ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*หน่าย*

   
319 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: หน่าย, -หน่าย-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จำหน่าย[V] get rid of, See also: dispose of, Syn. กำจัด, จ่าย, Example: สินค้าตัวนี้ล้าสมัยไปแล้ว จัดการจำหน่ายเข้าห้องเก็บได้เลย, Thai definition: เอาออก
จำหน่าย[V] sell, See also: distribute, dispense, Syn. ขาย, จ่าย, Ant. ซื้อ, Example: เป็นไปได้ว่าในอนาคตดิสก์ชนิดนี้คงจะเลิกผลิตออกมาจำหน่าย
หน่ายหนี[V] shun, See also: evade, eschew, Example: ต่อให้เธอไปอยู่ที่ไหนก็จะอาสาตามไปทุกที่ เพราะรักเธอแน่วแน่ ความรู้สึกก็ไม่เปลี่ยนแปลง หน่ายหนี, Thai definition: หลบไปเพราะทนไม่ได้, จากไปเพราะเบื่อ
หน่ายแหนง[V] detest, Syn. แหนงหน่าย, เบื่อหน่าย, Example: พออยู่ด้วยกันนานเข้าที่เคยซึ้งใจก็กลับเป็นหน่ายแหนง, Thai definition: เบื่อเพราะหมางใจ
แหนงหน่าย[V] be bored, See also: be weary, be fed up with, Syn. เบื่อหน่าย, เอือม, ระอา, หน่ายแหนง, Example: ฉันแหนงหน่ายกับการกระทำของเธอเต็มที่แล้ว, Thai definition: รู้สึกระอาเพราะหมางใจ
จัดจำหน่าย[V] distribute, See also: sell, dispense, Syn. จำหน่าย, ขาย, Example: ยาไวอกราเป็นยาที่องค์การเภสัชกรรมจัดจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียว, Thai definition: จัดการเรื่องจำหน่าย
ผู้จำหน่าย[N] distributor, See also: dealer, seller, Syn. ตัวแทนจำหน่าย, ผู้แทนจำหน่าย, Example: ข้อมูลนี้ได้มาจากการสอบถามผู้จำหน่ายหนึ่งพันรายทั่วประเทศ, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลที่เอาของหรือสินค้าขายแลกเงินตราจากผู้ซื้อ
ยอดจำหน่าย[N] circulation, Syn. ยอดขาย, Example: หนังสือพิมพ์มียอดจำหน่าย 8-10 ล้านฉบับต่อวัน
เบื่อหน่าย[ADV] tediously, See also: monotonously, wearily, tiresomely, Syn. ระอา, เบื่อ, ระอิดระอา, อิดหนาระอาใจ, เหนื่อยหน่าย, Example: นางได้แต่มองการกระทำของลูกชายอย่างเบื่อหน่าย, Thai definition: เบื่อหน่ายหรือหมดกำลังใจ เพราะถูกรบกวนทำให้เกิดรำคาญหรือมีเหตุติดขัดบ่อยๆ
เบื่อหน่าย[V] be bored with, See also: be tired of, be fed up with, be weary of, be sick of, irk, Syn. ระอา, เบื่อ, ระอิดระอา, อิดหนาระอาใจ, เหนื่อยหน่าย, Example: ประชาชนเบื่อหน่ายเต็มทนกับระบบนี้ ไม่ต้องการจะยุ่งเกี่ยวอะไรทั้งสิ้น, Thai definition: เบื่อหน่ายหรือหมดกำลังใจ เพราะถูกรบกวนทำให้เกิดรำคาญหรือมีเหตุติดขัดบ่อยๆ
เหนื่อยหน่าย[V] be bored, See also: be tired of, be uninterested, be fed up with, be sick of, be weary of, Syn. เบื่อหน่าย, เอือมระอา, เบื่อ, เซ็ง, Example: ผมเริ่มรู้สึกเหนื่อยหน่ายกับสภาพแวดล้อมที่เผชิญอยู่, Thai definition: หมดความพอใจ
การจัดจำหน่าย[N] sale, Syn. การขาย, การจำหน่าย, Example: การจัดจำหน่ายสินค้าราคาถูกมีขึ้นที่ลานหน้าหมู่บ้าน
ตัวแทนจำหน่าย[N] agent, Syn. ตัวแทนขาย
น่าเบื่อหน่าย[V] be tiresome, See also: be tedious, be boring, be dull, be irksome, Syn. น่าเบื่อ, Example: ประชาชนให้ความเห็นว่าการอภิปรายครั้งนี้ว่าน่าเบื่อหน่ายที่สุด, Thai definition: ชวนให้เบื่อหน่าย
ผู้จัดจำหน่าย[N] distributor, See also: dealer, seller, Syn. ผู้แทนจำหน่าย, Example: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ระบุให้องค์การเภสัชกรรมเป็นผู้จัดจำหน่ายยาเวียกราแต่เพียงผู้เดียว, Thai definition: ตัวแทนขายสินค้า
ความเบื่อหน่าย[N] boredom, See also: ennui, tiresomeness, Syn. ความเบื่อ, ความแหนงหน่าย, ความเหนื่อยหน่าย, Example: เขาเริ่มเกิดความเบื่อหน่ายในงานที่ทำอยู่
จำหน่ายจ่ายแจก[V] distribute, See also: divide, share, give, Syn. แจก, จ่ายแจก, แจกจ่าย, Example: รัฐมีนโยบายที่จะจัดซื้อที่ดินจากผู้ที่มีที่ดินมากมาจำหน่ายจ่ายแจกให้กับผู้ที่มีที่ดินน้อย
ผู้พิมพ์จำหน่าย[N] publisher, Example: สำนักพิมพ์ดอกหญ้าได้ลิขสิทธ์เป็นผู้พิมพ์จำหน่ายนวนิยายเรื่องนี้แต่เพียงผู้เดียว
ความเหนื่อยหน่าย[N] boredom, See also: monotony, tedium, Syn. ความเบื่อหน่าย, Example: คนในวัยผู้ใหญ่มักจะเกิดความเหงาและความเหนื่อยหน่ายในช่วงปลายชีวิต, Thai definition: การที่หมดความพอใจ
เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋ว[N] ticket counter

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
จำหน่ายก. ขาย, จ่าย, แจก, แลกเปลี่ยน, โอน
จำหน่ายเอาออก เช่น จำหน่ายจากบัญชี.
จำหน่ายคดีก. ยุติการดำเนินคดี ซึ่งอาจเป็นการยุติชั่วคราวหรือยุติไปเลยก็ได้.
ตีหน้ายักษ์ก. ทำหน้าถมึงทึงแสดงอาการเกรี้ยวกราดดุดัน, ใส่หน้ายักษ์ ก็ว่า.
มุหน่ายน. นํ้ามันตานี หรือนํ้ามันเหนียว เป็นเครื่องหอมสำหรับใส่ผม, นํ้ามันตานีที่ผสมกับเขม่าและปูน, นํ้ามันหอมเป็นเครื่องเจิม.
ใส่หน้ายักษ์ก. ทำหน้าถมึงทึงแสดงอาการเกรี้ยวกราด ดุดัน, ตีหน้ายักษ์ ก็ว่า.
หน้ายิ้มว. อาการยิ้มน้อย ๆ อย่างมีเลศนัย.
หน้ายุ่งว. มีสีหน้าว่ามีความยุ่งยากลำบากใจเพราะมีงานมากเสียจนไม่รู้จะทำอะไรก่อนอะไรหลังเป็นต้น.
หน่ายก. เบื่อ, จืดจาง, คลายจากความพัวพัน, คลายจากความรัก, มักใช้เข้าคู่กับคำ เบื่อ เป็น เบื่อหน่าย.
หน่ายหนีก. จากไปเพราะเบื่อหรือทนไม่ไหวเป็นต้น.
หน่ายแหนง(หฺน่ายแหฺนง) ก. ระอาเพราะหมางใจหรือแคลงใจเป็นต้น, แหนงหน่าย ก็ว่า.
เหนื่อยหน่ายก. รู้สึกอิดหนาระอาใจ.
แหนงหน่าย(แหฺนงหฺน่าย) ก. ระอาเพราะหมางใจหรือแคลงใจเป็นต้น, หน่ายแหนง ก็ว่า.
กรรมสิทธิ์สิทธิทั้งปวงที่ผู้เป็นเจ้าของมีอยู่เหนือทรัพย์สิน ในอันที่จะใช้สอย จำหน่าย ได้ดอกผล ติดตามและเอาคืน รวมทั้งขัดขวางมิให้ผู้อื่นสอดเข้าเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินนั้นโดยมิชอบด้วยกฎหมาย.
กระแหนะกรรมวิธีในการสร้างงานประติมากรรมตกแต่ง หรือวิธีการทางช่างจุลศิลป์ประเภทหนึ่ง โดยใช้สมุกปั้นเป็นลวดลายหรือรูปภาพติดเข้ากับพื้นไม้หรือพื้นกระดาษ เช่น ปั้นหน้ายักษ์หน้าลิงติดลงบนกะโหลกปิดกระดาษทำเป็นหัวโขน, แขนะ ก็ว่า.
กักตุนน. มีเครื่องอุปโภคบริโภคไว้ในครอบครองเกินปริมาณที่จำเป็นสำหรับใช้ส่วนตัว และไม่นำออกจำหน่ายตามวิถีทางการค้าปรกติ.
การจัดสรรที่ดินน. การจำหน่ายที่ดินที่ได้แบ่งเป็นแปลงย่อยรวมกันตั้งแต่สิบแปลงขึ้นไป ไม่ว่าจะเป็นการแบ่งจากที่ดินแปลงเดียวหรือแบ่งจากที่ดินหลายแปลงที่มีพื้นที่ติดต่อกัน โดยได้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์เป็นค่าตอบแทน และให้หมายความรวมถึงการดำเนินการดังกล่าวที่ได้มีการแบ่งที่ดินเป็นแปลงย่อยไว้ไม่ถึงสิบแปลงและต่อมาได้แบ่งที่ดินแปลงเดิมเพิ่มเติมภายในสามปี เมื่อรวมกันแล้วมีจำนวนตั้งแต่สิบแปลงขึ้นไปด้วย.
กินแบ่งน. เรียกสลากที่จำหน่ายแก่ผู้ถือเพื่อรับรางวัลในการเสี่ยงโชค โดยผู้จำหน่ายหักส่วนลดเป็นกำไร ว่า สลากกินแบ่ง.
เกียรติมุข(เกียดมุก) น. อมนุษย์บริวารพระศิวะ ทำเป็นรูปหน้ายักษ์ปนหน้าสิงห์ ตากลมถลน ไม่มีคาง ปากแสยะ ไม่มีขากรรไกรล่าง ไม่มีร่างกาย ไม่มีแขนขา เชื่อกันว่าเป็นเทพเจ้ารักษาธรณีประตู เป็นเครื่องป้องกันบ้านเรือน ขับไล่เสนียดจัญไร และคอยคุ้มครอง นับถือพระศิวะ มักทำเป็นลวดลายแกะสลักหรือปูนปั้น เช่นที่ทับหลังปราสาทหินบางแห่ง ตามซุ้มปรางค์หรือเจดีย์ และที่ฐานพระพุทธรูป, กาฬมุข หรือ หน้ากาฬ ก็เรียก.
ของเก่าทรัพย์ที่เสนอขาย แลกเปลี่ยน หรือจำหน่ายโดยประการอื่นอย่างทรัพย์ที่ใช้แล้ว ทั้งนี้ รวมถึงของโบราณด้วย.
ของร้อนน. ของที่มีผู้ขโมยเขาเอามาฝากไว้หรือจำหน่ายให้ ถ้ารับเอาไว้จะทำให้เดือดร้อน
แขนะ(ขะแหฺนะ) น. กรรมวิธีในการสร้างงานประติมากรรมตกแต่ง หรือวิธีการทางช่างจุลศิลป์ประเภทหนึ่ง โดยใช้สมุกปั้นเป็นลวดลายหรือรูปภาพติดเข้ากับพื้นไม้หรือพื้นกระดาษ เช่น ปั้นหน้ายักษ์หน้าลิงติดลงบนกะโหลกปิดกระดาษทำเป็นหัวโขน, กระแหนะ ก็ว่า.
คดีดำน. คดีหมายเลขดำ ซึ่งหมายถึง คดีที่ฟ้องร้องต่อศาลและศาลได้ลงทะเบียนคดีในสารบบความของศาล โดยเริ่มตั้งแต่เลข ๑ ทับเลขปี พ.ศ. เรียงเป็นลำดับไปจนสิ้นปี เมื่อศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งวินิจฉัยชี้ขาดคดีหรือมีคำสั่งจำหน่ายคดีออกจากสารบบความหรือมีคำสั่งจำหน่ายคดีชั่วคราว ศาลจะให้หมายเลขคดีใหม่เรียกว่าคดีหมายเลขแดง ควบคู่ไปกับคดีหมายเลขดำที่ให้ไว้เดิม เช่น คดีหมายเลขดำที่ ๑/๒๕๕๐ คดีหมายเลขแดงที่ ๑/๒๕๕๑ หรือกล่าวโดยสรุป คดีดำ หมายถึง คดีที่ศาลยังมิได้ตัดสินหรือจำหน่ายคดี ส่วนคดีแดง คือ คดีที่ศาลได้ตัดสินหรือจำหน่ายคดีแล้ว.
คดีแดงน. คดีหมายเลขแดง ซึ่งหมายถึง คดีที่ศาลได้มีคำพิพากษาหรือคำวินิจฉัยชี้ขาดคดี หรือมีคำสั่งจำหน่ายคดีออกจากสารบบความ หรือมีคำสั่งจำหน่ายคดีชั่วคราวแล้ว โดยเริ่มตั้งแต่เลข ๑ ทับเลขปี พ.ศ. เป็นลำดับไปจนสิ้นปี เรียกย่อ ๆ ว่า “คดีแดง” เช่น คดีหมายเลขแดงที่ ๑/๒๕๕๐ หรือคดีแดงที่ ๑/๒๕๕๐. (ดู คดีดำ ประกอบ).
โครงการหลวงน. โครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานอาชีพทางเลือกใหม่แก่ชาวไทยภูเขาในภาคเหนือ ซึ่งเดิมปลูกฝิ่นและทำไร่เลื่อนลอย ให้หันมาปลูกไม้ดอก ไม้ผล พืชผักเมืองหนาว และเลี้ยงปศุสัตว์เพื่อบริโภคและจำหน่าย สร้างรายได้ทดแทนการปลูกฝิ่น ทำให้ลดปัญหายาเสพติด ช่วยพิทักษ์รักษาป่าต้นน้ำ และสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน.
เจ้าของผู้มีสิทธิครอบครอง ใช้สอย เก็บผลประโยชน์ และจำหน่ายทรัพย์สิน.
ชำระบัญชีก. ชำระสะสางการงานให้เสร็จไป กับจัดการใช้หนี้เงินและแจกจำหน่ายสินทรัพย์เมื่อเลิกกิจการ อันเป็นอำนาจและหน้าที่ของผู้ชำระบัญชี.
เดินตลาดก. วิ่งเต้นจำหน่ายสินค้า, เที่ยวเสาะแสวงหาแหล่งจำหน่ายสินค้า.
ตลาดสถานที่ซึ่งปรกติจัดไว้ให้ผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมนุมเพื่อจำหน่ายสินค้าประเภทสัตว์ เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ หรืออาหารอันมีสภาพเป็นของสด ประกอบหรือปรุงแล้ว หรือของเสียง่าย ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีการจำหน่ายสินค้าประเภทอื่นด้วยหรือไม่ก็ตาม และหมายความรวมถึงบริเวณซึ่งจัดไว้สำหรับให้ผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมนุมเพื่อจำหน่ายสินค้าประเภทดังกล่าวเป็นประจำหรือเป็นครั้งคราวหรือตามวันที่กำหนด.
ตุ่น ๑น. ชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิด Talpa micrura Hodgson ในวงศ์ Talpidae รูปร่างคล้ายหนูตะเภา ลำตัวอ้วนป้อม หัวเล็ก ตาเล็กมาก จมูกแหลม ขนอ่อนนุ่ม เล็บตีนหน้ายาวใหญ่เห็นได้ชัด ขุดรูเป็นที่อยู่อาศัย กินพืช, ติ่ง ก็เรียก.
ตู้เสบียงน. ตู้รถไฟที่ใช้ปรุงและจำหน่ายอาหารในขณะเดินทาง, รถเสบียง ก็ว่า.
ทฤษฎีใหม่น. หลักวิชาการจัดการเกษตรที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงคิดค้นขึ้นเพื่อเป็นทางเลือกให้เกษตรกรพึ่งพาตนเองได้อย่างเข้มแข็ง มี ๓ ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นต้น คือ ครอบครัวเกษตรกรรายย่อยบริหารจัดการพื้นที่ทำกินให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น ๔ ส่วน คือ พื้นที่ขุดสระ พื้นที่ปลูกข้าว พื้นที่ปลูกพืชไร่พืชสวน และพื้นที่อยู่อาศัย เพื่อให้เกิดการผลิตที่พออยู่พอกิน ขั้นกลาง คือ รวมเป็นกลุ่มหรือสหกรณ์ ร่วมเพิ่มผลผลิตและจำหน่ายอย่างมีพลังต่อรอง และขั้นก้าวหน้า คือ สร้างเครือข่ายนอกชุมชนเพื่อหาแหล่งทุนมาร่วมลงทุนและพัฒนา ทุกขั้นตอนเน้นความมัธยัสถ์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง.
ทุนจดทะเบียนน. จำนวนเงินทุนของบริษัทที่ได้จดทะเบียนไว้ตามกฎหมาย และได้กำหนดไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท โดยแบ่งออกเป็นหุ้นพร้อมทั้งระบุมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ และจำนวนสูงสุดของหุ้นที่จะออกจำหน่ายได้.
ธุรกิจหลักทรัพย์น. การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ การจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล หรือกิจการอื่นที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรียกโดยย่อว่าคณะกรรมการ ก.ล.ต.
นายคำนำหน้ายศทหารตำรวจ เช่น นายพล นายพัน นายร้อย นายสิบ, คำนำหน้าตำแหน่ง เช่น นายม้าต้น
น้ำขุ่นไว้ในน้ำใสไว้นอกแม้จะไม่พอใจก็ยังแสดงสีหน้ายิ้มแย้ม.
นิพพิทา(นิบพิทา) น. ความเบื่อหน่ายในทุกข์เป็นเหตุทำให้ปฏิบัติตนเพื่อดับทุกข์.
นิพพิทาญาณน. ความรู้ที่ทำให้เบื่อหน่ายในทุกข์, ปัญญาสามารถหยั่งเห็นสังขารด้วยความหน่าย.
นิ่ว ๒ก. ทำหน้าย่นขมวดคิ้วแสดงความไม่พอใจหรือรู้สึกเจ็บเป็นต้น.
โนรี ๓น. ชื่อปลาทะเลขนาดเล็กทุกชนิดในสกุล Heniochus วงศ์ Chaetodontidae ลำตัวสั้นแต่กว้างมาก หัวแหลม ปากเล็กอยู่ที่ปลายสุด ก้านครีบหลังตอนหน้ายื่นยาวเป็นเส้น ตัวมีสีสันสดสวย หัวและลำตัวมีพื้นสีขาวเงิน มีแถบสีดำเข้มพาดขวางรวม ๓ แถบ ที่พบเสมอได้แก่ชนิด H. acuminatus (Linn.) ขนาดยาวได้ถึง ๒๐ เซนติเมตร อาศัยตามแนวหินปะการัง.
บริษัทหลักทรัพย์น. บริษัทหรือสถาบันการเงิน ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ การจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล หรือกิจการอื่นที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรียกโดยย่อว่า คณะกรรมการ ก.ล.ต.
บังวายก. เสื่อมเสีย, เสียหาย, เช่น ท่านท้าวเทเวศทังหลาย ทำกลบังวาย มิได้พินิตริะตรอง (สามดวง), เสื่อมคลาย เช่น แม้รักด้วยฤทธิ์ประสิทธิมน ตรวิกลกฤติยา พลันหน่ายบังวายสวาทอา ดุรร้าง บ่ รางนาน (กฤษณา).
เบื่อ ๒ก. รู้สึกอิดหนาระอาใจ เหนื่อยหน่าย หรือไม่อยาก เช่น เบื่องาน เบื่อโลก เบื่ออาหาร.
ประปาน. นํ้าที่เกรอะกรองให้สะอาดปราศจากเชื้อโรคแล้วจ่ายไปให้ประชาชนบริโภคใช้สอย เรียกว่า นํ้าประปา, เรียกรัฐวิสาหกิจซึ่งมีหน้าที่จัดทำและจำหน่ายนํ้าประปา ว่า การประปา, เรียกสิ่งอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการนี้ เช่น ก๊อกประปา ท่อประปา.
ผาติกรรมน. การทำให้เจริญ, ใช้ในวินัยว่า การจำหน่ายครุภัณฑ์เพื่อประโยชน์สงฆ์อย่างใดอย่างหนึ่ง โดยเอาของเลวแลกเปลี่ยนเอาของดีกว่าให้แก่สงฆ์ หรือเอาของของตนถวายสงฆ์เป็นการทดแทนที่ตนทำของสงฆ์ชำรุดไปบ้าง, รื้อของที่ไม่ดีออกเสียทำให้ใหม่ดีกว่าของเก่า เช่นเอาที่วัดไปทำอย่างอื่นแล้วสร้างวัดถวายใหม่เป็นการชดใช้.
ภัตตาคารน. อาคารที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ค่อนข้างใหญ่และหรูหรา.
เมื่อพีเนื้อหอม เมื่อผอมเนื้อเหม็นน. เวลารวยคนมาห้อมล้อม ประจบประแจง เวลาจนคนพากันหน่ายหนี.
ยก ๒กระดาษแผ่นหนึ่งขนาด ๓๑ x ๔๒ นิ้ว ถ้าพิมพ์ได้ ๔ หน้า เรียกว่า ขนาด ๔ หน้ายก ถ้าพิมพ์ได้ ๘ หน้า ๑๖ หน้า หรือ ๓๒ หน้า เรียกว่า ขนาด ๘ หน้ายก ๑๖ หน้ายก หรือ ๓๒ หน้ายก
ย่นก. ร่นให้สั้นหรือให้เร็วเข้า เช่น ย่นหนทาง ย่นเวลา, หดร่นเข้าไป เช่น คอย่น, ร่นเป็นริ้วรอย เช่น หน้าย่น, ไม่เรียบ เช่น เสื้อผ้าย่น.
ยักษ์ว. โดยปริยายหมายความว่า มีลักษณะหรืออาการอย่างยักษ์ เช่น ใจยักษ์ หน้ายักษ์, มีลักษณะใหญ่เป็นพิเศษในพวก เช่น ปลาหมึกยักษ์.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
power of alienationอำนาจจำหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
public houseสถานที่จำหน่ายสุรา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
licensing of premisesใบอนุญาตสถานที่จำหน่ายสุรา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
realise; realize๑. ได้มีได้เป็นขึ้น๒. จำหน่ายทรัพย์เป็นตัวเงิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
realize; realise๑. ได้มีได้เป็นขึ้น๒. จำหน่ายทรัพย์เป็นตัวเงิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
strike the case out of the case-listจำหน่ายคดีออกจากสารบบความ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
jus disponendi (L.)สิทธิจำหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
brain drainการสูญเสียคนชั้นมันสมอง, คนชั้นมันสมองหน่ายหนี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
beat poetsกวีกลุ่มหน่ายสังคม, กวีกลุ่มบีต [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
disposalการจำหน่ายจ่ายโอนทรัพย์, การให้สิทธิใช้สอยทรัพย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
dispose of the caseจำหน่ายคดี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
disposition, voluntaryการจงใจจำหน่ายในราคาที่ไม่สมควร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
discharge๑. ปลดปล่อย, ไหลออก๒. สิ่งปลดปล่อย, สิ่งไหลออก, สิ่งปล่อยไหล๓. จำหน่าย (ออกจากโรงพยาบาล) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
issued capitalทุนหุ้นสามัญ, หุ้นทุนที่ออกจำหน่าย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
voluntary dispositionการจงใจจำหน่ายในราคาที่ไม่สมควร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
unissued stockหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
underwriter๑. ผู้รับประกันภัย๒. ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (ก. การเงิน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
underwriting๑. การรับประกันภัย๒. การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (ก. การเงิน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dealerตัวแทนจำหน่าย

ตัวแทนจำหน่ายหรือผู้จัดจำหน่าย (Dealer) มีความหมายคล้ายกับคำว่า Agent ในความหมายทั่วไป ตัวแทนจำหน่ายหรือผู้จัดจำหน่าย หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างห้องสมุดและสำนักพิมพ์ มีความรับผิดชอบในกระบวนการจัดหาให้แก่ห้องสมุด ได้แก่ การสมัครเป็นสมาชิก การรับ-ส่ง การต่ออายุสมาชิก การทวง การจ่ายเงิน และการแจ้งข้อมูลต่าง ๆ

การจัดหาผ่านตัวแทนจำหน่าย ครอบคลุมทรัพยากรสารสนเทศทั้งในรูปสิ่งพิมพ์ และ อิเล็กทรอนิกส์หรือออนไลน์ ปัจจุบันตัวแทนจำหน่ายมีบทบาทมากขึ้น เพราะห้องสมุดส่วนใหญ่ใช้บริการสั่งซื้อ จัดหา บอกรับ ผ่านตัวแทนจำหน่าย และเพราะการผูกขาดของตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับสิทธิจากสำนักพิมพ์ให้เป็นผู้จำหน่ายแต่เพียงรายเดียวในแต่ละประเทศ ส่งผลให้ห้องสมุดต้องดำเนินการจัดหาผ่านตัวแทนจำหน่ายดังกล่าว

การจัดหาผ่านตัวแทนจำหน่าย มีทั้งข้อดีและข้อเสีย ที่เห็นได้อย่างชัดเจน ข้อดี คือ ประหยัดเวลาและแรงงานในการดำเนินงาน ข้อเสีย คือ ค่าใช้จ่ายในการบอกรับเพิ่มมากขึ้น เพราะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการใช้บริการผ่านตัวแทน (Service charge) และที่สำคัญ กรณีที่ตัวแทนจำหน่ายได้รับสิทธิผูกขาดในการจำหน่ายจากสำนักพิมพ์แต่เพียงรายเดียว เรื่องการเจรจาต่อรองราคา ห้องสมุดทำได้ยากมาก เพราะไม่มีคู่แข่งในการจำหน่าย หากห้องสมุดมีความร่วมมือกันเป็นเครือข่าย จะมีพลังในการเจรจาต่อรองเพื่อให้ได้ราคาที่ต่ำลง ช่วยให้ประหยัดงบประมาณได้มากยิ่งขึ้น

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกตัวแทนจำหน่าย ห้องสมุดสามารถใช้วิธีการศึกษาข้อมูลจากบริษัทตัวแทนจำหน่ายโดยตรง หรือสอบถามไปยังผู้ดำเนินงานจัดหาของห้องสมุดอื่น ๆ เพื่อสอบถามข้อมูลก่อนตัดสินใจเลือกใช้บริการ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Discardการจำหน่ายหนังสือออก
หมายถึง การคัดหนังสือออก หรือการจำหน่ายหนังสือออก หรือการเคลื่อนย้ายทรัพยากรสารสนเทศออก เป็นกระบวนการพิจารณาการคัดเลือกหนังสือ ซึ่งอาจจะเป็นคัดออกอย่างถาวรโดยมีการจำหน่ายออกจากห้องสมุด หรือเพียงแต่การนำออกชั้นให้บริการ โดยจะมีการเก็บหนังสือที่ถูกคัดออกเหล่านี้ไว้ที่ห้องเก็บหรือพื้นที่เก็บหนังสือ แต่อาจจะยังคงมีการให้บริการอยู่ เมื่อมีการร้องขอ

ทำไมต้องมีการคัดหนังสือออก

การคัดหนังสือออกเป็นหน้าที่ที่จำเป็นของห้องสมุดทุกแห่ง เนื่องจากเป็นการดูแลรักษาหนังสือเพื่อให้มีสภาพและเนื้อหาที่เหมาะสมกับการให้บริการในปัจจุบัน เพราะความต้องการของผู้ใช้ห้องสมุดเปลี่ยนไปตามกาลเวลา การคัดหนังสือออกเป็นเรื่องจำเป็น เพื่อหนังสือที่มีให้บริการอยู่นั้น ทันสมัยและมีเนื้อหาเหมาะการใช้งาน และเนื่องจากห้องสมุดมีพื้นที่จำกัด จึงเป็นไปไม่ได้ที่จะเก็บหนังสือทุกเล่มไว้

ประโยชน์ของการคัดหนังสือออก

1. ประหยัดพื้นที่ เนื่องจากห้องสมุดมีทรัพยากรสารสนเทศ ทั้งหนังสือ วารสาร และสื่ออื่นๆ เป็นจำนวนมาก การที่ห้องสมุดมีแต่การสั่งซื้อทรัพยากรสารสนเทศแต่ละประเภทเข้ามา ทำให้ต้องหาพื้นที่ในการจัดวางทรัพยากรสารสนเทศเหล่านั้นเพิ่มมากขึ้นในแต่ละปี

2. ประหยัดเวลา ช่วยให้ประหยัดเวลาทั้งของผู้ใช้ เจ้าหน้าที่ เนื่องจากชั้นหนังสือที่หนาแน่นไปด้วยหนังสือที่ไม่จำเป็น จะทำให้เสียเวลาในการหาและหยิบหนังสือ และเป็นการประหยัดเวลาในการทำความสะอาดชั้นหนังสือ

3. ทำให้สามารถจัดหาหนังสือที่ดีกว่า ทันสมัยกว่า และเหมาะสมกว่าเข้ามาแทนที่

4. เป็นการรักษาให้มีแต่หนังสือที่จำเป็นต้องใช้อย่างแท้จริง

5. เป็นการประเมินหาจุดแข็ง และจุดอ่อนในการจัดหาหนังสือ

เกณฑ์พื้นฐานของการคัดเลือกหนังสือออก

1. ด้านเนื้อหา: มีเนื้อหาไม่ทันสมัย ไม่ได้รับความสนใจอีกต่อไป เนื่องจากอาจจะเคยเป็นเนื้อหาได้รับความนิยมในช่วงเวลาหนึ่ง ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือมีฉบับที่พิมพ์ปรับปรุงใหม่แล้ว หนังสือที่ได้รับไม่ครบชุด หนังสือที่พิมพ์ฉบับเก่าซึ่งมีการพิมพ์ฉบับที่ใหม่กว่า เนื้อหาที่มีความลำเอียง อคติหรือมีอันตรายแฝงอยู่ หรือเป็นหนังสือที่ไม่สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนแล้ว

2. ด้านการใช้: หมายถึง จำนวนครั้งในการยืมหนังสือ ไม่มีการยืมภายใน 5 ปีล่าสุด

3. ด้านจำนวนฉบับซ้ำ: มีจำนวนฉบับซ้ำมากเกินไป สามารถคัดออกและมีเฉพาะเท่าที่จำเป็น

4. ประเภทของทรัพยากรสารสนเทศ: เช่น ไม่ควรเก็บวารสารที่ไม่ได้จัดทำดรรชนีวารสาร วารสารที่สามารถหาได้ในฐานข้อมูลฉบับเต็ม หนังสือไม่ครบชุด หนังสือที่มีอายุเกิน 20 ปี สารานุกรมที่มีอายุกว่า 10 ปี หนังสือรายปีที่อายุเกินกว่า 2 ปีแต่ให้เก็บฉบับเก่าไว้อย่างน้อย 5 ปี โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ไม่มีคู่มือการใช้งานและมีอายุกว่า 7 ปี

5. ด้านสภาพของหนังสือ: หนังสือเล่มนั้นมีสภาพที่เสียหายเกินกว่าการซ่อมแซมหรือไม่ ขาด ปกชำรุด กระดาษเป็นสีเหลือง ขาดหายไปบางหน้า

6. เกณฑ์อื่นๆ: หนังสือเล่มนั้นสามารถใช้ผ่านบริการยืมระหว่างห้องสมุด หนังสือเล่มนั้นได้รับการประเมินว่าเป็นหนังสือคลาสสิคที่ยังต้องเก็บไว้

หลังจากการคัดหนังสือออก

หนังสือที่ได้รับการพิจารณาว่าควรคัดออก อาจถูกนำไปเก็บไว้ที่ห้องเก็บหนังสือ และยังคงมีกระบวนการการคัดเลือกหนังสือออกอย่างถาวรต่อไป ฐานข้อมูลที่เก็บรายการระเบียนบรรณานุกรมของหนังสือจะถูกเปลี่ยนสถานะเพื่อให้ทราบว่าหนังสือถูกนำไปอยู่ที่ห้องเก็บหนังสือ และสามารถขอใช้บริการได้

หลังจากหนังสือที่ถูกเก็บเกิน 1 ปี ถ้ายังไม่มีการถูกยืมและไม่มีการแนะนำจากบรรณารักษ์ว่าควรจะเก็บไว้ หนังสือนั้นจะถูกคัดออกจากห้องสมุดอย่างถาวร หนังสือที่ถูกคัดออกอย่างถาวรอาจนำไปบริจาคให้กับห้องสมุดแห่งอื่นๆ ที่มีความต้องการหรือสามารถใช้หนังสือนั้นได้อย่างเหมาะสม หรือถูกส่งนำไปเข้าโครงการรีไซเคิล

บรรณานุกรม:

Larson, Jeanette. 2008. CREW: a Weeding Manual for Modern Libraries. [Online] : Available: https://www.tsl.state.tx.us/sites/default/files/public/tslac/ld/pubs/crew/crewmethod08.pdf. Accessed: 11-08-2012.

Book Weeding. 2012. [Online]: Available: http://www.msoe.edu/library/services/weed/ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Out of stockจำหน่ายหมด [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Distributionการจัดจำหน่าย [เศรษฐศาสตร์]
Distribution costค่าใช้จ่ายการจัดจำหน่าย [เศรษฐศาสตร์]
Distribution networkเครือข่ายการจัดจำหน่าย [เศรษฐศาสตร์]
Lead managerผู้นำการจัดจำหน่าย [เศรษฐศาสตร์]
Underwritingการประกันการจัดจำหน่าย [เศรษฐศาสตร์]
Underwritingการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์
การที่บริษัทหลักทรัพย์รายหนึ่งหรือกลุ่มหนึ่งรับเอาหลักทรัพย์ของบริษัทใดบริษัทหนึ่งไปเสนอขายแก่ประชาชนใน การทำข้อตกลงให้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์อาจให้บริษัทหลักทรัพย์ซึ่งรับเป็นผู้จัดจำหน่าย รับประกันการ จำหน่าย หุ้นทั้งหมด (firm commitment) หรืออาจให้ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์รับหุ้นไปพยายามจำหน่ายให้ได้มากที่สุด (best effort) ก็ได้ หรือในกรณีที่บริษัทจะออกหลักทรัพย์ใหม่ โดยให้สิทธิจองซื้อแก่ผู้ถือหุ้นเดิม บริษัทอาจทำข้อตกลงให้บริษัทหลักทรัพย์ รับซื้อหลักทรัพย์ที่เหลืออยู่เพราะไม่มีผู้ใช้สิทธิเพื่อไปขายต่อก็ได้ (standby commitment) [ตลาดทุน]
Underwriterผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์
บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจำหน่ายหลักทรัพย์ที่ได้รับ การแต่งตั้งจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมให้จัดจำหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม โดยพนักงานผู้ทำหน้าที่ขายหน่วยลงทุนเป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต [ตลาดทุน]
Reporting of acquisition or disposal of securities : Form 246-2รายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2)
เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ที่ผ่านทุก ๆ 5% ของจำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทมหาชนจำกัด เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจจะมีผลต่อการเปลี่ยนอำนาจในการบริหารบริษัทในอนาคตได้ โดยจะต้องส่งแบบรายงานภายใน 3 วันทำการ [ตลาดทุน]
Admission and dischargeการรับและการจำหน่ายผู้ป่วย [TU Subject Heading]
Burn out (Psychology)ความเหนื่อยหน่าย (จิตวิทยา) [TU Subject Heading]
Discarding of books, periodicals, etc.การจำหน่ายหนังสือและวารสาร [TU Subject Heading]
Discharge planningการวางแผนจำหน่ายผู้ป่วย [TU Subject Heading]
Distributors (Commerce)ผู้จัดจำหน่าย [TU Subject Heading]
First day covers (Philately)ซองวันแรกจำหน่าย (การสะสมไปรษณียากร) [TU Subject Heading]
Supplierผู้จำหน่าย [เศรษฐศาสตร์]
Pet shopsร้านจำหน่ายสัตว์เลี้ยง [TU Subject Heading]
Physical distribution of goodsการจัดจำหน่าย [TU Subject Heading]
Food Centre สถานที่จำหน่ายอาหาร
อาคาร สถานที่ หรือบริเวณใดๆ ที่มิใช่ที่หรือทางสาธารณะ ที่จัดไว้เพื่อประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนสำเร็จ หรือจำหน่ายให้ผู้ซึ้อสามารถบริโภคได้ทันที ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการจำหน่ายโดยจัดให้มีบริเวณสำหรับการบริโภค ณ ที่นั้น หรือ นำไปบริโภคที่อื่นก็ตาม [สิ่งแวดล้อม]
Franchising สิทธิการจำหน่ายแต่ผู้เดียว
สิทธิพิเศษที่บุคคลหรือบริษัทผู้ผลิตหนึ่ง ขายให้แก่บุคคลหรือบริษัทอีกแห่งหนึ่งในการจัดจำหน่ายสินค้า และบริการแต่เพียงผู้เดียวในอาณาเขตหนึ่งๆ ที่ตกลงกัน การขายสิทธิการจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวนั้น ไม่เพียงแต่สิทธิการใช้ ตรายี่ห้อของบริษัทผู้ผลิตเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการบริหาร การจัดองค์กรและอื่นๆ ที่จะทำให้ผู้ซื้อสิทธิการจำหน่ายแต่ผู้เดียวประสบความสำเร็จในการดำเนิงาน ตัวอย่างเช่นกิจการร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดจากต่างประเทศทั้งหลาย [สิ่งแวดล้อม]
Value-Added Tax จัดเป็นภาษีทางอ้อม (ดู Indirect tax) ชนิดหนึ่ง โดยเรียกเก็บจากมูลค่าส่วนเพิ่มในแต่ละขั้นตอนการผลิตและจำหน่ายในแต่ละช่วง ซึ่งทำให้แก้ปัญหาการเก็บภาษีซ้ำซ้อนในแต่ละทอดที่สินค้าและ บริการได้รับการเปลี่ยนมือได้ ประเทศไทยเริ่มใช้ภาษีมูลค่าเพิ่ม แทนภาษีการค้าที่เคยจัดเก็บมาแต่เดิมเมื่อ พ.ศ. 2535 เป็นต้นมา
จัดเป็นภาษีทางอ้อม (ดู Indirect tax) ชนิดหนึ่ง โดยเรียกเก็บจากมูลค่าส่วนเพิ่มในแต่ละขั้นตอนการผลิตและจำหน่ายในแต่ละช่วง ซึ่งทำให้แก้ปัญหาการเก็บภาษีซ้ำซ้อนในแต่ละทอดที่สินค้าและ บริการได้รับการเปลี่ยนมือได้ ประเทศไทยเริ่มใช้ภาษีมูลค่าเพิ่ม แทนภาษีการค้าที่เคยจัดเก็บมาแต่เดิมเมื่อ พ.ศ. 2535 เป็นต้นมา [สิ่งแวดล้อม]
Anti-dumping dutyภาษีตอบโต้การทุ่มตลาดที่เรียกเก็บจากผู้นำเข้าสินค้า จากต่างประเทศ เนื่องจากผู้ส่งออกในต่างประเทศได้ส่งสินค้านั้นเข้ามา เพื่อประโยชน์ในทางพาณิชย์ในราคาที่ต่ำกว่าราคาจำหน่ายในประเทศของตน หรือในราคาที่ต่ำกว่าต้นทุนการผลิต [การทูต]
โรงกลั่นโรงกลั่น, โรงกลั่นน้ำมันเชื้อเพลิง สถานที่ผลิตและจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง และหมายความรวมถึงโรงแยกก๊าซและโรงงานอุตสาหกรรมเคมีปิโตรเลียมและสารละลายด้วย [พลังงาน]
การมีน้ำมันเชื้อเพลิงไว้ในครอบครองการมีน้ำมันเชื้อเพลิงไว้ในครอบครอง, การมีไว้ในครอบครองไม่ว่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่น และไม่ว่าจะเป็นกรณีมีไว้เพื่อจำหน่าย เพื่อขนส่ง เพื่อใช้หรือเพื่อประการอื่นใด และให้หมายความรวมถึงการทิ้งหรือปรากฏในบริเวณ ที่อยู่ในความครอบครองด้วย [พลังงาน]
ผู้ค้าน้ำมันผู้ค้าน้ำมัน, ผู้กระทำการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง โดยซื้อนำเข้ามาในราชอาณาจักร หรือได้มาไม่ว่าด้วยประการใดเพื่อจำหน่าย และให้หมายความรวมถึงผู้กลั่นหรือผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงด้วย แต่ทั้งนี้ ไม่รวมถึงผู้ได้รับสัมปทานตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม [พลังงาน]
สถานีบริการสถานีบริการ, สถานที่สำหรับจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงให้แก่ประชาชนโดยวิธีเติมหรือใส่ลงในที่บรรจุน้ำมันเชื้อเพลิงของยานพาหนะ โดยใช้มาตรวัดน้ำมันเชื้อเพลิงตามกฎหมายว่าด้วยมาตราชั่งตวงวัด ที่ติดตั้งไว้เป็นประจำ และให้หมายความรวมถึงสถานที่จำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงให้แก่ประชาชนตามที่กำหนดในกฎกระทรวง [พลังงาน]
Distribution expenseค่าใช้จ่ายในการจัดจำหน่าย [การบัญชี]
Unissued capital sharesหุ้นทุนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย [การบัญชี]
Dischargeการจำหน่ายผู้ป่วย [การแพทย์]
Dispositionการจำหน่าย [การแพทย์]
Hypertext Transfer Protocol( HTTP)เอชทีทีพี, ย่อมาจาก Hyper Text Transfer Protocol เป็นโปรโตคอลสื่อสารที่ทำงานอยู่บนระบบโปรโตคอล TCP HTTP ใช้ในระบบเครือข่ายใยแมงมุม (www)ทำหน้าที่ในการจำหน่าย,แจกจ่าย รวมไปถึงการรับข้อมูล จากระบบสื่อกลางชั้นสูง ที่ประกอบด้วยเครื่องให้บริการที่มีอยู่มากมายทั่วโลก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบื่อหน่าย[v.] (beūanāi) EN: be tired of ; be bored with ; be weary of ; be fed up with ; be sick of ; irk ; bore   FR: être dégoûté ; en avoir marre
บริเวณจำหน่าย[n. exp.] (børiwēn jamnāi) EN: retail area ; sales area   
ช่องทางการจำหน่าย[n. exp.] (chǿngthāng kān jamnāi) EN: channel de distribution   FR: canal de distribution [m] ; circuit de commercialisation [m]
ห้องจำหน่ายบัตรโดยสาร[n. exp.] (hǿng jamnāi bat dōisān) EN: ticket office   FR: guichet [m] ; billeterie [f]
ห้องจำหน่ายตั๋ว[n. exp.] (hǿng jamnāi tūa) EN: ticket office ; booking office   FR: billeterie [f]
จำหน่าย[v.] (jamnāi) EN: dispense ; distribute ; sell   FR: distribuer ; vendre ; commercialiser
จำหน่าย[v.] (jamnāi) EN: dispose of ; get rid of ; write off   FR: se débarasser de
จำหน่ายจ่ายแจก[v. exp.] (jamnāi jāi jaēk) EN: distribute ; divide ; share ; give   
จำหน่ายคดี[v. exp.] (jamnāi khadī) EN: throw out a case ; strike out a case   
จำหน่ายหนี้สูญ[v. exp.] (jamnāi nī sūn) EN: write off a bad debt   
จำหน่ายตั๋ว[n. exp.] (jamnāi tūa) FR: guichet [m]
จัดจำหน่าย[v. exp.] (jat jamnāi) EN: distribute ; sell ; dispense   FR: distribuer
จัดจำหน่ายในประเทศไทยโดย...[v. exp.] (jat jamnāi nai Prathēt Thai dōi …) EN: distributed in Thailand by …   
การจำหน่าย[n.] (kān jamnāi) EN: distribution   FR: distribution [f]
การจัดจำหน่าย[n. exp.] (kān jat jamnāi) EN: distribution   
การจัดจำหน่ายสินค้า[n. exp.] (kān jat jamnāi sinkhā) EN: distribution of goods   
การออกจำหน่าย[n. exp.] (kān øk jamnāi) FR: mise sur le marché [f]
ค้างคาวหน้ายักษ์หมอ บุญส่ง[n. exp.] (khāngkhāo nā yak Mø Bunsong) EN: Dr. Boonsong's Roundleaf Bat   
เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋ว[n. exp.] (khaotoē jamnāi tūa) EN: ticket counter   
ค่าตัดจำหน่าย[n. exp.] (khā tat jamnāi) EN: amortization   
ความเบื่อหน่าย[n.] (khwām beūanāi) EN: boredom ; tiresomeness ; dislike ; ennui   FR: ennui [m]
ความเหนื่อยหน่าย[n.] (khwām neūay-nāi) EN: boredom ; monotony ; tedium   
แหนงหน่าย[v.] (naēng-nāi) EN: be bored ; be weary ; be fed up with   
หน่าย[v.] (nāi) EN: be tired of ; be sick of ; be fed up ; be bored with ; have had enough of   FR: en avoir assez de ; être fatigué de ; être malade de ; être lassé ; être dégoûté
นำออกจำหน่าย[v. exp.] (nam øk jamnāi) EN: release   
เหนื่อยหน่าย[v.] (neūay-nāi) EN: be bored ; be tired of ; be uninterested ; be fed up with ; be sick of ; be weary of   
เหนื่อยหน่าย[v.] (neūay-nāi) EN: be bored ; be tired of ; be uninterested ; be fed up with ; be sick of ; be weary of   FR: être fatigué de ; en avoir assez de
ออกจำหน่าย[v. exp.] (øk jamnāi) EN: be put on the market   
พิมพ์จำหน่าย[v.] (phimjamnāi) EN: publish   FR: éditer ; publier
ผู้จำหน่าย[n. exp.] (phūjamnāi) EN: distributor ; dealer ; seller   FR: distributeur [m]
ผู้จำหน่ายเหมา[n. exp.] (phūjamnāi māo) EN: wholesaler   
ผู้จำหน่ายปลีก[n. exp.] (phūjamnāi plīk) EN: retailer   FR: détaillant [m]
ผู้จัดจำหน่าย[n.] (phūjatjamnāi) EN: distributor   FR: distributeur [m]
ผู้พิมพ์จำหน่าย[n.] (phūphimjamnāi) EN: publisher   
ผู้แทนจำหน่าย[n. exp.] (phūthaēn jamnāi) EN: distributing agent ; distributor   FR: distributeur [m]
ผู้แทนจำหน่ายแต่ผู้เดียว[n. exp.] (phūthaēn jamnāi taē phū dīo) FR: distributeur exclusif [m]
ตัวแทนจำหน่าย[n. exp.] (tūathaēn jamnāi) EN: agent   
ตัวแทนจำหน่ายแต่ผู้เดียว[n. exp.] (tūathaēn jamnāi tāe phū dīo) EN: sole agent   FR: agent exclusif [m]
ตัวแทนจัดจำหน่าย[n. exp.] (tūathaēn jat jamnāi) EN: distributor   FR: agent distributeur [m]
ยอดจำหน่าย[n. exp.] (yøt jamnāi) EN: circulation   

English-Thai: Longdo Dictionary
D100(uniq) ชื่อรุ่นกล้องดิจิตอลประเภท SLR ของ Nikon ออกวางจำหน่ายประมาณเดือนมิถุนายน 2002
CompactFlash memory(n uniq) หรือ CF memory เป็นอุปกรณ์เก็บข้อมูลประเภท flash memory ที่พัฒนาโดยสมาคม CompactFlash (http://www.compactflash.org/) และผลิตจำหน่ายโดยผู้ผลิตหลายราย หลายยี่ห้อ , flash memory, memory stick
COTS(abbrev) ย่อมาจาก Commercial off-the-Shelf หมายถึงผลิตภัณฑ์ที่มีจำหน่ายหาซื้อมาใช้งานได้ทันที
off the shelf(adj) มีจำหน่ายทั่วไป ไม่ต้องพัฒนาประดิษฐ์ใหม่ด้วยตนเอง
line(n ) กลุ่มของผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่วางจำหน่าย, S. product line,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
appear[VI] พิมพ์จำหน่าย
bar[N] ที่จำหน่ายเครื่องดื่ม, See also: ร้านเหล้า, บาร์
bore[VT] ระอา, See also: เบื่อหน่าย
boredom[N] ความเหนื่อยหน่าย, See also: ความเบื่อหน่าย, ระอา, Syn. ennui, Ant. excitement
brown off[PHRV] ทำให้เหนื่อย ท้อถอยและไม่สนใจสิ่งต่างๆ, See also: เหนื่อยหน่าย, Syn. cheese off, feed up, tire of
cheese off[PHRV] รู้สึกเบื่อหน่าย (มักใช้รูป passive voice), See also: เหนื่อยหน่าย, เฉื่อยชา, Syn. brown off, feed up, tire of
drive someone up the wall[IDM] ทำให้รำคาญ, See also: ทำให้เบื่อหน่าย, Syn. go up, send up
dislike[N] ความไม่ชอบ, See also: ความเบื่อหน่าย, Syn. aversion, antipathy, distaste, Ant. approval, admiration
dispensary[N] ร้านขายยา, See also: ที่จ่ายยา, ร้านจำหน่ายยา, คลินิก, สถานีอนามัย, Syn. sanatorium, clinic
dispense[VT] จ่ายยาให้, See also: จำหน่ายยา
dispenser[N] ผู้จ่าย, See also: ผู้จำหน่าย, เครื่องจำหน่าย, Syn. allocator, divider, vending machine
distribute[VT] แจกจ่าย, See also: แจก, แบ่งปัน, จำหน่าย, ขาย, Syn. sell, carry, vend, offer, Ant. buy, purchase
distributor[N] ผู้ค้าส่ง, See also: พ่อค้า, ผู้แทนจำหน่าย, ผู้แจกจ่าย, Syn. seller, wholesaler, jobber, seeder
drugstore[N] ร้านขายยา, See also: สถานที่จำหน่ายยา, Syn. medical distributor
dry[ADJ] ไม่ดื่มเหล้า, See also: ห้ามขายเหล้า, ห้ามจำหน่ายสุรา, Syn. abstinent, moderate
ennui[N] การเบื่อชีวิตเนื่องจากขาดความตื่นเต้น, See also: ความเบื่อหน่ายในชีวิต, Syn. boredom, monotony, tediousness, weariness
fetch[VT] ขาย, See also: จำหน่าย, ขายในราคาหนึ่ง
issue as[PHRV] ตีพิมพ์ในรูปของ, See also: จัดพิมพ์จำหน่ายในรูปของ
harass[VT] ทำให้ลำบากใจ, See also: ทำให้อัดอั้นตันใจ, ทำให้เบื่อหน่าย, ทำให้เจ็บปวด
heigh-ho[INT] คำอุทานแสดงความเหนื่อยล้า เบื่อหน่าย ผิดหวัง ฯลฯ
sick and tired of[IDM] เบื่อระอา(กับ), See also: เหนื่อยหน่าย(กับ)
impatiently[ADV] อย่างหงุดหงิด, See also: อย่างฉุนเฉียว, อย่างอารมณ์เสีย, อย่างไม่สบอารมณ์, อย่างเบื่อหน่าย, อย่างรำคาญ, Syn. irritably, Ant. patiently, toerantly
issue[VT] ตีพิมพ์เพื่อจำหน่ายหรือแจก, See also: จัดทำ, พิมพ์ออกมา, Syn. publish, print
merchant[N] พ่อค้า, See also: ผู้จำหน่าย, คนขาย, คนขายของ, ผู้ขาย, เซลล์แมน, Syn. trader, salesman, shopkeeper
monotonous[ADJ] น่าเบื่อหน่าย, See also: ซ้ำซาก, จำเจ, ราบเรียบ, Syn. boring, dull, tiresome, Ant. interesting, fascinating
newsagent[N] ตัวแทนจำหน่ายหนังสือพิมพ์หรือนิตยสารต่างๆ, See also: ผู้จำหน่ายหนังสือพิมพ์หรือนิตยสาร, Syn. newsdealer, paper shop
newsdealer[N] ตัวแทนจำหน่ายหนังสือพิมพ์หรือนิตยสารต่างๆ, See also: ผู้จำหน่ายหนังสือพิมพ์หรือนิตยสาร, Syn. newsagent
publish[VI] จัดพิมพ์, See also: ตีพิมพ์, ออกหนังสือ, จัดพิมพ์ออกจำหน่าย, Syn. reprint, issue, distribute
release[VT] ออกวางจำหน่าย, See also: ออกวางตลาด, Syn. issue, publish
B.O.[SL] ที่จำหน่ายตั๋ว (มาจาก box office)
sale[N] การขาย, See also: การจัดจำหน่าย, การพาณิชย์, Syn. commerce, business, economics
saloon[N] ร้านจำหน่ายสุรา, See also: บาร์, ร้านขายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์, Syn. bar, night club, cocktail lounge
satiate[VT] ทำให้เบื่อหน่าย, See also: ทำให้เบื่อ, ทำให้เอียน, Syn. sate, fully satisfy, overfill
sell[VT] ขาย, See also: จำหน่าย, Syn. market, merchandise, trade, vend, Ant. get, buy, obtain
sell[N] การขาย, See also: วิธีการขาย, การจำหน่าย, Syn. trade
seller[N] ผู้ขาย, See also: ผู้ค้า, คนขายของ, คนค้าขาย, ผู้จำหน่าย, พ่อค้า, พนักงานขายของ, Syn. vendor, shopkeeper, store owner, dealer, salesman, merchant
sellout[N] การขายหมดแล้ว, See also: การขายหมดเกลี้ยง, การแสดงที่ตั๋วนั่งถูกจำหน่ายหมด, Syn. smash hit, triumphant success
slug[N] เหรียญโลหะที่ทำปลอมสำหรับหยอดลงเครื่องจำหน่ายสินค้าแบบหยอดเหรียญอย่างผิดกฎหมาย (คำไม่เป็นทางการ)
stupid[ADJ] น่าเบื่อหน่าย, See also: เชื่องช้า, ไร้สาระ, Syn. foolish, nonsensical, senseless
tedious[ADJ] น่าเบื่อหน่าย, Syn. tiresome, wearisome
tediously[ADV] อย่างน่าเบื่อหน่าย
tediousness[N] ความน่าเบื่อหน่าย, See also: ความน่าเหนื่อยหน่าย, ความจืดชืด, Syn. tedium, dearth, dullness
tiresome[ADJ] น่าเบื่อหน่าย, See also: ที่ไม่น่าสนใจ
tiresomeness[N] ความน่าเบื่อหน่าย, See also: ความไม่น่าสนใจ
tiring[ADJ] น่าเหน็ดเหนื่อย, See also: น่าเหนื่อยหน่าย
trite[ADJ] ซ้ำๆซากๆ, See also: น่าเบื่อหน่าย
uninteresting[ADJ] ซึ่งไม่น่าสนใจ, See also: จืดๆ ชืดๆ, น่าเบื่อหน่าย, ไม่น่าเร้าใจ, Syn. boring, Ant. intersting
vender[N] คนขายของ, See also: ผู้ขาย, ผู้จำหน่าย, Syn. consignor, vendor, seller
vendible[ADJ] ที่ขายได้, See also: ที่จำหน่ายได้, Syn. marketable, vendable
vendible[N] สิ่งที่ขายได้, See also: สิ่งที่จำหน่ายได้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
agent(เอ' เจินทฺ) n. ตัวแทน, ผู้แทนจำหน่าย, แรงหรือสิ่งตามธรรมชาติที่ใช้เพื่อผลเฉพาะอย่าง, ยา, น้ำยา, พนักงานเจ้าหน้าที่, สายลับ, สารที่ทำให้เกิดปฏิกิริยาทางเคมี, Syn. performer)
antisocial(แอนทีโซ' เชียล) adj. ต่อต้านสังคม,เบื่อหน่ายสังคม,เป็นปฏิปักษ์ หรือไม่เป็นมิตรกับผู้อื่น. -antisocialistic adj.
bank noteธนบัตร,ธนบัตรที่ธนาคารออกจำหน่าย
bar(บาร์) {barred,barring,bars} n. ท่อน,แท่ง,ไม้ขวาง,แถบ,กลอน,สลักประตู,ไม้ราว,กระบอง,ลูกกรง,สิ่งกั้น,รั้ว,อุปสรรค์,ลำ,เส้น,สาย,คอก (ในศาล) ,อาชีพทนายความ,ราวที่ทนายความว่าความในศาล,บัลลังก์สอบสวนในศาล,ที่จำหน่ายเครื่องดื่ม,สายสะพายอิสริยาภรณ์,บาร์ vt. ใส่กลอน
blase(บลาเซ') adj. เบื่อหน่ายต่อชีวิต,เบื่อหน่ายในการเสพย์ความสุข
bore(บอร์) {bored,boring,bores} vi.,vt.,n. อดีตกาลของbear,เจาะรู,ไซ,เจาะช่อง,คว้าน,เปิดทาง,แหวกทาง,ความรำคาญ,คนน่าเบื่อ,คนพูดมาก,สิ่งที่น่าเบื่อ,ทำให้เบื่อหน่าย,ทำให้น่าเบื่อ,รูเจาะ,ช่อง,ส่วนกว้างของลูกสูบ,ปากกระบอกลำกล้องปืน,เครื่องเจาะรู,กระแสน้ำที่ขึ้นอย่า
boredom(บอร์'เดิม) n. ความน่าเบื่อหน่าย,ภาวะน่าเบื่อหน่าย, Syn. tedium
bromide(โบร'ไมดฺ) n. สารประกอบโบรมีน,คนที่น่าเบื่อหน่าย,คำที่พูดเรื่องซ้ำ ซาก, Syn. cliche
circulation(เซอคิวเล'เชิน) n. การหมุนเวียน,การโคจร,การแพร่กระจาย,การจำหน่าย,จำนวนพิมพ์,จำนวนขาย,ธนบัตร,เงินตรา, See also: circulable adj., Syn. revolution
creamery(ครี'เมอรี) n. สถานที่ทำครีม เนยแข็งและเนยเหลว,สถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์นม,สถานที่เก็บนมให้เกิดครีม
damnable(แคม'นะเบิล) adj. น่าสาปแช่ง,น่ารังเกียจ,อัปรีย์,น่าเบื่อหน่าย., See also: damnability n., Syn. detestable -A.good
dealership(ดี'ละชิพ) n. อำนาจในการขาย,ตัวแทนจำหน่ายที่มีอำนาจดังกล่าว
debouche(เดบูเช') n. ปากทาง,ทางออกจากที่แคบ,ป่าหรือภูเขาสู่ที่โล่ง,การจำหน่ายสินค้า
dirty(เดอร์'ที) adj. สกปรก, น่าเกลียด,ชั่วช้า,เลวทราม,ไม่ชัดเจน,ลามก,แพศยา,น่าเบื่อหน่าย,โชคร้าย,สลัว,ทึมทึบ,น่าเสียใจ,ซึ่งปล่อยกัมมันตภาพรังสีออกมาค่อนข้างมาก,เป็นหนอง,ลาม (บาดแผล) . vt. ทำให้สกปรก,ทำให้เปรอะเปื้อน, Syn. soiled
dislike(ดิสไลคฺ') vt. ไม่ชอบ,เบื่อหน่าย. n. ความไม่ชอบ,ความเบื่อหน่าย
distasteful(ดิสเทส'ฟูล) adj. ไม่พอใจ,น่ารังเกียจ,น่าเบื่อหน่าย,ไม่ถูกรส., See also: distastefulness n., Syn. disgusting,repugnant
distribute(ดิสทริบ'บิวทฺ) vt. แจก,แบ่งสรรปันส่วน,แพร่,กระจาย,จำหน่าย,จำแนก,รื้อแม่พิมพ์, Syn. dispense,assign ###A. collect
distribution(ดิสทริบิว'เชิน) n. การแจก,การแบ่งสรร,การแพร่,การกระจาย,การจำหน่าย,การจำแนก,การรื้อแม่พิมพ์
distributive(ดิสทริบ'บิวทิฟว) adj. เกี่ยวกับการแบ่งสรรปันส่วน,เกี่ยวกับการจำหน่าย,เกี่ยวกับการกระจาย,ซึ่งจำแนก., See also: distributiveness n. ดูdistributive, Syn. assigning
distributor(ดิสทริบ'บิวเทอะ) n. ผู้แทนจำหน่าย,ผู้แจกจ่าย,ผู้แบ่งสรร,เครื่องจ่ายไฟ., Syn. distributer
dominium(โดมิน'เนียม) n. อำนาจสมบูรณ์ใช้ในหรือจำหน่ายทรัพย์สิน
enfranchise(เอนแฟรน'ไชซ) vt. ให้สิทธิพิเศษ,ให้สิทธิในการเลือกตั้งผู้แทน,ให้สัมปทาน,ให้สิทธิเป็นผู้จำหน่ายแต่ผู้เดียว,ปล่อยให้เป็นอิสระ., See also: enfranchisement n. ดูenfranchise enfranchiser n. ดูenfranchise, Syn. franchise.
fed(เฟด) v. กิริยาช่อง2และ3ของfeed, See also: fed up น่าเบื่อหน่าย,น่ารังเกียจ
feed(ฟีด) {fed,fed,feeding,feeds} vt. ป้อน,ให้อาหาร,เลี้ยง,ให้,จัดให้,ทำให้พอใจ,กระตุ้น. vi. กิน,กินอาหาร,เข้ามา,การกระตุ้น. -Phr. (be fed up (with) เบื่อ,เบื่อหน่าย) ., See also: feedable adj., Syn. nourish,nurture
fence(เฟนซฺ) {fenced,fencing,fences} n. รั้ว,เครื่องกั้น,คอกล้อม,พะเนียด,ศิลปะหรือกีฬาฟันดาบ,ความชำนาญในการโต้แย้ง,บุคคลผู้รับและจำหน่ายของโจร,สถานที่รับและจำหน่ายของโจร. -Phr. (sit on the fence เป็นกลาง,ไม่เข้าข้างฝ่ายใด) . vi. เล่นหรือฝึกฝนการฟันดาบ,ล้อมรั้ว,
franchise(แฟรน'ไชซ) n.,vt. (ให้) สัมปทาน,สิทธิพิเศษ,สิทธิในการเป็นผู้แทนจำหน่าย, See also: franchisement n., Syn. right
frightful(ไฟรทฺ'ฟูล) adj. น่ากลัว,น่าขนลุก,สยองขวัญ,น่าหวาดเสียว,น่ารังเกียจ,น่าเบื่อหน่าย,อย่างยิ่ง,อย่างมาก., See also: frightfully adv. frightfulness n., Syn. dreadful
fucking(ฟัค'คิง) adj. ระยำ,ซึ่งที่ถูกสาปแช่ง,น่ารำคาญ,น่าเบื่อหน่าย,เลว,ชั่ว,ยาก,สมน้ำหน้า, Syn. damned
goddam(n) (กอด'แดม') interj. คำอุทานแสดงความรู้สึกที่รุนแรง. n. สิ่งที่มีค่าเล็กน้อย. adj.,adv. น่ารำคาญ,น่าเบื่อหน่าย,โดยสิ้นเชิง
grub(กรับ) n. ตัวด้วง,ตัวอ่อนที่เดินงุ่มง่ามของแมลง,คนเซ่อซ่า. v. ขุดรู,ขุดราก,ขุดตอ,ถอนราก,ให้อาหาร,ค้นหา,ค้นหา,ใช้ชีวิตที่ต้องทำงานอย่างน่าเบื่อหน่าย,เรียนหนัก., See also: grubber n., Syn. victuals,food,eats
horror(ฮอ'เรอะ) n. ความน่ากลัว,ความน่าเบื่อหน่ายที่สุด,ความเลวร้ายมาก, Syn. dread
monotony(มะนอท'โทนี) n. ความน่าเบื่อหน่าย,ความซ้ำซาก,การมีเสียงเดียว,การไม่มีเสียงสูงต่ำ, Syn. uniformity
move(มูฟว) vi. เคลื่อนที่,เคลื่อนไหว,เดิน,ก้าวหน้า,เจริญ,จำหน่ายไป,จากไป,ถ่ายท้อง,มีบทบาท,ดำเนินการ,เสนอ. vt. เคลื่อนที่,เคลื่อนไหว,กระตุ้น,ดลใจ,เร้าใจ,แหย่,ทำให้ถ่ายท้อง,จำหน่ายไป,เสนอ. n. การเคลื่อนที่,การเคลื่อนไหว,การเปลี่ยนถิ่นที่อยู่,การสู่จุดหมายปลายทาง,การเดินหมากรุก,แต้ม,การรกระทำ
outnumber(เอาทฺนัน'เบอะ) vt. มีจำหน่ายมากกว่า
packaged programโปรแกรมสำเร็จในทางคอมพิวเตอร์ใช้หมายถึง application package ซึ่งก็คือ โปรแกรมสำเร็จที่มีผู้เขียนไว้จำหน่าย มีการจดลิขสิทธิ์ (ห้ามการคัดลอก) ปัจจุบันได้รับความนิยมมาก ราคาถูกกว่าการจ้างเขียน การใช้ก็ไม่ยาก ผู้ที่ซื้อไปใช้เพียงแต่อ่านคู่มือเอาเอง หรือเรียนรู้วิธีใช้คำสั่งเล็ก ๆ น้อย ๆ ผู้ผลิตจะแข่งขันกันในการทำให้โปรแกรมเหล่านี้ใช้ง่าย มีทั้งโปรแกรมระบบ เช่น MS DOS และ Windows โปรแกรมตารางจัดการเช่น Excel, Lotus โปรแกรมประมวลผลคำ เช่น Word Perfect, MS Word, CU Writer ฯลฯ
pall(พอล) n. ผ้าคลุมหีบศพ vi.,vt. เอื่อมระอา, (ทำให้) มีผลน้อยลง,เนือยลง,จางลง,สูญเสียแรง,รู้สึกเหนื่อยหน่าย,รสจืดชึด
patisserien. สถานที่ทำและจำหน่ายขนมปังปิ้งรสหวาน.
pill(พิล) n. เม็ด,เม็ดยา,ยาเม็ด,ยาเม็ดคุมกำเนิด,สิ่งที่น่าเบื่อหน่าย
publishing housen. สำนักพิมพ์,สำนักพิมพ์จำหน่าย
repellent(รีเพล'เลินทฺ) adj. ทำให้รังเกียจ,ทำให้น่าเบื่อหน่าย,ขับไล่,โต้กลับ,ต้านการซึมผ่าน n. สิ่งที่ขับไล่,ยาขับไล่แมลง,ยากันเซื่องซึม,สิ่งป้องกัน,, Syn. repellant
rut(รัท) n. ความกำหนัดในสัตว์,อารมณ์เพศของสัตว์,ร่องทางรถบนถนน,ร่องล้อรถ,ร่อง,สภาพที่น่าเบื่อหน่ายของชีวิต vi. (สัตว์) มีความกำหนัด
sate(เซท) vt. ทำให้พอใจอย่างเต็มที่, ทำให้อิ่มแปล้, ทำให้อิ่มอกอิ่มใจ, ทำให้เบื่อหน่าย, กริยาช่อง 2 และ 3 ของ sit
sell(เซล) (sold,sold,selling,sells} vt. ขาย,ขายออก,จำหน่าย,เสนอขาย,ชักชวนให้ซื้อ,ชักนำให้ซื้อ,ทำให้ยอมรับ,ทำให้เชื่อมั่น,แลกชีวิต. vi. ขาย,เสนอขาย,เป็นที่ต้องการ -Phr. (sell out ขายหมด) -Phr. (sell up ขายหมด,ขายทอดตลาด) . n. การขาย,วิธีการขาย
seller(เซล'เลอะ) n. ผู้ขาย,ผู้จำหน่าย,สินค้าที่ขาย., Syn. retailer,vendor,tradesman
sickly(ซิค'ลี) adj. ไม่แข็งแรง,อ่อนแอ,ขี้โรค,อมโรค,เป็นโรคมาก,มีโรคแพร่หลาย,ชวนให้คลื่นไส้,ชวนให้สะอิดสะเอียน,เบื่อหน่าย,ซีด,ไม่มีกำลัง,มืด,สลัว. adv. อย่างขี้โรค,อย่างไม่แข็งแรง. vt. ใช้สีอ่อนทา., See also: sickliness n. -S...
slack(สแลค) adj.,n.,vt.,vi. (ความ,ทำให้,กลายเป็น) หย่อน,เนือย,ผ่อน,ย้อย,ขี้เกียจ,เหนื่อยหน่าย,สะเพร่า,เฉื่อย,เชื่องช้า,อ่อนแอไม่หนักแน่น, (ฝีเท้า) เบา,ไม่สมบูรณ์
software packageส่วนชุดคำสั่งสำเร็จซอฟต์แวร์สำเร็จในทางคอมพิวเตอร์ บางทีใช้สั้น ๆ ว่าpackage ซึ่งก็คือ โปรแกรมสำเร็จที่มีผู้เขียนไว้จำหน่าย มีการจดลิขสิทธิ์ (ห้ามการคัดลอก) ปัจจุบันได้รับความนิยมมาก ราคาถูกกว่าการจ้างเขียน การใช้ก็ไม่ยาก ผู้ที่ซื้อไปใช้เพียงแต่อ่านคู่มือเอาเอง หรือเรียนรู้วิธีใช้คำสั่งเล็ก ๆ น้อย ๆ ผู้ผลิตจะแข่งขันกันในการทำให้โปรแกรมเหล่านี้ใช้ง่าย มีทั้งโปรแกรมระบบ เช่น MS DOS และ Windows โปรแกรมตารางจัดการเช่น Excel, Lotus โปรแกรมประมวลผลคำ เช่น Word Perfect, MS Word, CU Writer ฯลฯมีความหมายเหมือน packaged program
soggy(ซอก'กี) adj. เปียกชุ่ม,เปียกโชก,เปียกชื้น,จุ่ม,แช่,ไม่มีรสชาติ,น่าเบื่อหน่าย,ทึ่ม,ทื่อ., See also: soggily adv. sogginess n., Syn. soaked
stodge(สทอดจฺ) vt. ยัดแน่น,อัดแน่น,ทำให้ตื้อ. vi. กินคำโต ๆ ,กินละโมบ,เดินฝีเท้าหนัก. n. อาหารหนัก,อาหารย่อยยาก,ความคิดที่ล้าสมัย,บทประพันธ์ที่น่าเบื่อหน่าย, Syn. stuff full,gorge
stodgy(สทอด'จี) adj. หนัก,แน่น,อัดแน่น,ยัดแน่น,ตื้อ,พองแต้ม,เพียบ,น่าเบื่อหน่าย,คร่ำครึ,ไม่มีรสชาติ,หยุมหยิม,เต็มไปด้วยรายละเอียดมากเกินไป., See also: stodgily adv. stodginess n., Syn. dull,boring,tedious

English-Thai: Nontri Dictionary
agent(n) ตัวแทน,ผู้แทนจำหน่าย,นายหน้า,ตัวกระทำ
blase(adj) หมดอาลัยตายอยาก,เบื่อหน่ายชีวิต
bore(vt) เจาะรู,ทำให้เบื่อหน่าย
boredom(n) ความน่าเบื่อ,ภาวะน่าเบื่อหน่าย
BOX box office(n) ห้องขายตั๋ว,ห้องจำหน่ายตั๋ว
circulate(vi,vt) หมุนเวียน,ไหลเวียน,แผ่ซ่าน,ส่งต่อๆไป,ออกจำหน่าย
damnable(adj) น่าขยะแขยง,น่าเกลียดน่ากลัว,น่าเบื่อหน่าย,อัปรีย์,น่าสาปแช่ง
deal(vi,vt) เกี่ยวข้อง,ติดต่อด้วย,จำหน่าย,แจก,แบ่งปัน,ปฏิบัติ,ค้าขาย,จัดการ
dealer(n) พ่อค้า,ผู้จำหน่าย,นักธุรกิจ,ผู้ติดต่อ,เจ้ามือ,ผู้แจกไพ่
dislike(n) ความไม่ชอบ,ความเกลียด,ความเบื่อหน่าย
dislike(vt) ไม่ชอบ,เกลียด,เบื่อหน่าย,เหม็นเบื่อ
dispensary(n) สถานที่จำหน่ายยา,ร้านขายยา,ที่จ่ายยา,โอสถศาลา
disposal(n) การจำหน่าย,การจัดการ,การกำจัด,การจัด,การใช้จ่าย
dispose(vi) จำหน่าย,ขาย,โอน,กำจัด,ทำลาย,โน้มน้าว,ชักชวน
dispose(vt) จัด,จัดวาง,จำหน่าย,จ่าย,ใช้จ่าย,จัดการ
disrelish(n) ความรังเกียจ,ความไม่ชอบ,ความเบื่อหน่าย
disrelish(vt) ไม่ชอบ,รังเกียจ,เบื่อหน่าย
distribute(vt) แจก,จำหน่าย,แบ่งสันปันส่วน,จำแนก
distribution(n) การแจก,การจำหน่าย,การแบ่งสันปันส่วน
distributive(adj) เกี่ยวกับการจำหน่าย,เกี่ยวกับการแบ่งสันปันส่วน
distributor(n) ผู้แจกจ่าย,ผู้แทนจำหน่าย,เครื่องจ่ายไฟ
dramshop(n) ร้านขายเหล้า,ร้านจำหน่ายสุรา,บาร์
druggist(n) ผู้จำหน่ายยา,เภสัชกร,เจ้าของร้ายขายยา,ผู้ปรุงยา
fountain(n) แหล่งที่มา,แหล่งกำเนิด,น้ำพุ,ที่จำหน่ายเครื่องดื่ม
haberdashery(n) ร้านจำหน่ายเครื่องแต่งกายบุรุษ
publication(n) การโฆษณา,การประกาศ,การพิมพ์หนังสือจำหน่าย,สิ่งพิมพ์
repellent(adj) ขับไล่ไป,ต้านทานไว้,เป็นที่รังเกียจ,น่าเบื่อหน่าย
sell(vt) จำหน่าย,ขาย
seller(n) ผู้จำหน่าย,ผู้ขาย,พนักงานขาย
singsong(adj) น่าเบื่อหน่าย
surfeit(adj) อิ่มแปล้,มากเกินไป,เบื่อหน่าย
tavern(n) โรงแรม,โรงเตี๊ยม,ที่จำหน่ายสุรา
tire(vt) เหนื่อย,เพลีย,เบื่อหน่าย,ใส่ยางรถ,ใส่เหล็ก,ประดับ
vend(vt) ขาย,จำหน่าย,ตีพิมพ์,แสดงความคิดเห็น
vendor(n) ผู้ขาย,ผู้จำหน่าย
weariness(n) ความเหนื่อย,ความอ่อนเพลีย,ความเบื่อหน่าย,ความอิดโรย

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
dispose (vt ) จำหน่ายจ่ายโอน
distributorships (n ) สิทธิของการเป็นผู้แทนจำหน่าย
render marketableนำออกวางตลาด จำหน่าย
resaleจำหน่ายต่อ
resellerตัวแทนจำหน่าย
satiated (n vt) อิ่มอกอิ่มใจอย่างเต็มที่,ทำให้เสพย์สุขอย่างเต็มที่, ทำให้เกิดความอาเจียน, อิ่มหนำสำราญ, เสพสุขอย่างเต็มที่, เอียนเพราะมากเกินไป n. การพอใจอย่างเต็มที่, การเกิดความเบื่อหน่าย, การเสพสุขอย่างเต็มที่ slang. อิ่มที่ได้ killing
See also: S. filled to, repletion,
秋葉原[あきはばら(akihabara)] (name) ชื่อสถานที่ในโตเกียว เป็นแหล่งที่จำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าเกมส์ที่มีชื่อเสียง รวมถึงการ์ตูนและโมเดลต่างๆ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
自動販売機[じどうはんばいき, jidouhanbaiki] (n) เครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ, ตู้อัตโนมัติ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
代理店[だいりてん, dairiten] ตัวแทนจำหน่าย
八百屋[やおや, yaoya] (n ) ร้านจำหน่ายผัก ร้านขายผัก

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
飽きる[あきる, akiru] Thai: เบื่อหน่าย English: to get tired of
発行[はっこう, hakkou] Thai: ตีพิมพ์(ออกจำหน่าย)

German-Thai: Longdo Dictionary
langweilig(adj) น่าเบื่อหน่าย, See also: die Langweile
Langweile(n) |die, nur Sg.| ความเบื่อหน่าย
langweilen(vt) |langweilte, hat gelangweilt| ทำให้เบื่อหน่าย
Automat(n) |der, pl. Automaten| เครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ, ตู้อัตโนมัติ เช่น der Zigarettenautomat, der Fahrausweisautomat
gelangweilt(adv) ด้วยท่าทางอาการเบื่อหน่าย เช่น Jahn hört der Vorlesung ziemlich gelangweilt zu. ยาห์นนั่งเรียนด้วยอาการเบื่อหน่าย, See also: R. langweilig

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top