ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*หนักใจ*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: หนักใจ, -หนักใจ-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หนักใจ(v) be serious, See also: tense, strain, be nervous, be stern, be taut, Syn. เคร่งเครียด, เครียด, วุ่นวายใจ, วิตก, กังวล, ลำบากใจ, กลุ้มใจ, ทุกข์ใจ, Ant. สบายใจ, Example: การเปลี่ยนงานของหล่อนหนนี้ทำให้หล่อนหนักใจอยู่ไม่น้อย
น่าหนักใจ(adj) worrying, See also: worrisome, troubling, Example: การใช้ภาษาแอสเซมบลีเขียนโปรแกรมเป็นเรื่องที่น่าหนักใจอยู่เหมือนกันเพราะเป็นภาษาที่ไม่ค่อยจะใกล้เคียงกับภาษามนุษย์, Thai Definition: เป็นที่ลำบากใจ
หนักอกหนักใจ(v) be anxious, See also: be worried about, be concerned about, be troubled about, Syn. วิตก, ลำบากใจ, หนักอก, หนักใจ, กลุ้มใจ, กังวลใจ, Ant. เบาใจ, โล่งใจ, หายกังวล, โล่งอก, Example: เขาหนักอกหนักใจในปัญหาเรื่องหนี้สินอย่างมาก, Thai Definition: กังวลว่าจะไม่เป็นไปดังต้องการ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หนักใจก. วิตก เช่น เขาหนักใจในการสอบครั้งนี้, หนักอก ก็ว่า.
หนักใจว. ลำบากใจ เช่น เขารู้สึกหนักใจที่ต้องไปค้ำประกันลูกของเพื่อน, บางทีใช้เข้าคู่กับคำ หนักอก เป็น หนักอกหนักใจ.
ถอนใจก. หายใจแรงและยาวในขณะที่รู้สึกหนักใจหรือรู้สึกโล่งอกโล่งใจ.
เบาใจก. ไม่หนักใจ, โล่งใจ.
ปริวิตก(ปะริ-) ก. นึกเป็นทุกข์หนักใจ.
ยกภูเขาออกจากอกก. โล่งอก, หมดวิตกกังวล, ปลดเปลื้องภาระที่หนักอกหนักใจให้หมดไป.
หนักอกก. วิตก เช่น อย่าประพฤติตัวเหลวไหลทำให้พ่อแม่หนักอก, หนักใจ ก็ว่า.
หนักอกว. ลำบากใจ เพราะต้องแบกภาระไว้มาก เช่น ปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำเป็นปัญหาหนักอกของรัฐบาล, บางทีใช้เข้าคู่กับคำ หนักใจ เป็น หนักอกหนักใจ.
เอาอยู่ว. เอาการ, เอาเรื่อง, เช่น ระยะทางไกลเอาอยู่, ถ้าใช้ในลักษณะปรารภเชิงขอความเห็นหรือแสดงความหนักใจเป็นต้น มักใช้ว่า เอาอยู่นะ เช่น ปัญหานี้ยากเอาอยู่นะ.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
ความขัดแย้งความขัดแย้ง, สภาวะหรือเหตุการณ์ที่ทำให้บุคคลเกิดความรู้สึกมีความขัดแย้งในตนเอง เมื่อถึงเวลาที่เผชิญแล้ว บุคคลนั้นเกิดความลำบากใจ หนักใจ หรืออึดอัดใจในการตัดสินใจ ตกลงใจที่จะเลือกกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ความขัดแย้งแบ่งได้เป็น 3 ประเภท คือ 1. ความขัดแย้งในใจที่บุคคลจะต้องต [สุขภาพจิต]
ความเครียดความเครียด, สภาพร่างกายและจิตใจที่เกิดการตื่นตัวเตรียมรับกับเหตุการณ์ใดเหตุการณ์ หนึ่ง ซึ่งบุคคลคิดว่าไม่น่าพอใจ เป็นเรื่องที่หนักหนา เกินกำลังหรือทรัพยากรที่ตนมีอยู่ หรือเกินความสามารถของตนที่จะแก้ไขได้ ทำให้รู้สึกหนักใจเป็นทุกข์ หรืออาจพลอยทำให้เกิดอาการผิดปกติทางร [สุขภาพจิต]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความหนักใจ[khwām nakjai] (n) FR: tracas [m] ; embarras [m]
หนักใจ[nakjai] (v) EN: be serious ; tense ; strain ; be nervous ; be stern ; be taut ; be heavy of heart  FR: être embarrassé ; être tracassé

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
despair of(phrv) รู้สึกวิตกกังวลเกี่ยวกับ (พฤติกรรมของบางคน), See also: หนักใจในเรื่อง
keep down(phrv) ทำให้หนักใจ, See also: ทำให้อึดอัดใจ
load(vt) ทำให้หนักใจ, See also: เป็นภาระหนัก, Syn. weight, encumber, Ant. disburden
millstone(n) ภาวะหนักอกหนักใจ, See also: เรื่องหนักอก, เรื่องกลุ้มใจ, Syn. impediment, load, responsibility, difficulty
suffer(vi) ทนทุกข์ทรมาน, See also: ทุกข์ใจ, หนักใจ, ประสบความทุกข์, Syn. ache, hurt, undergo
suffer(vt) ทนทุกข์ทรมาน, See also: ทุกข์ใจ, หนักใจ, ประสบความทุกข์, Syn. ache, hurt, undergo

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
encumber(เอนคัม'เบอะ) vt. กีดขวาง,ขีดขวาง,เกะกะ,ทำให้ช้าลง,ถ่วง,ทำให้หนักใจ.
oppress(อะเพรส') vi. กดขี่,กด,บีบ,บังคับ,เป็นภาระหนัก,ทำให้หนักใจ,ทำให้รู้สึกเป็นทุกข์, See also: oppressor n., Syn. crush, afflict
troubled(ทรับ'เบิลดฺ) adj. ยุ่งยาก,เป็นทุกข์,เป็นภาระ,วุ่นวาย,น่ารำคาญ,หนักใจ
troublous(ทรับ'บลัส) adj. ยุ่งยาก,มีปัญหา,วุ่นวาย,น่ารำคาญ,หนักใจ,กังวล,เป็นโรค, See also: troublousness n., Syn. restless
unmindful(อันไมด'ฟูล) adj. ไม่สนใจ,ไม่เอาใจใส่,เมินเฉย,ไม่ตระหนักใจ,ไม่ระมัดระวัง.
worry(เวอ'รี) vi.,vt.,n. (ทำให้) (ความ) เป็นห่วง,กังวล,หนักใจ,เป็นทุกข์,รบกวน,กัด,ฉีก,ทำให้เปลี่ยนตำแหน่ง,ลาก,ดึง,สาเหตุที่ทำให้ลำบากใจหรือกังวล -Phr. (worry along,worry through ก้าวหน้าหรือประสบความสำเร็จด้วยความพยายามแม้จะลำบาก), See also: worrier n.

English-Thai: Nontri Dictionary
encumber(vt) เป็นภาระ,กีดขวาง,ทำให้หนักใจ,ทำให้กังวล
incumber(vt) เป็นภาระ,ทำให้เต็มแน่น,ทำให้หนักใจ,ถ่วง
oppress(vt) กดขี่,บีบบังคับ,ทำให้เป็นภาระ,ทำให้หนักใจ
oppression(n) การกดขี่,การบีบบังคับ,เผด็จการ,ความหนักใจ
oppressive(adj) กดขี่,เป็นภาระ,หนักใจ,อึดอัดใจ,ลำบากใจ
worry(vi) กลุ้มใจ,กังวลใจ,เป็นห่วง,เป็นทุกข์,หนักใจ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
心配[しんぱい, shinpai] (n) (เวอ'รี) vi.,vt.,n. (ทำให้) (ความ) เป็นห่วง,กังวล,หนักใจ,เป็นทุกข์,รบกวน,กัด,ฉีก,ทำให้เปลี่ยนตำแหน่ง,ลาก,ดึง,สาเหตุที่ทำให้ลำบากใจหรือกังวล -Phr. (worry along,worry through ก้าวหน้าหรือประสบความสำเร็จด้วยความพยายามแม้จะลำบาก), S. . worrier n.

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top