ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*สง่าผ่าเผย*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: สง่าผ่าเผย, -สง่าผ่าเผย-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สง่าผ่าเผย(adv) with a dignified look, See also: majestically, Syn. สง่า, Example: ท่านประธานนั่งสง่าผ่าเผยด้านหน้าที่ประชุม, Thai Definition: ดูน่านับถือยำเกรง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สง่าผ่าเผยว. มีท่าทางองอาจผึ่งผาย.
คฤหาสน์(คะรึหาด) น. เรือน, โดยมากหมายถึงเรือนขนาดใหญ่และสง่าผ่าเผย.
เฉิดว. งามเด่น, สง่าผ่าเผย.
โฉมฉาย, โฉมฉิน, โฉมเฉิดน. รูปร่างงามเปล่งปลั่ง, รูปร่างงามสง่าผ่าเผย.
ชัยศรี(ไชสี) น. ความสง่าผ่าเผยด้วยความชนะ (ใช้ประกอบกับชื่อต่าง ๆ ที่ถือว่าเป็นมงคล) เช่น พระขรรค์ชัยศรี นครชัยศรี.
ผ่าเผยว. องอาจ, มักใช้เข้าคู่กับคำ สง่า เป็น สง่าผ่าเผย.
ผึ่งผายว. มีรูปตรงไหล่กางอย่างสง่า ไม่คู้ค้อม, มีท่าทางเป็นสง่าผ่าเผย.
ภูมิฐาน(พูมถาน) ว. สง่าผ่าเผย, โก้หรู, เช่น แต่งตัวภูมิฐาน.
ยืดอกก. เบ่งอกแสดงให้เห็นความสง่าผ่าเผยเป็นต้น.
สวนสนามน. พิธีชุมนุมพลกองทหารที่ลานกว้างเพื่อแสดงความสง่าผ่าเผย ความพร้อมเพรียง และอานุภาพของเครื่องอาวุธยุทโธปกรณ์ ให้เป็นเกียรติแก่ผู้เป็นประธานในพิธีซึ่งจะได้ตรวจดูแถวทหารที่ตั้งอยู่ คือ ตรวจพลและดูการเดินแถวของทหารเหล่านั้น.
เอ้เตว. นั่งหรือนอนปล่อยตัวตามสบายมีท่าสง่าผ่าเผย.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dignified(adj) สง่างาม, See also: สง่าผ่าเผย, ภูมิฐาน, ผึ่งผาย, เป็นผู้ดี, Syn. stately, somber, solemn, reserved, Ant. undignified, boorish, silly
lordly(adj) สง่าผ่าเผย, See also: สง่า, Syn. majestic, regal, dignified, noble, lofty
majestically(adv) อย่างสง่าผ่าเผย, See also: อย่างน่าเกรงขาม, อย่างน่าเคารพนับถือ
majesty(n) ความสง่าผ่าเผย, See also: ความสง่างาม, Syn. loftiness, grandeur, glory
stately(adj) สง่าผ่าเผย, See also: ภูมิฐาน, Syn. dignified, noble, elegant
sweep in(phrv) เข้ามาอย่างใหญ่โต, See also: เข้ามาอย่างสง่าผ่าเผย
sweep into(phrv) เข้ามาอย่างใหญ่โต, See also: เข้ามาอย่างสง่าผ่าเผย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lordly(ลอร์ด'ลี) adj.,adv. สูงศักดิ์,สูงส่ง,สง่าผ่าเผย,หยิ่ง,ยโส,โอหัง,เกี่ยวกับท่านลอร์ด,เกี่ยวกับขุนนาง, See also: lordiliness n. ดูlordly, Syn. lofty, insolent
maestoso(ไมสโท'โซ) adj.,adv. สง่าผ่าเผย,อย่างสง่าผ่าเผย,ใหญ่หลวง,มาก, Syn. stately
majestic(มะเจส'ทิค) adj. สง่าผ่าเผย,สูงส่ง,ตระหง่าน,มีอำนาจ,น่าเกรงขามและน่าเคารพนับถือ,ใหญ่โต, See also: majestically adv., Syn. grand, splendid
majesty(แมจ'เจสที) n. ความสง่าผ่าเผย,ความมีอำนาจ,ความใหญ่โต,อำนาจสูงสุด,ความศักดิ์สิทธิ์,พระเจ้าแผ่นดิน,ในหลวง,คำยกย่องที่ใช้เรียกพระเจ้าแผ่นดิน, Syn. grandeur, sovereignty
regal(รี'กัล) adj. เกี่ยวกับกษัตริย์,เกี่ยวกับเจ้า,ราชา,โอ่อ่า,หรูหรา,สง่าผ่าเผย, See also: regally adv.
stately(สเทท'ลี) adj.,adv. ยิ่งใหญ่,โอ่อ่า,มีเกียรติสูงส่ง,สง่าผ่าเผย., See also: stateliness n., Syn. majestic, elegant, slow
sublime(ซับไลม์') adj.,n. (ความ) สูงส่ง,เลิศ,ประเสริฐ,บริสุทธิ์ขึ้น,สุดขีด,น่าศรัทธา,สง่าผ่าเผย,หยิ่งยะโส,ไว้ตัว n. ความสูงส่ง,ความเลิศ,ความประเสริฐ,ความสุดขีด,จุดสุดขีด vt. ทำให้สูงส่ง,ระเหิด,เปลี่ยนจากของแข็งเป็นแก๊ส,ทดเทิด vi. เปลี่ยนจากของแข็งเป็นแก๊ส,ระเหิด.

English-Thai: Nontri Dictionary
majestic(adj) ใหญ่โต,ตระหง่าน,โอ่อ่า,สง่าผ่าเผย,สูงส่ง,น่าเกรงขาม
majestical(adj) ใหญ่โต,ตระหง่าน,โอ่อ่า,สง่าผ่าเผย,สูงส่ง,น่าเกรงขาม
majesty(n) ความโอ่อ่า,ความสง่าผ่าเผย,พระเจ้าแผ่นดิน
queenly(adj) ราวกับนางพญา,สง่างาม,สง่าผ่าเผย
regal(adj) ของเจ้า,ของกษัตริย์,หรูหรา,สง่าผ่าเผย,โอ่อ่า
stateliness(n) ความสง่าผ่าเผย,ความโอ่อ่า,ความยิ่งใหญ่
stately(adj) สง่าผ่าเผย,โอ่อ่า,ยิ่งใหญ่
sublime(adj) ดีเลิศ,สูงสุด,ประเสริฐ,สง่าผ่าเผย,น่าศรัทธา

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
潔い[いさぎよい, isagiyoi] (adj) สะอาดบริสุทธิ์,ผ่องแผ้ว,สง่าผ่าเผย

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top