ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*วัลลี*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: วัลลี, -วัลลี-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วัลลี(n) creeper, See also: vine, Syn. เถาวัลย์, เครือเขา, ไม้เถา, Count Unit: เถา, ต้น, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
วัลลีน. เถาวัลย์, เครือเขา, ไม้เถา.
สิรินธรวัลลีน. ชื่อไม้เถาเนื้อแข็งชนิด Bauhinia sirindhorniae K. Larsen et S.S. Larsen ในวงศ์ Leguminosae ใบมัน ดอกเล็ก สีเหลืองอมส้มถึงแดง มีขนสีน้ำตาลแดง ฝักแบนรูปขอบขนาน มีขนสีน้ำตาลแดงคลุมแน่น ตั้งชื่อวิทยาศาสตร์เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สิรินธรวัลลี[Sirinthøn wanlī] (n, exp) EN: ?  FR: ?
วัลลี[wanlī] (n) EN: creeper

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top