ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*สุดขีด*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: สุดขีด, -สุดขีด-
Longdo Dictionary ไทย (TH) - ไทย (TH)
ฟิน(adj, slang) เป็นอารมณ์ที่เห็นอะไรที่มัน “สุดยอด” เป็นอารมณ์สุดขีดในตอนนั้น

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สุดขีด(adv) extremely, See also: exceedingly, awfully, Syn. เต็มที่, สุดๆ, Example: ถ้าผมรักใครก็รักสุดใจ ถ้าเกลียดก็เกลียดสุดขีดเช่นกัน, Thai Definition: คำที่ใช้แสดงว่าถึงที่สุด

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สุดขีดว. เต็มที่, มากที่สุด, เช่น กลัวสุดขีด โมโหสุดขีด.
เต็มสุดขีด, เต็มที่, เช่น ตะโกนเต็มเสียง วิ่งเต็มฝีเท้า
อกสั่นขวัญแขวน, อกสั่นขวัญหนี, อกสั่นขวัญหายก. ตกใจสุดขีด, ตกใจกลัวอย่างยิ่ง.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
superacute; hyperacuteเฉียบพลันสุดขีด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
extreme๑. สุดขีด ๒. ค่าสุดขีด [มีความหมายเหมือนกับ extremum] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
extreme and mean ratioอัตราส่วนค่าสุดขีดกับค่ามัชฌิม [มีความหมายเหมือนกับ golden ratio] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
extreme pointจุดสุดขีด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
extremismคตินิยมสุดขีด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
extremumค่าสุดขีด [มีความหมายเหมือนกับ extreme ๒] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
hyperacute; superacuteเฉียบพลันสุดขีด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Anxiety Disorders, Acuteความผิดปกติจากอารมณ์หวั่นวิตกสุดขีดอย่างเฉียบพลัน [การแพทย์]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
all-fired(adj) สุดขีด (คำสแลง), See also: สุดยอด, Syn. extreme, complete
almighty(adj) รุนแรง, See also: สุดขีด, อย่างมาก, อย่างที่สุด, Syn. extreme, great
bottom out(phrv) ตกต่ำถึงขีดสุด, See also: ต่ำสุดขีด
deadly(adv) สุดขีด, See also: เต็มที่, สมบูรณ์แบบอย่างยิ่ง, Syn. extreme, utter
delirious(adj) คลุ้มคลั่ง, See also: ขาดสติ, เพ้อเจ้อ, ควบคุมอารมณ์ไม่ได้, ตื่นเต้นสุดขีด, Syn. frantic, feverish, hystorical
extremely(adv) อย่างสุดขีด, See also: อย่างมาก, อย่างยิ่ง, อย่างยิ่งยวด, อย่างที่สุด, อย่างเต็มที่, อย่างรุนแรงที่สุด, เต็มพิกัด, Syn. greatly, utterly
far-out(adj) สุดขีด, See also: สุดขั้ว, เต็มที่, Syn. extreme, fantastic
radical(adj) ซึ่งเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่, See also: ถึงรากถึงโคน, รุนแรง, สุดขีด, Syn. extreme
heebie-jeebies(sl) ความกลัวสุดขีด, See also: ความวิตกอย่างมาก
heeby-jeebies(sl) ความกลัวสุดขีด, See also: ความวิตกอย่างมาก
shock(n) อาการตกใจสุดขีด, See also: สภาวะช็อก, อาการสะเทือนใจ, Syn. wonderment, Ant. apathy
shock(vt) ทำให้สะดุ้งตกใจ, See also: ทำให้ช็อก, ทำให้ตกตะลึง, ทำให้สะเทือนใจสุดขีด, Syn. horrify, offend, upset, Ant. calm, please
shocker(n) ผู้ตกใจสุดขีด
shocking(adj) ซึ่งตกใจสุดขีด
strong(adj) รุนแรง, See also: ดุเดือด, สุดขีด, Syn. drastic, extreme, severe
summit(adj) สุดยอด, See also: สุดขีด, สูงสุด, Syn. high-level, topmost
super(adv) สุดขีด (คำไม่เป็นทางการ), See also: สุดยอด, Syn. excessively, extremely, very
supreme(adj) ที่สุด, See also: สุดขีด, สุดกำลัง, Syn. greatest, utmost, extreme, ultimate
terror(n) คนหรือสิ่งที่ก่อให้เกิดความกลัวสุดขีด
utmost(adj) สุดขีด, See also: อย่างมาก, Syn. ultimate
uttermost(adj) เต็มที่, See also: สุดขีด, สุดเหวี่ยง, Syn. utmost
zenith(n) จุดสุดยอด, See also: จุดสุดขีด, จุดสำคัญที่สุด, Syn. top, pinnacle, summit

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acro-(คำเสริมหน้า) ที่หมายถึงสุดยอดหรือสุดขีด, Syn. acr-
agonise(แอก' โกไนซ) vi.,vt. ทนทุกข์ทรมานอย่างที่สุดด้วยความเจ็บปวด, ทรมาน, ทำให้เจ็บปวด, ต่อสู้ดิ้นรนอย่างสุดขีด, พยายามมาก. -agonising adj. -agonisingly adv., Syn. torture, suffer, worry
all get-outสุดขีด, ที่สุด
all-fired(อลล' ไฟเออดฺ) adj., superl. สุดขีด, มากเกิน -all-firedly adv. เหลือเกิน (tremendous, excessive)
almighty(ออลไม' ที) adj. ซึ่งมีอำนาจทุกอย่าง, ซึ่งมีความสามารถทุกอย่าง,ซึ่งมีอำนาจหรืออิทธิพลมาก,น่ากลัว, สุดขีด. -n. -Almighty พระ-เจ้า -almightiness n., Syn. all-powerful
beatitude(บีแอท'ทิทิวดฺ) n. ความสุขสุดขีด,สุขคติ,การประสาทพร
blast(บลาสทฺ) {blasted,blasting,blasts} n. การระเบิด,การเป่าแตร,การเป่านกหวีด,เสียงระเบิด,เสียงอึกกระทึก,ลมแรงจัด,ลมอัดเข้าไปในเตา,คลื่นกระทบ,ความเร็วสุดขีด,กำลังสุดขีด vt. ทำให้เกิดเสียงดังมาก,เป่าแตร,ทำให้เหี่ยว,ทำลาย,ระเบิด,ส่งลมเข้าไป,โจมตี,วิจารณ์อย่างเผ็
blooming(บลูม'มิง) adj. ดอกไม้บาน,กำลังบาน,ในวัยหนุ่มสาว,ในวัยแตกเนื้อสาว,เจริญรุ่งเรืองอย่างยิ่ง,สุดขีด,ระยำ,อัปรีย์, Syn. fresh, Ant. declining
boundless(เบา'เลส) adj. ไร้ขอบเขต,สุดขีด,มากมาย,สุดสายตา, See also: boundlessness n.
climactic(ไคลแมค'ทิค,-เคิล) adj. เกี่ยวกับจุดสุดยอด (จุดสุดขีด,จุดตื่นเต้นและเร้าใจ)
climactical(ไคลแมค'ทิค,-เคิล) adj. เกี่ยวกับจุดสุดยอด (จุดสุดขีด,จุดตื่นเต้นและเร้าใจ)
drastic(แครส'ทิค) adj. รุนแรงมาก,ดุเดือดมาก,อย่างสุดขีด, Syn. radical
extreme(อิคซฺทรีม') adj.,n. (ความ) สุด,ปลายสุด,สุดขีด,จัด,เกินไป,เกินขอบเขต,ไกลสุด,หนักที่สุด,สุดท้าย,ผิดธรรมดาที่สุด, See also: extremeness n., Syn. final
extremily(อิคซฺทรีม'ลี) adv. ยิ่ง,สุดขีด,มากเหลือเกิน,
extremity(อิคซฺเทรม'มิที) n. ความสุดขีด,ปลายสุด,ภาวะสุดขีด,ปลายแขนปลายขา,วิธีการที่รุนแรงเกินไป
far-offadj. สุดขีด,อย่างยิ่ง,ลึก,ซึ่งเลยเถิด,ผิดปกติ, See also: far-offness, n.
ferocious(ฟะโร'เชิส) adj. ดุร้าย,ทารุณ,โหดร้าย,สุดขีด,รุนแรง., See also: ferociously adv. ferociousness n., Syn. fierce
radical(แรด'ดิเคิล) adj. มูลฐาน,รากฐาน,สมุฎฐาน,หัวรุนแรง,สุดขีด,รุนแรง, (คณิตศาสตร์) เกี่ยวกับหรือกลายเป็นroot,เกี่ยวกับรากศัพท์, See also: radically adj. n. ผู้มีหัวรุนแรง, ฝ่ายซ้าย, กลุ่มธาตุ, เครื่องหมายหรือจำนวนกรณฑ์, รากศัพท์, หมวดน้ำ
stiff(สทิฟ) adj. แข็ง,แข็งทื่อ,ตรง,ฝืด,ไม่แคล่วคล่อง,รั้น,เก้งก้าง,แข็งแรง,รุนแรง,มีกำลัง,เด็ดขาด,เข้มงวด,ยาก,ลำบาก,เมา,เหนียว,เหนียวหนืด,แพง. n. ศพ,ซากศพ,ซาก,ขี้เมา,คนเมา,เจ้าหมอนั่นหมอนี่,กรรมกร. adv. ดื้อรั้น,แข็งทื่อ,โดยสมบูรณ์,อย่างรุนแรง,อย่างสุดขีด
stretch(สเทรทชฺ) vt.,n. (การ) ขึง,ดึง,ยื่น,ยื่นออก,ยืด,ขยายออก,เหยียด,ถ่างแผ่,เอื้อม,ทำสุดขีด,พยายามเต็มที่,โค่นล้ม,ผูกคอตาย. vi. ลดลง,ลดถอย,ยื่น,เหยียด,เอื้อม,ขึง,แผ่. adj. ยืดหยุ่น,ยืดหดได้., See also: stretchability n. stretchable adj. คำที่มีค
sublime(ซับไลม์') adj.,n. (ความ) สูงส่ง,เลิศ,ประเสริฐ,บริสุทธิ์ขึ้น,สุดขีด,น่าศรัทธา,สง่าผ่าเผย,หยิ่งยะโส,ไว้ตัว n. ความสูงส่ง,ความเลิศ,ความประเสริฐ,ความสุดขีด,จุดสุดขีด vt. ทำให้สูงส่ง,ระเหิด,เปลี่ยนจากของแข็งเป็นแก๊ส,ทดเทิด vi. เปลี่ยนจากของแข็งเป็นแก๊ส,ระเหิด.
summit(ซัม'มิท) n. จุดสุดยอด,สุดยอด,ความต้องการสูงสุด,ปริมาณสูงสุด. adj. สุดยอด,สุดขีด., See also: summital adj. summitless adj., Syn. top, maximum, climax
super(ซูพ'เพอะ) n. ผู้ควบคุม,สินค้าพิเศษ (ขนาด,คุณภาพและอื่น ๆ) ,ตัวแสดงพิเศษ,เรื่องพิเศษ adj. ชั้นพิเศษ,ดีวิเศษ,สุดขีด,เกินปกติ., Syn. extraordinary
superlative(ซะเพอ'ละทิฟว) adj. สูงสุด,สุดยอด,เกินไป,มากไป,เกี่ยวกับคุณศัพท์เปรียบเทียบหรือกริยาวิเศษณ์เปรียบเทียบสูงสุด n. ผู้อยู่สูงสุด,ผู้ที่ดีที่สุด,ระดับสูงสุด,แบบยอดเยี่ยม,ถ้อยคำวิจารณ์สุดขีด., See also: superlativeness n. -S...
supreme(ซะพรีม') adj. สุดยอด,สุดขีด,มีอำนาจสูงสุด,สำคัญที่สุด,เกี่ยวกับรัฎฐาธิปัตย์,ยิ่งใหญ่ที่สุด, See also: supremely adv. supremeness n.
terribly(เทอ'ระบลี) adv. อย่างน่ากลัว,สุดขีด,มหันต์
tether(เทธ'เธอะ) n. เชือกล่าม,เชือกผูก,โซ่ล่าม,ขอบเขต,ขอบเขตจำกัด,-Phr. (at the end of one's tether สุดขีดแล้ว สุดกำลัง สุดทน) vt. ผูก,ล่าม,ผูกมัด,จำกัดขอบเขต
thrice(ไธรซฺ) adv. 3 ครั้ง,3 คราว,3 หน,3 ทบ,3 เท่า,มาก,เป็นอย่างยิ่ง,อย่างสุดขีด
tiptop(ทิพ'ทอพ) n.,adj.,adv. สุดยอด,สุดขีด,จุดสูงสุด,ชั้นยอด., Syn. summit
ultra(อัล'ทระ) adj. เกิน,เกินไป,เลยเถิด,เลยโพ้น,ล้ำ,รุนแรง,สุดขีด,ตกขอบ. n. ผู้มีหัวรุนแรง,บุคคลประเภทตกขอบ, Syn. excessive
utmost(อัท'โมสทฺ) adj.,n. (จำนวน,ระดับ) สุดเหวี่ยง,สุดขีด,ที่สุด,ไกลสุด,ใหญ่สุด., Syn. maximum, maximal, extreme, remotest, uttermost
utterly(อัท'เทอะลี) adj. อย่างเต็มที่,อย่างสุดขีด,อย่างสมบูรณ์,อย่างยิ่งยวด,อย่างเด็ดขาด
uttermost(อัท'เทอโมสทฺ') adj.,n. (จำนวน,ระดับ) เต็มที่,สุดขีด,ไกลสุด,สมบูรณ์,ยิ่งยวด,มากสุด,สูงสุด., Syn. extreme, utmost, greatest
veriest(เวอ'ริอิสทฺ) adj. เต็มที่,ที่สุด,สมบูรณ์ที่สุด,สิ้นเชิง,ทั้งหมด,สุดขีด.
vertex(เวอ'เทคซฺ) n. จุดสุดยอด,จุดสุดขีด,จุดสูงสุด,กระหม่อม,ยอดศรีษะ,จุดที่รวมกัน,จุดที่ไกลสุดจากฐาน,จุดตัดของสองด้านของแนวราบ pl. vertexes,vertices, Syn. apex
worth(เวิร์ธ) n.,prep (มี) คุณค่า,ค่า,ประโยชน์,ความสำคัญ,ราคา,สมกับ,จำนวนมูลค่าเป็นเงินค่าเป็นเงิน,ทรัพย์สมบัติ,ทรัพย์สิน vi. ปรากฎ,เกิดขึ้น,มาสู่ -Phr. (for all one is worth ด้วยความพยายามที่สุด เต็มที่ สุดขีด), Syn. estimation, value
wriest(ไร'เอสทฺ) adj. คุณศัพท์เปรียบสุดขีดของ wry
zenith(ซี'นิธ) n. จุดสุดยอด,จุดสุดขีด,จุดสูงสุดตรงศีรษะบนท้องฟ้า, See also: zenithal adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
drastic(adj) เข้มงวด,ดุเดือดมาก,รุนแรง,สุดขีด
extreme(adj) ปลาย,สุดขีด,เกินไป,จัด,ปลายสุด,ไกลสุด
extremity(n) ปลาย,ความรุนแรงเกินไป,ความสุดขีด
most(adj, adv) มากที่สุด,ที่สุด,ส่วนมาก,โดยมาก,สุดขีด
radical(adj) สุดขีด,รุนแรง,ลึกซึ้ง,เป็นรากฐาน,เป็นรากศัพท์
terribly(adv) อย่างน่ากลัว,อย่างร้ายกาจ,อย่างมหันต์,อย่างสุดขีด
ultra(adj) มาก,สุดขีด,รุนแรง,เกิน,เลยเถิด,โพ้น
uttermost(adj) ที่สุด,เต็มที่,ยิ่งยวด,สูงสุด,สุดขีด
veriest(adj) ที่สูง,สูงสุด,เต็มที่,ทั้งหมด,สุดขีด,สิ้นเชิง

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top