตย์ทรงกลด ดวงจันทร์ทรงกลด. (ข. กฺลส). [ศัพท์พระราชพิธี]
Solar water-heaterเครื่องทำึความร้อนด้วยแสงอาทิตย์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Solar Cellเซลล์แสงอาทิตย์, Example: สิ่งประดิษฐ์ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นอุปกรณ์สำหรับการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า โดยการนำสารกึ่งตัวนำ เช่น ซิลิคอน ซึ่งมีราคาถูกที่สุดและมีมาก นำมาผ่านขบวนการทางวิทยาศาสตร์ผลิตให้เป็นแผ่นบางบริสุทธิ และในทันทีที่มีแสงตกกระทบบนแผ่นเซลล์ รังสีของแสงที่มีอนุภาคของพลังงานประกอบ จะมีการถ่ายเทพลังงานให้กับสารกึ่งตัวนำและเกิดไฟฟ้ากระแสตรงขึ้น กระบวนการแปรรูปพลังงานแสงอาทิตย์ [ปิโตรเลี่ยม]
Solar collectorแผงรวมแสงอาทิตย์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Dye Sensitized Solar Cellเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง, Example: เซลล์แสงอาทิตย์แบบสีย้อมไวแสงเป็นอุปกรณ์ที่เปลี่ยนพลังงานแสงให้เป็นพลังงานไฟฟ้า เพื่อให้อุปกรณ์ไฟฟ้าทำงานได้ ทำให้ประหยัดการใช้ไฟฟ้า โดยอาจต่อเข้ากับอุปกรณ์ไฟฟ้าบางชนิดให้ทำงานได้ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Solar radiationการแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Solar stillเครื่องกลั่นน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Solar engineเครื่องยนต์พลังงานแสงอาทิตย์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Sunspotจุดในดวงอาทิตย์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Neutrinoนิวทริโน, อนุภาคมูลฐานที่มีมวลน้อยมาก ไม่มีประจุไฟฟ้า มีอำนาจทะลุทะลวงสูง และมีปฏิสัมพันธ์กับสสารน้อย ทำให้ตรวจหาได้ยาก พบได้จากปฏิกิริยานิวเคลียร์หลายชนิด เช่น การสลายแบบให้อนุภาคบีตา รวมทั้งอนุภาคจากดวงอาทิตย์ที่ผ่านมายังโลก, Example: [นิวเคลียร์]
Sunspotจุดในดวงอาทิตย์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Sunดวงอาทิตย์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Architecture and solar radiationสถาปัตยกรรมกับการแผ่รังสีดวงอาทิตย์ [TU Subject Heading]
Dye-sensitized solar cellsเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดย้อมสีไวแสง [TU Subject Heading]
Plastics in solar heatingพลาสติกในการทำความร้อนจากแสงอาทิตย์ [TU Subject Heading]
Soil solarizationพลังความร้อนจากแสงอาทิตย์ของดิน [TU Subject Heading]
Solar air conditioningการปรับอากาศด้วยแสงอาทิตย์ [TU Subject Heading]
Solar cellsเซลล์แสงอาทิตย์ [TU Subject Heading]
Solar collector industryอุตสาหกรรมแผงรวมแสงอาทิตย์ [TU Subject Heading]
Solar collectorsแผงรวมแสงอาทิตย์ [TU Subject Heading]
Solar dryersเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ [TU Subject Heading]
Solar energyพลังงานแสงอาทิตย์ [TU Subject Heading]
Solar energy industriesอุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ [TU Subject Heading]
Solar food dryersเครื่องอบแห้งอาหารพลังงานแสงอาทิตย์ [TU Subject Heading]
Solar heatingการทำความร้อนจากแสงอาทิตย์ [TU Subject Heading]
Solar housesบ้านพลังงานแสงอาทิตย์ [TU Subject Heading]
Solar power plantsโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ [TU Subject Heading]
Solar radiationการแผ่รังสีดวงอาทิตย์ [TU Subject Heading]
Solar stillsเครื่องกลั่นน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ [TU Subject Heading]
Solar vehiclesยานพาหนะพลังงานแสงอาทิตย์ [TU Subject Heading]
Sunดวงอาทิตย์ [TU Subject Heading]
Sunday schoolsโรงเรียนวันอาทิตย์ [TU Subject Heading]
Amnesty Internationalองค์การนิรโทษกรรมสากล องค์การนี้เริ่มต้นจากเป็นขบวนการเล็ก ๆ ก่อน เพื่อทำหน้าที่ประท้วง (Protest) แต่ภายในเวลาไม่นานนัก ได้ขยายตัวออกเป็นองค์การ เพื่อให้สมกับเป้าหมายและภารกิจที่ต้องปฏิบัติเพิ่มขึ้นมากมาย คติดั้งเดิมของการรณรงค์ระหว่างประเทศเพื่อสนับสนุนบรรดาบุคคลที่ต้องถูกคุม ขังอยู่ทั่วโลก ด้วยข้อหาเกี่ยวกับความเชื่อถือทางการเมืองและการศาสนานั้น ได้บังเกิดจากความคิดของบุคคลหนึ่งชื่อปีเตอร์ เบเนนสันปีเตอร์ เบเนนสัน ได้เขียนบทความลงในหนังสือพิมพ์ประจำวันอาทิตย์ของอังกฤษชื่อ Sunday Observer เมื่อเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 1961 โดยให้หัวเรื่องบทความว่า ?นักโทษที่ถูกลืม? (The Forgotten Prisoners) บทความนี้ได้ประทับใจมติมหาชนทั่วโลกทันที และภายในปีเดียว องค์การได้รับเรื่องร้องเรียนในนามของนักโทษกว่า 200 รายองค์การนิรโทษกรรมสากลมีเป้าหมายนโยบายกว้างๆ อยู่ 3 ข้อ คือ ต้องการให้ปล่อยนักโทษผู้มีนโนธรรม (Prisoners of Conscience) ทั้งหมด ให้มีการยุติการทรมานนักโทษไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ รวมทั้งการลงโทษประหารชีวิตและให้มีการพิจารณาพิพากษาคดีนักโทษการเมืองทั้ง หมดอย่างเป็นธรรมและไม่รอช้า องค์การนี้นอกจากจะมีชื่อเสียงว่าเป็นผู้ดำรงความเป็นกลางไม่เข้ากับฝ่ายใด และเป็นที่น่าเชื่อถือไว้วางใจได้อย่างแท้จริงแล้ว ยังเป็นเสมือนศูนย์ข้อมูลและข้อสนเทศที่สำคัญ ซึ่งบรรดาบุคคลสำคัญๆ ทางการเมืองทั่วโลกได้ใช้อ้างอิงอีกด้วยในปัจจุบัน องค์การนิรโทษกรรมมีสมาชิกและผู้สนับสนุนเป็นจำนวนกว่า 1 ล้านคน จากประเทศต่างๆ กว่า 150 ประเทศ องค์การอยู่ภายใต้การบริหารของคณะกรรมการบริหารจำนวน 9 คน รวมทั้งตัวเลขาธิการอีกผู้หนึ่ง ทำหน้าที่ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อมติเกี่ยวกับนโยบาย และเป็นหัวหน้าของสำนักเลขาธิการขององค์การด้วย มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ องค์การมีผู้แทนของตนประจำอยู่กับองค์การสหประชาชาติ เมื่อปี ค.ศ. 1978 ได้รับรางวัลเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ และในปี ค.ศ. 1977 ก็ได้รับรางวัลสันติภาพโนเบลมาแล้ว [การทูต]
พลังงานหมุนเวียนพลังงานหมุนเวียน, หมายความรวมถึง พลังงานที่ได้จากไม้ ฟืน แกลบ กากอ้อย ชีวมวล น้ำ แสงอาทิตย์ ความร้อนใต้พิภพ ลม และคลื่น เป็นต้น [พลังงาน]
alternative energyพลังงานทดแทน, พลังงานทดแทน พลังงานที่สามารถทดแทนแหล่งเชื้อเพลิงฟอสซิล เช่น ไม้ ฟืน แกลบ กากอ้อย ชีวมวล เอทานอล ไบโอดีเซล น้ำ แสงอาทิตย์ ความร้อนใต้พิภพ ลมและคลื่น [ปิโตรเลี่ยม]
renewable energyพลังงานหมุนเวียน, พลังงานหมุนเวียน พลังงานที่ใช้แล้วสามารถผลิตขึ้นมาใหม่ได้ในระยะเวลาที่ไม่นานมาก เช่น พลังงานทีได้จากไม้ ฟืน แกลบ กากอ้อย เอทานอล ไบโอดีเซล น้ำ แสง อาทิตย์ ความร้อนใต้พิภาพ ลมและคลื่น [ปิโตรเลี่ยม]
Solarimeterโซลาริมิเตอร์ หรือเครื่องวัดรังสีจากดวงอาทิตย์ [อุตุนิยมวิทยา]
Net pyranometerไพรานอมิเตอร์รวม หรือเครื่องวัดรังสีสุทธิจากดวงอาทิตย์ [อุตุนิยมวิทยา]
Spherical pyranometerไพรานอมิเตอร์ที่ใช้วัดบนพื้นที่ทรงกลม หรือเครื่องวัดรังสีจากดวงอาทิตย์บนพื้นที่ทรงกลม [อุตุนิยมวิทยา]
Pyrheliometerไพร์ฮีลิออมิเตอร์ หรือเครื่องวัดความเข้มของรังสีโดยตรงจากดวงอาทิตย์ [อุตุนิยมวิทยา]
Attenuation of solar radiationการลดรังสีดวง อาทิตย์ [อุตุนิยมวิทยา]
Diffuse solar radiationการแผ่รังสีจากดวง อาทิตย์แบบแพร่กระจาย [อุตุนิยมวิทยา]
Direct solar radiationการแผ่รังสีโดยตรง จากดวงอาทิตย์ [อุตุนิยมวิทยา]
Insolationรังสีดวงอาทิตย์บน พื้นโลก หรือพลังงานการแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ [อุตุนิยมวิทยา]
Insolation durationช่วงเวลาของรังสีดวง อาทิตย์ [อุตุนิยมวิทยา]
Net solar radiationการแผ่รังสีสุทธิ ของดวงอาทิตย์ [อุตุนิยมวิทยา]
Balance of solar radiationรังสีสมดุลย์ของดวง อาทิตย์ [อุตุนิยมวิทยา]
Reflected solar radiationรังสีสะท้อนของ รังสีดวงอาทิตย์ [อุตุนิยมวิทยา]
Solar constantค่าคงที่ของดวง อาทิตย์ [อุตุนิยมวิทยา]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาทิตย์[āthit] (n) EN: week  FR: semaine [f]
อาทิตย์[āthit] (n) EN: sun  FR: soleil [m]
อาทิตย์[āthit] (n) EN: Sunday  FR: dimanche [m]
อาทิตย์ก่อน[āthit køn] (n, exp) EN: last week  FR: la semaine précédente
อาทิตย์หน้า[āthit nā] (n, exp) EN: next week  FR: la semaine prochaine
อาทิตย์ที่แล้ว[āthit thīlaēo] (n, exp) EN: last week  FR: la semaine dernière
ดวงอาทิตย์[dūang-āthit] (n) EN: Sun  FR: Soleil [m] ; astre solaire [m]
จองล่วงหน้า 1 อาทิตย์[jøng lūang-nā neung āthit] (v, exp) EN: book a week in advance  FR: réserver une semaine à l'avance
จุดบนดวงอาทิตย์[jut bon dūang-āthit] (n, exp) EN: sunspot  FR: tache solaire [f]
งูแสงอาทิตย์[ngū saēng āthit] (n, exp) EN: Sunbeam Snake
งูธิดาพระอาทิตย์[ngū thidā phra āthit] (n, exp) EN: McClelland's Coral Snake
พลังงานแสงอาทิตย์[phalang-ngān saēng āthit] (n, exp) EN: solar energy  FR: énergie solaire [f]
พระอาทิตย์[Phra-Āthit] (n, prop) EN: sun  FR: Soleil [m]
พระอาทิตย์ขึ้น[Phra-Āthit kheun] (n, exp) EN: sunrise  FR: lever du soleil [m]
พระอาทิตย์ตกดิน[Phra-Āthit tokdin] (n, exp) EN: sunset  FR: coucher du soleil [m]
ประจำอาทิตย์[prajamāthit] (adj) FR: hebdomadaire
รถยนต์พลังงานแสงอาทิตย์[rotyon phalang-ngān saēng āthit] (n, exp) FR: voiture solaire [f]
แสงอาทิตย์[saēng āthit] (n, exp) EN: sunlight  FR: lumière du soleil [f] ; lumière du jour [f]
เสาร์อาทิตย์[sao āthit] (n, exp) FR: samedi et dimanche
เซลล์แสงอาทิตย์[sel saēng āthit] (n, exp) EN: solar cell
ตั้งแต่อาทิตย์หนึ่งมาแล้ว[tangtaē āthit neung mā laēo] (xp) FR: depuis une semaine
วันอาทิตย์[wan āthit] (n) EN: Sunday  FR: dimanche [m]
ว่านแสงอาทิตย์[wān saēng āthit] (n, exp) EN: Blood flower ; Powder puff lily

English-Thai: Longdo Dictionary
flare(n) แถบหรือแนวจุดสว่างที่ปรากฏบนภาพถ่าย อันเกิดจากการที่แสงจากแหล่งกำเนิด เช่น ดวงอาทิตย์หรือหลอดไฟฟ้า ส่องเข้าหน้าเลนส์ในมุมที่เหมาะสม แล้วสะท้อนกับผิวแก้วชิ้นเลนส์หรือวัตถุอื่นๆที่อยู่ในเลนส์ ไปตกลงบนผิวฟิล์มรับภาพ สามารถบรรเทาได้ด้วยการสวมหน้ากากกันแสงหน้าเลนส์ (hood), See also: hood
swamp(vi, slang) ท่วมท้นด้วยงาน (เป็นภาษาพูดในอเมริกา) เช่น Some offices will be swamped next week. อาทิตย์หน้าบางสำนักงานจะมีงานท่วมหัว
long weekend(n) วันหยุดยาวที่ต่อเนื่องจากวันเสาร์และอาทิตย์

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
actinism(n) ปฏิกิริยาของแสงอาทิตย์
Advent Sunday(n) วันอาทิตย์ที่สี่ก่อนวันคริสต์มาส
aphelion(n) จุดไกลสุดของดาวหางหรือดาวนพเคราะห์ที่อยู่ห่างจากพระอาทิตย์
bronzed(adj) ซึ่งมีผิวสีน้ำตาลเพราะโดนแสงอาทิตย์ (ผิวสีแทน)
be out(phrv) ปรากฏออกมา (พระจันทร์, พระอาทิตย์ฯลฯ), See also: โผล่ออกมา
be up(phrv) ขึ้น (พระอาทิตย์, พระจันทร์)
break through(phrv) (พระจันทร์หรือพระอาทิตย์) ขึ้นหรือปรากฏให้เห็น, Syn. come through
by the week(idm) หนึ่งอาทิตย์, See also: ทั้งอาทิตย์
crepuscular(adj) ที่เกี่ยวกับช่วงเวลาพระอาทิตย์จวนจะลับขอบฟ้า
eclipse(n) คราส, See also: การบดบังแสงอาทิตย์ของโลกหรือของดวงจันทร์, Syn. obsuration, occultation
ecliptic(n) แนวการโคจรของพระอาทิตย์, Syn. epicycle, orbit
ephemeris(n) ตารางที่แสดงตำแหน่งของดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์และดาวเคราะห์ต่างๆ ในช่วงเวลาหนึ่งในอนาคต
evening star(n) ดาวที่มักจะเห็นสว่างอยู่ทางขอบฟ้าด้านตะวันตกในช่วงหลังพระอาทิตย์ตกดิน โดยปกติแล้วจะเป็นดาวศุกร์ แต่บางครั้งก็เป็นดาวพุธ, See also: ดาวประจำเมือง, Syn. Hesperus, Venus
forenoon(n) เวลาก่อนเที่ยง, See also: เวลาตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นจนถึงเที่ยง, Syn. morn, morning
go down(phrv) พระจันทร์หรือพระอาทิตย์ตก
gloaming(n) เวลาพลบค่ำ, See also: ช่วงพระอาทิตย์ตก, Syn. twilight, sunset
heliograph(n) เครื่องมือถ่ายภาพดวงอาทิตย์ (ทางดาราศาสตร์), Syn. photoheliograph
heliograph(n) เครื่องส่งสัญญาณด้วยกระจกสะท้อนแสงจากดวงอาทิตย์
heliograph(vi) ส่งสัณญาณโดยใช้เครื่องส่งสัญญาณด้วยกระจกสะท้อนแสงจากดวงอาทิตย์
heliograph(vt) ส่งสัณญาณโดยใช้เครื่องส่งสัญญาณด้วยกระจกสะท้อนแสงจากดวงอาทิตย์
heliotrope(n) ดอกไม้ที่หันเข้าหาแสงอาทิตย์
heliotropism(n) การเจริญเติบโตของพืชโดยหันเข้าหาหรือหันหนีแสงอาทิตย์
Hesperus(n) ดาวประจำเมือง, See also: ดาวศุกร์ โดยเฉพาะช่วงหลังพระอาทิตย์ตกดิน, Syn. evening star
lager(n) เบียร์ชนิดหนึ่งมีสีอ่อน มีอายุประมาณ 6 อาทิตย์ถึง 6 เดือน
Lord's Day(n) วันอาทิตย์, Syn. Sunday
medium-term(n) ซึ่งเป็นช่วง 2-3 อาทิตย์หรือเดือนในอนาคต
midnight sun(n) พระอาทิตย์เที่ยงคืน
midweek(n) กลางอาทิตย์, See also: วันพุธ, กลางสัปดาห์
midweekly(adv) กลางอาทิตย์, See also: กลางสัปดาห์
month(n) เดือน, See also: หน่วยนับเวลา 1 เดือนมีค่าเท่ากับ 30 วันหรือ 4 อาทิตย์โดยประมาณ, Syn. calendar month
Mothering Sunday(n) วันแม่ของอเมริกา (ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 2 ของเดือนพ.ค), Syn. Mother's Day
Mother's Day(n) วันแม่ของอเมริกา (ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 2 ของเดือนพ.ค)
Pentecost(n) เทศกาลเฉลิมฉลองของศาสนาคริสต์ตรงกับวันอาทิตย์ที่7หลังวัน Easter, Syn. Whitsun, Whitsunday
perihelion(n) ตำแหน่งโคจรของดาวนพเคราะห์ที่อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุด, Syn. near approach, perigee
Pluto(n) ดาวพลูโต, See also: ดาวนพเคราะห์ที่เล็กที่สุดและอยู่ไกลจากดวงอาทิตย์มากที่สุด
Quadragesima(n) วันอาทิตย์แรกของฤดูถือบวชในศาสนาคริสต์
Quadragesima(adj) ซึ่งเป็นวันอาทิตย์แรกของฤดูถือบวชในศาสนาคริสต์
Quinquagesima(n) วันอาทิตย์ก่อนวันถือบวชในศาสนาคริสต์
rise(vi) (ดวงอาทิตย์) ปรากฏขึ้นจากขอบฟ้า
currant bun(sl) ดวงอาทิตย์
semiweekly(adj) อาทิตย์ละสองครั้ง, Syn. biweekly, fortnightly
semiweekly(n) สิ่งตีพิมพ์อาทิตย์ละสองครั้ง
Sexagesima(n) วันอาทิตย์ที่สองของเดือนก่อนเทศกาลถือบวช (Lent)
solar(adj) เกี่ยวกับดวงอาทิตย์
solar battery(n) แบตเตอรี่พลังแสงอาทิตย์
solar cell(n) อุปกรณ์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า, Syn. photovoltaic cell
solar energy(n) พลังงานแสงอาทิตย์
solarium(n) ห้องกระจกที่เปิดรับแสงอาทิตย์
solstice(n) ช่วงเวลาที่ดวงอาทิตย์อยู่ห่างจากเส้นศูนย์สูตรมากที่สุด
sun(n) ดวงอาทิตย์, See also: พระอาทิตย์, ตะวัน, Syn. solar disk, day-star

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
advent sundayวันอาทิตย์แรกของการจุติของพระเยซูในโลก (first Sunday in Advent)
alpenglow(แอล' เพนโกล) n. แสงเรืองสีแสดที่มักเห็นบนยอดเขาในเวลาก่อนพระอาทิตย์ หรือหลังพระอาทิตย์ตกเล็กน้อย (a reddish glow)
alpha centauriชื่อดาวขนาดใหญ่ในกลุ่มดาว Centaurus เป็นดาวที่ใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุด
aphelion(อะฟี'ลิอัน, อะเฟ็ล'ลิอัน) n., (pl. aphelia) จุดไกลสุดของดาวหางหรือดาวนพเคราะห์ที่อยู่ห่างจากพระอาทิตย์ (furthest from the sun)
astronomical unitหน่วยความยาวที่เท่ากับระยะทางระหว่างดวงอาทิตย์กับโลก ยาวประมาณ 93 ล้านไมล์ ใช้อักษรว่า AU
biweekly(ไบวีค'ลี่) adj.,adv.,ทุกสองอาทิตย์,อาทิตย์ละสองครั้ง n. สิ่งตีพิมพ์ที่ออกทุก 2 อาทิตย์
burning glassn. เลนส์รวมแสงอาทิตย์ที่ทำให้เกิดความร้อนจัดและลุกไหม้ได
corona(คะโร'นะ) n. ทรงกลด (ของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์) ,มาลา,มงกุฎ,สิ่งที่เหมือนมาลา,โคมระย้าช่อกลม, See also: coronal adj. ดูcorona, pl. coronas, coronae
embryo(เอม'บรีโอ) n. ทารกในครรภ์ระหว่าง1-8 อาทิตย์,ตัวอ่อน,ต้นอ่อนที่อยู่ในเมล็ดพืช,ระยะแรกเริ่ม, See also: embryoid adj., Syn. seed
equinox(อี'ควะนอคซฺ) n. เวลาที่ดวงอาทิตย์โคจรรอบเส้นศูนย์สูตรทำให้มีกลางวันเท่ากับกลางคืน/เกิดขึ้นในราววันที่ 21 มีนาคม (vernal equinox) กับวันที่22กันยายน (autumnal equinox)
first dayn. วันอาทิตย์ (วันแรกของสัปดาห์)
fortnight(ฟอร์ท'ไนทฺ) n. ระยะเวลา 14 คืนและ14 วัน,2 อาทิตย์
fortnightly(ฟอร์ท'ไนทฺลี) adj.,n.,adv. (สิ่ง) ซึ่งเกิดขึ้นทุก 2 อาทิตย์.
hebdomadn. จำนวนเจ็ด,หนึ่งอาทิตย์
hebdomadaladj. ซึ่งเกิดขึ้นทุกอาทิตย์
heli(o) - abbr. 'ดวงอาทิตย์'
heliac(ฮิไล'อะคัล) adj. เกี่ยวกับหรือเกิดขึ้นใกล้ดวงอาทิตย์., See also: heliacally adv.
heliacal(ฮิไล'อะคัล) adj. เกี่ยวกับหรือเกิดขึ้นใกล้ดวงอาทิตย์., See also: heliacally adv.
heliograph(ฮี'ลีอะกราฟ) n. เครื่องมือถ่ายภาพดวงอาทิตย์ v, See also: heliographer n. heliographic adj. heliography n.
heliolatryn. การบูชาดวงอาทิตย์., See also: heliolater n. heliolatrous adj.
helioscopen. กล้องส่องทางไกลสำหรับดูดวงอาทิตย์
heliotropismn. การเข้าหาแสงอาทิตย์,การเจริญเติบโตเข้าหาแสงอาทิตย์
interplanetary(อินเทอแพลน'นิเทอรี) adj. ระหว่างดาวนพเคราะห์,ระหว่างดาวนพเคราะห์กับดวงอาทิตย์
lager(ลา'เกอะ) n. เบียร์คาร์บอเนตสีเหลืองอ่อนที่เก็บไว้เวลา6อาทิตย์ถึง6เดือนก่อนนำออกขาย., Syn. lager beer
lord's dayn. วันอาทิตย์
palm sundayn. วันอาทิตย์ก่อนวันEaster
parhelion(พาร์ฮี'เลียน) n. วงแสงสว่างบนวงกลดดวงอาทิตย์,ดวงอาทิตย์เทียม, See also: parheliacal adj. parhelic adj. pl. parhelia
ramadan(แรมมะดาน') n. เดือน9ของปฏิทินอิสลาม,การอดอาหารประจำอย่างเข้มงวดตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นจนพระอาทิตย์ตกที่กระทำในเดือนนี้
sabbath(แซบ'บัธ) n. วันที่7ของสัปดาห์หรือวันเสาร์ (สำหรับชาวยิว) ,วันแรกของสัปดาห์หรือวันอาทิตย์ (สำหรับคริสเตียนทั่วไป)
scorch(สคอร์ช) vt. ทำให้เกรียม,ทำให้ไหม้เกรียม,ทำให้ไหม้เล็กน้อย,กล่าวโจมตีอย่างรุนแรง. vi. ไหม้เกรียม,ไหม้เล็กน้อย, (ดวงอาทิตย์) แผดจ้า. n. แผลไหม้เกรียม,แผลไหม้เล็กน้อย,การขับด้วยความเร็วมากเกินไป, Syn. shrivel, wither
semester(ซีเมส'เทอะ) n. ภาคเรียนครึ่งปีการศึกษา (ประมาณ 15-18 อาทิตย์) , (ในมหาวิทยาลัยเยอรมัน) ภาคเรียนครึ่งปี (6 เดือน), See also: semestral adj. semestrial adj.
shine(ไชนฺ) {shone/shined,shone/shined,shining,shines} vi.,vt.,n. (ทำให้) (ความ) ส่องแสง,ส่องสว่าง,ส่องแสงระยิบระยับ,เปล่งปลั่ง,สุกใส,โชติช่วง,ดีกว่า,เงาวาว,แสงอาทิตย์,ท้องฟ้าแจ่มใส,การขัดรองเท้าให้เป็นเงามัน, Syn. beam, excel brilliance
solar(โซ'ลาร์) adj. เกี่ยวกับดวงอาทิตย์,ตามสุริยคติ
solstice(ซอล'สทิส) n. ระยะเวลาของปีที่ดวงอาทิตย์อยู่ห่างจากเส้นศูนย์สูตรมากที่สุด (ในราววันที่ 21 มิถุนายน และ 22 ธันวาคม), จุดที่ถึง,จุดสุดยอด,จุดที่สุด, Syn. furthiest, point
sun(ซัน) n. ดวงอาทิตย์ vt.,vi. ตากแดด,ผึ่งแดด., Syn. hub, center
sun diskn. จานพระอาทิตย์,สัญลักษณ์พระอาทิตย์
sun-rayn. แสงอาทิตย์, Syn. sunbeam
sunbeamn. ลำแสงอาทิตย์, See also: sunbeamed adj. sunbeamy adj.
sunday(ซัน'ดี,-เด) n. วันอาทิตย์,วันแรกของสัปดาห์
sunday schoolโรงเรียนสอนศาสนาในวันอาทิตย์,สมาชิกของโรงเรียนดังกล่าว
sunlight(ซัน'ไลทฺ) n. แสงอาทิตย์,แสงแดด
sunlit(ซัน'ลิท) adj. มีแสงอาทิตย์,มีแสงแดด
sunny(ซัน'นี) adj. แดดกล้า,เกี่ยวกับแสงอาทิตย์,คล้ายดวงอาทิตย์,ร่าเริง,สบายใจ., See also: sunnily adv. sunniness n., Syn. light, bright
sunrise(ซัน'ไรสฺ) n. ดวงอาทิตย์ขึ้น, Syn. sunup, dawn
sunsetn. พระอาทิตย์ตกดิน,วัยดึก,วัยชรา
sunshine(ซัน'ไชนฺ) n. การส่องสว่างของดวงอาทิตย์,แสงอาทิตย์,ความร่าเริง,ความสุขสบาย,แหล่งความสุข,แหล่งความร่าเริง,อากาศที่ปลอดโปร่ง,ความผ่องใส., See also: sunshiny adj.
sunspot(ซัน'สพอท) n. จุดบอดบนดวงอาทิตย์
then. วันอาทิตย์
umbra(อัม'บระ) n. ร่มเงา,เงา,เงามืด,จุดบอดของดวงอาทิตย์,เงาดวงจันทร์,เงาโลก,ภูติผีปีศาจ, See also: umbral adj., pl. umbrae, Syn. shade
visor(ไว'เซอะ,วิส'เซอะ) n. เกราะหน้า,กะบังหมวก,เครื่องบังแสงอาทิตย์หน้าที่นั่งรถยนต์,แผ่นกันแดด,แว่นตากันแดด. vt. ปิดบังด้วยอุปกรณ์ดังกล่าว,ปิดบัง., Syn. vizor

English-Thai: Nontri Dictionary
corona(n) พระอาทิตย์ทรงกลด,พระจันทร์ทรงกลด,มงกุฎ,มาลา,โคมระย้า
dawn(vi) พระอาทิตย์ขึ้น,(ตะวัน)ทอแสง,เริ่มสว่าง
daylight(n) แสงแดด,แสงตะวัน,แสงอาทิตย์,กลางวัน
fortnight(n) ปักษ์,สองอาทิตย์
set(vi) เริ่มทำ,ตั้งต้น,เคลื่อนลง,ตก(พระอาทิตย์),ลงนาม
solar(adj) เกี่ยวกับแสงอาทิตย์,เกี่ยวกับดวงอาทิตย์,ทางสุริยคติ
sun(n) แดด,พระอาทิตย์,ความรุ่งโรจน์,จุดเด่น,ข้อได้เปรียบ
sunbeam(n) แสงอาทิตย์,แสงแดด,แสงตะวัน
Sunday(n) วันอาทิตย์
sundown(n) เวลาพระอาทิตย์ตก,ยามเย็น
sunlight(n) แสงอาทิตย์,แสงแดด,แสงตะวัน
sunrise(n) ยามอรุณรุ่ง,เวลาพระอาทิตย์ขึ้น
sunset(n) เวลาพระอาทิตย์ตก,ยามเย็น
sunshine(n) แสงแดด,แสงอาทิตย์,ความร่าเริง,ความผ่องใส
week(n) สัปดาห์,อาทิตย์
weekday(n) ทุกวันในสัปดาห์นอกจากวันอาทิตย์

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
pink sunday(slang, uniq) วันพักผ่อนของคู่รัก, วันอาทิตย์ที่หวานสดใสสำหรับคนที่กำลังมีความรัก, ร้านที่ให้บริการคู่รัก คู่แต่งงาน(Uniue name), See also: happy day
post-truth[โพสต์-ทรูธ] "เรื่องจริงไว้ทีหลังก็ได้" เป็นคำศัพท์ใหม่สุดของ Oxford ที่บัญญัติไว้ในอาทิตย์นี้เอง หลังจากเหตุการณ์ Brexit ของอังกฤษ และการเลือกตั้งของอเมริกา.....พจนานุกรมอ๊อกซเฝิด บัญญัติไว้ว่าคือ "ภาวะหรือสภาพซึ่ง...ข้อเท็จจริงที่เป็นรูปธรรมจริง.. จะมีน้ำหนักโน้มน้าวทัศนคติผู้คนทั่วไปได้น้อยกว่า การโน้มน้าวให้แต่ละคน มีความเชื่อหรืออารมณ์คล้อยตาม" "relating to or denoting circumstances in which objective facts are less influential in shaping public opinion than appeals to emotion and personal belief."//Oxford Dict.
post-truth[โพสต์-ทรูธ] "เรื่องจริงไว้ทีหลังก็ได้" เป็นคำศัพท์ใหม่สุดของ Oxford ที่บัญญัติไว้ในอาทิตย์นี้เอง หลังจากเหตุการณ์ Brexit ของอังกฤษ และการเลือกตั้งของอเมริกา.....พจนานุกรมอ๊อกซเฝิด บัญญัติไว้ว่าคือ "ภาวะหรือสภาพซึ่ง...ข้อเท็จจริงที่เป็นรูปธรรมจริง.. จะมีน้ำหนักโน้มน้าวทัศนคติผู้คนทั่วไปได้น้อยกว่า การโน้มน้าวให้แต่ละคน มีความเชื่อหรืออารมณ์คล้อยตาม" "relating to or denoting circumstances in which objective facts are less influential in shaping public opinion than appeals to emotion and personal belief."//Oxford Dict.
post-truth[โพสต์-ทรูธ] "เรื่องจริงไว้ทีหลังก็ได้" เป็นคำศัพท์ใหม่สุดของ Oxford ที่บัญญัติไว้ในอาทิตย์นี้เอง หลังจากเหตุการณ์ Brexit ของอังกฤษ และการเลือกตั้งของอเมริกา.....พจนานุกรมอ๊อกซเฝิด บัญญัติไว้ว่าคือ "ภาวะหรือสภาพซึ่ง...ข้อเท็จจริงที่เป็นรูปธรรมจริง.. จะมีน้ำหนักโน้มน้าวทัศนคติผู้คนทั่วไปได้น้อยกว่า การโน้มน้าวให้แต่ละคน มีความเชื่อหรืออารมณ์คล้อยตาม" "relating to or denoting circumstances in which objective facts are less influential in shaping public opinion than appeals to emotion and personal belief."//Oxford Dict.
post-truth[โพสต์-ทรูธ] "เรื่องจริงไว้ทีหลังก็ได้" เป็นคำศัพท์ใหม่สุดของ Oxford ที่บัญญัติไว้ในอาทิตย์นี้เอง หลังจากเหตุการณ์ Brexit ของอังกฤษ และการเลือกตั้งของอเมริกา.....พจนานุกรมอ๊อกซเฝิด บัญญัติไว้ว่าคือ "ภาวะหรือสภาพซึ่ง...ข้อเท็จจริงที่เป็นรูปธรรมจริง.. จะมีน้ำหนักโน้มน้าวทัศนคติผู้คนทั่วไปได้น้อยกว่า การโน้มน้าวให้แต่ละคน มีความเชื่อหรืออารมณ์คล้อยตาม" "relating to or denoting circumstances in which objective facts are less influential in shaping public opinion than appeals to emotion and personal belief."//Oxford Dict.
ravi(n, name, uniq) ดวงอาทิตย์ ผู้กล้าหาญ ชื่อของนักดนตรีซิตาร์ของประเทศอินเดียชือ รวี ชางการ์, See also: rawee
sennight[เซนไนท์] (n) สัปดาห์,อาทิตย์

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
太陽[たいよう, taiyou] (n) ดวงอาทิตย์

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[あかつき, akatsuki] (n) รุ่งอรุณ, รุ่งสาง, ยามเช้า (ช่วงเวลาที่พระอาทิตย์ขึ้น), See also: S. 夜明け, A. 黄昏
黄昏[たそがれ, tasogare] (n) หัวค่ำ, ย่ำค่ำ, พลบค่ำ (ช่วงเวลาที่พระอาทิตย์ตก), See also: S. 薄明かり, A. 黄昏
太陽光[たいようこう, taiyoukou] แสงอาทิตย์
[よう, you] (n, adj) พระอาทิตย์, แสงแดด
朝日[あさひ, asahi] (n) อาทิตย์ในยามเช้า
日曜日[にちようび, nichiyoubi, nichiyoubi , nichiyoubi] (n) วันอาทิตย์
木洩れ日[こもれび, komorebi] (n) แสงอาทิตย์ซึ่งสาดส่องผ่านช่องหว่างระหว่างใบไม้แต่ละใบ ทำให้เกิดเงาบนพื้น

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[ひ, hi] TH: พระอาทิตย์  EN: sun
[ひ, hi] TH: แสงอาทิตย์  EN: sunshine
昇る[のぼる, noboru] TH: (พระอาทิตย์)ขึ้น  EN: to arise
日射し[ひざし, hizashi] TH: รังสีจากดวงอาทิตย์  EN: rays of the sun

German-Thai: Longdo Dictionary
Sonntag(n) |der| วันอาทิตย์
erstเพิ่งจะ เช่น Ich bin erst gekommen. ผมเพิ่งมาถึง, erst letzte Woche เพิ่งจะอาทิตย์ที่แล้ว, See also: A. schon
in(präp) |+ สถานที่| ใน, ที่ (ขึ้นกับรูปประโยค ถ้าบ่งการเดินทางเคลื่อนไหว แปลว่า ไปที่ ไปใน ซึ่ง in + Akk. แต่ถ้าบ่งการเป็นอยู่ in + Dat.) เช่น (1) Ich war in den Alpen letzte Woche. ผมอยู่ที่เทือกเขาแอลป์เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว (2) Ich fahre in die Alpen diese Woche. ผมจะไปยังเทือกเขาแอลป์อาทิตย์นี้
innerhalb(präp) |+ D (ช่วงเวลา), หรือ + von D| ภายใน เช่น innerhalb einer Woche ภายในหนึ่งอาทิตย์, innerhalb von 4 Tagen ภายในสี่วัน
inzwischen(adv) ระหว่างนั้น(ช่วงเวลา) เช่น Er ist 2 Wochen im Urlaub gewesen. Ich habe inzwischen allein gearbeitet. เขาไปพักร้อนมาสองอาทิตย์ ระหว่างนั้นฉันทำงานเพียงลำพัง, See also: währenddessen, Syn. in der Zwischenzeit
wöchenlich(adj) (โดย) ทุกอาทิตย์, See also: jede Woche
Morgen(n) |der, pl. Morgen| เวลาเช้า, ตอนเช้า เช่น Am Morgen geht die Sonne auf. พระอาทิตย์ขึ้นตอนเช้า
wöchentlich(adj, adv) (โดย)ทุกอาทิตย์ เช่น Er ruft sie wöchentlich an. เขาโทรหาเธอทุกอาทิตย์, See also: in jeder Woche
daheim(adv) ที่บ้าน เช่น Am Sonntag bin ich wieder daheim. ผมจะอยู่บ้านอีกทีวันอาทิตย์, See also: zu Hause
nennenswert(adj) ที่น่าเอ่ยถึง, เป็นที่น่าพูดถึง เช่น Diese Woche hat sie keinen nennenswerten Fortschritt. อาทิตย์นี้เธอไม่มีผลงานความก้าวหน้าที่น่าเอ่ยถึงเลย, Syn. erwähnenswert
präsentieren(vt) |präsentierte, hat präsentiert| นำเสนอ เช่น Die Galerie präsentiert diese Woche eine Ausstellung von Manet. อาทิตย์นี้แกลเลอรี่นี่นำเสนองานแสดงภาพของมาเนท์
voraussichtlich(adj, adv) เป็นไปได้สูง เช่น Ich komme voraussichtlich am Wochenende zur Arbeit. ฉันคงมาทำงานวันเสาร์อาทิตย์ค่อนข้างแน่, Syn. sehr wahrscheinlich
bei(prep) อยู่ใกล้ๆ เช่น Der Wochenmarkt ist beim Rathaus. ตลาดสดประจำอาทิตย์อยู่ใกล้กับที่ว่าการเมือง
Wochenmarkt(n) |der, pl. Wochenmärkte| ตลาดสดประจำอาทิตย์ โดยทั่วไปที่เยอรมนีตลาดสดจะถูกจัดขึ้นตามใจกลางเมือง อาจมีอาทิตย์ละ 1-2 ครั้ง ส่วนมากขายผัก ผลไม้ ดอกไม้ ต้นไม้ ไม่ค่อยมีเนื้อสัตว์วางขาย
faulenzen(vi) |faulenzte, hat gefaulenzt| เกียจคร้าน ปล่อยเวลาให้ผ่านไปเฉยๆ เช่น Am Wochenende habe ich oft gefaulenzt z.B. im Bett gelesen und ferngesehen. วันเสาร์อาทิตย์ฉันมักอยู่ว่างๆ เฉยๆ ตัวอย่างเช่น โดยการอ่านหนังสือบนเตียงและดูทีวี
solare Wärme(n) |die| พลังงานความร้อนที่ตึกหรืออาคารได้รับจากการแสงอาทิตย์
Sonnenuntergang(n) |der| การตกของพระอาทิตย์, พระอาทิตย์ตกดิน, See also: A. Sonnenaufgang
Weihnachtsmarkt(n) |der, pl. Weihnachtsmärkte| ตลาดขายของคริสต์มาส เกือบทุกเมืองในเยอรมนีจัดขึ้นทุกปีช่วง 4 อาทิตย์ ก่อนวันคริสต์มาส
erscheinen(vi) |erschien, ist erschienen| ออกวางตลาด(หนังสือ) เช่น Das Magazin 'Spiegel' erscheint wöchentlich. นิตยสาร Spiegel ออกวางตลาดทุกอาทิตย์
heiraten(vt) |heiratet, heiratete, hat geheiratet, jmdn.(A)| แต่งงาน เช่น Sabine heiratet in kommender Woche einen Franzoser. ซาบีเนอจะแต่งงานกับชายชาวฝรั่งเศสอาทิตย์ที่จะถึงแล้ว, Syn. sich verheiraten

French-Thai: Longdo Dictionary
à la semaine prochaine!(phrase) แล้วพบกันอาทิตย์หน้า
aujourd'hui(adv) วันนี้ เช่น Aujourd'hui est lundi. Hier est dimanche. Et bien sûr, demain est mardi. วันนี้เป็นวันจันทร์ เมื่อวานคือวันอาทิตย์ และแน่นอนว่าพรุ่งนี้เป็นวันอังคาร
rester(vi) |je reste, tu restes, il reste, nous restons, vous restez, ils restent| พักอยู่, ยังคงอยู่ เช่น (1) Je reste jusqu'à 22 heures. ผมอยู่ถึงสี่ทุ่ม (2) Cette semaine il doit reste à la maison. อาทิตย์นี้เขาต้องพักอยู่ที่บ้าน (สังเกตความหมายต่างจากกิริยา habiter ตรงที่ rester ไม่ได้แปลว่า อาศัย)
monter(vi, vt) ขึ้น เช่น On va monter dans le bus. = พวกเราจะขึ้นไปบนรถ L'ascenceur est en train de monter. = ลิฟท์กำลังขึ้นมา L'action de Shin Corp. monte depuis une semaine. = หุ้นของกลุ่มชินวัตน์ขึ้นมาได้อาทิตย์หนึ่งแล้ว
dimanche(n) |m| วันอาทิตย์
soleil(n) |m| พระอาทิตย์ ดวงอาทิตย์
il y a du soleilพระอาทิตย์ส่องแสง, See also: il fait, il fait du soleil
soleil(n) |m| ดวงอาทิตย์, พระอาทิตย์, ตะวัน

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top