ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*หาให้*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: หาให้, -หาให้-
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ค้นก. พยายามหาให้พบโดยวิธีสืบ เสาะ แสวง เป็นต้น.
นิตยสารน. หนังสือที่มีกำหนดออกเป็นประจำและแน่นอน มีเนื้อหาให้อ่านเพื่อความเพลิดเพลินและความรู้ทั่วไป เช่น นิตยสารรายสัปดาห์ นิตยสารรายเดือน.
แยกแยะก. กระจายออกให้เห็นชัดเจน เช่น แยกแยะปัญหาให้เห็นเป็นประเด็น ๆ ไป.
วินิจฉัยไตร่ตรอง, ใคร่ครวญ, เช่น คณะกรรมการขอเลื่อนเวลาออกไปอีกเพื่อวินิจฉัยปัญหาให้รอบคอบยิ่งขึ้น.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
provide๑. บัญญัติ, กำหนด๒. จัดหาให้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
provision๑. บทบัญญัติ, ข้อกำหนด๒. การจัดหาให้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Clearificationการทำปัญหาให้กระจ่าง [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หาให้[hā hai] (v, exp) EN: provide ; get ; arrange  FR: munir ; pourvoir
จัดหาให้[jathā hai] (v, exp) FR: fournir ; procurer

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ascertain(vt) สืบให้แน่ใจ, See also: ค้นหาให้แน่ใจ, สืบเสาะให้ชัดเจน, Syn. learn
accommodate with(phrv) เตรียมไว้ให้, See also: จัดหาให้, หาให้, อำนวยความสะดวก
cater(vt) จัดหาให้, See also: จัดเตรียมให้, Syn. provide, provision, supply
equip with(phrv) จัดหาให้ด้วย
fend for(phrv) ดูแล, See also: จัดหาให้, Syn. shift for
furnish to(phrv) เปิดโอกาสให้กับ, See also: จัดหาให้กับ
dispense(vt) ให้, See also: จัดหาให้, Syn. share out, deal out
extend(vt) เสนอให้, See also: จัดหาให้, Syn. give, offer, provide
furnish(vt) จัดหาให้ (คำทางการ), Syn. equip, provide, supply
get of(phrv) ค้นหา, See also: หา, หาให้พบ, Syn. lay of, lay on
get one's knife into(idm) สร้างปัญหาให้กับ
hound down(phrv) ตามล่า, See also: หาให้พบ, ล่าตัว, Syn. hunt down
nuisance value(n) สิ่งก่อกวนที่สร้างปัญหาให้ฝ่ายตรงข้าม
provide(vi) จัดหาให้, See also: จัดเตรียมไว้ให้, Syn. furnish, equip, grant, give
provide(vt) จัดหาให้, See also: จัดเตรียมไว้ให้, Syn. furnish, equip, grant, give
procure for(phrv) จัดหาให้, Syn. get for, obtain for
provide for(phrv) จัด (บางสิ่ง) ให้, See also: หาให้, จัดเตรียมให้
render(vt) ให้ความช่วยเหลือ, See also: เสนอ, จัดหาให้, จัดให้, Syn. give help, provide, submit
take it to the street(sl) เล่าปัญหาให้ทุกคนรู้
supplies(n) การจัดหาให้, See also: สิ่งที่จัดหาให้, เสบียง, Syn. provision, stores, necessities, reserves
supply(n) จัดหาให้, See also: จัดส่ง, หาให้, บรรจุ
supply(vt) จัดหาให้, See also: จัดส่งให้, Syn. provide, furnish, contribute
serve up(phrv) จัดหาให้
serve with(phrv) จัดหาให้ด้วย, See also: เตรียมไว้ให้ด้วย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
eliza(เอลิซา) เป็นชื่อโปรแกรมประเภทปัญญาประดิษฐ์ (artificial intelligence) ที่มีชื่อเสียงมากโปรแกรมหนึ่ง กล่าวคือ เป็นโปรแกรมที่เขียนขึ้นให้ทำหน้าที่แทนจิตแพทย์ วิธีการก็คือ เราจะต้องพิมพ์ปัญหาของตัวเองใส่ลงในคอมพิวเตอร์ โปรแกรมนี้จะช่วยวิเคราะห์ปัญหา และแนะนำวิธีการแก้ปัญหาให้
expert systemระบบผู้เชี่ยวชาญหมายถึง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่แสดงความสามารถได้เหมือนกับผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ หรือในงานเฉพาะอย่าง เช่น งานด้านการแพทย์ ระบบนี้จะรวมเอาความรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ ซึ่งพวกมืออาชีพหรือผู้ชำนาญการได้รวบรวมไว้ กับต้องมีวิธีการที่จะใช้ในการประมวลผล โดยการตั้งคำถามให้ตอบ โปรแกรมประเภทนี้ จะต้องนำคำตอบเหล่านั้นมาประมวลผล เปรียบเทียบกับข้อมูลที่รวบรวมไว้แล้ว หาข้อสรุปให้ หรือช่วยแก้ปัญหาให้ คำตอบที่คอมพิวเตอร์ตอบนี้ ถือว่าเป็นคำตอบที่เหมือนกับที่ผู้เชี่ยวชาญจะตอบ
provide(พระไวดฺ') vt. จัดหาให้,ให้,เตรียมการ. vi. เตรียมการ,จัดหาหนทางเลี้ยงชีพ., See also: providable adj. provider n.
supply(ซะไพล') vt.,vi.,n. (การ) จัดหา,จัดส่ง,ส่งเสบียง,บรรจุ,เสริม,ให้,ชดเชย,แทนที่,พัสดุ,เสบียง,สิ่งที่จัดหาให้,สิ่งของจำเป็นทางทหาร,ค่าใช้สอย,ผู้ทำการแทน adv. อย่างอ่อนน้อม,อย่างนิ่มนวล, See also: suppliable adj. supplier n.

English-Thai: Nontri Dictionary
equip(vt) จัดเตรียม,หามาให้,จัดหาให้,ติดตั้ง
furnish(vt) จัดหาให้,เตรียมให้,เปิดโอกาสให้,ติดตั้งให้
provision(n) การจัดหาให้,เสบียง,ข้อกำหนด,การเตรียมการ,บทบัญญัติ
purveyance(n) การป้อนเหยื่อ,การจัดหาให้,สัมภาระ,เสบียง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
提供[ていきょう, teikyou] (n) ให้, จัดหาให้

German-Thai: Longdo Dictionary
zur Verfügung stehenมีอยู่ให้, จัดเตรียม, จัดหาให้ เช่น Ich stehe dir für Fragen jederzeit zur Verfügung.

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top