ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*สงบใจ*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: สงบใจ, -สงบใจ-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สงบใจ(v) calm down, See also: tranquilly, calmly, Syn. สงบสติอารมณ์, สงบจิตสงบใจ, Example: หลวงพ่อบอกให้หญิงสาวสงบใจไว้เสียบ้าง ยิ่งคิดมากก็ยิ่งเป็นทุกข์หนัก, Thai Definition: สำรวมจิตใจไม่ให้ทุกข์ร้อน
สงบจิตสงบใจ(v) be calm-hearted, See also: be peaceful inside, be emotionally tranquil, find peacefulness, Syn. สงบอกสงบใจ, Example: เขาไปสงบจิตสงบใจอยู่ในป่า
สงบจิตสงบใจ(v) be calm-hearted, See also: be peaceful inside, be emotionally tranquil, find peacefulness, Syn. สงบอกสงบใจ, Example: เขาไปสงบจิตสงบใจอยู่ในป่า

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กรรมฐาน(กำมะถาน) น. ที่ตั้งแห่งการงาน หมายเอาอุบายทางใจ มี ๒ ประการ คือ สมถกรรมฐาน เป็นอุบายสงบใจ และวิปัสสนากรรมฐาน เป็นอุบายเรืองปัญญา.
สงบ(สะหฺงบ) ก. ระงับ เช่น สงบจิตสงบใจ สงบสติอารมณ์ สงบศึก, หยุดนิ่ง เช่น คลื่นลมสงบ พายุสงบ, กลับเป็นปรกติ เช่น เหตุการณ์สงบแล้ว, ปราศจากสิ่งรบกวน เช่น จิตใจสงบ, ไม่กำเริบ เช่น อาการไข้สงบลง ภูเขาไฟสงบ, ไม่วุ่นวาย เช่น บ้านเมืองสงบปราศจากโจรผู้ร้าย.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สงบใจ[sa-ngop jai] (v) EN: calm down ; abate ; subside
สงบใจ[sa-ngop jai] (adv) EN: tranquilly; calmly
สงบจิตสงบใจ[sa-ngop jit sa-ngop jai] (v, exp) EN: be calm-hearted ; be peaceful inside ; be emotionally tranquil ; find peacefulness  FR: être serein

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hang loose(idm) ใจเย็นๆ, See also: สงบใจเอาไว้
remain cool(phrv) สงบใจไว้, See also: ไม่ตื่นเต้น, ระงับสติ
cool off(sl) ใจเย็นๆ, See also: สงบใจ
cool out(sl) ใจเย็นๆ, See also: สงบใจ
cool, calm, and collected(sl) สงบสติ, See also: ตั้งสติ, สงบใจ
Easy does it.(sl) ใจเย็นๆ, See also: สงบใจ, ผ่อนคลาย
keep cool(sl) ใจเย็นๆ, See also: สงบใจ, ยับยั้งชั่งใจไว้ก่อน
keep one's cool(sl) ควบคุมอารมณ์, See also: สงบใจไว้, ยับยั้งชั่งใจไว้ก่อน
play it cool(sl) อดกลั้นไว้, See also: อดทน, ควบคุมอารมณ์, สงบใจ
take a chill pill(sl) ใจเย็นๆ, See also: สงบใจ, ผ่อนคลาย
stay cool(phrv) ใจเย็นไว้, See also: อย่าตื่นเต้น, สงบใจไว้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
equanimity(อีควอนิม'มิที) n. ความใจเย็น,ความสงบใจ,
equanimous(อีควอน'นะเมิส) adj. ใจเย็น,สงบใจ,มีอารมณ์เย็น.
equilibrium(อีควิลิบ'เบรียม) n. ความสมดุล,ดุลยภาพ,ความเสมอภาค,สภาพคงที่,ความสงบใจ., See also: equilibratory adj. ดูequilibrium equilibrious adj. ดูequilibrium, Syn. stability
impassive(อิมแพส'ซิฟว) adj. ไม่มีอารมณ์,ใจเย็น,เมินเฉย,สงบใจ,ไม่มีความรู้สึก,ไม่รู้สึกทุกข์ร้อน., See also: impassiveness, impassivity n., Syn. insensitive
settle(เซท'เทิล) vt.,vi. จัด,จัดการ,วาง,จ่ายเงิน,ชำระ,ปิดบัญชี,อพยพเข้า,ตั้งรกราก,ตั้งหลักฐาน,ทำให้สงบ,ทำให้มั่นคง,ทำให้ค่อย ๆ จมลง,ขจัดให้เสร็จสิ้น,ตัดสินใจ,จัดการ,ตกลง,พัก,นอนก้น -Phr. (settle down ตั้งรกราก,ตั้งถิ่นฐาน,สงบใจ เงียบสงบ มีจิตมุ่งมั่น)
simmer(ซิม'เมอะ) vt.,vi.,n. (การ) เคี่ยว,ตุ๋น,ต้ม,เดือดกรุ่น ๆ ,ต้มอาหารให้ร้อนต่ำกว่าจุดเดือดหน่อย, simmer down สงบใจ,สงบจิต., See also: simmeringly adv., Syn. seethe

English-Thai: Nontri Dictionary
moderation(n) การสงบใจ,ความรู้จักประมาณ,ความไม่รุนแรง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Pull Yourself Together[พูลยัวเซลฟทูเก๊เตอร์] (vt) สงบจิตสงบใจ, สงบอารมณ์, เตรียมตัวเตรียมใจ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
安心[あんしん, anshin] (n, adj) ผ่อนคลาย, สบายใจ, สงบจิตสงบใจ

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top