ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*อนิจจัง*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: อนิจจัง, -อนิจจัง-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อนิจจัง(adv) impermanent, See also: transient, unstable, Syn. ไม่เที่ยง, ไม่แน่นอน, Example: ทุกอย่างในโลกนี้ต้องเปลี่ยนแปลงเป็นอนิจจัง, Notes: (บาลี)
อนิจจัง(int) Alas!, Thai Definition: คำที่เปล่งออกมาแสดงความสงสารสังเวช
ปลงอนิจจัง(v) realize the transitoriness of all things, See also: be disillusioned with impermanence, meditate on the impermanency of life, be filled with r, Syn. สังเวชใจ, Example: ข่าวอุบัติเหตุใหญ่ทำให้เรารู้สึกปลงอนิจจัง, Thai Definition: รู้สึกสังเวชใจว่าไม่น่าจะเป็นถึงเช่นนั้น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ปลงอนิจจังก. รู้สึกสังเวชใจว่าไม่น่าจะเป็นถึงเช่นนั้น.
อนิจจัง(อะนิด-) ว. ไม่เที่ยง, ไม่แน่นอน, เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ.
อนิจจัง ๒, อนิจจา(อะนิด-) อ. คำที่เปล่งออกมาแสดงความสงสารสังเวชเป็นต้น.
ติก-, ติกะ(ติกะ-) น. หมวด ๓ คือ ธรรมะที่รวมกันเป็นหมวด ๆ หมวดละ ๓ เช่น ไตรลักษณ์ ๓ ได้แก่ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา อยู่ในหมวดติกะ.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Impermance (Buddhism)อนิจจัง [TU Subject Heading]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนิจจัง[anitjang] (adj) EN: impermanent
อนิจจัง[anitjang] (interj) EN: alas!

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alack(อะแลค') interj. อนิจจา,อนิจจัง.

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top