ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*สดุดี*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: สดุดี, -สดุดี-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สดุดี(v) praise, See also: acclaim, eulogize, laud, Syn. แซ่ซ้อง, ยกย่อง, เชิดชู, สรรเสริญ, ชมเชย
คำสดุดี(n) praise, See also: admiration, laud, exaltation, extoller, Syn. คำสรรเสริญ, คำยกย่อง, Example: ตัวแทนประชาชนกล่าวคำสดุดีต่อวีรกรรมความเป็นนักต่อสู้เพื่อประชาชนของเขา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
panegyricบทสดุดี [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
psalmเพลงสวดสดุดี [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
dithyrambเพลงเทพสดุดี [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Laudatory poetryกวีนิพนธ์สดุดี [TU Subject Heading]
Laudatory poetry, Thaiกวีนิพนธ์สดุดีไทย [TU Subject Heading]
Psalms (Music)เพลงสดุดี [TU Subject Heading]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
anthem(n) เพลงสดุดี, See also: เพลงชาติ
be mentioned in dispatches(idm) ได้รับการยกย่อง, See also: ได้รับการสดุดี
cite for(phrv) ได้รับคำชมเชย (ปกติใช้รูป passive voice), See also: ได้รับการสดุดี
dedicate to(phrv) เขียนสดุดี, See also: เขียนอุทิศให้
extol(vt) สรรเสริญ, See also: สดุดี, ยกย่อง, เยินยอ, Syn. eulogize, laud, praise
honour with(phrv) ยกย่องด้วย, See also: สรรเสริญด้วย, สดุดีด้วย, ให้รางวัล
glorification(n) การสรรเสริญ, See also: การถวายพระเกียรติ, การสดุดี, การเทิดทูน, การยกย่อง, Syn. aggrandizement, apotheosis, exaltation
laudation(n) การสรรเสริญ, See also: การสดุดี, การยกย่อง, ถ้อยคำสรรเสริญ, Syn. praise, commendation
salute(vi) สดุดี, See also: ยกย่อง, Syn. commemorate, compliment, praise, Ant. denounce
salute(vt) สดุดี, See also: ยกย่อง, Syn. commemorate, compliment, praise, Ant. denounce
salute(n) พิธีสดุดี, See also: การยิงสลุต
sing(vi) สรรเสริญด้วยบทกวี, See also: สดุดีด้วยบทกวี, Syn. versify
sing(vt) สรรเสริญด้วยบทกวี, See also: สดุดีด้วยบทกวี, Syn. versify

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anthem(แอน' เธม) n. เพลงสดุดี, เพลงสวด, เพลงชาติ, เพลงสรรเสริญพระบารมี,เพลงสรรเสริญที่ร้องโดยคนหลายคน. -vt. สดุดีด้วยเพลงดังกล่าว, Syn. hymn, song, psalm, chant
carol(แคร์'รอล) {carolled,carolling,carols} n.,v. (ร้อง) เพลง,เพลงคริสต์มาส,เพลงสดุดี, See also: carol l er n., Syn. sing
citation(ไซเท'เชิน) n. การอ้างอิง,ประโยคหรือสิ่งที่อ้างถึง,หมายเรียก,หมายศาล,รางวัลหรือคำชมเชย,จดหมายชมเชย,คำสดุดี, See also: citatory adj. ดูcitation, Syn. summons
cite(ไซทฺ) {cited,citing,cites} vt. อ้างอิง,กล่าวอ้าง,กล่าวสนับสนุน,ออกหมายเรียกตัวมาศาล,สดุดี,ชมเชย,กระตุ้นเรียกหา., See also: citable adj. ดู citatory adj. ดูcitation citeable adj. ดู citatory adj. ดูcitation citer n. ดู citatory adj.
laud(ลอด) {lauded,lauding,lauds} vt. สรรเสริญ,ชมเชย,สดุดี,ยกย่อง. n., See also: lauds n. ชั่วโมงแห่งการร้องเพลงสรรเสริญภาวนาในตอนเช้า ศาสนาโรมันคาทอลิก lauder n. ดูlaud laudator n. ดูlaud, Syn. praise
laudable(ลอ'ดะเบิล) adj. น่าสรรเสริญ,น่าสดุดี., See also: laudability n. laudableness n. ดูlaudable, Syn. commendable
laudation(ลอเด'เชิน) n. การสรรเสริญ,การสดุดี,คำสรรเสริญ,คำสดุดี, Syn. praise
panegyric(แพนนิเจอ'ริค) n. คำสรรเสริญ,คำสดุดี
praise(เพรซ) vt.,n. (การ) สรรเสริญ,ชมเชย,ยกย่อง,สดุดี., See also: praiseful adj. praiser n.

English-Thai: Nontri Dictionary
anthem(n) เพลงสดุดี,เพลงสรรเสริญ
carol(n) เพลงสดุดี,บทเพลงสรรเสริญ
carol(vi) ร้องเพลงสดุดี,ร้องเพลงสรรเสริญ
glorification(n) เกียรติศักดิ์,ชื่อเสียง,การสรรเสริญ,การสดุดี
glorify(vt) ทำให้มีชื่อเสียง,สรรเสริญ,ยกย่อง,ถวายพระเกียรติ,สดุดี
laud(vt) ยกย่อง,สดุดี,ชมเชย,สรรเสริญ
laudation(n) คำสรรเสริญ,คำยกย่อง,คำสดุดี,คำชมเชย
panegyric(n) คำเยินยอ,คำสรรเสริญ,คำสดุดี
praise(n) การยกย่อง,การสรรเสริญ,การสดุดี,คำเยินยอ,คำสรรเสริญ
praise(vt) ยกย่อง,สรรเสริญ,สดุดี,ยกยอ,เยินยอ
praiseworthy(adj) น่ายกย่อง,น่าสรรเสริญ,น่าสดุดี,น่าชมเชย
sing(vi) ร้องเพลง,กล่อม,สดุดี,แต่งกลอน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
panegyric(n) บทสดุดี คือสุนทรพจน์อย่างเป็นทางการหรือต่อมาเป็นบทเขียนที่ใช้ในการสรรเสริญบุคคลหรือสิ่งของ เป็นคำที่มาจากภาษากรีกที่หมายถึงสุนทรพจน์ที่เหมาะแก่ที่ประชุม (panegyris) ในเอเธนส์การกล่าวบทสดุดีจะทำกันในเทศกาลระดับชาติหรือในการแข่งขันกีฬาโดยมีจุดประสงค์ในการเร้าใจผู้ที่มาร่วมเพื่อให้ปฏิบัติตนเช่นตัวอย่างอันดีของบรรพบุรุษ (Source:wikipedia.org), See also: eulogy

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top