ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*หยุดทำงาน*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: หยุดทำงาน, -หยุดทำงาน-
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ภาวะหัวใจหยุดทำงาน(n) cardiac arrest

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
พักผ่อนก. หยุดทำงานชั่วคราวให้คลายเหนื่อย.
พักสมองก. หยุดทำงานที่ทำจำเจหรือหมกมุ่นอยู่ไปทำอย่างอื่นชั่วคราวเพื่อผ่อนคลายสมอง.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cut-Offหยุดทำงาน [การแพทย์]
Ileus, Reflex Paralyticลำไส้หยุดทำงาน [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หยุดทำงาน[yut thamngān] (v, exp) EN: stop working

English-Thai: Longdo Dictionary
She retired at age 65.(phrase) เธอเกษียณอายุตัวเอง (หยุดทำงานที่ทำอยู่ประจำ) เมื่ออายุ 65 ปี
retiree(n) ผู้ที่หยุดทำงานแล้ว, ผู้ที่เกษียณแล้ว

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
be out(phrv) หยุดทำงาน (เพราะขัดแย้ง), See also: หยุดงานประท้วง, Syn. bring out
be out of order(idm) หยุดทำงาน, See also: เลิกทำงาน, Syn. be in
blow out(phrv) (เครื่องจักร) หยุดทำงาน
break down(phrv) ใช้งานไม่ได้ (เครื่องจักร), See also: หยุดทำงาน, ไม่ทำงาน, เสีย, Syn. conk out, cut out, give out, kick off
break off(phrv) หยุดทำงาน (ช่วงสั้นๆ)
bring something to rest(idm) ทำให้หยุดพัก, See also: ทำให้หยุดทำงาน, Syn. come to
burn out(phrv) หยุดทำงาน
conk out(phrv) หยุดทำงาน (เครื่องจักร) (คำไม่เป็นทางการ)
cut out(phrv) หยุดทำงาน (เครื่องจักรหรือเครื่องยนตร์), See also: ไม่ทำงาน, Syn. conk out
defunct(adj) ไม่ทำงาน, See also: หยุดทำงาน, เลิกใช้, Syn. deceased, expired, no longer functioning, Ant. current
die(vi) หยุด, See also: หยุดทำงาน, Syn. stop
fail-safe(adj) เกี่ยวกับระบบป้องกันภัย, See also: เกี่ยวกับระบบเครื่องกลที่มีเครื่องกลสำรองในกรณีที่เครื่องกลแรกหยุดทำงาน
fold(vt) ล้มเลิก, See also: ปิดกิจการ, หยุดทำงาน, Syn. fail, go bust , shut down
give out(phrv) หยุดทำงาน, Syn. bread down, conk out
go out of action(idm) หยุดทำงาน, See also: หยุดทำการ, Syn. put out
go phut(phrv) (เครื่องจักรหรือเครื่องยนต์)หยุดทำงานทันที (คำไม่เป็นทางการ)
gremlin(n) สัตว์ในจินตนาการที่คนมักต่อว่ามันเมื่อเครื่องจักรหยุดทำงาน, See also: ตัวเกรมลิน
heart failure(n) หัวใจวาย, See also: หัวใจล้มเหลว, ภาวะที่หัวใจหยุดทำงาน, Syn. cardiac arrest
inactivate(vt) ทำให้เฉื่อยชา, See also: ทำให้ขี้เกียจ, ทำให้หยุดทำงาน, Ant. activate
kick off(phrv) หยุดทำงาน (คำไม่เป็นทางการ)
lay in(phrv) หยุดทำงาน (เหมืองถ่านหิน), See also: เลิกทำ, Syn. farm out, fish out, mine out, work out
lie off(phrv) หยุดทำงาน, Syn. lay off, stand off
pack up(phrv) หยุดทำงาน, Syn. break down, conk out, cut out
put down one's tools(idm) หยุดทำงานเพราะไม่เห็นด้วย, Syn. bring out
put off(phrv) (เครื่องจักร) หยุดทำงาน, See also: หยุดจ่าย กระแสไฟ, Syn. be off, go off
run down(phrv) (นาฬิกา, แบตเตอรี่เครื่องไฟฟ้า) หยุดทำงาน, See also: หมด
seize up(phrv) หยุดทำงาน, See also: เลิกทำงาน
shut off(phrv) ปิด, See also: หยุดทำงาน, Syn. turn off, put off
splutter out(phrv) (เครื่องจักร) ค่อยๆหยุดทำงาน, Syn. sputter out
sputter out(phrv) (เครื่องจักร) ค่อยๆหยุดทำงาน, Syn. splutter out

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
break(เบรค) (broke,broken,breaking,breaks) vt.,vi. ทำให้แตก,ทำให้บาดเจ็บ,แบ่งออกเป็นส่วน,เปิดเผย,ทำให้เชื่อง,เอาชนะ,ทำลายสถิติ,แหก (คุก) ,ฝ่าฝืน,ตัดขาด,ฝึก,สลัด, (โรงเรียน) หยุด, (สงคราม) เกิดขึ้น,ละเลยหน้าที่,ระเบิด,หนี,หยุดพักทำงาน n. การแตกออก,การหยุดพัก,ตอนฟ้าสว่าง หยุดหมายถึง การสั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์หยุดทำงานอย่างกระทันหัน เราอาจใช้วิธีกดแป้น Break หรือกดแป้น CTRL + C ก็ได้
breakdown(เบรค'ดาวน์) n. ความล้มเหลว,การล้มเจ็บ,การไม่สบาย,การสลายตัว,การวิเคราะห์,การแบ่งออกเป็นส่วน -Conf.break down เสียหมายถึง การที่เครื่องคอมพิวเตอร์หยุดทำงาน ซึ่งเกิดจากความผิดปกติอย่างใดอย่างหนึ่ง
clock ticksสัญญาณนาฬิกาหมายถึง จังหวะช่วงเวลาที่นาฬิกาเดิน (ติ๊ก) ซึ่งจะเป็นช่วงที่แน่นอนสม่ำเสมอ ในแต่ละช่วงเดินของนาฬิกาที่เรียกว่า "ติ๊ก" นั้น คอมพิวเตอร์จะทำงานตามคำสั่ง และจะหยุดทำงานในช่วงว่างระหว่างติ๊ก ยิ่งช่วงติ๊กนี้ถี่เท่าใด ก็ยิ่งแปลว่าคอมพิวเตอร์ทำงานเร็วเท่านั้น สัญญาณนาฬิกานี้ จึงถือเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงความเร็วของการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ ความ เร็วของการเดินของนาฬิกา หรือความถี่นี้วัดกันเป็นเมกะเฮิรตช์ (megahertz) 1 เมกะเฮิรตซ์ จะเท่ากับ 1 ล้านติ๊กของนาฬิกาต่อ 1 วินาที คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรือพีซีในยุคปัจจุบันนั้นมีหน่วยความจำที่ทำงานด้วยความเร็ว ถึงประมาณ 33-66 เมกะเฮิร์ตซ์
die(ได) {died,dying,dies} vi. ตาย,หยุด,หยุดทำงาน,อวสาน,พินาศ,สงบลง,สลายตัว,ทรมาน,ต้องการอย่างมาก. vt. ตาย., See also: Id. die hard ดื้อรั้น n. ลูกเต๋า, สิ่งที่คล้ายลูกเต๋า, แม่พิมพ์, แบบเหล็ก, เบ้าเท vt. พิมพ์ด้วยแม่พิมพ์ -pl. dies, dice
fatal errorข้อผิดพลาดร้ายแรงหมายถึง ปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งจะทำให้โปรแกรมหรือเครื่อง คอมพิวเตอร์หยุดทำงานโดยสิ้นเชิง ถ้าเป็นเครื่องแมคอินทอช จะเห็นเป็นลูกระเบิด
hartal(ฮาร์'ทัล) n. การเปิดร้านและหยุดทำงาน
off(ออฟ) adv. ออก,ห่างออกไป,ห่าง,แยกออกจาก,ไกลออกไป,พ้นไป,ไปเสีย,ไป,หลุด,ขาดออก,ขาด,พ้น,สิ้นเชิง,หมดไป prep. แยกออกจาก,ห่างออกไป,หลุด,ขาดออก,จากไป,ขาด,พ้น,จาก adj. ผิด,ผิดปกติ,ผิดมาตรฐาน,ไม่เป็นที่พอใจ,ไม่เป็นที่พอใจ,ไม่เป็นผล,อิสระ,ว่าง,พัก,หยุดพัก,หยุดทำงาน, (ขับรถ) บนด้านขวา,เริ่มไป,ไม่สำคัญ,แยก,ค่อนข้างเลว n. ภาวะที่อยู่ห่างออกไป,ภาวะที่หยุดพักการทำงาน,ภาวะที่ผิดมาตรฐาน หรือค่อนข้างเลว ภาวะที่ออกนอกเส้น,ออกไป,ไปให้พ้น
overflowการสลับกลุ่มข้อมูลในเรื่องการสื่อสารข้อมูล (data communications) หมายถึงเทคนิคในการแบ่งข้อมูลออ,ล้นมากเกินเก็บหมายถึง ปรากฏการณ์ที่หน่วยความจำไม่สามารถรับข้อมูลเข้าไปได้อีก เพราะเกินขนาดความจุ เหมือนน้ำล้นฝายกั้น อาจจะมีผลทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์หยุดทำงานไปเลยก็ได้
unyoke(อันโยค') vt. ปลดแอก,ปลด,ปล่อย,หยุดทำงาน, Syn. separate, release

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
fail-over [ADJ]เกี่ยวกับระบบสำรองซึ่งทำหน้าที่แทนในกรณีที่ระบบหลักหยุดทำงาน, Syn. fail-safe
fail-over [ADJ]เกี่ยวกับระบบสำรองซึ่งทำหน้าที่แทนในกรณีที่ระบบหลักหยุดทำงาน, Syn. fail-safe

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top