ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*สำนึกผิด*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: สำนึกผิด, -สำนึกผิด-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สำนึกผิด(v) accept a mistake, Example: ผู้นำทำเนียบขาวสำนึกผิดต่อความผิดพลาดครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้น, Thai Definition: รู้ตัวว่าผิดแล้วไม่คิดจะทำต่อไป

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สำนึกผิดก. รู้สึกตระหนักในความผิดที่ได้ทำไป เช่น ผู้ร้ายสำนึกผิดจึงได้สารภาพ, บางทีก็ใช้ว่า สำนึก เช่น ทำผิดถูกลงโทษแล้วยังไม่สำนึกอีก.
วาบก. ปรากฏขึ้นทันทีแล้วหายไป เช่น แสงไฟวาบขึ้น ความสำนึกผิดวาบขึ้นในใจ.
หาไม่ ๑ก. ใช้ในความปฏิเสธหมายความว่า ไม่, ไม่มี, เช่น เขาจะสำนึกผิดก็หาไม่ เขาจะมีความเกรงใจสักนิดก็หาไม่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
repentanceความสำนึกผิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Guiltการสำนึกผิด, [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สำนึกผิด[samneuk phit] (v, exp) EN: accept a mistake  FR: regretter ; avoir des remords

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
compunction(n) ความรู้สึกสำนึกผิด, Syn. penitence, qualm
contrite(adj) สำนึกผิด, See also: รู้สึกผิด, Syn. remorseful, ruthful, sorry
contrition(n) ความสำนึกผิด, See also: ความรู้สึกผิด, Syn. remorse, sorrow
guilty(adj) ซึ่งสำนึกผิด, See also: ละอาย, Syn. remorseful, ashamed, sorry, Ant. free from guilt
impenitent(n) คนที่ไม่สำนึกผิด, See also: คนไร้ยางอาย
impenitent(adj) ซึ่งไม่สำนึกผิด, See also: ซึ่งไม่ยอมขอโทษ, ซึ่งไม่ละอาย, Syn. obdurate, unrepentant
penitence(n) ความสำนึกผิด, See also: การสารภาพบาป, ความเสียใจต่อสิ่งที่กระทำผิด, Syn. remorsefulness, compunction, Ant. pride
penitent(adj) ซึ่งสำนึกผิด, See also: ซึ่งเสียใจต่อการกระทำผิด, ซึ่งรู้สึกผิด, Syn. regretful, rueful, sorry, Ant. unregretful, unpenitent
penitent(n) ผู้ที่สำนึกผิด
remorse(n) การสำนึกผิด, See also: ความเสียใจ, Syn. guilt, penitence, shame
remorseful(adj) ซึ่งสำนึกผิด
remorseless(adj) ซึ่งไม่สำนึกผิด, See also: ซึ่งไม่สงสาร, Syn. shameless, pitiless
remorselessness(n) ความไม่สำนึกผิด, See also: ความไม่สงสาร
repent(vi) สำนึกผิด, See also: รู้สึกผิด, Syn. be penitent, be sorry
repentantly(adv) อย่างสำนึกผิด
repenter(n) ผู้สำนึกผิด
rue(vt) รู้สึกเสียใจ, See also: รู้สึกสลดใจ, รู้สึกสำนึกผิด, Syn. lament, regret, repent
rue(vi) รู้สึกเสียใจ, See also: รู้สึกสลดใจ, รู้สึกสำนึกผิด, Syn. lament, regret, repent
rue(n) ความสำนึกผิด, See also: ความเสียใจ, Syn. regret, sorrow
repent of(phrv) เสียใจกับสิ่งที่ทำ, See also: สำนึกผิด
self-confessed(adj) ซึ่งยอมรับด้วยตัวเอง, See also: ซึ่งยอมรับสารภาพ, ซึ่งยอมรับผิด, ซึ่งสำนึกผิด
unregeneracy(n) การไม่สำนึกผิด
unregenerately(adv) อย่างไม่สำนึกผิด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
contrite(คันไทรท',คอน'ไทรทฺ) adj. ซึ่งสำนึกผิด,ด้วยความเสียใจ., See also: contriteness n. ดูcontrite
contrition(คันทริช'เชิน) n .ความสำนึกผิด,ความเสียใจในความผิดที่กระทำไป,ความโศกเศร้า
impenitent(อิมเพน' นิเทินทฺ) adj. ไม่สำนึกผิด, หัวดื้อ, ดื้อดึง, ไม่ยอม., See also: impenitence, impenitency, impenitentness n. impenitently adv., Syn. remorseless
mary magdalenen. หญิงที่สำนึกผิด.
penitence(เพน'นิเทินซฺ) n. ความสำนึกผิด,การสารภาพผิดต่อบาปที่กระทำไป, Syn. remorse
penitent(เพน'นิเทินทฺ) adj. สำนึกผิด n. ผู้สำนึกผิด,ผู้สารภาพบาป., See also: penitently, Syn. contrite
remorse(รีมอร์ส') n. ความสำนึกผิด,ความเสียใจอย่างมากต่อความผิดที่ได้กระทำไป,ความเห็นอกเห็นใจ, Syn. compunction, sorrow
remorseful(รีมอร์ส'ฟูล) adj. สำนึกผิด,เสียใจมากต่อความผิดที่ได้กระไป, See also: remorsefully adv. remorsefulness n., Syn. regretful, sorry, repentant
remorseless(รีมอร์ส'ลิส) adj. ไม่สำนึกผิด,ไม่มีความปรานี,ไม่มีความสงสาร,โหดเหี้ยม,ทารุณ, See also: remorselessness n.
repent(รีเพนทฺ') vi. สำนึกผิด,เสียใจในความผิดที่กระทำไป,สำนึกบาป vt. สำนึกผิด,เสียใจ,เศร้าใจ adj. เลื้อย,คลาน, See also: repenter n. repentingly adv., Syn. regret, lament
repentance(รีเพน'เทินซฺ) n. การสำนึกผิด,ความเสียใจ,ความเศร้าใจ, Syn. regret
repentant(ริเพน'เทินทฺ) adj. สำนึกผิด,เสียใจในความผิดที่กระทำไป,สำนึกบาป
rue(รู) vt.,vi.,n. (ความ) เสียใจ,สำนึกผิด,สลดใจ,สังเวชใจ, See also: rueful adj. ruer n., Syn. repent

English-Thai: Nontri Dictionary
contrite(adj) เสียใจ,โศกเศร้า,สำนึกผิด
contrition(n) ความเสียใจ,ความโศกเศร้า,ความสำนึกผิด
penance(n) การสำนึกผิด,การปลงอาบัติ,การบำเพ็ญทุกรกิริยา
penitence(n) ความรู้สึกผิด,ความสำนึกผิด,การสารภาพผิด
penitent(adj) ซึ่งรู้สึกผิด,ซึ่งสำนึกผิด,ซึ่งสารภาพผิด
remorse(n) ความเสียใจ,ความสำนึกผิด,ความสงสาร,ความเห็นใจ
remorseful(adj) สำนึกผิด,รู้สึกผิด,เสียใจ
repent(vi, vt) สำนึกผิด,เสียใจ,สำนึกบาป
repentance(n) ความเสียใจ,ความสำนึกผิด,การสำนึกบาป
repentant(adj) เสียใจ,สำนึกผิด,สำนึกบาป
rue(vt) สลดใจ,เสียใจ,สำนึกผิด

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top