ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*สดชื่น*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: สดชื่น, -สดชื่น-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สดชื่น(v) be fresh, See also: be lively, be vigorous, Syn. ชื่นบาน, ร่าเริง, มีชีวิตชีวา, แจ่มใส, Ant. โศก, โศกเศร้า
สดชื่น(v) be delighted, See also: be cheerful, be joyful, be happy, be merry, Syn. ชื่นบาน, ชื่นมื่น, Ant. หดหู่, Example: การไปล่องแก่ง ทำให้ชีวิตของเขาสดชื่นขึ้น, Thai Definition: ใหม่และบริสุทธิ์ อันกระทำให้เป็นที่เบิกบานใจ กระปรี้กระเปร่าขึ้น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สดชื่นว. ใหม่และบริสุทธิ์ทำให้เบิกบานใจและกระปรี้กระเปร่าขึ้น เช่น จิตใจสดชื่น อากาศสดชื่น ดอกไม้บานสดชื่น ผิวพรรณสดชื่น หน้าตาสดชื่น.
ใจเหี่ยวแห้งว. มีใจไม่สดชื่น.
เฉาก. เหี่ยว, ไม่สดชื่น.
ชอุ่ม(ชะ-) ว. ชุ่ม, สดชื่น, เช่น เขียวชอุ่ม
ชีวิตชีวาน. ความสดชื่นคึกคัก.
ชุ่มฉ่ำก. ชุ่มอย่างมีน้ำอิ่มอยู่ในตัว เช่น ฝนตกมาหลายวันทำให้ผืนป่าชุ่มฉ่ำ, โดยปริยายหมายถึง รู้สึกสดชื่นเอิบอาบใจ เช่น คำพูดที่ไพเราะอ่อนหวานฟังแล้วชุ่มฉ่ำใจ.
ชุ่มชื่นก. รู้สึกสดชื่น, สดชื่น.
ซีดเซียวว. ไม่แจ่มใส, ไม่สดชื่น
เซียว ๒ว. ซีดเพราะป่วยไข้เป็นต้น, ไม่สดใส, ไม่สดชื่น, (ใช้แก่หน้า).
ฟ้อ ๒, ฟ้อแฟ้ว. เพริศพริ้ง, กระชุ่มกระชวย, สดชื่น, เช่น หนุ่มฟ้อ ยังฟ้ออยู่.
มัวซัวว. ไม่ผ่องใส, ไม่แจ่มใส, ไม่เบิกบาน, ไม่สดชื่น, เช่น หูตามัวซัว ผ้าสีตกมัวซัว.
มีชีวิตชีวาว. มีความสดชื่นคึกคัก.
ยู่ยี่อาการที่หน้าตาไม่สดชื่นแจ่มใส เช่น ตื่นนอนมาใหม่ ๆ หน้าตายู่ยี่.
โรยอาการที่หน้าตาไม่สดชื่นเพราะอดนอนหรือเพิ่งหายไข้เป็นต้น เช่น หน้าตายังโรยอยู่ อดนอนตาโรย
เหี่ยวว. ไม่สดชื่นเพราะขาดน้ำ เช่น ดอกไม้เหี่ยว, ค่อยแห้งไป เช่น ส้มโอเหี่ยว, ไม่เต่งตึง เช่น หนังเหี่ยว
เหี่ยวแห้งก. ขาดความสดชื่นเพราะหดหู่ใจ เช่น จิตใจเหี่ยวแห้ง, แห้งเหี่ยว ก็ว่า.
แห้งแล้งว. ปราศจากความสดชื่น, ปราศจากความชุ่มชื้น.
แห้งเหี่ยวก. ขาดความสดชื่นเพราะหดหู่ใจ เช่น จิตใจแห้งเหี่ยว, เหี่ยวแห้ง ก็ว่า.
อับเฉา ๑ว. ไม่สดชื่น, ไม่ชื่นบาน.
อิ่มเอิบว. แช่มชื่น, สดชื่น, เช่น หน้าตาอิ่มเอิบ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความสดชื่น[khwām sotcheūn] (n) FR: fraîcheur [f]
สดชื่น[sotcheūn] (adj) EN: cheerful ; fresh ; lively ; vigorous  FR: frais ; rafraîchissant

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bracing(adj) ทำให้มีพลังงานหรือสดชื่น (เพราะความเย็น)
bear up(phrv) ร่าเริงขึ้น, See also: สดชื่นขึ้น, Syn. cheer up
blow the cobwebs away(idm) สูดอากาศสดชื่น (มักด้วยการออกกำลัง)
brace up(phrv) แข็งแรงขึ้น, See also: เข้มแข็ง, สดชื่นขึ้น, ร่าเริงขึ้น, ชุ่มชื่นขึ้น, Syn. cheer up
buck up(phrv) ทำให้ร่าเริงขึ้น, See also: ทำให้สดชื่นขึ้น
cheer(n) ความสดชื่นรื่นเริง, Syn. cheerfulness, delight
cheer(vt) ทำให้สดชื่น, See also: ทำให้รื่นเริง, Syn. cheer up, jolly along, jolly up
cheerful(adj) ที่ทำให้รู้สึกสดชื่น, Syn. cheery, bright
cheerful(adj) มีความสุขและมองโลกในแง่ดี, See also: สดชื่น, ร่าเริง, แช่มชื่น, สดใส, Syn. gay, merry, optimistic, Ant. unhappy, depressed
cheerfully(adv) อย่างที่ทำให้รู้สึกสดชื่น
cheerfulness(n) ความแจ่มใส, See also: ความสดชื่น, Syn. happiness, gaiety, Ant. unhappiness, sadness
cheery(adj) ที่มีความสุข, See also: สดชื่น, แจ่มใส, Syn. bright, cheerful, lively
crisp(adj) สดชื่น, Syn. lively
cloud over(phrv) ร่าเริงน้อยลง, See also: สดชื่นน้อยลง
do good(phrv) ทำให้ดีขึ้น, See also: รู้สึกดีขึ้น, สดชื่นขึ้น
fair up(phrv) (อากาศ) แจ่มใส (คำไม่เป็นทางการ), See also: สดชื่นขึ้น
feel oneself(phrv) ร่าเริง, See also: สดชื่น, Syn. look oneself
freshen up(phrv) สดชื่นหรือหนาวเย็นมากขึ้น
drinkable(adj) ซึ่งดื่มได้, See also: ซึ่งทำให้สดชื่น, Syn. potable, unpolluted
fresh(adj) สดชื่น, See also: กระชุ่มกระชวย, มีชีวิตชีวา, Syn. energetic, spry, vigorous
freshen(vi) ทำให้สดชื่น
freshen(vt) ทำให้สดชื่น, Syn. energize, invigorate, revitalize, Ant. fatigue, tire, weaken
freshness(n) ความสดชื่น, See also: ความกระชุ่มกระชวย, Syn. spryness, vigorousness, Ant. fatigue, tireness, weakness
look spry(phrv) ดูสดใส, See also: ร่าเริง, แจ่มใส, สดชื่น
mellow(adj) เบิกบาน, See also: ร่าเริง, สดชื่น, Syn. genial, relaxed
refresh(vt) ทำให้สดชื่น, See also: ทำให้มีชีวิตชีวา, Syn. freshen, invigorate, revive
refreshing(adj) ซึ่งทำให้สดชื่น, See also: กระปรี้กระเปร่า, Syn. fresh, invigorating
refreshment(n) เครื่องดื่มหรืออาหารที่ทำให้สดชื่น, See also: สิ่งที่ทำให้สดชื่น, อาหารว่าง, เครื่องดื่มบำรุงกำลัง, Syn. food and drink, stimulant
refreshment(n) การทำให้สดชื่น, Syn. relief, revival
chipper(sl) สดชื่น (ภาษาอังกฤษมาตรฐาน), See also: แจ่มใส, กระปรี้กระเปร่า
slake(vt) บรรเทา, See also: คลาย, ทำให้สดชื่น, Syn. allay, quench

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
auld lang syne(ออลด'ฺ แลง ไซน์') อดีตกาล (โดยเฉพาะที่สดชื่น) ,มิตรภาพที่เก่าแก่
banal(บะแนล') adj. ไร้ความสดชื่น,ซ้ำ ๆ ซาก ๆ ,เก่าแก่, See also: banality n. ดูbanal, Syn. flat, trite
breezy(บรี'ซี) adj. มีลมพัด,มีลมพัดอ่อน,สดชื่น,สบายใจ, See also: breeziness n. ดูbreezy, Syn. gusty
crisp(คริสพฺ) {crisped,crisping,crisps} adj. เปราะ,กรอบ,แตกง่าย,สบายใจ,สดชื่น,มีชีวิตชีวา,สะอาดเรียบร้อย,หยิกงอ. vt.,vi. ทำให้เปราะหรือกรอบ,ทำให้เป็นลอนหรือหยิก., See also: crisply adv. ดูcrisp, Syn. brittle
dewily(ดิว'อิลี) adv. เหมือนน้ำค้าง,อย่างสดชื่น
dewy(ดิว'อี) adj. มีน้ำค้าง,คล้ายน้ำค้าง,สดชื่น, See also: dewily adv. ดูdewy dewiness n. ดูdewy, Syn. moist
freshen(เฟรช'เชิน) vt. ทำให้สดชื่น,ทำให้บริสุทธิ์,ทำให้ใหม่. vi. รู้สึกสดชื่น,กลายเป็นใหม่,คลอด,เริ่มให้นม. -freshener n.
refresh(รีเฟรช') vt. ทำให้มีชีวิตชีวา,ทำให้สดชื่น,กระตุ้นความจำ,ก่อไฟ,เติมพลัง,อัดแบตเตอรี่,ทำให้ฟื้นคืน vi. ดื่มเครื่องดื่ม,กระปรี้กระเปร่า,สดใส,ฟื้นคืน, See also: refresher n. refreshful adj., Syn. revive, freshen, reanimate
refreshment(รีเฟรช'เมินทฺ) n. สิ่งที่ทำให้สดชื่นหรือกระปรี้กระเปร่า (โดยเฉพาะเครื่องดื่มหรือาหาร) การทำให้สดชื่นหรือกระปรี้กระเปร่า, Syn. food, drink, renewal
revitalise(รีไว'ทะไลซ) vt. ให้ชีวิตใหม่แก่,ให้พลังใหม่,ให้กำลังใหม่,ทำให้สดชื่นอีก,ฟื้นฟูกลับสู่สภาพเดิม, See also: revitalisation n. revitalization n., Syn. revive
revitalize(รีไว'ทะไลซ) vt. ให้ชีวิตใหม่แก่,ให้พลังใหม่,ให้กำลังใหม่,ทำให้สดชื่นอีก,ฟื้นฟูกลับสู่สภาพเดิม, See also: revitalisation n. revitalization n., Syn. revive
rousing(เรา'ซิง) adj. ตื่นเต้น,เร้าใจ,ปลุกใจ, (เปล่งเสียง) อึงคะนึง,กระฉับกระเฉง,แข็งแรง,มีชีวิตชีวา,สดชื่น.
slake(สเลค) vi.,vt. (ทำให้) บรรเทา,เย็นลง,รู้สึกสดชื่น,เฉื่อยชาลง, (หินปูน) แตกตัวด้วยน้ำ., See also: slakable, slakeable adj. slaker n., Syn. allay
smiling(สไม'ลิง) adj. ยิ้มแย้ม,สดชื่น,เห็นชอบ,ยิ้มสรวล,ยิ้มเยาะ., See also: smilingly adv.
steam bathn. การอบไอน้ำ (ชำระล้างร่างกายและทำให้สดชื่น) ,ห้องอบไอน้ำ
sweet(สวีท) adj. หวาน,มีรสดี, (นม) สด,ไม่ใส่เกลือ,ไพเราะ,หอม,มีกลิ่นดี,น่าพอใจ,ที่รัก,เป็นที่รัก,มีค่า,จัดการได้ง่าย,งดงาม,นิ่มนวล, (อากาศ) สดชื่น,ไม่มีกลิ่น,ไม่มีกรด,ไม่เปรี้ยว,ไม่มีสารกัดกร่อน,ไม่มีสารกำมะถัน,น่าตกใจ n. รสหวาน,กลิ่นน่าดม,ความหวาน,รสดี,สิ่งที่หวาน

English-Thai: Nontri Dictionary
crisp(adj) กรอบ,เปราะ,แจ่มใส,สดชื่น,กระฉับกระเฉง,มีชีวิตชีวา
dewy(adj) เปียกน้ำค้าง,คล้ายน้ำค้าง,สดชื่น
dismal(adj) สลดใจ,ห่อเหี่ยว,หดหู่,มืดมัว,ไม่เบิกบาน,ไม่สดชื่น,กลุ้มใจ
freshen(vi) สดขึ้น,สดชื่น
freshen(vt) ทำให้สด,ทำให้ใหม่,ทำให้สดชื่น,ทำให้บริสุทธิ์
freshness(n) ความสด,ความจืด,ความใหม่,ความสดชื่น,ความสดใส
healthy(adj) เปล่งปลั่ง,ผ่องใส,สดชื่น,แข็งแรง,สมบูรณ์
lightsome(adj) สดชื่น,เบิกบาน,คล่องแคล่ว,เบา,สะเพร่า,เลินเล่อ
refresh(vt) ทำให้เบิกบาน,ทำให้สดชื่น,ทำให้มีชีวิตชีวา
refreshment(n) เครื่องดื่ม,ความสดชื่น,ความกระปรี้กระเปร่า

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
清々[せいせい, seisei] (adv) รู้สึกสดชื่น ดีใจ สบายอารมณ์

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
蘇る[よみがえる, yomigaeru] TH: กลับสดชื่นอีกครั้ง  EN: to be rehabilitated

German-Thai: Longdo Dictionary
aussehen(vi) |sieht aus, sah aus, hat ausgesehen| ดูเหมือนว่า, ดูเหมือนจะ, ดู(เช่น ดูดี, ดูสดชื่น, ดูเศร้า) เช่น Er sieht heute sehr besorgt aus. วันนี้เขาดูมีความกังวลใจพิกลนะ

French-Thai: Longdo Dictionary
frais(adj) |f. fraîche| สดชื่น เช่น air frais อากาศที่สดชื่น
joie(n) |f| ความยินดี, ความสดชื่น, ความชื่นบาน, ความสบายใจ, ความแจ่มใส

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top