ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*สมุน*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: สมุน, -สมุน-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สมุน(n) lackey, See also: flunkey, stooge, subordinate, underling, minion, servile, follower, henchman, Syn. บริวาร, ลูกสมุน, ลูกน้อง, Ant. นาย, เจ้านาย, หัวหน้า, Example: คาโปนกับสมุนโดนข้อหาพกพาอาวุธติดตัว, Count Unit: คน, Thai Definition: คนอยู่ในบังคับ
สมุน(n) leaves sticked together used as a temporary shelter or roofing, Count Unit: ตับ, แผง, Thai Definition: จาก กระแชง หรือใบไม้ที่ใช้มุงหลบหลังคา
สมุน(n) Java weed, Thai Definition: สวะหญ้าขนาดใหญ่ที่อยู่ชายฝั่ง
ลูกสมุน(n) henchman, See also: underling, minion, flunky, subordinate, lackey, yes man, stooge, Syn. ลูกน้อง, ลูกกะโล่, Ant. หัวหน้า, Example: หัวหน้าโจรพร้อมลูกสมุนถูกจับขณะลักลอบขึ้นเรือข้ามแม่น้ำมาขึ้นฝั่งไทย, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ติดสอยห้อยตามคนบางประเภท เช่น หัวหน้านักเลง หัวหน้าผู้ร้าย
สมุนไพร(n) herb
สมุนไพร(n) herb, Example: เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยชาวชนบทจะใช้สมุนไพรรักษา เนื่องจากอยู่ห่างไกลจากสถานีอนามัย, Thai Definition: ผลิตผลธรรมชาติได้จากพืช สัตว์ และแร่ธาตุ ที่ใช้เป็นยาหรือผสมกับสารอื่นตามตำรับยา เพื่อบำบัดโรค บำรุงร่างกาย หรือใช้เป็นยาพิษ
ยาสมุนไพร(n) herbal medicine, Example: ปัจจุบันนี้คนส่วนใหญ่หันมาใช้ยาสมุนไพรกันมากขึ้น, Count Unit: ชนิด, ประเภท, Thai Definition: ยาที่ทำจากผลิตผลธรรมชาติ ซึ่งได้จากพืช สัตว์ และแร่ธาตุ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ยาสมุนไพรน. ยาที่ได้จากพฤกษชาติ สัตว์ หรือแร่ ซึ่งมิได้ผสม ปรุง หรือแปรสภาพ.
ลูกสมุนน. บริวาร, คนอยู่ในบังคับ.
สมุน(สะหฺมุน) น. บริวาร, คนอยู่ในบังคับ, มักเรียกว่า ลูกสมุน.
สมุน(สะหฺมุน) น. จาก คา หรือใบไม้ที่ใช้มุงหลบหลังคา.
สมุน(สะหฺมุน) น. สวะหญ้าขนาดใหญ่ที่อยู่ชายฝั่ง.
สมุน(สะหฺมุน) น. หมอทำพิธีเบิกไพรเพื่อป้องกันภัยในป่า.
สมุนไพร(สะหฺมุนไพฺร) น. ผลิตผลธรรมชาติ ได้จาก พืช สัตว์ และแร่ธาตุ ที่ใช้เป็นยา หรือผสมกับสารอื่นตามตำรับยา เพื่อบำบัดโรค บำรุงร่างกาย หรือใช้เป็นยาพิษ เช่น กระเทียม นํ้าผึ้ง รากดิน (ไส้เดือน) เขากวางอ่อน กำมะถัน ยางน่อง โล่ติ๊น.
สวนสมุนไพรน. บริเวณที่ปลูกพืชที่ใช้เป็นสมุนไพร.
กะทกรกน. ชื่อไม้พุ่มรอเลื้อยชนิด Olax psittacorum (Willd.) Vahl ในวงศ์ Olacaceae ตามลำต้นมีหนามห่าง ๆ ใบรูปไข่หรือรี ๆ ดอกเล็ก สีขาว อยู่เป็นกระจุกที่ง่ามใบ ผลกลมหรือรีขนาดเท่าเม็ดบัวเขื่อง ๆ เป็นสมุนไพรที่รู้จักกันทั่วไป, นํ้าใจใคร่ นางจุม หรือ นางชม ก็เรียก, อุดรเรียก เยี่ยวงัว.
โกฐ(โกด) น. ชื่อเครื่องยาสมุนไพรจำพวกหนึ่ง ได้จากส่วนต่าง ๆ ของพืช มีหลายชนิด คือ โกฐทั้ง ๕ ได้แก่ โกฐหัวบัว โกฐสอ โกฐเขมา โกฐเชียง โกฐจุฬาลัมพา, โกฐทั้ง ๗ เพิ่ม โกฐกระดูก โกฐก้านพร้าว, โกฐทั้ง ๙ เพิ่ม โกฐพุงปลา โกฐชฎามังสี, และมีโกฐพิเศษอีก ๓ ชนิด คือ โกฐกักกรา โกฐกะกลิ้ง และโกฐนํ้าเต้า, ตำรายาแผนโบราณเขียนเป็น โกฎ โกฏ โกฏฐ์ โกด หรือ โกษฐ์ ก็มี.
คุณประโยชน์(คุนนะปฺระโหฺยด, คุนปฺระโหฺยด) น. ลักษณะที่เป็นประโยชน์ เช่น สมุนไพรมีคุณประโยชน์ในการทำยารักษาโรคได้.
คุณสมบัติ(คุนนะสมบัด, คุนสมบัด) น. คุณงามความดี, คุณลักษณะประจำตัวของบุคคล เช่น คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง, ลักษณะประจำของสิ่งนั้น ๆ เช่น สมุนไพรส่วนใหญ่มีคุณสมบัติเป็นยารักษาโรค.
จับหวัดก. ใช้สมุนไพร เช่น ว่านเปราะ หัวหอม โขลกพอกกระหม่อมแก้หวัด.
ชงก. เทนํ้าร้อนลงบนใบชาหรือสมุนไพรบางชนิดเป็นต้น เพื่อสกัดสาร กลิ่น หรือรสที่ต้องการ เช่น ชงชาจีน ชงชาดอกคำฝอย, ใช้น้ำร้อนทำให้ละลาย เช่น ชงนม, เทน้ำร้อนจากกาลงในภาชนะอื่น ในคำว่า ชงน้ำร้อน เช่น ชงน้ำร้อนใส่กระติก.
ตะบองแดงน. ตะบองอาญาสิทธิ์ สำหรับแพทย์หลวงถือไปเก็บสมุนไพรได้ในที่เรือกสวนส่วนบุคคล เพื่อทำยาของหลวง.
เทียน ๓น. ชื่อเครื่องยาสมุนไพรจำพวกหนึ่ง ได้จากผลและเมล็ดแห้งของไม้ล้มลุก มีหลายชนิด คือ เทียนทั้ง ๕ ได้แก่ เทียนขาว เทียนข้าวเปลือก เทียนดำ เทียนแดง เทียนตาตั๊กแตน เทียนทั้ง ๗ เพิ่ม เทียนเยาวพาณี เทียนสัตตบุษย์ เทียนทั้ง ๙ เพิ่ม เทียนตากบ เทียนเกล็ดหอย และยังมีเทียนพิเศษอีกหลายชนิด เช่น เทียนลวด เทียนขม เทียนแกลบ.
ใบปลิวน. กระดาษที่ลงข่าวสารหรือข้อมูลโฆษณาขนาดสั้น เช่น แผ่นปลิวโฆษณาการเลือกตั้ง แผ่นปลิวขายยาสมุนไพร แผ่นปลิวโฆษณาอาหาร, แผ่นปลิว ก็เรียก.
แผ่นปลิวน. กระดาษที่ลงข่าวสารหรือข้อมูลโฆษณาขนาดสั้น เช่น แผ่นปลิวโฆษณาการเลือกตั้ง แผ่นปลิวขายยาสมุนไพร แผ่นปลิวโฆษณาอาหาร, ใบปลิว ก็เรียก.
พลี ๒(พฺลี) ก. เสียสละ เช่น พลีชีพเพื่อชาติ, บวงสรวงเชิญเอามา (ใช้แก่ยาสมุนไพร) เช่น ไปพลียาที่ต้นเทียน คือ ไปบวงสรวงเก็บต้นเทียนหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของต้นเทียนมาทำยารักษาโรค.
เภสัชเวท(เพสัดชะเวด) น. วิทยาศาสตร์แขนงที่ว่าด้วยยาที่ได้จากพืช สัตว์ และแร่ธาตุโดยตรง หรือสารที่เกิดจากสิ่งเหล่านั้น, วิทยาศาสตร์แขนงที่ว่าด้วยสมุนไพร.
มือขวาว. ที่ใกล้ชิด, ที่เก่งกล้าสามารถ, ที่ไว้วางใจได้, เช่น สมุนมือขวา.
ยาดองน. ยาที่ใช้เครื่องสมุนไพรห่อแช่เหล้าเป็นต้น กินบำรุงร่างกายหรือแก้โรค.
ยาสุมหัวน. ยาที่ใช้สมุนไพร เช่น ว่านเปราะ หัวหอม โขลกพอกกระหม่อมเด็กแก้หวัด.
ยาหม้อน. ยาไทยที่ประกอบด้วยสมุนไพร กระดูกสัตว์ และเครื่องยาอื่น ๆ ใส่หม้อต้มแล้วกินน้ำที่เคี่ยวจนงวดเพื่อบำบัดโรค.
ลูกพี่น. คำที่ลูกน้องหรือลูกสมุนเรียกเพื่อยกย่องผู้ที่เป็นหัวหน้านักเลงเป็นต้น.
สลาย(สะหฺลาย) ก. สูญสิ้นไป เช่น ฝันสลาย เมื่อพระอาทิตย์ขึ้น หมอกก็สลายไป, ทำให้สูญสิ้นไป เช่น ใช้ยาสมุนไพรสลายพิษงู, ฉลาย ก็ว่า.
สุมกระหม่อมก. เอายาสมุนไพรพอกโปะไว้บนกระหม่อมเด็กเล็ก ๆ เพื่อแก้หวัดเป็นต้น, สุมหัว ก็ว่า.
สุมหัวก. เอายาสมุนไพรพอกโปะไว้บนกระหม่อมเด็กเล็ก ๆ เพื่อแก้หวัดเป็นต้น, สุมกระหม่อม ก็ว่า
หลามยาก. เอาสมุนไพรมีใบไม้สดเป็นต้น ใส่กระบอกไม้ไผ่แล้วเผาไฟให้สุก.
หาทำยายากก. หาได้ยากเพราะไม่ค่อยมีทำนองเดียวกับสมุนไพรบางอย่างในที่บางแห่งหาได้ยากมาก.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
henchmanสมุนนักการเมือง, ลูกน้องนักการเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
herbal๑. ตำราสมุนไพร๒. -สมุนไพร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
herbalistแพทย์สมุนไพร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ward heelerลูกสมุน (นักการเมือง) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Herbal cosmeticเครื่องสำอางสมุนไพร [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Medicinal plantพืชสมุนไพร [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Herb industryอุตสาหกรรมพืชสมุนไพร [TU Subject Heading]
Herb productsผลิตภัณฑ์สมุนไพร [TU Subject Heading]
Herbal cosmeticsเครื่องสำอางสมุนไพร [TU Subject Heading]
Herbal teasชาสมุนไพร [TU Subject Heading]
Medicinal plantsสมุนไพร [TU Subject Heading]
Drugs, Crudeสมุนไพร [การแพทย์]
Galenical Preparationsยาเตรียมแบบกาเลน, ยาสมุนไพร, ตำรับกาเลน [การแพทย์]
Herbal Drugsยาสมุนไพร [การแพทย์]
Herbal Teasชาสมุนไพร [การแพทย์]
Herbalistsหมอสมุนไพร [การแพทย์]
Macerationเปื่อยยุ่ย, การสกัดสมุนไพรด้วยวิธีหมัก, การหมัก, เปื่อยยุ่ย, การสลายเนื้อเยื่ออ่อนด้วยความชื้น, ผิวหนังเปื่อยยุ่ยหลุดง่าย, การแช่ยุ่ย [การแพทย์]
Medicine, Herbalการแพทย์, สมุนไพร [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นวดสมุนไพร[nūat samunphrai] (n, exp) EN: herbal massage  FR: massage aux plantes [m]
ปลาสมุนไพร[plā samunphrai] (n, exp) EN: deep-fried fish with herbs
สมุน[samun] (n) EN: lackey ; flunkey ; stooge ; follower ; subordinate ; minion ; henchman ; underling  FR: subalterne [m] ; subordonné [m] ; sous-fifre [m] (fam.) ; laquais [m] (litt.) ; faire-valoir [m] ; homme de main [m] ; adepte [m] ; suiveur [m]
สมุนไพร[samunphrai] (n) EN: herb ; medicinal herbs ; indigenous medicinal herb  FR: plante médicinale [f] ; herbe médicinale [f]
สมุนไพรไทย[samunphrai Thai] (n, exp) EN: Thai medicinal herbs  FR: plante médicinale de Thaïlande [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
henchman(n) ผู้ติดตาม สมุน
fingerroot(n) กระชาย, พืชสมุนไพรเอเชียชนิดหนึ่ง เหง้ามีรากเป็นกลุ่ม ลักษณะคล้ายนิ้วมือยื่นออกมา ตำราอาหารมักเรียกผิดเป็น lesser galangal (เปราะหอม), See also: Chinese ginger, krachai, Syn. lesser ginger
hot basil[ฮอท เบซิล] (n) กะเพรา ซึ่งพืชสมุนไพรไทยชนิดหนึ่ง ใช้ปรุงอาหาร ทำให้มีกลิ่นหอมฉุน และร้อน และดับคาวได้ มีทั้งกระเพราแดง (red hot basil) และกะเพราขาว(white hot basil)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bounquet garni(n) สมุนไพรที่ช่วยเพิ่มรสชาติอาหาร
cacciatore(adj) ที่ปรุงด้วยเห็ด มะเขือเทศและสมุนไพร
camomile(n) พืชสมุนไพรชนิดหนึ่ง, Syn. chamomile
chamomile(n) พืชสมุนไพรชนิดหนึ่ง, Syn. camomile
clove(n) กานพลู, See also: พืชสมุนไพรชนิดหนึ่งใช้ในการปรุงอาหาร
fines herbes(n) ผักสมุนไพรสับละเอียดสำหรับปรุงรสชาติอาหาร
folk medicine(n) ยาพื้นบ้าน, See also: ยาสมุนไพร
herb(n) สมุนไพร, See also: ว่าน
herbal(adj) เกี่ยวกับสมุนไพร
herbal(n) หนังสือที่เกี่ยวกับพืชและสมุนไพร
herbalist(n) ผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพร, Syn. herb doctor
herbarium(n) การเก็บรวมรวมสมุนไพร
herbarium(n) ห้องเก็บตัวอย่างสมุนไพร
jackal(n) ลูกสมุน, See also: สมุนรับใช้, ลิ่วล้อ, Syn. underling, minion, lackey, subordinate
mafioso(n) สมุนมาเฟีย, See also: สมาชิกพรรคมาเฟีย
Mafioso(n) สมุนมาเฟีย, See also: สมาชิกพรรคมาเฟีย
marshmallow(n) สมุนไพรยุโรปชนิดหนึ่ง
minion(n) คนรับใช้, See also: สมุนรับใช้, บริวาร, Syn. slave
simple(n) สมุนไพร
spearmint(n) สมุนไพรตระกูลมิ้นท์กลิ่นหอม
wort(n) พืชสมุนไพร

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
archangel(อาร์ค'เอนเจิล) n. ทูตสวรรค์ชั้นหัวหน้า,ประมุขทูตสวรรค์,สมุนไพรชนิดหนึ่ง. -archangelic (al) adj.
botanic(บะแทน'นิค,-เคิล) adj. เกี่ยวกับพืช,เกี่ยวกับพฤกษศาสตร์ -n. ยาที่ได้จากพืช,ยาสมุนไพร,สมุนไพร
botanical(บะแทน'นิค,-เคิล) adj. เกี่ยวกับพืช,เกี่ยวกับพฤกษศาสตร์ -n. ยาที่ได้จากพืช,ยาสมุนไพร,สมุนไพร
herb(เฮิร์บ) n. ต้นไม้ที่มีลำต้นอ่อน (ไม่เป็นเนื้อไม้) ,สมุนไพร
herbaceousadj. (เกี่ยวกับ) ลำต้นไม้อ่อน,สมุนไพร,ใบ.
herbalist(เฮอ'บะลิสทฺ) n. นักสมุนไพร
herbariumn. การเก็บรวบรวมสมุนไพร,ห้องเก็บตัวอย่างสมุนไพร., See also: herbarial adj.
indian hempสมุนไพรจำพวก dogbane (Apocynum cannabinum) ในอเมริกาเหนือรากของมันใบ้เป็นยาถ่ายและทำให้อาเจียน
infusion(อินฟิว'เชน) n. การชง,การแช่,การแช่สมุนไพร,ของเหลวที่ได้จากการแช่สมุนไพร,การฉีดยาเข้าเส้นเลือด,สารละลายที่ใช้ฉีดยาเข้าเส้นเลือด
jackanapesn. ชายหนุ่มที่ชอบเลือกหรือทะลึ่ง,เด็กซน,สมุนรับใช้,ลิ่วล้อ
minion(มิน'เยิน) n. ลูกมือ,คนรับใช้,สมุนรับใช้, Syn. henchman

English-Thai: Nontri Dictionary
herb(n) รากไม้,สมุนไพร,พันธุ์ไม้
jackal(n) หมาไน,สุนัขจิ้งจอก,ลิ่วล้อ,ลูกน้อง,สมุนรับใช้
minion(n) บ่าว,คนรับใช้,คนรัก,สมุน,ข้าราชการผู้น้อย,ผู้แทน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
comfrey(n) คอมเฟรย์ เป็นสมุนไพรชนิดหนึ่ง
herbal remediesยาสมุนไพร

German-Thai: Longdo Dictionary
Kraut(n) |das, pl. Kräuter| พืชสมุนไพร
Mischung(n) |die, pl. Mischungen| ส่วนผสม, ของผสม เช่น Diese Bonbons ist eine traditionelle Mischung aus zehn gesunden Schweizer Bergkräutern. ลูกอมนี้เป็นส่วนผสมดั้งเดิมจากสมุนไพรสิบอย่างที่ได้ตามเทือกเขาในสวิส, Syn. Gemisch

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Holunderblüte {f} [bot.][ดอกโฮลุนเดอร์] ทางเหนือ(ดอยสะเก็ด, เชียงใหม่)เรียก "ดอกตูน" ทางยุโรปใช้ดอกแช่ในน้ำเย็นเพื่อนำมาผสมน้ำตาลทำน้ำเชื่อม, ทำไวน์, ทำ Schaumwein(GER), นอกจากดอกแล้ว ต้นและรากยังเป็นสมุนไพรโบราณของชาว Celtig fh;p

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
herbal(n) สมุนไพร

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top