ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*อาจหาญ*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: อาจหาญ, -อาจหาญ-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อาจหาญ(v) bold, See also: daring, courageous, fearless, Syn. กล้าหาญ, หาญกล้า, Ant. ขลาดกลัว, กลัว, ขลาด, Example: ผมไม่อาจหาญสู้กับเขาหรอก, Thai Definition: กล้ากระทำ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อาจหาญว. กล้าหาญ.
อาจว. กล้า ในคำว่า อาจหาญ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
brave(adj) กล้า, See also: กล้าหาญ, อาจหาญ, Syn. courageous, Ant. cowardly
brave(vi) กล้า, See also: กล้าหาญ, อาจหาญ
dare(vi) กล้า, See also: กล้าเผชิญ, กล้าเผชิญหน้า, กล้าเสี่ยง, อาจหาญ, ท้าทาย, บังอาจ, Syn. venture, brave, challenge
daringly(adv) อย่างกล้าหาญ, See also: อย่างท้าทาย, อย่างอาจหาญ, Syn. bravely, boldly
gritty(adj) กล้าหาญ, See also: อาจหาญ, ใจกล้า, Syn. courageous, brave, Ant. fearful
gumption(n) ความกล้าหาญ, See also: ความใจแข็ง, ความอาจหาญ, Syn. courage, boldness
valiant(adj) กล้าหาญ, See also: อาจหาญ, ใจกล้า, Syn. bold, brave, courageous, Ant. coward, craven, fearful
valorous(adj) กล้าหาญ, See also: องอาจ, อาจหาญ, Syn. brave, courageous, unafraid, Ant. cowardly, fearful

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
daring(แด'ริง) n. ความกล้า,ความอาจหาญ adj. กล้า,อาจหาญ,กล้าผจญภัย, See also: daringly adv. ดูdaring daringness n. ดูdaring, Syn. brave, bold
dauntless(ดอนทฺ'เลส) adj. ไร้ความกลัว,กล้า,อาจหาญ, Syn. bold
derringdo(เดอ'ริงโด') n. การกระทำที่อาจหาญ
desperado(เดสพะรา'โด) n. อาชญากรที่อาจหาญและบ้าระห่ำ -pl. desperadoes,desperados
gutty(กัท'ที) adj. กล้าหาญมาก,อาจหาญมาก
prow(เพรา) n. หัวเรือ adj. อาจหาญ,องอาจ
prowess(เพรา'อิส) n. ความอาจหาญ,ความองอาจ,ความสามารถยอดเยี่ยม,การกระ-ทำที่อาจหาญหรือองอาจ., Syn. bravery, strength, skill
valiancy(แวล'เยินซี) n. ความกล้าหาญ,ความองอาจ,ความอาจหาญ., Syn. valiance
valiant(แวล'เยินทฺ) adj. กล้าหาญ,องอาจ,อาจหาญ,เป็นวีรบุรุษ,มีคุณค่า,ดีเลิศ., See also: valiantly adv., Syn. bold, brave, daring, stout
valo(u) r (แวล'เลอะ) n. ความกล้าหาญ,ความองอาจ,ความอาจหาญ., Syn. courage, bravery, heroism, Ant. cowardice, fear
valorous(แวล'เลอเริส) adj. กล้าหาญ,องอาจ,อาจหาญ., See also: valorously adv., Syn. brave

English-Thai: Nontri Dictionary
audaciously(adv) อย่างไม่เกรงกลัว,อย่างไม่ครั่นคร้าม,อย่างก๋ากั่น,อย่างอาจหาญ
bold(adj) กล้า,กล้าหาญ,อาจหาญ,ทะลึ่ง,เด่น,ชัดเจน
boldness(n) ความกล้า,ความอาจหาญ,ความทะลึ่ง
brassy(adj) ทะลึ่ง,ก๋ากั่น,อาจหาญ
bravado(n) ความอวดกล้า,ความองอาจ,ความอาจหาญ,การวางก้าม
brave(adj) กล้า,กล้าหาญ,ไม่เกรงกลัว,อาจหาญ,อดทน
bravely(adv) อย่างกล้าหาญ,อย่างอาจหาญ,อย่างไม่เกรงกลัว
bravery(n) ความกล้าหาญ,ความกล้า,ความอาจหาญ,ความไม่เกรงกลัว
dare(adj) กล้าหาญ,ใจกล้า,อาจหาญ,บังอาจ
daring(adj) กล้าหาญ,ใจกล้า,อาจหาญ,บังอาจ
daring(n) ความกล้าหาญ,ความใจกล้า,ความอาจหาญ,ความบังอาจ
dauntless(adj) กล้าหาญ,อาจหาญ,ไม่ครั่นคร้าม,ไม่หวาดหวั่น,ไม่กลัว
doughty(adj) แข็งแรง,อาจหาญ,เก่งกล้า,เด็จเดี่ยว,กล้าหาญ
forwardness(n) ความทะลึ่ง,ความอาจหาญ,ความแก่แดด,ความไม่มีมารยาท
plucky(adj) กล้า,กล้าหาญ,อาจหาญ
prowess(n) ความกล้าหาญ,ความองอาจ,ความอาจหาญ
valorous(adj) กล้าหาญ,อาจหาญ,เป็นวีรบุรุษ
valour(n) ความกล้าหาญ,ความอาจหาญ,ความเป็นวีรบุรุษ

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top